Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы определения среднесрочных приоритетных направлений инновационной деятельности общегосударственного уровня на 2012 - 2016 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 12.03.2012 № 294
редакция действует с 16.10.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 березня 2012 р. N 294

Київ

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970
,
від 23 вересня 2015 року N 781

Відповідно до частини п'ятої статті 5 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки (далі - напрями) згідно з додатком.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів:

враховувати напрями під час формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного бюджету згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1084 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2252; 2011 р., N 87, ст. 3173);

здійснити у першому півріччі 2012 року перегляд державних цільових програм з метою приведення їх у відповідність із напрямами.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерству освіти і науки:

(абзац перший пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

забезпечувати проведення моніторингу реалізації напрямів головними розпорядниками бюджетних коштів;

подавати щороку до 15 червня Кабінетові Міністрів України інформацію про результати проведення моніторингу.

(абзац третій пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 р. N 781)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ
пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012 - 2016 роки

Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

1. Освоєння нових технологій удосконалення енергетичних мереж та обладнання з урахуванням намірів їх гармонізації з енергетичною системою країн ЄС.

2. Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок.

3. Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива.

4. Освоєння нових технологій будівництва енергоефективних житлових та комунально-побутових будівель і приміщень.

5. Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел.

6. Освоєння нових технологій енергоефективного спалювання різних видів палива.

7. Освоєння нових технологій використання теплових насосів.

Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки

1. Розроблення агрегатів і систем нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту.

2. Розвиток транспортної логістики.

3. Удосконалення систем виведення ракет-носіїв, космічних апаратів.

4. Впровадження керуючих систем авіаційної, корабельної, ракетної, військової електроніки.

5. Створення нових поколінь техніки і технологій в авіа-, судно- та ракетно-космічній галузі.

6. Розроблення засобів для проведення діагностики авіаційної, корабельної та ракетно-космічної техніки.

7. Розвиток навігаційних систем різного призначення.

Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій

1. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування композиційних та композиційно-градієнтних матеріалів.

2. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і з'єднання конструкційних та інструментальних матеріалів.

3. Створення індустрії нанотехнологій, наноматеріалів та виробництво продукції з них.

4. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування конструкційних та функціональних матеріалів у промисловості, будівельній, транспортній галузі.

5. Освоєння нових технологій отримання, оброблення і застосування функціональних матеріалів у біології та медицині.

6. Створення нових матеріалів із застосуванням хімічних технологій та розвиток малотоннажної хімії.

7. Створення і виготовлення модифікованих матеріалів і розроблення та застосування методів поверхневої модифікації виробів.

8. Створення і виготовлення матеріалів для виробництва, акумуляції, збереження енергії та охорони навколишнього природного середовища.

Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

1. Розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства.

2. Розроблення та впровадження технологій виробництва, збереження і переробки високоякісної рослинницької продукції.

3. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин.

4. Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту.

5. Технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства.

6. Розроблення та впровадження технологій створення високопродуктивних альтернативних джерел для отримання пального.

7. Розроблення та впровадження новітніх біотехнологій у рослинництві, тваринництві та ветеринарії.

8. Розроблення та впровадження технологій виробництва продуктів дитячого та дієтичного харчування.

Впровадження нових технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики

1. Впровадження нових технологій одержання ферментів.

2. Впровадження нових технологій одержання рекомбінантного гормону росту, цитокінів та інтерферонів.

3. Впровадження нових технологій одержання рекомбінантних препаратів для лікування цукрового діабету.

4. Впровадження нових технологій створення диференційованих діагностикумів для різних видів мікобактерій - збудників туберкульозу.

5. Розроблення тест-систем для ДНК-діагностики поширених важких спадкових захворювань моногенної природи.

6. Впровадження нових технологій створення біосенсорів для проведення діагностики поширених захворювань людини.

7. Впровадження нових аутологічно-клітинних технологій лікування захворювань людини.

8. Впровадження нових технологій одержання лікарських препаратів на основі біологічно активних речовин і біосумісних наночастинок різної природи.

9. Впровадження нових технологій створення нових лікарських засобів на основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та їх високопропускного скринінгу.

10. Розроблення нових методів діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань людини.

Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища

1. Застосування технологій раціонального надро- та землекористування.

2. Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення.

3. Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів.

4. Застосування технологій поводження з радіоактивними відходами та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

5. Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів.

Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки

1. Розвиток технологій підтримки прийняття стратегічних рішень.

2. Впровадження новітніх розділів грід-технологій та клауд-комп'ютингу.

3. Розвиток технологій ситуативного управління під час прийняття управлінських рішень.

4. Розвиток технологій розвитку національної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, зокрема з використанням радіотехнології MITRIS.

5. Впровадження новітніх технологій у спеціальні телекомунікаційні мережі, зокрема в Національну систему конфіденційного зв'язку.

6. Розвиток технологій виготовлення оптичних носіїв для довгострокового зберігання інформації.

7. Розвиток суперкомп'ютерних технологій для розв'язання задач у галузі економіки; управлінні складними об'єктами в екології, біології та медицині; обороноздатності держави.

8. Розвиток технологій тривимірного реалістичного інтелектуального моделювання складних техногенних систем, що розроблені з урахуванням методів і засобів неогеографії та зоогеографії.

____________

Опрос