Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы предоставления в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств Государственного агентства автомобильных дорог

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 14.05.2012 № 393
редакция действует с 26.12.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2012 р. N 393

Київ

Питання надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2012 року N 1033
,
 від 21 грудня 2012 року N 1178
,
 від 24 грудня 2012 року N 1183

Відповідно до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг, що додаються.

2. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг за умови виконання Агентством вимог, передбачених у затверджених цією постановою Порядку та умовах.

3. Державному агентству автомобільних доріг:

1) здійснити випуск відсоткових облігацій, зобов'язання за якими забезпечені державною гарантією, шляхом закритого (приватного) розміщення на таких умовах:

облігації випускаються сімома серіями по 2 млрд. гривень загальною номінальною вартістю 14 млрд. гривень;

номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. гривень;

на облігації нараховується відсотковий дохід за ставкою 16,3 відсотка річних;

відсотковий дохід за облігаціями сплачується щокварталу 26 березня, 26 червня, 26 вересня та 26 грудня починаючи з 26 березня 2013 р.;

погашення облігацій здійснюється за графіком, погодженим з Міністерством фінансів, але не пізніше 27 грудня 2019 р.;

умови розміщення облігацій визначаються проспектом емісії;

2) забезпечити реєстрацію в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення зазначених облігацій у встановленому законодавством порядку.

(постанову доповнено пунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2012 р. N 1183)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов'язані з наданням Кабінетом Міністрів України державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за внутрішніми та зовнішніми запозиченнями, що здійснюються Укравтодором (далі - державні гарантії).

2. Державні гарантії надаються у межах їх загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", за умови, що розмір зобов'язань за запозиченнями Укравтодору не перевищує 17,4 млрд. гривень.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 05.11.2012 р. N 1033
,
 від 21.12.2012 р. N 1178)

3. Запозичення Укравтодору використовуються для фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України", а також для погашення та обслуговування державного боргу, що утворився під час виконання боргових зобов'язань за кредитами, отриманими на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.12.2012 р. N 1183)

4. Для надання державних гарантій за запозиченнями Укравтодор подає Мінфіну та Мінекономрозвитку з метою здійснення ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з реалізацією відповідного проекту, такі документи:

1) проекти кредитних договорів;

2) відомості про здійснення Укравтодором запозичень разом з графіками їх погашення та обслуговування;

3) техніко-економічний розрахунок (бізнес-план);

4) копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню звітну дату з відміткою органу Казначейства.

5. Мінфін після надходження документів, зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов, укладає з Укравтодором договір про погашення заборгованості Укравтодору перед державою за виконання гарантійних зобов'язань, в якому передбачається, зокрема, обов'язок Укравтодору:

1) відшкодовувати витрати державного бюджету, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань;

2) сплачувати пеню за кожний прострочений день відшкодування зазначених витрат;

3) надати Мінфіну право на договірне списання банком коштів з рахунків Укравтодору на користь Мінфіну;

4) подавати Мінфіну інформацію, необхідну для проведення моніторингу спроможності Укравтодору виконувати зобов'язання за запозиченнями;

5) погоджувати з Мінфіном видатки на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування у разі недостатності коштів для внесення чергового платежу за кредитами або наявності простроченої заборгованості за кредитами, наданими під державні гарантії, чи заборгованості з відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням державою гарантійних зобов'язань.

6. Вибір кредиторів, які надають Укравтодору кредити під державні гарантії, а також вибір юридичних радників, які надають Укравтодору юридичні послуги, пов'язані з виконанням зобов'язань за взятими під державні гарантії кредитами, здійснюється в установленому законом порядку.

____________

Опрос