Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о государственной системе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической защите, учету и контролю ядерных материалов

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 21.03.2012 № 263
действует с 09.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. N 263

Київ

Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОЛОЖЕННЯ
про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів

1. Державна система професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі - державна система) - комплекс заходів, спрямованих на задоволення потреб центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, місцевих державних адміністрацій, а також експлуатуючих організацій та інших ліцензіатів у сфері використання ядерної енергії (далі - замовники освітніх послуг) у висококваліфікованих фахівцях з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів (далі - фахівці).

Завданнями державної системи є:

професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у межах обсягів державного замовлення та на контрактній основі;

оцінка якості освітньої діяльності навчальних закладів державної системи на основі стандартів вищої освіти, вжиття відповідних заходів за її результатами.

2. Суб'єктами державної системи є:

МОНмолодьспорт;

Держатомрегулювання;

Міненерговугілля, МНС, ДАЗВ, Національна академія наук (далі - органи управління);

МВС, СБУ (далі - правоохоронні органи);

вищі навчальні заклади, центри підвищення кваліфікації фахівців, які відповідно до наданих їм ліцензій здійснюють їх професійну підготовку, перепідготовку та/або підвищення кваліфікації.

Суб'єкти державної системи провадять свою діяльність у межах повноважень, визначених законодавством, та відповідно до цього Положення.

3. МОНмолодьспорт і Держатомрегулювання визначають головний вищий навчальний заклад з професійної підготовки та перепідготовки фахівців і головний центр підвищення кваліфікації фахівців відповідно до критеріїв, установлених цим Положенням.

4. Критеріями визначення головного вищого навчального закладу з професійної підготовки та перепідготовки фахівців є:

наявність четвертого рівня акредитації вищого навчального закладу;

наявність ліцензії на провадження діяльності з підготовки та перепідготовки фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

проведення навчання за акредитованою спеціальністю "фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів";

наявність досвіду освітньої діяльності за напрямом підготовки "фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів" не менше ніж п'ять років;

наявність сучасної матеріально-технічної та науково-методичної бази, зокрема лабораторій, оснащених сучасними інженерно-технічними засобами систем фізичного захисту і обладнанням системи обліку та контролю ядерних матеріалів;

співпраця з відповідними навчальними закладами міжнародних організацій, зокрема Міжнародного агентства з атомної енергії, та іноземних держав;

впровадження в практику освітньої діяльності закладу світового досвіду у сфері підготовки фахівців.

5. Критеріями визначення головного центру підвищення кваліфікації фахівців є:

наявність ліцензії з надання освітніх послуг, пов'язаних із здобуттям освіти, яка відповідає певному кваліфікаційному рівню працівників у галузі атомної енергетики;

наявність ліцензії на провадження діяльності з підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

наявність досвіду діяльності з підвищення кваліфікації фахівців не менше ніж п'ять років;

наявність у штаті кваліфікованих науково-педагогічних працівників, які займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю і мають досвід роботи з підвищення кваліфікації не менше ніж п'ять років;

наявність сучасної матеріально-технічної бази, в тому числі навчально-тренувального комплексу інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, обладнання системи обліку та контролю ядерних матеріалів;

співпраця з відповідними навчальними центрами міжнародних організацій, зокрема Міжнародного агентства з атомної енергії, та іноземних держав;

наявність досвіду проведення міжнародних навчальних курсів з підвищення кваліфікації іноземних фахівців;

впровадження в практику діяльності центру світового досвіду з підвищення кваліфікації фахівців.

6. Головний вищий навчальний заклад з професійної підготовки та перепідготовки фахівців:

розробляє освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, засоби діагностики якості вищої освіти за спеціальністю "фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів", які погоджуються і затверджуються відповідно до вимог законодавства;

розробляє разом з органами управління навчальні плани, що затверджуються керівником зазначеного закладу;

розробляє навчальні програми, навчально-методичні матеріали за спеціальністю "фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів" згідно із затвердженими стандартами;

визначає спеціалізації за спеціальністю "фізичний захист, облік та контроль ядерних матеріалів";

взаємодіє у межах своїх повноважень з відповідними навчальними закладами міжнародних організацій та іноземних держав з питань професійної підготовки та перепідготовки фахівців, узагальнює світовий досвід, сприяє його впровадженню в практику діяльності вищих навчальних закладів державної системи;

забезпечує підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів державної системи відповідно до вимог законодавства;

готує звіти про підготовку фахівців та навчально-методичне забезпечення вищих навчальних закладів державної системи та надає їх заінтересованим суб'єктам державної системи.

Інші вищі навчальні заклади державної системи здійснюють професійну підготовку та перепідготовку фахівців у співпраці з головним вищим навчальним закладом з професійної підготовки та перепідготовки фахівців.

