Идет загрузка документа (157 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы противодействия торговле людьми на период до 2015 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 21.03.2012 № 350
редакция действует с 03.04.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. N 350

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
від 18 березня 2015 року N 121

Відповідно до підпункту "а" пункту 3 частини першої статті 6 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для здійснення заходів Програми.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Мета Програми

Метою Програми є запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов'язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми торгівлі людьми та надання допомоги і захисту особам, що постраждали від неї.

Перший варіант полягає у розв'язанні проблеми торгівлі людьми шляхом здійснення системних заходів державними установами за рахунок бюджетних коштів. Недоліком зазначеного варіанта є те, що для його реалізації необхідні бюджетні кошти у значному обсязі.

Другий, оптимальний варіант передбачає налагодження співпраці державних установ з громадськими організаціями, зокрема впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими напрямами, як:

організація інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення, спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми;

підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

проведення постійного моніторингу ефективності заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми;

підвищення якості надання послуг особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема шляхом впровадження стандартів надання соціальних послуг таким особам.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;

забезпечити надання щороку комплексу послуг більш як 1200 особам, що постраждали від торгівлі людьми;

підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію.

Показники ефективності здійснення заходів Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4723,366 тис. гривень.

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. N 121)

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. N 90 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 14, ст. 518).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 350.

3. Державний замовник-координатор - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Віце-прем'єр-міністр України - Міністр соціальної політики.

5. Відповідальні за виконання Програми - Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ, МОН, Мінкультури, Мін'юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. N 121)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування
(державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми

кількість проведених засідань робочої групи та відповідних координаційних рад

12

4

4

4

1) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОН, Мінкультури, Мін'юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

кількість підготовлених доповідей

2

 

1

1

2) здійснення контролю за дотриманням міжнародних домовленостей у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, та підготовка щорічної доповіді з питань протидії торгівлі людьми

- " -

державний бюджет

92,8

46,4

 

46,4

кількість прийнятих нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми

 

 

 

 

3) реалізація положень Закону України "Про протидію торгівлі людьми" та прийняття підзаконних нормативно-правових актів

Мінсоцполітики, МВС, МОН, МЗС, Мін'юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

4) розроблення і впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних та інших послуг

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

 

 

 

 

5) затвердження та впровадження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

державний бюджет

92,8

46,4

 

46,4

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

кількість моніторингових візитів до закладів

3

1

1

1

моніторинг діяльності зазначених закладів

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

3. Забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на національному та регіональному рівні

кількість звітів

3

1

1

1

1) збір даних щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МОН, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість заходів у рамках моніторингу діяльності суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми

3

1

1

1

2) затвердження Порядку здійснення моніторингу діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МОН, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість проведених перевірок у регіонах

12

4

4

4

3) контроль за здійсненням заходів у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МОН, Мін'юст, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість проведених досліджень

1

 

 

1

4) проведення досліджень з метою виявлення нових викликів і тенденцій у сфері протидії торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС

 

 

 

 

 

- " -

1

 

1

 

5) проведення досліджень щодо ситуації торгівлі дітьми і наявних законодавчих та інституційних механізмів протидії торгівлі дітьми

Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

кількість проведених опитувань

3

1

1

1

6) проведення опитування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

16,4

1,3

6,3

8,8

Разом за завданням 3

 

- " -

16,4

1,3

6,3

8,8

4. Підвищення професійного рівня працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

 

 

 

 

 

забезпечення підвищення професійного рівня:

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ

 

 

 

 

 

кількість підготовлених спеціалістів

324

108

108

108

працівників органів державної влади, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

місцеві бюджети

506,7

59,7

211

236

- " -

324

108

108

108

працівників соціальних служб

обласні та Київська міська держадміністрації

- " -

9,8

2,2

3,8

3,8

- " -

90

30

30

30

інших спеціалістів, професійна діяльність яких пов'язана з наданням допомоги особам, які належать до групи ризику або постраждали від торгівлі людьми

обласні та Київська міська держадміністрації

- " -

3,9

1,3

1,3

1,3

громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

Разом за завданням 4

 

місцеві бюджети

520,4

63,2

216,1

241,1

інші джерела

129,681

41,136

43,193

45,352

5. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика

кількість інформаційно-просвітницьких заходів

3

1

1

1

1) підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми (вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо)

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо, МВС, МЗС, МОН, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ

державний бюджет

148,1

13,6

82,1

52,4

обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

644,24

104,49

205,95

333,8

кількість осіб, залучених до здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми

 

 

 

 

 

обласні та Київська міська держадміністрації, Мінсоцполітики, МОН, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

259,8

31,3

107,6

120,9

частка залученої молоді, відсотків

 

 

 

 

2) залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів

МОН, МВС, МЗС, Мінсоцполітики, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

 

 

 

 

3) включення до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади і посадових осіб місцевого самоврядування з питань протидії торгівлі людьми

Нацдержслужба, Мінсоцполітики, МОН, МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

кількість інформаційно-просвітницьких кампаній

2

1

 

1

4) проведення інформаційно-роз'яснювальної та просвітницької роботи у сфері трудової міграції

Мінсоцполітики, Держкомтелерадіо

 

 

 

 

 

2

1

 

1

5) проведення інформаційних кампаній з питань зайнятості в Україні та за кордоном, безпечної і регульованої трудової міграції, прав працівників-мігрантів

