Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок осуществления предварительного документального контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 21.05.2012 № 449
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2012 р. N 449

Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2018 року N 960)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1030 "Деякі питання здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 78, ст. 2882), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2012 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

1. В абзаці першому пункту 1 слова і цифри "частини п'ятої статті 27 Митного кодексу України" замінити словами і цифрами "частини шостої статті 319 Митного кодексу України".

2. У пункті 2 слова і цифру "та документи, передбачені пунктом 4 цього Порядку" замінити словами і цифрою "у тому числі ті, що передбачені пунктом 4 цього Порядку".

3. В абзаці другому пункту 3 слова "документах, поданих" замінити словами "документах та/або відомостях, наданих".

4. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа надає посадовій особі митного органу документи та/або відомості, необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю, зокрема:

1) для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) - міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами;

2) для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів:

міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа) (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту);

реквізити дозволу на ввезення в Україну об'єктів ветеринарно-санітарного контролю у випадках, визначених статтею 83 Закону України "Про ветеринарну медицину" (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);

відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);

3) для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев'яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 4415 згідно з УКТЗЕД (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):

фітосанітарний сертифікат, який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал документа);

реквізити карантинного дозволу, що видається Держветфітослужбою згідно із статтею 37 Закону України "Про карантин рослин";

4) для здійснення екологічного контролю товарів:

свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України "Про перевезення небезпечних вантажів");

свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України "Про перевезення небезпечних вантажів");

реквізити висновку Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29, ст. 1217) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних відходів);

відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а саме: серія, номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);

5) для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) - свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якщо це передбачено законодавством держави, з якої культурні цінності ввозяться на митну територію України.

Реквізити передбачених цим пунктом документів (крім тих, що видаються компетентними органами іноземних держав, а також свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі) зазначаються у попередній митній декларації.".

5. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"наявність інформації про видачу контролюючими органами України документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, в єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (крім свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі).".

6. Абзаци другий - восьмий пункту 7 викласти в такій редакції:

"відсутній хоча б один документ, необхідний для здійснення попереднього документального контролю, або інформація про видачу контролюючими органами України документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, в єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби;

державними органами запроваджено заборону на ввезення на митну територію України товарів (у тому числі з метою транзиту), здійснюються протиепідемічні заходи, ветеринарно-санітарні заходи відповідно до рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій щодо сприйнятливих до хвороби тварин, продукції та сировини з них під час переміщення їх через митний кордон України або карантину тварин, запроваджено карантинний режим, виявлено вогнище карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту;

під час проведення митного огляду товарів і транспортних засобів виявлено:

- пошкодження упаковки, яка безпосередньо контактує з товаром;

- закінчення строку придатності товару;

- ознаки псування товару (наявність в транспортному засобі комах, невластивого для товару запаху тощо);

- невідповідність транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі, вимогам екологічної безпеки (для автомобільних транспортних засобів.".

7. Доповнити Порядок пунктом 10 такого змісту:

"10. Організація роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється згідно з інструкцією, що затверджується Мінфіном.".

____________

Опрос