Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников органов прокуратуры

КМ Украины
Постановление КМ от 31.05.2012 № 505
редакция действует с 04.03.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 травня 2012 р. N 505

Київ

Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 жовтня 2014 року N 506
,
від 30 вересня 2015 року N 763
(зміни, внесені пунктом 6 змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів  України від 30 вересня 2015 року N 763, набирають чинності з
15 грудня 2015 року),
від 30 серпня 2017 року N 657
,
від 26 лютого 2020 року N 171

(Установлено, що для прокурорів, умови оплати праці яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року N 1155, не застосовуються умови оплати праці працівників органів прокуратури, затверджені цією постановою)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників органів прокуратури згідно з додатками 1 - 7.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

2. Надати право керівникам органів прокуратури у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

працівникам органів прокуратури посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем посадових окладів;

абзац третій підпункту 1 пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи:

- працівникам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки (винагороди) за вислугу років;

(абзац п'ятий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 657)

- прокурорам та слідчим органів прокуратури, а також іншим працівникам прокуратури, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи) - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років.

(абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 657,
від 26.02.2020 р. N 171)

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

працівникам (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплату:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на зазначену мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

- за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу - у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, у разі, коли працівник, який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником за штатним розписом;

посадові оклади окремим працівникам, посадові оклади яких не передбачені цією постановою, на рівні посадових окладів відповідних категорій працівників (крім керівників та їх заступників, керівників структурних підрозділів та їх заступників);

посадовий оклад прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановлюється відповідно до частин четвертої та шостої статті 81 Закону України "Про прокуратуру" з урахуванням положень частин четвертої і п'ятої статті 23 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України";

(підпункт 1 пункту 2 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам органів прокуратури:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

4. Преміювання керівників органів прокуратури всіх рівнів та їх заступників, установлення їм надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою.

41. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, установлених цією постановою, а також окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років у розмірі і порядку, визначених законодавством для військовослужбовців.

Абзац другий пункту 41 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

На військовослужбовців військових прокуратур у разі здійснення ними повноважень у районах проведення антитерористичної операції поширюється дія пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2015 р. N 24 "Про особливості виплати винагород військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу в особливий період та під час проведення антитерористичних операцій" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 9, ст. 238) у порядку та на умовах, визначених Генеральною прокуратурою України, у межах коштів, передбачених у державному бюджеті для Генеральної прокуратури України.

(абзац третій пункту 41 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

(постанову доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.10.2014 р. N 506)

42. Установити, що оплата праці (грошове забезпечення) прокурорів, відряджених відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про прокуратуру" на роботу до державних органів, установ та організацій, проводиться виходячи із розмірів посадових окладів та інших складових заробітної плати (надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги) за посадами, які зазначені працівники займають у державних органах, установах та організаціях, до яких вони відряджені.

Якщо нарахована заробітна плата (грошове забезпечення) відрядженого працівника є меншою від розміру заробітної плати (грошового забезпечення) без урахування виплат, які мають одноразовий характер, і премії за посадою в органах прокуратури, з якої його відряджено, йому проводиться відповідна доплата.

Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) відрядженим прокурорам проводиться за рахунок коштів державних органів, установ та організацій, до яких вони відряджені.

(постанову доповнено пунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 657)

5. Групи за оплатою праці працівників органів прокуратури визначаються відповідно до показників згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 614 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1798, N 52, ст. 3308).

6. Видатки, пов'язані з реалізацією цієї постанови, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання органів прокуратури.

Упорядкування посадових окладів окремих працівників органів прокуратури здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 29, ст. 2092; 2007 р., N 37, ст. 1455; 2008 р., N 43, ст. 1417; 2009 р., N 11, ст. 319, N 39, ст. 1305):

в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 слова "а також прокурорам та слідчим органів прокуратури," виключити;

у пункті 5 слова "військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах та" виключити;

у пункті 6 слова "органів прокуратури," виключити;

у пункті 7 слово "прокуратури," виключити;

додатки 38 - 41 виключити.

8. Абзаци четвертий - шостий пункту 32 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118; 2006 р., N 10, ст. 634; 2008 р., N 21, ст. 601) виключити.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

СХЕМА
посадових окладів працівників Генеральної прокуратури України

____________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(додаток 1 у редакції постанов Кабінету
Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
,
від 30.08.2017 р. N 657)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, військових прокуратур регіонів і прирівняних до них прокуратур

____________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(додаток 2 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
,
від 30.08.2017 р. N 657)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст з районним поділом

____________
Примітка.

 
Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
попередню редакцію додатка 3 відновлено у зв'язку з
 втратою чинності пунктом 4 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників прокуратур міст (крім мм. Києва та Севастополя та міст з районним поділом)

____________
Примітка.

 
Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.

(додаток 4 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
попередню редакцію додатка 4 відновлено у зв'язку з
 втратою чинності пунктом 4 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників районних, міжрайонних, районних у містах з районним поділом та інших прирівняних до них прокуратур

____________
Примітка.

 
Працівникам органів прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, посадовий оклад встановлюється на 10 відсотків вище від посадового окладу відповідних категорій працівників органів прокуратури.

(додаток 5 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
попередню редакцію додатка 5 відновлено у зв'язку з
 втратою чинності пунктом 4 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)
 

СХЕМА
посадових окладів працівників військових прокуратур гарнізонів

Додаток 6 втратив чинність

(постанову доповнено додатком 6 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763,
 додаток 6 втратив чинність у зв'язку з втратою
 чинності пунктом 5 змін, затверджених постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763)

 

СХЕМА
посадових окладів працівників місцевих прокуратур, військових прокуратур гарнізонів та прирівняних до них прокуратур

____________
Примітка. Працівникам прокуратури, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, встановлюється посадовий оклад на 10 відсотків вищий від посадового окладу відповідних категорій працівників прокуратури.

(постанову доповнено додатком 7 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. N 763
,
додаток 7 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 30.08.2017 р. N 657)

 

РОЗМІР
надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини

Додаток 8 виключено

(постанову доповнено додатком 8 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. N 657
,
додаток 8 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 р. N 171)

____________

Опрос