Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения, являющихся участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения

КМ Украины
Постановление КМ от 05.03.2012 № 209
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 березня 2012 р. N 209

Київ

Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 20 травня 2013 року N 395

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 грудня 2013 року N 977)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), іншими актами Кабінету Міністрів України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами з питань оплати праці.

2. Надати керівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, право встановлювати лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним, сестрам медичним загальної практики - сімейної медицини, сестрам медичним дільничним, фельдшерам надбавки за обсяг та якість виконаної роботи в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

3. Затвердити Порядок встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я, що додається.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 р. N 395)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи лікарям загальної практики - сімейним лікарям, лікарям-педіатрам дільничним, лікарям-терапевтам дільничним (далі - лікарі), молодшим спеціалістам з медичною освітою, у тому числі фельдшерам (далі - сестри медичні), що працюють разом із зазначеними лікарями та обслуговують прикріплене до них населення (далі - прикріплене населення), що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я.

2. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікарям (сестрам медичним) виплачується щомісяця. Розмір зазначеної надбавки обчислюється за такою формулою:

Но = (ЧПН - НН х 1 + ЧПН - (2 х НН) х 0,5 + ЧПН - (2,5 х НН) х 0,25) х НПф,

де Но - надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

ПН - фактична чисельність населення, прикріпленого за місцем проживання (перебування);

НН - норма навантаження лікаря (сестри медичної) у міській (сільській) місцевості;

ЧПН - НН - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та нормою навантаження, якщо така чисельність не перевищує подвійної норми навантаження;

ЧПН - (2 х НН) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та подвійною нормою навантаження, якщо така чисельність перевищує подвійну норму навантаження, але не більш як у 2,5 раза;

ЧПН - (2,5 х НН) - різниця між фактичною чисельністю прикріпленого населення та чисельністю такого населення, що перевищує норму навантаження у 2,5 раза і більше;

НПф - норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення.

3. Норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення визначається за такою формулою:

 

 

ПО

НП

=

_______,

 

 

НН

де НП - норматив оплати праці лікаря (сестри медичної) з урахуванням фактичної чисельності прикріпленого населення;

ПО - посадовий оклад лікаря (сестри медичної), визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699), з урахуванням підвищень;

НН - норма навантаження лікаря (сестри медичної).

4. Надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) коригується з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення за такою формулою:

 

 

 

 

Ч0 - 1 х 1,47 + Ч1 - 14 х 0,73 + Чч15 - 49 х 0,54 + Чж15 - 49 х 0,79 + Ч50 х 1,57

СНо

=

Но

х

_______________________________________________________________________________,

 

 

 

 

Чн

де СНо - скоригована надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної) з урахуванням коефіцієнтів віково-статевої структури прикріпленого населення;

Но - надбавка за обсяг виконаної роботи лікаря (сестри медичної);

Чн - фактична чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) станом на 1 січня поточного року, яка визначається за такою формулою:

Чн = Ч0 - 1 + Ч1 - 14 + Чч15 - 49 + Чж15 - 49 + Ч50,

де Ч0 - 1 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 0 до 1 року включно;

Ч1 - 14 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком від 1 до 14 років включно;

Чч15 - 49 - чисельність чоловіків віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Чж15 - 49 - чисельність жінок віком від 15 до 49 років включно серед прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування);

Ч50 - чисельність прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) віком 50 років і старше.

5. Надбавка за якість виконаної роботи лікарів (сестер медичних) визначається за такою формулою:

Ня = ПО х еКпідв,

де Ня - надбавка за якість виконаної роботи;

ПО - посадовий оклад, визначений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з урахуванням підвищень;

еКпідв - сума підвищувальних коефіцієнтів.

Підвищувальними коефіцієнтами є:

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку молочної залози серед жінок, які мають високий ризик (80 відсотків) (К1);

показник виконання плану проведення скринінгових досліджень на виявлення раку шийки матки серед жінок із цільової групи (80 відсотків) (К2);

показник виконання плану проведення флюорографічного обстеження груп ризику (80 відсотків і більше) 3);

показник виконання плану профілактичних щеплень (95 відсотків) (К4);

рівень госпіталізації до закладів охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в стаціонарних умовах, на 100 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К5);

кількість виїздів за викликами екстреної медичної допомоги на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К6);

кількість відвідувань лікаря у закладах охорони здоров'я, які надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу в амбулаторних умовах, на 1000 осіб прикріпленого населення (за місцем проживання (перебування) (К7).

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого лікаря (сестри медичної) здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 є нижчим на 5 відсотків і більше за середній показник у цілому в закладі охорони здоров'я, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у максимальному розмірі - 50 відсотків посадового окладу лікаря (сестри медичної), визначеного згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з урахуванням підвищень.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 перебуває у межах від 0 до 5 відсотків більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, а значення показників К5, К6, К7 - у межах від 0 до 5 відсотків менше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, то надбавка за якість виконаної роботи виплачується у розмірі до 25 відсотків.

Якщо значення показників К1, К2, К3 та К4 є меншим на 5 відсотків і більше величини середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, а значення показників К5, К6, К7 перевищує на 5 відсотків і більше величину середнього показника у цілому в закладі охорони здоров'я, то надбавка за якість виконаної роботи не виплачується.

6. Для керівних працівників закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та є учасниками пілотного проекту з реформування системи охорони здоров'я (головного лікаря, заступника головного лікаря, завідувача амбулаторії загальної практики - сімейної медицини), надбавка за якість виконаної роботи встановлюється відповідно до пункту 5 цього Порядку.

Розрахунок надбавки за якість виконаної роботи окремого керівного працівника закладу охорони здоров'я здійснюється з урахуванням відповідних середніх показників серед закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на адміністративній території.

7. Надбавки за обсяг та якість виконаної роботи встановлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.

8. Розміри надбавок за обсяг та якість виконаної роботи змінюються одночасно з підвищенням посадового окладу та нараховуються щомісяця залежно від результатів роботи за попередній місяць.

(Порядок у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.05.2013 р. N 395)

____________

Опрос