Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января в 2001 г. N 80

КМ Украины
Постановление КМ от 21.03.2012 № 234
действует с 24.03.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 березня 2012 р. N 234

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 185; 2002 р., N 49, ст. 2219; 2006 р., N 11, ст. 743; 2011 р., N 75, ст. 2809, N 97, ст. 3540) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80

1. У постанові:

1) вступну частину постанови після слів "Відповідно до" доповнити словами "Бюджетного кодексу України,";

2) пункт 1 після слів "(далі - короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті)" доповнити словами ", середньострокових облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, з термінами обігу від одного до п'яти років (далі - середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті)";

3) пункт 2 після слів "середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті" доповнити словами ", основні умови випуску та порядок розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті";

4) у пункті 3:

абзац другий після слів "середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті" доповнити словами ", середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті";

абзац третій після слів "середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті" доповнити словами ", середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті";

абзац четвертий після слів "терміни обігу" доповнити словами "та відсоткову ставку (ціну продажу)", а після слів "середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті" - словами ", середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті";

абзаци п'ятий і сьомий після слів "середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті" доповнити словами ", середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті";

абзац восьмий після слів "з достроковим погашенням" доповнити словами "та середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті";

5) пункт 4 після слів "середньострокових державних облігацій" доповнити словами ", короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті".

2. Пункт 4 основних умов випуску та порядку розміщення середньострокових державних облігацій, основних умов випуску та порядку розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, основних умов випуску та порядку розміщення довгострокових державних облігацій, основних умов випуску та порядку розміщення довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням, основних умов випуску та порядку розміщення довгострокових амортизаційних державних облігацій, затверджених зазначеною постановою, після слів "за рішенням Мінфіну" доповнити словами ", з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються".

3. Пункт 7 основних умов випуску та порядку розміщення середньострокових та довгострокових державних облігацій з індексованою вартістю, затверджених зазначеною постановою, після слів "за рішенням Мінфіну" доповнити словами ", з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються".

4. Друге речення пункту 4 основних умов випуску та порядку розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, затверджених зазначеною постановою, після слів "ціною її придбання" доповнити словами ", встановленою за рішенням Мінфіну".

5. Доповнити постанову основними умовами випуску та порядком розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, такого змісту:

 

ОСНОВНІ УМОВИ
випуску та порядок розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті

1. Номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації з достроковим погашенням, номінованої в іноземній валюті, становить 1000 доларів США або євро (вид іноземної валюти визначається емітентом під час розміщення облігацій).

2. Середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.

3. Середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, мають купони. Купонний період становить шість місяців.

4. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення таких облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну, з урахуванням встановленого ним граничного рівня дохідності облігацій, конкурентні заявки з перевищенням якого не задовольняються.

5. Розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію з достроковим погашенням, номіновану в іноземній валюті, визначається за формулою:

СД = Ном х (Пр / 100) / 2,

де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію з достроковим погашенням, номіновану в іноземній валюті;

Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації з достроковим погашенням, номінованої в іноземній валюті;

Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, яка визначається відповідно до пункту 4 цих основних умов та порядку.

6. Під час первинного розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення таких облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:

 

,

де ЦР - ціна середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті;

Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної облігації з достроковим погашенням, номінованої в іноземній валюті;

КД - кількість платежів із сплати доходу, що повинні бути здійснені за середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті;

СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову державну облігацію з достроковим погашенням, номіновану в іноземній валюті, який визначається відповідно до пункту 5 цих основних умов та порядку;

ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, зазначений покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті;

КДП - кількість днів у купонному періоді;

ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, до дати їх погашення;

ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, до дати проведення і-го купонного платежу.

Розрахунок проводиться з урахуванням фактичної кількості днів у купонному періоді.

7. Середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, можуть бути достроково пред'явлені для погашення власниками у будь-який момент та безумовно погашені емітентом. Порядок та цінові умови дострокового погашення визначаються Мінфіном.

8. Середньострокові державні облігації з достроковим погашенням, номіновані в іноземній валюті, випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, оформляється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.

9. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

10. Розрахунки за результатами розміщення середньострокових державних облігацій з достроковим погашенням, номінованих в іноземній валюті, сплата купонного доходу за ними та їх погашення здійснюються у валюті випуску.

Розрахунки за операціями з середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, на вторинному ринку здійснюються виключно у національній валюті.

11. Середньострокова державна облігація з достроковим погашенням, номінована в іноземній валюті, у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.

12. Право володіння середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, засвідчується для:

клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;

депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.

13. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за середньостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням, номінованими в іноземній валюті, здійснюються у безготівковій формі:

клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;

юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.".

____________

Опрос