Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий заключения контрактов с адвокатами, предоставляющими бесплатную вторичную правовую помощь на постоянной основе, и договоров с адвокатами, предоставляющими бесплатную вторичную правовую помощь на временной основе

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 11.01.2012 № 8
редакция действует с 25.10.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. N 8

Київ

Про затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2012 року N 504
,
 від 5 грудня 2012 року N 1144
,
 від 19 грудня 2012 року N 1214
,
від 11 березня 2015 року N 110
,
від 23 жовтня 2019 року N 881

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, що додаються.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1214)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

1. Ці Порядок і умови визначають відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" механізм укладення центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110,
від 23.10.2019 р. N 881)

2. Предметом контрактів (договорів) є надання адвокатами за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, що включає такі види правових послуг:

1) захист;

(підпункт 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110)

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

3. Контракти (договори) з адвокатами укладаються з урахуванням принципу незалежності адвокатської діяльності, положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства та цих Порядку і умов.

4. Контракт (договір) укладається з адвокатом, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання та включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 881)

41. Контракт укладається з адвокатом за умови:

обґрунтованої необхідності залучення адвоката для надання безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги та постійного підвищення якості її надання;

відсутності дисциплінарних стягнень в адвоката протягом року;

участі адвоката у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, організованих протягом поточного або попереднього бюджетного періоду Координаційним центром з надання правової допомоги або центром (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше);

відсутності обґрунтованих скарг на дії адвоката, що надійшли до центру і розглянуті ним відповідно до компетенції протягом року (крім адвокатів, з якими контракт укладається вперше).

(Порядок і умови доповнено пунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110)

5. Контракт укладається з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, за формою згідно з додатком 1. Договір укладається з адвокатом для надання ним безоплатної вторинної правової допомоги на тимчасовій основі за формою згідно з додатком 2.

51. Контракт (договір) укладається з адвокатом на визначений строк протягом бюджетного періоду, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту (договору), подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

(Порядок і умови доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110)

6. Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, пов'язаних із наданням ними безоплатної вторинної правової допомоги на постійній основі згідно з контрактом або на тимчасовій основі згідно з договором, здійснюються в установленому порядку.

7. Безоплатна вторинна правова допомога, що надається згідно з контрактом (договором), повинна відповідати встановленим стандартам якості надання безоплатної правової допомоги.

(Порядок і умови із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 р. N 1144
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1214)

 

ПРИМІРНИЙ КОНТРАКТ
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі

м. ____________

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                            
          (найменування центру з надання безоплатної
_____________________________________________________________________________________
                                                                 вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові керівника центру)
що діє на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою _______________________________________________________________,
паспорт серії _____ N _____________, виданий ____________________________________________,
                                                                                                                                                     (ким, коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N _________________________,
виданого ____________________________________________________________________________,
                                                                                                         (ким, коли)
індивідуально або від імені адвокатського бюро ____________________________________________
                                                                                                                                  (найменування адвокатського бюро,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            його місцезнаходження)
або від імені адвокатського об'єднання ____________________________________________________
                                                                                                                    (найменування адвокатського об'єднання,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             його місцезнаходження)
на підставі довіреності, виданої _________________________________________________________,
                                                                                                                                      (ким, коли)
(далі - адвокат), з іншої сторони (далі - сторони), уклали контракт про таке.

Предмет контракту

1. Адвокат зобов'язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" у межах _____________________________________________________________________________________
                                                              (найменування адміністративно-територіальних одиниць
____________________________________________________________________________________,
                                                                         та міст обласного та/або районного значення)
а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр - здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання строків подання актів з відповідними додатками, визначеними у контракті).

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги більш як у 30 справах за дорученнями центрів. У разі коли на виконанні в адвоката одночасно перебуває понад 30 доручень центрів, надання безоплатної вторинної правової допомоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допускається.

Строк дії контракту

3. Контракт укладається строком на __________________________, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі контракту, подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

Обов'язки сторін

4. Центр зобов'язується:

1) надавати доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) сприяти створенню належних умов для надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги у приміщеннях судів та інших державних органів;

4) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги;

5) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 13 цього контракту.

