Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 06.02.2012 № 106
редакция действует с 14.04.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2012 р. N 106

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2012 року N 338
,
 від 21 травня 2012 року N 509
,
 від 11 липня 2012 року N 678
,
 від 28 листопада 2012 року N 1087
,
від 3 серпня 2015 року N 543
,
від 23 вересня 2015 року N 734
,
від 16 березня 2016 року N 199
(зміни, внесені
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2016 року N 199, діють до
1 січня 2017 року),
від 30 березня 2016 року N 290,
від 24 червня 2016 року N 395
,
від 27 вересня 2017 року N 727
,
від 1 грудня 2017 року N 1040
,
від 15 травня 2019 року N 569
,
від 19 лютого 2020 року N 160
,
від 8 квітня 2020 року N 263

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1. Цей Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі - субвенція), передбаченої законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Субвенція розподіляється між областями та м. Києвом з дотриманням таких критеріїв:

80 відсотків коштів - з урахуванням чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких такий показник становить менше 75 відсотків середнього показника по Україні).

4. Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) комунальної власності (за винятком адміністративних будинків);

здійснення заходів Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки (за винятком поточних видатків);

здійснення екологічних та природоохоронних заходів;

придбання медичного обладнання та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення;

розв'язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);

погашення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;

реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;

реалізацію проектів водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання (мереж теплопостачання) (за наявності схеми теплопостачання населеного пункту);

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

(пункт 4 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 263,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий
 вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим)

завершення проектів будівництва із строком реалізації від одного до трьох років, впровадження яких розпочато у попередні роки за рахунок субвенції, - у разі їх відповідності цим Порядку та умовам.

У 2020 році субвенція спрямовується в першу чергу на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та реалізацію проектів будівництва, спрямованих на забезпечення підвищення якості надання послуг у галузі освіти, охорони здоров'я та спорту.

(абзац тринадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 263)

5. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності;

2) відповідність проектів і заходів пріоритетам, визначеним у регіональних стратегіях розвитку та планах соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) спрямування субвенції на проекти, реалізація яких забезпечує комплексний підхід до розв'язання проблеми, який передбачає впровадження комплексу взаємопов'язаних заходів (крім здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2);

(підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 263)

4) наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх державної експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674);

5) наявність актуальної містобудівної документації на місцевому рівні (наявність актуальних генеральних планів);

6) відповідність об'єктів (заходів) оптимальним мережам соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг у відповідних сферах;

7) підпункт 7 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2020 р. N 263)

8) завершення реалізації проектів у поточному році.

6. Для розгляду пропозицій та підготовки рекомендацій щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами та за об'єктами (заходами) Мінрегіон утворює комісію.

Комісія надає рекомендації щодо включення пропозицій, поданих народними депутатами України, обласними та Київською міською держадміністраціями Мінрегіону до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами та за об'єктами (заходами).

Пріоритетність фінансування проектів за рахунок субвенції визначається комісією з урахуванням кількості населення, на яке поширюється позитивний вплив реалізації відповідних проектів.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом.

Мінрегіон вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами та за об'єктами (заходами) з урахуванням рекомендацій комісії.

7. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

8. Розпорядники бюджетних коштів забезпечують оформлення і виготовлення інформаційних табличок (наклейок), які використовуються з метою ідентифікації об'єктів, що фінансуються та/або співфінансуються за рахунок субвенції, та розміщення таких табличок (наклейок) на зазначених об'єктах.

9. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 2, ст. 64).

10. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161).

11. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

12. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 10 числа Мінрегіону інформацію про використання субвенції у розрізі об'єктів (заходів), а також інформацію про використання залишків коштів субвенції, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

14. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін і Мінрегіон про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів (заходів), а також касові видатки (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів і заходів), проведені за рахунок залишків коштів субвенції, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

15. Мінрегіон подає до 25 січня року, що настає за звітним, Мінфіну інформацію про використання субвенції.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок та умови із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23.04.2012 р. N 338
,
 від 21.05.2012 р. N 509
,
 від 11.07.2012 р. N 678
,
 від 28.11.2012 р. N 1087
,
від 03.08.2015 р. N 543
,
від 23.09.2015 р. N 734
,
від 16.03.2016 р. N 199
,
від 30.03.2016 р. N 290,
від 24.06.2016 р. N 395
,
від 27.09.2017 р. N 727
,
від 01.12.2017 р. N 1040
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.02.2020 р. N 160)

____________

Опрос