7. Головний центр підвищення кваліфікації фахівців:

розробляє типові навчальні програми і навчальні плани підвищення кваліфікації фахівців та персоналу з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

розробляє навчально-методичну документацію з підвищення кваліфікації фахівців та забезпечує нею центри підвищення кваліфікації державної системи;

вивчає потреби замовників освітніх послуг у підвищенні кваліфікації посадових осіб підрозділів правоохоронних органів, що здійснюють функції фізичного захисту, і фахівців;

забезпечує підвищення кваліфікації заступників керівників органів управління, експлуатуючих організацій та інших ліцензіатів, які відповідають за дотримання вимог і здійснення заходів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, керівників підприємств та їх заступників, які відповідають за стан систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, керівників і штатних викладачів центрів підвищення кваліфікації державної системи;

проводить за замовленням експлуатуючих організацій та інших ліцензіатів у сфері використання ядерної енергії навчання інструкторів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів навчальних центрів ліцензіатів;

взаємодіє у межах своїх повноважень з відповідними навчальними закладами міжнародних організацій та іноземних держав з питань підвищення кваліфікації фахівців, узагальнює світовий досвід, сприяє його впровадженню в практику діяльності центрів підвищення кваліфікації державної системи;

розробляє і подає на розгляд МОНмолодьспорту, Держатомрегулювання та органів управління пропозиції щодо вдосконалення діяльності з підвищення кваліфікації фахівців;

готує звіти про підвищення кваліфікації фахівців і навчально-методичне забезпечення центрів підвищення кваліфікації державної системи та надає їх заінтересованим суб'єктам державної системи.

Інші центри підвищення кваліфікації фахівців державної системи здійснюють підвищення кваліфікації фахівців у співпраці з головним центром підвищення кваліфікації фахівців.

8. Центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, Національна академія наук як замовники освітніх послуг:

враховують (визначають) потреби у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації фахівців і надають відповідні пропозиції МОНмолодьспорту з метою формування державного замовлення;

передбачають з урахуванням потреб замовників освітніх послуг витрати на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців за рахунок та в межах коштів, передбачених їм у відповідних бюджетах;

забезпечують з урахуванням потреб професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців.

9. Експлуатуючі організації та інші ліцензіати у сфері використання ядерної енергії як замовники освітніх послуг:

установлюють вимоги до кваліфікації фахівців;

визначають потреби у професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації фахівців;

передбачають у відповідних щорічних фінансових планах витрати на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців і навчання з фізичного захисту персоналу, який забезпечує експлуатацію ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання, та включають витрати до відповідних щорічних кошторисів;

укладають щороку договори про надання освітніх послуг з навчальними закладами державної системи;

організовують проведення під час прийняття на роботу та періодично в процесі роботи навчання з фізичного захисту персоналу, який забезпечує експлуатацію ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання, за розробленими самостійно або разом з навчальними закладами державної системи навчальними планами і програмами;

створюють умови для проходження студентами вищих навчальних закладів державної системи виробничої практики на власних підприємствах;

беруть участь у працевлаштуванні випускників вищих навчальних закладів державної системи відповідно до законодавства;

організовують навчання з фізичного захисту персоналу підрозділів з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

організовують початкове навчання та періодичні тренування персоналу, який входить до складу сил об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії;

перевіряють знання з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів персоналу, який входить до складу сил об'єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії;

включають до щорічних звітів питання щодо навчання з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів.

10. До осіб, що проходять підвищення кваліфікації з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів належать:

фахівці Держатомрегулювання та органів управління;

посадові особи підрозділів правоохоронних органів, що здійснюють функції фізичного захисту;

фахівці експлуатуючих організацій та інших ліцензіатів у сфері використання ядерної енергії;

персонал з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

11. Навчання під час прийняття на роботу і періодично підвищення кваліфікації з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів проходять:

керівники ядерних установок, головні інженери та їх заступники, начальники змін, начальники змін блоків, начальники виробничих цехів, інший персонал, який забезпечує експлуатацію ядерних установок;

керівники об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, головні інженери, начальники змін цих об'єктів, інший персонал, який забезпечує використання, зберігання радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

12. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з урахуванням потреб замовників освітніх послуг, але не рідше одного разу на п'ять років. Позапланове підвищення кваліфікації здійснюється:

у разі зміни вимог законодавства з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

у разі технічного переоснащення або реконструкції систем фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів;

за розпорядженнями (приписами) Держатомрегулювання.

13. Перевірка знань з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів фахівців здійснюється не рідше одного разу на три роки.

Зазначена перевірка проводиться відповідною комісією, що утворюється за наказом керівника замовника освітніх послуг.

14. Фінансування витрат, пов'язаних з професійною підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

____________

Опрос