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, Держкомтелерадіо, Адміністрація Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

кількість навчальних програм

 

 

 

 

6) проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми

МОН, обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

Разом за завданням 5

 

державний бюджет

148,1

13,6

82,1

52,4

місцеві бюджети

904,04

135,79

313,55

454,7

6. Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення

 

 

 

 

 

проведення роз'яснювальної роботи з:

 

 

 

 

 

 

кількість осіб

 

 

 

 

дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту

обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

48,2

3,9

21,4

22,9

особами, які є батьками та опікунами

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

особами, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за зайняття проституцією

МВС, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

особами, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном

обласні та Київська міська держадміністрації, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, громадські та міжнародні організації (за згодою)

- " -

14,6

3,2

4,2

7,2

безробітними особами

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

громадянами іноземних держав, особами без громадянства, у тому числі тими, що звернулися до державних органів України з метою отримання статусу біженця

МВС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, МЗС, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

Разом за завданням 6

 

- " -

62,8

7,1

25,6

30,1

7. Забезпечення провадження на належному рівні правоохоронної діяльності у сфері протидії торгівлі людьми, здійснення правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов'язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

кількість правоохоронних заходів щодо осіб, які вчиняють злочини, пов'язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

 

 

 

 

1) виявлення та розкриття злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми

МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

2) забезпечення підтримання державного обвинувачення у судових справах, пов'язаних з торгівлею людьми, та нагляду за додержанням вимог законів під час виконання судових рішень у таких справах

Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість виявлених організованих груп, що вчиняють злочини, пов'язані з торгівлею людьми

 

 

 

 

3) припинення діяльності зазначених організованих груп

МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість осіб, яких повернуто в Україну, та/або постраждалих від злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, вчинених зазначеними організованими групами

 

 

 

 

4) повернення в Україну осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та/або встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

кількість спільних операцій

 

 

 

 

5) співпраця з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями

МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

кількість запитів про надання інформації

 

 

 

 

6) обмін інформацією з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними правозахисними організаціями з питань переслідування осіб, які вчиняють злочини, пов'язані з торгівлею людьми, або сприяють їх вчиненню

МВС, СБУ, МЗС, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація Держприкордонслужби

 

 

 

 

 

кількість осіб, залучених до виконання програм захисту

 

 

 

 

7) забезпечення безпеки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, або свідків у рамках кримінального судочинства щодо торгівлі людьми

МВС, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

кількість перевірених підприємств, установ та організацій

 

 

 

 

8) здійснення контролю за діяльністю підприємств, установ та організацій у сфері протидії торгівлі людьми

МВС, СБУ, Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

8. Надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми

кількість осіб

 

 

 

 

1) розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема планів першочергових заходів

місцеві держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

8,5

0,5

5

3

2) здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки осіб, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема з їх реабілітації:

обласні та Київська міська держадміністрації

- " -

84

3,5

36

44,5

Мінсоцполітики, МОН, МВС, МЗС, Мінкультури, МОЗ, ДМС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

надання медичної допомоги

обласні та Київська міська держадміністрації

- " -

11,1

2,8

3,5

4,8

громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

540,336

171,399

179,969

188,968

подання інформації про медичну допомогу, надану особам, які постраждали від торгівлі людьми

МОЗ, обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

проведення консультацій психолога

обласні та Київська міська держадміністрації, Мінсоцполітики, громадські та міжнародні організації (за згодою)

місцеві бюджети

7,9

0,7

1

6,2

інші джерела

324,2

102,839

107,981

113,38

надання освітніх послуг

МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

1296,806

411,358

431,926

453,522

надання послуг з працевлаштування

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

надання послуг з перебування в закладах, у яких надається допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

 

 

 

 

 

надання послуг дітям, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОН, Мінкультури, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

інші джерела

360,223

114,266

119,979

125,978

надання допомоги громадянам іноземних держав, особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОН, Мінкультури, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою)

- " -

216,08

68,55

71,97

75,56

кількість виданих дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

 

 

 

 

видача в установленому законодавством порядку дозволів на імміграцію громадянам іноземних держав або особам без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми

ДМС, СБУ, МЗС

 

 

 

 

 

Разом за завданням 8

 

місцеві бюджети

111,5

7,5

45,5

58,5

інші джерела

2737,645

868,412

911,825

957,408

Разом за Програмою

 

 

4723,366

1184,438

1644,168

1894,76

у тому числі

 

державний бюджет

240,9

60

82,1

98,8

місцеві бюджети

1615,14

214,89

607,05

793,2

інші джерела

2867,326

909,548

955,018

1002,76

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.03.2015 р. N 121)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми

кількість заходів з удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми

одиниць

15

5

5

5

2. Проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми

кількість звітів з питань моніторингу та навчання спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми

- " -

3

1

1

1

3. Створення єдиної системи моніторингу заходів щодо протидії торгівлі людьми, що здійснюються на національному та регіональному рівні, та оцінки їх ефективності

кількість заходів, спрямованих на створення зазначеної системи

- " -

22

7

8

7

4. Підвищення професійного рівня працівників, які надають допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію

кількість підготовлених спеціалістів

осіб

414

138

138

138

5. Організація первинної профілактики торгівлі людьми

кількість заходів

одиниць

5

2

1

2

6. Забезпечення надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми

кількість осіб

осіб

3726

1242

1242

1242

____________

Опрос