Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования в 2012 году средств государственного фонда регионального развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 21.03.2012 № 312
редакция действует с 30.05.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. N 312

Київ

Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 травня 2012 року N 441

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державний фонд регіонального розвитку" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінфін, який визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.05.2012 р. N 441)

3. Розподіл бюджетних коштів між Автономною Республікою Крим, областями, мм. Києвом та Севастополем здійснюється у такому співвідношенні:

70 відсотків - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

30 відсотків - за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для розв'язання проблем соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, гірських та шахтарських населених пунктів, депресивних територій тощо).

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.05.2012 р. N 441)

4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм (проектів) і заходів, що відповідають пріоритетним напрямам розвитку регіонів, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. N 1001 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 30, ст. 2132), і стратегіями розвитку регіонів (далі - інвестиційні програми (проекти) і заходи) та передбачених у:

державних цільових програмах щодо регіонального розвитку;

угодах щодо регіонального розвитку та програмах подолання депресивності територій;

державних програмах розвитку транскордонного співробітництва;

програмах і заходах соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, гірських та шахтарських населених пунктів, депресивних територій тощо).

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 р. N 441)

5. Пункт 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.05.2012 р. N 441)

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.05.2012 р. N 441)

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації:

1) здійснюють з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування відбір інвестиційних програм (проектів) і заходів за такими критеріями:

створення, приріст чи оновлення основних засобів комунальної власності;

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів архітектури;

першочерговість фінансування об'єктів будівництва та реконструкції з високим ступенем їх будівельної готовності (більш як 70 відсотків) та інвестиційних програм (проектів) міжрегіонального значення;

максимальне спрямування коштів на фінансування пускових об'єктів з метою зменшення обсягів незавершеного будівництва;

участь одержувача бюджетних коштів у співфінансуванні реалізації відповідної інвестиційної програми (проекту) чи заходу;

2) подають Мінекономрозвитку переліки інвестиційних програм (проектів) і заходів для узагальнення, підготовки та подальшого внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідного проекту акта.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

9. Казначейство здійснює перерахування бюджетних коштів у встановленому законом порядку.

10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства, операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця до 10 числа подають Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мінрегіону інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі інвестиційних програм (проектів) і заходів.

13. Казначейство щомісяця до 16 числа інформує Мінфін, Мінекономрозвитку та Мінрегіон про обсяги фінансування за бюджетною програмою та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм (проектів) і заходів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________

Опрос