Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 1999 г. N 2246 и от 5 июля 2006 г. N 938

КМ Украины
Постановление КМ от 22.02.2012 № 119
редакция действует с 16.07.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 2012 р. N 119

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 та від 5 липня 2006 р. N 938

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 13 липня 2016 року N 442

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2446; 2004 р., N 16, ст. 1101; 2006 р., N 27, ст. 1965, N 50, ст. 3321; 2007 р., N 44, ст. 1796; 2008 р., N 29, ст. 926; 2010 р., N 13, ст. 614) та від 5 липня 2006 р. N 938 "Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 27, ст. 1965) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2246 та від 5 липня 2006 р. N 938

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.07.2016 р. N 442)

2. У Типовому договорі про надання населенню послуг з газопостачання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. N 938:

1) цифри "200_" замінити цифрами "20__", а слово "(організації)" виключити;

2) пункт 1 після слів "побутових потреб" доповнити словами ", у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень,";

3) доповнити Типовий договір пунктом 51 такого змісту:

"51. Характеристика газових приладів і пристроїв:

Найменування приладу, пристрою

Тип

Дата встановлення приладу, пристрою

Дата внесення змін до проекту газопостачання (у разі потреби)

У разі заміни або встановлення нових газових приладів і пристроїв, зміни місця їх встановлення оформляється додаток до цього договору, що складається відповідно до цього пункту.";

4) пункт 11 після слова "цілодобово" доповнити словами "за рахунок експлуатаційних витрат і не входять до обсягу робіт з технічного обслуговування";

5) пункти 14 і 15 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про надання споживачу зазначених послуг засвідчується підписами споживача та представника виконавця у відповідному документі (журнал, квитанція, акт).";

6) пункт 24 доповнити абзацом такого змісту:

"Щороку станом на 1 січня виконавець здійснює перерахунок оплати вартості спожитого природного газу згідно з вимогами Правил газопостачання. Аналогічний перерахунок станом на 1 липня здійснюється за заявою споживача або з ініціативи виконавця.";

7) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

"Інформація про наявність пільг

Прізвище, ім'я та по батькові пільговика

Розмір пільги

Підтвердний документ

";

8) у пункті 27:

підпункти 1 і 10 виключити;

підпункти 9 і 11 викласти в такій редакції:

"9) повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;";

"11) проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім'ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами.";

9) у пункті 28:

у підпункті 4 цифри "04" замінити цифрами "104";

підпункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу;";

доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:

"12) знімати фактичні показання лічильника газу.";

10) у пункті 29:

у підпункті 1:

в абзаці шостому цифри "12" замінити цифрами "11";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;";

доповнити пункт підпунктами 7 і 8 такого змісту:

"7) визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у першому півріччі поточного року величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на друге півріччя поточного року відповідно до Правил газопостачання;

8) проводити за заявою споживача або з власної ініціативи за підсумками першого півріччя поточного року станом на 1 липня перерахунок розміру оплати споживачем вартості спожитого в першому півріччі поточного року природного газу залежно від обсягу його використання в першому півріччі поточного року за роздрібними цінами, що діяли в першому півріччі поточного року.";

11) у пункті 30:

підпункт 3 після слова "надавати" доповнити словом "споживачеві";

у підпункті 5 цифри "9 - 11" замінити цифрами і словом "9 і 11";

підпункт 20 викласти в такій редакції:

"20) надавати за власний рахунок у строк, установлений нормативними і технічними документами, послуги з періодичного технічного обслуговування дворових газопроводів, внутрішньобудинкових систем газопостачання, приладів і пристроїв, зазначених у пункті 51 цього договору та/або додатку до нього;";

доповнити пункт підпунктами 23 і 24 такого змісту:

"23) визначати на основі обсягів використання природного газу споживачем у попередньому році величину роздрібної ціни на природний газ для споживача на поточний рік відповідно до Правил газопостачання;

24) проводити за підсумками року станом на 1 січня перерахунок розміру оплати споживачем вартості спожитого в попередньому році природного газу залежно від обсягу його використання в попередньому році за роздрібними цінами, що діяли в попередньому році, та знімати показання лічильників газу в грудні попереднього року та січні поточного року.";

12) розділ "Інші умови" виключити.

____________

Опрос