5. Адвокат зобов'язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати центру в установленому порядку акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатської етики;

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

8) негайно повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв'язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

9) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.

10) підпункт 10 пункту 5 виключено

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання такої допомоги;

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, інтерв'ювання клієнтів за їх згодою тощо;

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов контракту:

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, - до Координаційного центру з надання правової допомоги.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги на належному рівні;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов'язань за контрактом;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, передбачену законом.

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є підставою для оплати послуг адвоката.

10. За порушення умов контракту адвокат може бути виключений з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства.

Оплата послуг адвоката

11. Сума контракту становить ____________ гривень.

12. Сума контракту може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безоплатної вторинної правової допомоги.

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 465.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики.

Припинення дії контракту

14. Дія контракту припиняється:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов контракту;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

15. Зміни до контракту вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено контрактом або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом.

16. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(підпис керівника центру)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(підпис адвоката)

М. П.

М. П.

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 504,
 від 05.12.2012 р. N 1144
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1214
,
від 11.03.2015 р. N 110
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 881)

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
з адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі

м. ____________

___ ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                                                          
          (найменування центру з надання безоплатної
_____________________________________________________________________________________
                                                                  вторинної правової допомоги, його місцезнаходження)
(далі - центр), код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________,
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові керівника центру)
що діє на підставі положення про центр, з однієї сторони, та адвокат _____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
що проживає за адресою _______________________________________________________________,
паспорт серії _____ N _____________, виданий ____________________________________________,
                                                                                                                                                        (ким, коли)
реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________________________________________________________________________
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю N __________________________,
виданого ____________________________________________________________________________,
                                                                                                                        (ким, коли)
індивідуально або від імені адвокатського бюро ____________________________________________
                                                                                                                                    (найменування адвокатського бюро,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            його місцезнаходження)
або від імені адвокатського об'єднання ____________________________________________________
                                                                                                                   (найменування адвокатського об'єднання,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            його місцезнаходження)
на підставі довіреності, виданої _____________________________________________ (далі - адвокат),
                                                                                                                     (ким, коли)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про таке.

Предмет договору

1. Адвокат зобов'язується за дорученнями центру надавати безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу", що включає _____________________________________________________________________________________
                                                                                              (вид правових послуг)
у межах ______________________________________________________________________________
                                                                      (найменування адміністративно-територіальних одиниць,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            міст обласного та/або районного значення)
а також інших адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів у разі розгляду справи судами апеляційної та касаційної інстанції або зміни підсудності кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи чи підслідності кримінального правопорушення, в інших випадках, визначених законодавством, а центр - здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати його витрати, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, в установленому порядку (з урахуванням обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності та дотримання строків подання актів з відповідними додатками, визначеними у договорі).

2. Одночасно адвокат не може надавати безоплатної вторинної правової допомоги більш як у 30 справах за дорученнями центрів. У разі коли на виконанні в адвоката одночасно перебуває понад 30 доручень центрів, надання безоплатної вторинної правової допомоги за якими не завершено, видання йому та прийняття ним нових доручень не допускається.

Строк дії договору

3. Договір укладається строком на ________________________, а в частині оплати послуг та відшкодування витрат - до завершення виконання доручень, виданих на підставі договору, подання звітів, проведення повного розрахунку (оплати).

Обов'язки сторін

4. Центр зобов'язується:

1) надавати доручення для підтвердження повноважень адвоката відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

2) забезпечувати надання у користування в приміщенні центру обладнання та інших матеріально-технічних засобів, що необхідні для належного надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги;

3) ознайомити адвоката з Регламентом центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та стандартами якості надання безоплатної правової допомоги;

4) здійснювати оплату послуг адвоката та відшкодовувати витрати адвоката, пов'язані з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 13 цього договору.

