Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственного экспортного контроля за проведением переговоров, связанных с заключением внешнеэкономических договоров (контрактов) относительно осуществления экспорта товаров

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 06.06.2012 № 500
редакция действует с 28.02.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 червня 2012 р. N 500

Київ

Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 жовтня 2015 року N 859
,
від 21 лютого 2018 року N 99

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного експортного контролю за проведенням суб'єктами господарювання, які зареєстровані Держекспортконтролем як суб'єкти здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкти господарювання), з іноземними суб'єктами господарської або іншої діяльності (далі - іноземні суб'єкти) переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю, до іноземних держав, щодо яких виходячи з міжнародних зобов'язань України встановлено ембарго на експорт товарів (далі - переговори).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі - Закон).

3. До іноземних держав, зазначених у пункті 1 цього Порядку, відносяться держави, щодо яких:

Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 15 липня 1999 р. N 861 "Про порядок встановлення (скасування) обмежень на експорт товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України" прийняті відповідні постанови про встановлення обмежень на експорт товарів військового призначення, подвійного використання та інших товарів, які не внесені до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю та щодо яких відповідно до законодавства застосовується процедура державного експортного контролю (далі - товари);

Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади, які виконують завдання з міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю, на виконання статті 2 Указу Президента України від 24 грудня 2002 р. N 1207 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення контролю у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва" відповідно до законодавства вживаються заходи для виконання положень резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй до прийняття відповідних постанов Кабінету Міністрів України.

4. З метою інформування суб'єктів господарювання про іноземні держави, щодо яких встановлено ембарго на експорт товарів, Держекспортконтроль розміщує на своєму офіційному веб-сайті перелік таких держав з урахуванням положень пункту 3 цього Порядку.

Процедура здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів

5. Процедура здійснення державного експортного контролю за проведенням переговорів передбачає:

1) подання суб'єктом господарювання письмової заяви про отримання висновку на право проведення з іноземним суб'єктом переговорів (далі - заява). Форма заяви, порядок її заповнення суб'єктом господарювання та подання до Держекспортконтролю встановлюються Мінекономрозвитку;

2) проведення Держекспортконтролем експертизи в галузі державного експортного контролю відповідно до Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 767 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 70; 2003 р., N 34, ст. 1827);

3) оформлення Держекспортконтролем та видача суб'єктові господарювання висновку на право проведення з іноземним суб'єктом переговорів (далі - висновок). Форма висновку, порядок його оформлення та видачі встановлюються Мінекономрозвитку;

4) укладення суб'єктом господарювання з іноземним суб'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо здійснення експорту товарів;

5) подання суб'єктом господарювання до Держекспортконтролю письмового звіту про підсумки проведення переговорів;

6) притягнення до відповідальності суб'єкта господарювання за порушення встановленого порядку проведення переговорів.

6. Розгляд заяви суб'єкта господарювання та прийняття рішення про надання висновку здійснюються Держекспортконтролем за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю з обов'язковим залученням до такої експертизи МЗС, Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, Головного управління розвідки Міноборони, а у разі необхідності також інших міністерств, центральних органів виконавчої влади, установ та організацій (далі - залучені органи) з питань, що належать до їх компетенції (проведення перевірки кінцевого споживача чи посередника, консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів тощо).

За зверненням Держекспортконтролю залучені органи протягом 15 робочих днів після отримання відповідного запиту письмово висловлюють свою обґрунтовану позицію щодо можливості надання суб'єктові господарювання висновку або підстав для відмови в його наданні. Якщо висловлення такої обґрунтованої позиції потребує строку, що перевищує 15 робочих днів, залучені органи письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження строку та визначають додатковий строк для висловлення своєї обґрунтованої позиції, який не може перевищувати 30 робочих днів. У такому разі загальний строк розгляду заяви та прийняття рішення Держекспортконтролем про надання висновку не повинен перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів від суб'єкта господарювання.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні висновку Держекспортконтроль протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення письмово повідомляє про це суб'єкта господарювання та центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить суб'єкт господарювання, з обґрунтуванням причин прийняття такого рішення.

