Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Электронное управление и Национальная программа информатизации"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Перечень от 14.03.2012 № 236
редакция действует с 07.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 березня 2012 р. N 236

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації"

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 21 листопада 2012 року N 1064
,
 від 17 квітня 2013 року N 279
,
від 5 серпня 2015 року N 561
,
від 16 листопада 2016 року N 887
,
 від 8 лютого 2017 року N 65
,
від 28 лютого 2018 року N 129

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації", що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 24

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації"

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

(У тексті Порядку слово "Держінформнауки" замінено словами "Державне агентство з питань електронного урядування" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року N 561)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Електронне урядування та Національна програма інформатизації".

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

2. Бюджетні кошти використовуються з метою створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

створення, адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних;

адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів;

створення єдиного веб-порталу електронного урядування;

створення інтегрованої системи електронної ідентифікації;

абзац восьмий пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.02.2018 р. N 129)

розроблення нормативно-технічної документації щодо цифрової трансформації;

(абзац дев'ятий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 129)

Національну програму інформатизації.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. N 1064
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 17.04.2013 р. N 279
,
від 05.08.2015 р. N 561
,
від 08.02.2017 р. N 65)

4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України, розпорядником нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державне агентство з питань електронного урядування.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. N 279,
від 05.08.2015 р. N 561
,
від 16.11.2016 р. N 887
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.02.2017 р. N 65)

Одержувачем бюджетних коштів, які спрямовуються на: модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; створення, адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних; адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів, є відповідно до Положення про систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 670 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 56, ст. 2249), Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455), Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. N 835 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 85, ст. 2850), Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 326 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 665), адміністратор зазначених систем - державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України".

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 65,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим
,
абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 129)

Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень згідно із затвердженим Державним агентством з питань електронного урядування тематичним планом, у якому зазначається найменування кожного заходу та сума витрат на його здійснення, та з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. У разі потреби до зазначеного плану можуть вноситися зміни.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2013 р. N 279)

До наказу про затвердження тематичного плану додається затверджений Державним агентством з питань електронного урядування кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою і здійсненням заходів, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг провадиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

За результатами проведення процедури закупівлі відповідальний виконавець бюджетної програми та одержувач бюджетних коштів відповідно до пункту 4 цього Порядку укладають з переможцем процедури закупівлі договір про закупівлю товарів, робіт і послуг з урахуванням вимог, визначених статтею 36 Закону України "Про публічні закупівлі". Умови такого договору повинні передбачати, зокрема:

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561
,
абзац третій пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 65)

повне набуття замовником майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561
,
абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 129)

недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з виконанням таких робіт і наданням послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

забезпечення надання до закінчення календарного року послуг в обсязі, передбаченому договором;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

відповідальність виконавця за порушення строків виконання умов договору;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов'язань.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

Невід'ємною частиною договору є кошторис витрат з необхідними розрахунками і обґрунтуваннями, затверджений виконавцем.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, включені в акти приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

У разі коли ліцензія передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді відсотків плати за надані від імені держави послуги, закупівля комп'ютерних програм забороняється.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. N 129)

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів, передбачених тематичним планом;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

фінансування заходів за рахунок коштів, передбачених на виконання інших бюджетних програм.

Головний розпорядник бюджетних коштів, відповідальний виконавець бюджетної програми і одержувач бюджетних коштів забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

(абзац шостий пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 65)

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561)

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Державне агентство з питань електронного урядування надсилає щомісяця до 20 числа Кабінету Міністрів України та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. N 561,
від 16.11.2016 р. N 887)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2011 р. N 844 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 61, ст. 2430).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 931 "Про передачу у 2011 році деяких бюджетних призначень та внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 67, ст. 2592).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2011 р. N 1157 "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 88, ст. 3200).

____________

Опрос