Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Государственную целевую научно-техническую программу "Разработка и внедрение энергосберегающих светодиодных источников света и осветительных систем на их основе"

КМ Украины
Постановление КМ от 21.12.2011 № 1395
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2011 р. N 1395

Київ

Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 632 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1738), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

1. У розділі "Шляхи і способи розв'язання проблеми":

абзац третій після слів "електронними системами керування" доповнити словами ", виробництва із складання потужних світлодіодів для освітлювальної техніки із залученням провідних світових компаній - виробників світлодіодів";

доповнити розділ після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"реалізації пілотних проектів (із залученням бюджетних коштів) з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем, зокрема встановлення їх в адміністративних будівлях (у тому числі бюджетних установах), на об'єктах житлово-комунального господарства, використання для освітлення вулиць та об'єктів транспортної інфраструктури з подальшим поетапним переходом до самоокупних проектів із залученням інвестиційних коштів;

розроблення національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі, гармонізованих з міжнародними стандартами;

удосконалення механізму державної підтримки заходів, спрямованих на суттєве зниження витрат електроенергії на освітлення, зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами дев'ятим і десятим.

2. Доповнити розділ "Завдання і заходи" після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"реалізації пілотних проектів з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем;

організаційного забезпечення впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

3. У розділі "Очікувані результати, ефективність Програми":

абзаци п'ятий і шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

"вуличні світлодіодні світильники;

стельові світлодіодні світильники для освітлення адміністративних будівель (у тому числі бюджетних установ), об'єктів промисловості;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"світлодіодні ілюмінаційні системи для підсвічування будинків, споруд та художньо-декоративного призначення;

освітлювальні системи спеціального призначення;

освітлювальні системи для транспорту;";

в абзаці першому пункту 2 слова і цифри "до 100 тис. годин" замінити словами і цифрами "понад 50 тис. годин";

доповнити розділ пунктом 3 такого змісту:

"3) залучити і сконцентрувати інвестиційні кошти, необхідні для розвитку національної галузі виробництва світлодіодної освітлювальної техніки, зокрема шляхом створення спеціалізованої публічної акціонерної лізингової компанії, предметом діяльності якої є надання світлодіодної освітлювальної техніки у фінансовий лізинг.".

4. Текст розділу "Обсяги та джерела фінансування" викласти в такій редакції:

"Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, передбачених законом. ".

5. У додатках до Програми:

пункти 6 і 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"6. Строк виконання: 2009 - 2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

220,8

8,7

9,449

49,449

95,349

35

15

7,853

Місцеві бюджети

79,5

 

 

 

8

18,5

23

30

Інші джерела

416,7

1,02

0,58

6,7

68,9

91,2

104,7

143,6

Усього

717

9,72

10,029

56,149

172,249

144,7

142,7

181,453

";

додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової науково-технічної програми
"Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-
вання

Прогноз-
ний обсяг фінан-
сових ресурсів, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Розроблення нових та удосконалення наявних технологій і матеріалів для виробництва високоефективних напівпровідникових випромінювальних елементів

кількість розроблених технологій виробництва матеріалів для створення високоефективних білих світлодіодів

50

 

3

9

14

15

9

 

розроблення технологій виробництва:

Національна академія наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

високоефективних широкосмугових люмінофорів для білих світлодіодів

 

державний бюджет

1,7

0,2

0,25

0,25

0,4

0,4

0,2

 

гетероепітаксійних квантоворозмірних світлодіодних структур на основі InGaN/GaN/Al2O3 методом газофазної епітаксії з металоорганічних сполук з енергетичною ефективністю більш як 80 Лм/Вт

 

державний бюджет

2,46

0,5

0,42

0,42

0,42

0,5

0,2

 

інші джерела

3,92

 

0,12

0,2

0,2

0,2

1,2

2

сапфірових підкладок напівпровідникової чистоти для світлодіодних структур

 

державний бюджет

2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,2

 

інші джерела

0,06

 

0,06

 

 

 

 

 

оптичних систем для формування світлових потоків світлодіодних структур з заданою спрямованістю

 

державний бюджет

4,94

0,54

1,2

1,2

1,2

0,6

0,2

 

інші джерела

0,42

0,12

 

