Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки общественных организаций физкультурно-спортивного направления

КМ Украины
Постановление КМ от 22.02.2012 № 130
действует с 29.02.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. N 130

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 294 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 22, ст. 913), зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 291 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Спортивного комітету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 22, ст. 910);

постанову Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 477 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного олімпійського комітету" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1445).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

1. У пункті 2:

1) в абзаці першому слова "Державна служба молоді та спорту" замінити словом "Держмолодьспорт";

2) абзац другий після слів "коштів державного бюджету" доповнити словами "та визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми з урахуванням вимог щодо формування єдиного реєстру розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та даних такого реєстру".

2. Пункт 3 доповнити абзацами такого змісту:

"Національного олімпійського комітету (придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, користування Інтернетом, висвітлення у засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов'язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації олімпійських видів спорту, включаючи виготовлення та розміщення тематичних відеороликів і фільмів, інформаційних повідомлень, придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських видів спорту, включаючи оплату послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз);

Спортивного комітету (оплата праці працівників, придбання малоцінних предметів, матеріалів, інвентарю, передплата періодичних друкованих видань, службові відрядження працівників у межах України, оренда приміщень, оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, поточний ремонт приміщень і технічне обслуговування обладнання, оплата послуг з поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, користування Інтернетом, висвітлення в засобах масової інформації діяльності Комітету, обслуговування веб-сайту, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, банківських послуг та послуг з обробки інформації, страхування приміщень, забезпечення їх охорони, зокрема обслуговування охоронної та пожежної сигналізації, встановлення і обслуговування програмного забезпечення, оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, плата за участь працівників у короткострокових навчальних семінарах, обов'язкові платежі до бюджету), проведення ним заходів з розвитку неолімпійського спорту, популяризації неолімпійських видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки спортсменів національних збірних команд України до міжнародних змагань з неолімпійських видів спорту, інших організаційно-методичних заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, передбачених календарним планом заходів Комітету на поточний рік (семінарів, конференцій, форумів тощо), придбання, виготовлення та розповсюдження сувенірної і поліграфічної продукції, видання методичної літератури, оплата послуг з розроблення та вдосконалення методики підготовки спортсменів, висвітлення в засобах масової інформації стану підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях та забезпечення участі представників Комітету в таких заходах, що проводяться як на території України, так і за кордоном (оплата проїзду до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження, вартості проживання, добових, страхування, оформлення дозволів на в'їзд (віз).".

3. Доповнити пункт 4 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

4. Пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

"5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням відповідального виконавця бюджетної програми з урахуванням поданого одержувачами бюджетних коштів обґрунтування потреби в бюджетних коштах і детальних розрахунків витрат, визначених з урахуванням установлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, штатної чисельності та умов оплати праці працівників, кількісного складу національних збірних команд України та планів їх підготовки до участі в Олімпійських і Юнацьких олімпійських іграх, інших міжнародних спортивних змаганнях, календарних планів заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та регламентних документів міжнародних спортивних організацій, можливості здійснення відповідних видатків за рахунок надходжень з інших джерел, а також з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Календарні плани заходів одержувачів бюджетних коштів на поточний рік та положення про проведення таких заходів затверджуються керівниками (керівними органами) громадських організацій та закладів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, за погодженням з Держмолодьспортом.

6. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів і послуг проводиться з урахуванням вимог бюджетного законодавства.".

5. У тексті Порядку слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" і "Державна казначейська служба" в усіх відмінках замінити відповідно словами "МОНмолодьспорт" і "Казначейство" у відповідному відмінку.

____________

Опрос