Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации объектов государственной собственности, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.05.2012 № 402
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2012 р. N 402

Київ

Про затвердження Порядку прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 10 травня 2018 року N 386)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності абзацом сімдесят шостим підпункту 5 пункту 1 розділу 1 Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

1. Цей Порядок визначає механізм прийняття рішення про приватизацію об'єктів державної власності, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Мінекономрозвитку за результатами аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємств, включених за рішенням Кабінету Міністрів України до переліку відповідно до вимог частини шостої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", стану виконання ними фінансових планів та їх платоспроможності, додержання законності щодо використання та збереження державного майна подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності приватизації таких підприємств.

3. Уповноважені органи, що здійснюють управління об'єктами державної власності, подають Мінекономрозвитку пропозиції щодо доцільності їх приватизації з обґрунтуванням стосовно кожного об'єкта.

До зазначених пропозицій додаються:

обґрунтована інформація про об'єкт, який не забезпечує виконання державою своїх основних функцій та його приватизація не має негативного впливу на національну безпеку держави;

оцінка впливу приватизації об'єкта на державний бюджет та стан економічної безпеки держави;

характеристика продукції (послуг), що виробляється об'єктом, та інформація про співвідношення обсягів виробництва такої продукції (послуг) підприємствами державного та недержавного сектору економіки;

інформація про монопольне становище об'єкта на внутрішньому ринку товарів, робіт і послуг;

витяг з наявних галузевих концепцій і програм розвитку, інвестування, що стосуються об'єкта, який пропонується приватизувати;

пропозиції щодо способу приватизації об'єкта;

інформація про вартість майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, загальну площу земельної ділянки та прогнозну вартість об'єкта, а у разі приватизації акціонерного товариства - про вартість пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі господарського товариства;

фінансово-господарські показники роботи об'єкта за останні три роки;

завірена уповноваженими органами, що здійснюють управління об'єктами державної власності, копія статуту об'єкта.

4. Уповноважені органи, що здійснюють управління об'єктами державної власності, за кожним із запропонованих до приватизації об'єктів подають одночасно Фондові державного майна інформацію про середньооблікову чисельність працюючих, вартість майна, у тому числі разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, загальну площу земельної ділянки та прогнозну вартість об'єкта.

5. Мінекономрозвитку аналізує пропозиції щодо приватизації об'єктів державної власності, внесені з дотриманням вимог цього Порядку, з урахуванням впливу приватизації об'єкта на дохідну частину державного бюджету та можливості виконання державою своїх основних функцій у відповідній сфері у разі приватизації об'єкта та у разі відповідності їх визначеним вимогам, готує і в місячний строк подає проект відповідного рішення Кабінетові Міністрів України.

____________

Опрос