Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 октября в 1998 г. N 1597

КМ Украины
Постановление КМ от 17.05.2012 № 506
действует с 12.06.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 травня 2012 р. N 506

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597 "Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1486; 2001 р., N 7, ст. 282; 2002 р., N 44, ст. 2016; 2003 р., N 29, ст. 1477; 2005 р., N 50, ст. 3125; 2008 р., N 46, ст. 1497) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. N 1597

1. У пункті 2 постанови слова "Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству аграрної політики, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Державній податковій адміністрації подавати" замінити словами "Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству фінансів надавати".

2. У Правилах надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених зазначеною постановою:

1) пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" є Мінрегіон, а одержувачами бюджетних коштів - фонди.";

2) у пункті 2:

в абзаці другому слова "експертною оцінкою з проведенням його добудови та реконструкції відповідно до Положення, затвердженого Мінагрополітики і Мінфіном та зареєстрованого Мін'юстом (далі - індивідуальне житло)" замінити словами "результатами оцінки, проведеної відповідно до законодавства, та його реконструкції (далі - об'єкт кредитування)";

в абзаці третьому слова "для кредитування" замінити словами "від обсягу проведеного кредитування";

абзац четвертий після слів "яка визначає" доповнити словами "суму кредиту,";

3) в абзаці першому пункту 4 слова "індивідуальне житло" замінити словами "об'єкти кредитування";

4) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитної угоди починаючи з дати подання копії підтвердних документів (свідоцтва про народження дітей, документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування).";

5) пункти 7, 8 і абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"7. Індивідуальні сільські забудовники користуються державним пільговим кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання) у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у відокремлених фермерських садибах та підтвердження ними своєї платоспроможності.

8. Індивідуальні забудовники, яким надаватиметься кредит, визначаються фондами за поданням їх відділень на підставі списків, затверджених органами місцевого самоврядування.

У першочерговому порядку кредит надається індивідуальним забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва та молодим спеціалістам, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, зазначених у пункті 4 цих Правил.

9. Сума кредиту визначається фондом з урахуванням рівня платоспроможності позичальника і не може перевищувати кошторисної вартості об'єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 100 тис. гривень для добудови, реконструкції будинку, придбання житла і 200 тис. гривень для спорудження нового житлового будинку.";

6) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми індивідуальний забудовник подає фондові:

1) заяву на ім'я керівника виконавчого органу фонду про надання кредиту;

2) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

3) паспорт громадянина України;

4) довідку про склад сім'ї;

5) документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за попередні 12 місяців);

6) довідку, видану органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про наявність (або відсутність) приватного житла;

7) копію документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);

8) проектно-кошторисну документацію або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);

9) довідку про працевлаштування на підприємстві, в установі та організації, зазначених у пункті 4 цих Правил;

10) заяву власника житла чи об'єкта незавершеного житлового будівництва про згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла).";

7) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі прийняття виконавчим органом фонду позитивного рішення щодо надання кредиту на придбання житла зазначений орган надсилає на ім'я власника такого житла гарантійний лист про перерахування на його особистий рахунок, відкритий фондом у банку, суми кредиту, отриманої позичальником до оформлення в установленому порядку договору купівлі-продажу житла. Власник письмово повідомляє фонд про надходження гарантійного листа. Остаточні розрахунки за придбане позичальником житло проводяться фондом після оформлення договору купівлі-продажу житла і подання фонду засвідченої в установленому порядку копії зазначеного договору.";

8) абзац другий пункту 14 викласти в такій редакції:

"договором поруки, оформленим в установленому порядку;";

9) у пункті 17:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Порядок видачі кредиту для спорудження інженерних мереж, підключення їх до наявних комунікацій визначається кредитною угодою.";

в абзаці третьому слова і цифри "до 25 відсотків" замінити словами і цифрами "до 30 відсотків";

10) пункт 28 викласти в такій редакції:

"28. Позичальники надають представникам фондів можливість безперешкодного огляду об'єктів кредитування і проведення перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, про що складається відповідний акт.";

11) у пункті 34:

абзац перший викласти в такій редакції:

"34. Мінрегіон за погодженням з Мінфіном та Міжвідомчою координаційною комісією з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі здійснює протягом п'яти робочих днів розподіл коштів загального фонду державного бюджету, передбачених за програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла", між регіонами:";

перше речення абзацу шостого замінити реченням такого змісту: "Мінрегіон подає Казначейству розподіл відкритих асигнувань, передбачених для кредитування індивідуального житлового будівництва на селі, за територіями у розрізі фондів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.";

в абзаці сьомому слова "Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном, Мінрегіонбудом" замінити словами "Мінрегіон за погодженням з Мінфіном";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі наявності бюджетної заборгованості минулих років бюджетні кошти використовуються для її погашення.";

12) пункт 35 після слова "фінансової" доповнити словами "та бюджетної";

13) у пункті 37 слова "Державного казначейства" замінити словом "Казначейства";

14) у тексті Правил слово "Мінагрополітики" замінити словом "Мінрегіон" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку".

____________

Опрос