Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 26.12.2011 № 1408
редакция действует с 26.06.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 грудня 2011 р. N 1408

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 лютого 2016 року N 87
,
від 13 липня 2016 року N 442
,
від 10 березня 2017 року N 239
,
 від 20 червня 2018 року N 502

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 10.03.2017 р. N 239)

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 р. N 313 "Про затвердження правил побутового обслуговування населення" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048), від 6 травня 2001 р. N 450 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 856) і від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344):

1) у постанові:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробляє та затверджує нормативні документи з питань надання побутових послуг.";

у пункті 4:

в абзаці першому слова "Державному комітетові стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "Державній інспекції з питань захисту прав споживачів";

в абзаці третьому слова "разом з Укрсоюзсервісом" виключити;

2) у Правилах побутового обслуговування населення, затверджених зазначеною постановою:

в абзаці одинадцятому пункту 7 слово "Держстандарту" замінити словом "Держспоживінспекції";

у пункті 36 слова "Держстандартом і його територіальними органами" замінити словами "Держспоживінспекцією та її територіальними органами".

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.02.2016 р. N 87)

4. У пункті 10 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., N 75, ст. 2791; 2008 р., N 19, ст. 541; 2009 р., N 39, ст. 1323, N 72, ст. 2479; 2011 р., N 47, ст. 1915, N 51, ст. 2040) слово "Держспоживстандарту" замінити словом "Держспоживінспекції".

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51, N 10, ст. 382; 2001 р., N 17, ст. 756; 2002 р., N 23, ст. 1116; 2005 р., N 34, ст. 2061; 2009 р., N 17, ст. 516):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству економіки" та "Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству палива та енергетики, Міністерству праці та соціальної політики, Державній податковій адміністрації" замінити відповідно словами "Міністерству економічного розвитку і торгівлі" та "Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державній інспекції з питань праці, Державній податковій службі";

2) в абзаці другому пункту 10 Правил, затверджених зазначеною постановою, слова "Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку та Держспоживстандарту" замінити словами "Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури".

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. N 502)

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.07.2016 р. N 442)

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1177 "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1587):

1) у вступній частині постанови цифри "5 і 23" замінити відповідно цифрами "23 і 26";

2) у Положенні про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова "Держстандарту та його органів у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)" замінити словами "Держспоживінспекції та її територіальних органів";

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8, частиною першою статті 9 і частиною третьою статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів", - у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";

у пункті 3 слова "Голова Держстандарту" та "територіальних органів Держстандарту" замінити відповідно словами "Голова Держспоживінспекції" та "територіальних органів Держспоживінспекції";

в абзаці першому пункту 4 слово "Держстандартом" замінити словом "Мінекономрозвитку";

у другому реченні пункту 5 слова "Держстандарті або його" замінити словами "Держспоживінспекції або її";

у першому реченні пункту 6 слова "Держстандарт або його" замінити словами "Держспоживінспекцію або її";

у пункті 9 слова "Держстандарту або до господарського суду" замінити словами "Держспоживінспекції або суду".

9. У Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 693 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1440; 2009 р., N 72, ст. 2477):

1) в абзаці другому пункту 8 слово "Держспоживстандарту" замінити словом "Держспоживінспекції";

2) в абзаці четвертому пункту 13 слово "цього" виключити;

3) у тексті Порядку слова "Голова Держспоживстандарту" і "Держспоживстандарт і його територіальні органи" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Голова Держспоживінспекції" і "Держспоживінспекція та її територіальні органи" у відповідному відмінку, слова "Держспоживстандарт або його територіальний орган" у всіх відмінках і формах числа - словами "Держспоживінспекція або її територіальний орган" у відповідному відмінку і числі, а слово "Комітету" - словом "Держспоживінспекції".

10. У Правилах надання послуг міським електричним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1735 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3444):

1) назву Правил викласти в такій редакції:

"ПРАВИЛА
надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом
";

2) у пункті 45 слова "Мінтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп, Держспоживстандарт" замінити словами "Мінінфраструктури, Мінрегіонбуд, Держспоживінспекція".

11. Друге речення пункту 5 Порядку етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 468 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1240, N 50, ст. 1688), виключити.

12. У пункті 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 151 "Про проведення перевірок на продовольчих, непродовольчих та змішаних ринках" слова "Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "Державній інспекції з питань захисту прав споживачів".

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 793 "Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико-хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 40).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 р. N 1371 "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" (ЗП України, 1996 р., N 19, ст. 552).

3. Пункти 1 і 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1178 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1588).

____________

Опрос