Документи, що подаються суб'єктом господарювання для отримання висновку

7. Підставою для проведення суб'єктами господарювання переговорів є висновок.

8. Для отримання висновку суб'єкт господарювання подає Держекспортконтролю лист із стислим викладенням у ньому мети звернення, до якого додає заяву.

У разі подання суб'єктом господарювання заяви про отримання висновку на право проведення переговорів щодо здійснення експорту товарів військового призначення разом із заявою подається копія документа, яким підтверджується повноваження іноземного суб'єкта на право здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов'язаної з міжнародними передачами товарів військового призначення, що надані йому відповідно до законодавства держави, де він зареєстрований.

9. Документи, що подаються до Держекспортконтролю відповідно до цього Порядку, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх переклад на державну мову, засвідчений підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання.

(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

Копії документів, що подаються до Держекспортконтролю відповідно до цього Порядку, засвідчуються підписом відповідальної особи суб'єкта господарювання.

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. N 99)

10. Заява залишається без розгляду у визначених статтею 16 Закону випадках.

Про залишення заяви без розгляду Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта господарювання протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення з обґрунтуванням причин.

Особливості укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів

11. Суб'єктам господарювання під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів незалежно від місця та обставин їх укладення рекомендується включати до цих договорів (контрактів):

1) відомості про кінцевого споживача товарів, найменування та кількість товарів, їх кінцеве використання;

2) такі зобов'язання іноземного суб'єкта:

не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх подальшим реекспортом чи передачею, а у разі, коли іноземний суб'єкт - імпортер чи кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, - реекспортувати чи передавати товари лише за умови отримання письмової згоди експортера;

використовувати отримані товари подвійного використання тільки у заявлених цілях, не пов'язаних із створенням зброї масового знищення чи засобів її доставки, а товари, внесені до списків товарів подвійного використання, що можуть бути використанні у створенні ракетної та ядерної зброї, не копіювати та не модифікувати;

надати сертифікат кінцевого споживача;

надати міжнародний імпортний сертифікат або інший документ, який оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів і містить підтвердження або гарантії такого органу щодо імпорту товарів до цієї держави (надається тільки у разі експорту товарів подвійного використання до держави призначення товарів, яка не є членом відповідного міжнародного режиму експортного контролю). Перелік держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю визначений у додатку до цього Порядку;

надати на вимогу експортера сертифікат підтвердження доставки товарів або інший документ, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, який підтверджує ввезення товару чи кожної партії товару на територію цієї держави;

надати експортерові або відповідним державним органам України право на проведення перевірки факту доставки товарів кінцевому споживачеві та проведення перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з України;

3) положення щодо:

набрання зовнішньоекономічним договором (контрактом) чинності після отримання експортером та імпортером відповідних дозволів (ліцензій) державних органів;

охорони прав інтелектуальної власності або визначення обсягу та порядку переходу такого права до іноземного суб'єкта (включається тільки у разі експорту технологій, у тому числі як результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт);

страхування ризиків, пов'язаних з виконанням договорів (контрактів) та форс-мажорними обставинами.

12. Укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, можуть лише суб'єкти господарювання, яким Кабінетом Міністрів України надано повноваження на право здійснення експорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

13. Якщо зовнішньоекономічні договори (контракти) щодо здійснення експорту товарів укладаються суб'єктами господарювання в рамках міждержавних або міжурядових договорів України, які передбачають здійснення експорту товарів, а порядок поставок товарів у рамках таких міжнародних договорів та переліки підприємств, які експортують товари, визначені актами Кабінету Міністрів України, окремі положення пункту 11 цього Порядку можуть не враховуватися під час укладання таких договорів (контрактів).

Звітування та відповідальність суб'єктів господарювання

14. Суб'єкт господарювання, який отримав висновок, подає до Держекспортконтролю письмовий звіт про підсумки проведення переговорів за формою та в строки, встановлені Мінекономрозвитку.

Строки подання звіту зазначаються Держекспортконтролем у висновку.

