Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мер социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 15.02.2012 № 91
редакция действует с 20.04.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 лютого 2012 р. N 91

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 30 січня 2013 року N 42
,
 від 11 грудня 2013 року N 906
,
від 29 квітня 2015 року N 284
,
від 11 листопада 2015 року N 925
,
від 6 липня 2016 року N 412
,
від 12 квітня 2017 року N 260

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

3. Субвенція спрямовується бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється зона спостереження атомних електростанцій державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (далі - Компанія), насамперед на:

будівництво та ремонт захисних споруд цивільного захисту, що пройшли відповідно до законодавства технічну інвентаризацію;

закупівлю засобів індивідуального захисту органів дихання та препаратів стабільного йоду;

навчання населення користуванню об'єктами спеціальної соціальної інфраструктури та засобами індивідуального захисту органів дихання;

фінансування у разі потреби об'єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту таких об'єктів, зокрема навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, об'єктів житлово-комунального господарства, автомобільних доріг, систем зв'язку;

погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за субвенцією у попередніх роках і зареєстрована органами Казначейства.

Переліки відповідних об'єктів, засобів та препаратів формуються і затверджуються головним розпорядником субвенції, визначеним законом про Державний бюджет України на відповідний рік, за пропозиціями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а переліки засобів індивідуального захисту органів дихання і захисних споруд цивільного захисту - також за погодженням з ДСНС. При цьому переліки засобів індивідуального захисту органів дихання формуються з урахуванням вимог Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1200 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1597; 2013 р., N 29, ст. 989).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. N 42
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 284)

4. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється в обсязі, що визначається за формулою:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 284)

S = S0 х H х K х N,

де S0 - загальний обсяг субвенції, передбачений законом про Державний бюджет України на відповідний рік;

H - питома вага реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції в загальному обсязі реалізованої (відпущеної) електричної енергії Компанії, що визначається як відношення планованого показника річного обсягу реалізованої (відпущеної) електричної енергії атомної електростанції до відповідного показника Компанії;

K - коефіцієнт співвідношення розподілу субвенції між місцевими бюджетами, визначеного частиною першою статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", який дорівнює для обласних бюджетів - 0,3, для бюджетів районів та міст обласного підпорядкування - 0,55, для бюджетів монофункціональних міст - супутників ядерних установок - 0,15;

N - питома вага чисельності населення, яке проживає на території зони спостереження, що визначається за формулою:

N = Nіk/еNk,

де Nik - чисельність населення, яке постійно проживає на території зони спостереження в і-й адміністративно-територіальній одиниці k-го типу (області, району чи міста обласного підпорядкування, монофункціонального міста - супутника ядерної установки);

еNk - загальна чисельність населення, яке постійно проживає в межах усіх адміністративно-територіальних одиниць k-го типу (областей, районів чи міст обласного підпорядкування, монофункціональних міст - супутників ядерних установок), на територію яких поширюється зона спостереження.

Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється у 2017 році згідно з додатком.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 р. N 42
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 284
,
із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. N 412,
від 12.04.2017 р. N 260)

5. Видатки, пов'язані з фінансуванням будівництва та реконструкції об'єктів за рахунок субвенції, здійснюються згідно з Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374), за наявності затвердженої відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674), проектної документації.

6. Відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

(абзац другий пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. N 284)

інформує щомісяця до 15 числа головного розпорядника субвенції і Мінфін про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів, а також об'єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

9. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають щомісяця до 15 числа головному розпоряднику субвенції інформацію про використання субвенції в розрізі об'єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок.

10. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, на 2017 рік

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Обсяг субвенції,
тис. гривень

Зона спостереження Запорізької АЕС

Запорізька область

6329,2

Дніпропетровська область

10049,2

Херсонська область

39

Василівський район (Запорізька область)

2632,7

Великобілозерський район (Запорізька область)

818,7

Запорізький район

7,4

Кам'янсько-Дніпровський район (Запорізька область)

4457,3

Нікопольський район (Дніпропетровська область)

2657,7

Томаківський район (Дніпропетровська область)

1113,6

Верхньорогачицький район (Херсонська область)

85,7

м. Нікополь (Дніпропетровська область)

12955,7

м. Марганець (Дніпропетровська область)

5369,7

м. Енергодар (Запорізька область)

8208,7

Зона спостереження Рівненської АЕС

Рівненська область

7018,3

Волинська область

2757,9

Володимирецький район (Рівненська область)

9895,9

Сарненський район (Рівненська область)

646

Костопільський район (Рівненська область)

153,6

Маневицький район (Волинська область)

7227,6

м. Вараш (Рівненська область)

4888,1

Зона спостереження Хмельницької АЕС

Хмельницька область

4654,4

Рівненська область

2028

Славутський район (Хмельницька область)

1547

Ізяславський район (Хмельницька область)

2911,2

Білогірський район (Хмельницька область)

297,3

Шепетівський район (Хмельницька область)

82,4

Острозький район (Рівненська область)

2242,6

Гощанський район (Рівненська область)

714

Здолбунівський район (Рівненська область)

406,9

м. Славута (Хмельницька область)

2817

м. Острог (Рівненська область)

1232,9

м. Нетішин (Хмельницька область)

3341,2

Зона спостереження Южно-Української АЕС

Миколаївська область

8373,7

Арбузинський район (Миколаївська область)

3054,8

Братський район (Миколаївська область)

1473,4

Вознесенський район (Миколаївська область)

2163,5

Доманівський район (Миколаївська область)

2805,5

Первомайський район (Миколаївська область)

495,1

м. Вознесенськ (Миколаївська область)

5359,7

м. Южноукраїнськ (Миколаївська область)

4186,9

Усього

137499,5

(додаток у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2013 р. N 42
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 р. N 906
,
у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 29.04.2015 р. N 284
,
від 11.11.2015 р. N 925
,
від 06.07.2016 р. N 412
,
від 12.04.2017 р. N 260)

____________

Опрос