5. Адвокат зобов'язується:

1) надавати безоплатну вторинну правову допомогу якісно, в повному обсязі та у визначені строки;

2) дотримуватися вимог Конституції України, Законів України "Про безоплатну правову допомогу", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", інших актів законодавства, стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, виконувати обов'язки відповідно до Правил адвокатської етики, Регламенту центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

3) чергувати згідно з графіком, у тому числі у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, з метою забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги особам з моменту їх затримання;

4) подавати в установленому порядку центру акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками протягом 45 календарних днів після завершення стадії провадження (коли оплата здійснюється за стадіями провадження (процесу) або виконання доручення та на його вимогу інформацію про стан надання такої допомоги;

5) захищати інтереси особи, якій надається безоплатна вторинна правова допомога, всіма законними способами, діяти виключно в інтересах такої особи;

6) у разі залучення для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому статтею 49 Кримінального процесуального кодексу України, узгоджувати правову позицію з раніше залученим захисником (захисниками) з урахуванням Правил адвокатської етики;

7) не вчиняти будь-яких дій та не допускати бездіяльності, що може завдати шкоди особі, якій надається безоплатна вторинна правова допомога;

8) негайно повідомляти центру про:

виникнення конфлікту інтересів під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

наявність підстав для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги чи заміни адвоката;

плановану тривалу відсутність;

зміну своєї адреси проживання, зміну місця здійснення адвокатської діяльності, засобів зв'язку (номера телефону, адреси електронної пошти тощо);

9) брати участь у заходах з підвищення кваліфікації адвокатів, що організовуються Координаційним центром з надання правової допомоги та/або центром.

10) підпункт 10 пункту 5 виключено

Права сторін

6. Центр має право:

1) вимагати від адвоката з метою проведення моніторингу якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги подання інформації про надання такої допомоги;

2) проводити моніторинг якості надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги, зокрема шляхом спостереження за роботою адвоката в судовому засіданні, інтерв'ювання клієнтів за їх згодою тощо;

3) звертатися у разі невиконання або неналежного виконання умов договору:

з поданням - до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

із заявою (скаргою) - до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

з клопотанням про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, - до Координаційного центру з надання правової допомоги.

7. Адвокат має право на:

1) гарантії, встановлені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", іншими законами, зокрема невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2) користування у приміщенні центру обладнанням та іншими матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної вторинної правової допомоги на належному рівні;

3) оплату послуг та відшкодування витрат, пов'язаних з наданням ним безоплатної вторинної правової допомоги;

4) укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором;

5) інші права, встановлені законом.

Відповідальність сторін

8. Центр несе відповідальність за порушення принципу незалежності та конфіденційності адвокатської діяльності, передбачену законом.

9. Адвокат несе відповідальність за достовірність поданої до центру інформації, у тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також доповідних записках, довідках, статистичних даних та інших документах передбаченої звітності, що є підставою для оплати послуг адвоката.

10. За порушення умов договору адвокат може бути виключений з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, за рішенням Координаційного центру з надання правової допомоги відповідно до законодавства.

Оплата послуг адвоката

11. Сума договору становить __________ гривень.

12. Сума договору може змінюватися залежно від обсягу фактично наданої безоплатної вторинної правової допомоги.

13. Оплата послуг та відшкодування витрат адвоката здійснюються відповідно до Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 465.

Центр не несе відповідальності за сплату адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

У разі порушення адвокатом строків подання актів з відповідними додатками оплата послуг адвокатів зменшується відповідно до зазначених Порядку та Методики.

Припинення дії договору

14. Дія договору припиняється:

1) у випадках, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

2) у разі закінчення строку його дії;

3) за згодою сторін;

4) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії в разі порушення іншою стороною умов договору;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Інші положення

15. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не визначено договором або законом, шляхом укладення додаткової угоди між центром і адвокатом.

16. Договір укладається в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Реквізити сторін

Центр

Адвокат

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(підпис керівника центру)

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(підпис адвоката)

М. П.

М. П.

___ ____________ 20__ р.

___ ____________ 20__ р.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 504,
 від 05.12.2012 р. N 1144
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.12.2012 р. N 1214
,
від 11.03.2015 р. N 110
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. N 881)

____________

Опрос