Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мер по социально-экономическому развитию отдельных территорий

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 06.02.2012 № 106
редакция действует с 28.01.2022

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 лютого 2012 р. N 106

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23 квітня 2012 року N 338
,
 від 21 травня 2012 року N 509
,
 від 11 липня 2012 року N 678
,
 від 28 листопада 2012 року N 1087
,
від 3 серпня 2015 року N 543
,
від 23 вересня 2015 року N 734
,
від 16 березня 2016 року N 199
(зміни, внесені
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2016 року N 199, діють до
1 січня 2017 року),
від 30 березня 2016 року N 290,
від 24 червня 2016 року N 395
,
від 27 вересня 2017 року N 727
,
від 1 грудня 2017 року N 1040
,
від 15 травня 2019 року N 569
,
від 19 лютого 2020 року N 160
,
від 8 квітня 2020 року N 263
,
від 27 травня 2020 року N 411
,
від 3 лютого 2021 року N 102
,
від 12 травня 2021 року N 454
,
від 26 січня 2022 року N 56

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі - субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

2. Головним розпорядником субвенції є Мінфін.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція надається для забезпечення здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць.

4. Субвенція спрямовується на:

реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів комунальної власності;

здійснення заходів Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. N 880 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 86, ст. 2899), - за винятком поточних видатків;

здійснення екологічних та природоохоронних заходів;

придбання медичного обладнання та транспорту, зокрема спеціального призначення;

придбання обладнання та комунального транспорту, зокрема спеціального призначення;

(абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 454)

розв'язання проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, шахтарських та гірських населених пунктів);

погашення бюджетної заборгованості місцевих бюджетів, що виникла під час здійснення видатків місцевими бюджетами за рахунок коштів, отриманих з державного бюджету за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів;

реалізацію проектів з енергоефективності та енергозбереження;

реалізацію проектів водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання (мереж теплопостачання) (за наявності схеми теплопостачання населеного пункту);

виготовлення проектної документації (проектно-кошторисної документації);

реалізацію проектів будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єктів комунальної власності з виготовленням відповідної проектної документації (проектно-кошторисної документації);

завершення проектів будівництва строком реалізації від одного до трьох років, впровадження яких розпочато у попередні роки за рахунок субвенції, - у разі їх відповідності цим Порядку та умовам.

5. Умовами надання субвенції є:

1) спрямування субвенції на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної власності;

2) наявність затверджених проектів будівництва та результатів проведення їх експертизи відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), за винятком спрямування субвенції за напрямами, визначеними в абзацах дванадцятому та тринадцятому пункту 4 цих Порядку та умов;

3) спроможність подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів основних фондів комунальної власності, створення, приріст або оновлення яких фінансується за рахунок субвенції;

4) завершення реалізації проектів у поточному році.

6. Для підготовки у 2022 році пропозицій щодо розподілу субвенції (включаючи пропозиції стосовно об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок субвенції) Мінфін утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням зазначеного Комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії), а також представники Мінфіну.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2022 р. N 56)

Пропозиції щодо розподілу субвенції (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок субвенції) подаються Мінфіну для розгляду комісією народними депутатами України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Комісія розглядає та приймає рішення про включення поданих згідно з цим пунктом пропозицій до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо:

розподілу субвенції між місцевими бюджетами;

розподілу субвенції між місцевими бюджетами за об'єктами і заходами.

(абзац третій пункту 6 замінено абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 454,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим)

Формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможним, якщо в її роботі бере участь більш як половина членів комісії.

Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом.

Мінфін на підставі рішення комісії вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України відповідний проект акта щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами, зокрема за об'єктами і заходами.

(абзац дев'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 454)

У разі коли комісія прийняла рішення про включення до проекту акта Кабінету Міністрів України пропозицій щодо розподілу субвенції між місцевими бюджетами без визначення об'єктів і заходів, до відповідного проекту акта Мінфін включає положення щодо формування та затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуватимуться за рахунок такої субвенції, відповідними місцевими держадміністраціями, виконавчими органами рад.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 454)

61. За рішенням Кабінету Міністрів України перелік об'єктів і заходи затверджуються Кабінетом Міністрів України або місцевими держадміністраціями, виконавчими органами відповідних рад.

Рішеннями відповідних місцевих держадміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об'єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у відповідному рішенні Кабінету Міністрів України.

(Порядок та умови доповнено пунктом 61 згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 р. N 454)

7. Надання субвенції здійснюється в обсягах, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2020 р., N 2, ст. 64).

9. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161).

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

11. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій з використання субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та виконавчі органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 10 числа Мінфіну інформацію про використання субвенції у розрізі об'єктів (заходів), а також інформацію про використання залишків коштів субвенції, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

13. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін про обсяги перерахованої субвенції та касові видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів (заходів), а також касові видатки (у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, об'єктів і заходів), проведені за рахунок залишків коштів субвенції, збережених на рахунках відповідних місцевих бюджетів.

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(Порядок та умови із змінами, внесеними
 згідно з
постановами Кабінету Міністрів України
 від 23.04.2012 р. N 338
,
 від 21.05.2012 р. N 509
,
 від 11.07.2012 р. N 678
,
 від 28.11.2012 р. N 1087
,
від 03.08.2015 р. N 543
,
від 23.09.2015 р. N 734
,
від 16.03.2016 р. N 199
,
від 30.03.2016 р. N 290,
від 24.06.2016 р. N 395
,
від 27.09.2017 р. N 727
,
від 01.12.2017 р. N 1040
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.02.2020 р. N 160
,
із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 р. N 263
,
від 27.05.2020 р. N 411
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.02.2021 р. N 102)

____________

Опрос