Суб'єкт господарювання за неподання або несвоєчасне подання зазначеного звіту несе відповідальність згідно із законом.

15. Суб'єкти господарювання, які порушують вимоги цього Порядку, несуть відповідальність згідно із законом.

 

ПЕРЕЛІК
держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю

 

Найменування держави

Міжнародні режими експортного контролю

Вассенаарська домовленість

режим контролю за ракетними технологіями

група ядерних постачальників

комітет Цангера

Австралійська група

1.

Австралія

*

*

*

*

*

2.

Австрія

*

*

*

*

*

3.

Аргентина

*

*

*

*

*

4.

Бельгія

*

*

*

*

*

5.

Білорусь

 

 

*

*

 

6.

Болгарія

*

*

*

*

*

7.

Бразилія

 

*

*

 

 

8.

Великобританія

*

*

*

*

*

9.

Греція

*

*

*

*

*

10.

Данія

*

*

*

*

*

11.

Естонія

*

 

*

 

*

12.

Ізраїль

 

**

 

 

**

13.

Індія

 

**

**

**

 

14.

Ісландія

 

*

*

 

*

15.

Ірландія

*

*

*

*

*

16.

Іспанія

*

*

*

*

*

17.

Італія

*

*

*

*

*

18.

Казахстан

 

 

*

*

 

19.

Канада

*

*

*

*

*

20.

Китай

 

**

*

*

 

21.

Кіпр

 

 

*

 

*

22.

Латвія

*

 

*

 

*

23.

Литва

*

 

*

 

*

24.

Люксембург

*

*

*

*

*

25.

Мальта

*

 

*

 

*

26.

Нідерланди

*

*

*

*

*

27.

Німеччина

*

*

*

*

*

28.

Нова Зеландія

*

*

*

*

*

29.

Норвегія

*

*

*

*

*

30.

Пакистан

 

**

**

**

**

31.

ПАР

*

*

*

*

 

32.

Польща

*

*

*

*

*

33.

Португалія

*

*

*

*

*

34.

Республіка Корея

*

*

*

*

*

35.

Росія

*

*

*

*

 

36.

Румунія

*

**

*

*

*

37.

Словаччина

*

 

*

*

*

38.

Словенія

*

 

*

*

*

39.

США

*

*

*

*

*

40.

Туреччина

*

*

*

*

*

41.

Угорщина

*

*

*

*

*

42.

Україна

*

*

*

*

*

43.

Фінляндія

*

*

*

*

*

44.

Франція

*

*

*

*

*

45.

Хорватія

*

 

*

*

*

46.

Чехія

*

*

*

*

*

47.

Швейцарія

*

*

*

*

*

48.

Швеція

*

*

*

*

*

49.

Японія

*

*

*

*

*

50.

Мексика

*

 

*

 

*

51.

Сербія

 

 

*

 

 

____________
* Держава, що є учасницею міжнародного режиму експортного контролю.

** Держава, що взяла зобов'язання виконувати вимоги міжнародного режиму експортного контролю.

Примітки:

1. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, наведений у додатку 1 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167), відповідає списку Вассенаарської домовленості.

2. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, наведений у додатку 2 до Порядку, відповідає списку режиму контролю за ракетними технологіями.

3. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, наведений у додатку 3 до Порядку, відповідає спискам групи ядерних постачальників та комітету Цангера.

4. Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, наведені відповідно у додатках 4 і 5 до Порядку, відповідає спискам Австралійської групи.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 859)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 "Про затвердження Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 810).

3. Пункт 7 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1999 р. N 1042 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24, ст. 1107).

4. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 244 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 490).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. N 24 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 70).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1998 "Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 1, ст. 14).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 р. N 273 "Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 10, ст. 438).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 р. N 1313 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 34, ст. 1827).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. N 1678 "Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 44, ст. 2302).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 329 "Про внесення зміни до пункту 17 Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 667).

11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2881).

12. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1209 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3197).

13. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 726 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1609).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 973 "Про внесення змін до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2030).

15. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань державного експортного контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 464 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 36, ст. 1207).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 982 "Про внесення змін у додаток до Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 82, ст. 2881).

____________

Опрос