Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 марта 2010 г. N 209

КМ Украины
Постановление КМ от 18.04.2012 № 319
действует с 25.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 квітня 2012 р. N 319

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 209

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 734, N 41, ст. 1354) зміни, що додаються.

2. Затвердити новий зразок посвідчення батьків багатодітної сім'ї, що додається, замість зразка такого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 209, та новий зразок посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, що додається, замість зразка такого документа, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 395 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 41, ст. 1354).

3. Установити, що посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім'ї нового зразка видаються починаючи з IV кварталу 2012 року.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 209

1. У пункті 2 постанови:

1) слова "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту" замінити словами "Міністерству соціальної політики";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити передачу бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам міських рад.".

2. У Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Посвідчення видаються структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради одному з батьків за місцем його реєстрації протягом десяти днів після подання таких документів:

заяви батька або матері про видачу посвідчень;

копії свідоцтв про народження дітей;

копії свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно);

копії сторінок паспорта батька та матері з даними про прізвище, ім'я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

довідки про склад сім'ї (форма N 3);

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;

довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);

довідки структурного підрозділу, виконавчого органу міської ради про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації батьків за різною адресою).";

2) абзац другий пункту 5 викласти у такій редакції:

"Для продовження строку дії посвідчень до структурного підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради подаються довідка про склад сім'ї (форма N 3), копії свідоцтв про народження дітей та/або довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання).";

3) у тексті Порядку слово "Мінсім'ямолодьспорт" у всіх відмінках замінити словом "Мінсоцполітики".

 

ЗРАЗОК
посвідчення батьків багатодітної сім'ї

Лицьовий бік обкладинки

 

 

УКРАЇНА

 

 

 

ПОСВІДЧЕННЯ
БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї

 

 

 

Внутрішній лівий бік обкладинки

Сторінка 1

__________________________________
(повне найменування органу, __________________________________
яким видано посвідчення)

ПОСВІДЧЕННЯ

N _________________

 
ФОТО
30 х 40 мм
 


 

Мати __________________
(прізвище)
_______________________
(ім'я)
_______________________
(по батькові)

М. П.

 

 
М. П. Дата видачі ___ ____________ 20__ р.
М. П. Строк дії до ___ ____________ 20__ р.

 
_______________________________________
(підпис керівника органу, яким видано посвідчення)


 
Пред'явник цього посвідчення
має право на пільги,
передбачені законодавством
для багатодітних сімей
 
 

 
ФОТО
30 х 40 мм
 


 

Батько ___________________
(прізвище)
_________________________
(ім'я)
_________________________
(по батькові)

М. П.

 

М. П. Строк дії продовжено до __ ______ 20__ р.
__________________________________________
  (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)
М. П. Строк дії продовжено до __ ______ 20__ р.
__________________________________________
   (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)
М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
__________________________________________
    (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)


Сторінка 2

Сторінка 3

Діти: _____________________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Діти: ____________________________________
                 (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

 

Сторінка 4

Сторінка 5

Особливі відмітки

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Витяг із Закону України "Про охорону дитинства" щодо надання пільг багатодітним сім'ям:

50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених законодавством

50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством

50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі, коли відповідні будинки не мають центрального опалення

позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50-відсотків затверджених тарифів

  

ЗРАЗОК
посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

Лицьовий бік обкладинки

 

 
УКРАЇНА
 

  

 
ПОСВІДЧЕННЯ
ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ СІМ'Ї
 
 
 
 
 

Внутрішній лівий бік обкладинки

Сторінка 1

МІЦНА СІМ'Я -

МІЦНА ДЕРЖАВА

__________________________________________
(повне найменування органу,
__________________________________________
яким видано посвідчення)

 
 
ПОСВІДЧЕННЯ

N ___________________

__________________________________________
(прізвище)

__________________________________________
(ім'я)

__________________________________________
(по батькові)

 
 

Сторінка 2

Сторінка 3

Пред'явник цього посвідчення
має право на пільги, передбачені
законодавством для дітей
з багатодітної сім'ї

 
ФОТО
30 х 40 мм
 
 


                     М. П.

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

Строк дії до ___ ____________ 20__ р.

М. П. ___________________________________
          (підпис керівника органу, яким видано посвідчення)

 

 
 
 

 

 
ФОТО
30 х 40 мм
 
 


                       М. П.

Дата видачі ___ ____________ 20__ р.

Строк дії до ___ ____________ 20__ р.

М. П. ___________________________________
           (підпис керівника органу, яким видано посвідчення)

Сторінка 4

Внутрішній правий бік обкладинки

М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
_________________________________________
    (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)

М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
_________________________________________
   (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)

М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
_________________________________________
    (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)

М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
_________________________________________
    (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)

М. П. Строк дії продовжено до __ _______ 20__ р.
_________________________________________
    (підпис керівника органу, яким продовжено строк дії)

Особливі відмітки

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

____________
Примітка. Для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони
                          навчаються за денною формою навчання в
                          загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
                          навчальних закладах, посвідчення дійсне за
                          наявності учнівського чи студентського квитка.

Витяг із Закону України "Про охорону дитинства" щодо надання пільг дітям з багатодітних сімей:

безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів

щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрішньорайонних, внутрішньо- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання

безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

____________

Опрос