Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке использования средств государственного бюджета для частичной компенсации стоимости электроэнергии, использованной для полива на орошаемых землях

КМ Украины
Постановление КМ от 25.04.2012 № 510
действует с 18.06.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 квітня 2012 р. N 510

Київ

Про порядок використання коштів державного бюджету для часткової компенсації вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях

Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики та продовольства за бюджетною програмою "Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях", здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 345 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 29, ст. 925, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 18, ст. 571, N 69, ст. 2381).

Внести до зазначеної постанови зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. N 345

1. У назві та постановляючій частині постанови слова і цифри "у 2008 році" виключити.

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова і цифри "у 2008 році" виключити;

2) у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за бюджетною програмою "Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях" (далі - бюджетні кошти).";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.";

3) у пункті 2:

абзац третій виключити;

в абзаці четвертому слова "та палива" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Часткова компенсація вартості електроенергії, використаної для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях, надається пропорційно обсягу витрат сільськогосподарських підприємств на зазначену мету.

Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.";

4) пункт 3 виключити;

5) пункт 4 після слів "визнані банкрутами" доповнити словами "або перебувають у стадії ліквідації";

6) в абзаці першому пункту 5 слова "та палива, необхідних для подачі" замінити словами ", необхідної для подачі";

7) у другому реченні абзацу другого пункту 7 слова "державної контрольно-ревізійної" замінити словами "державної фінансової інспекції";

8) у пункті 8:

абзац тринадцятий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"видані відповідними органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України довідки щодо відсутності заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами, а також довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та скріплену печаткою зазначеного підприємства;

довідку про те, що сільськогосподарське підприємство не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану в установленому законодавством порядку не пізніше ніж за один місяць до дня її подання.";

9) абзаци п'ятий і шостий пункту 10 виключити;

10) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:

"12. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку Мінфіном.";

11) пункт 16 після слів "фінансової" доповнити словами "та бюджетної";

12) у тексті Порядку:

слова "Державне казначейство", "Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим", "управління промисловості та агропромислового розвитку" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Казначейство", "Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим", "управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу" у відповідному відмінку.

____________

Опрос