0,1

0,2

 

 

 

розроблення:

Національна академія наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкцій, технологій і мікроелектронних систем керування для серійного виробництва світлодіодних джерел світла потужністю 2 Вт, 3, 6, 12 і 18 Вт із застосуванням RGB методу формування білого кольору

 

державний бюджет

1,1

 

 

 

 

0,3

0,5

0,3

автоматизованих систем керування потужністю та спектральним складом випромінювання, що залежить від зовнішніх факторів

 

- " -

1,3

 

 

 

0,5

0,4

0,2

0,2

систем термостабілізації випромінювальних кристалів для потужних світлодіодів

 

- " -

1,5

 

 

0,5

0,5

0,3

0,1

0,1

люмінесцентних матеріалів нового покоління - гібридних органо-неорганічних композитів для світлодіодних структур

 

- " -

3,83

1,03

0,6

0,6

0,7

0,5

0,2

0,2

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,23

2,69

2,95

3,57

4,52

3,7

3

2,8

у тому числі

 

50

 

3

9

14

15

9

 

 

 

державний бюджет

18,83

2,57

2,77

3,27

4,12

3,5

1,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

4,4

0,12

0,18

0,3

0,4

0,2

1,2

2

2. Організація виробництва напівпровідникових пластин з високоефективними світлодіодними структурами для енергозберігаючої освітлювальної техніки 

кількість розроблених типорозмірів світлодіодних структур

9

 

2

 

 

3

3

1

створення технологічної лінії виробництва потужних безкорпусних білих світлодіодів з використанням гетероструктур InGaN/GaN

Національна академія наук
 

державний бюджет

3,1

0,7

0,6

 

 

1

0,4

0,4

інші джерела

4,1

0,5

0,1

 

 

 

1,5

2

кількість технологічних дільниць з виробництва світлодіодних випромінювачів

2

 

 

 

1

 

1

 

створення дослідно-промислової дільниці для виробництва надпотужних RGB білих світлодіодів

 

державний бюджет

2,2

 

 

0,6

0,6

0,6

0,3

0,1

кількість створених технологічних ліній з виробництва світлодіодних ламп

1

 

 

1

 

 

 

 

модернізація обладнання для виробництва світлодіодних ламп із цоколем Е27 і Е14

 

державний бюджет

3,45

1,05

1,2

1,2

 

 

 

 

інші джерела

0,9

0,4

0,3

0,2

 

 

 

 

кількість створених виробництв із складання потужних світлодіодів

1

 

 

 

1

 

 

 

виробництво дослідних партій світлодіодних випромінювачів, організація серійного виробництва високоефективних світлодіодних випромінювачів для енергозберігаючої освітлювальної техніки. Створення виробництва із складання потужних світлодіодів для освітлювальної техніки із залученням провідних світових компаній - виробників світлодіодів

 

державний бюджет

28,4

 

 

24,4

 

2,5

1

0,5

інші джерела

143,2

 

 

3,2

30

35

35

40

кількість створених спільних підприємств із складання потужних світлодіодів

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185,35

2,65

2,2

29,6

30,6

39,1

38,2

43

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

37,15

1,75

1,8

26,2

0,6

4,1

1,7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

148,2

0,9

0,4

3,4

30

35

36,5

42

3. Розроблення широкого асортименту освітлювальних приладів на основі світлодіодних структур та організація їх виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення і організація виробництва:

Національна академія наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених типів світлодіодних ламп

26

2

3

9

5

3

4

 

широкого асортименту енергозберігаючих світлодіодних ламп потужністю від 3 до 10 Вт з цоколем E27 і Е14

 

державний бюджет

8,99

0,49

0,6

7,1

0,4

0,3

0,1

 

інші джерела

1,4

 

 

1,4

 

 

 

 

кількість розроблених типів світлодіодних світильників для об'єктів житлово-комунального господарства

17

1

1

4

5

3

2

1

спеціальних освітлювальних систем для потреб житлово-комунального господарства

 

державний бюджет

10,32

0,32

0,35

7,35

0,8

0,7

0,4

0,4

інші джерела

3,5

 

 

1,6

0,3

0,2

0,8

0,6

кількість розроблених світлотехнічних приладів спеціального призначення

8

1

2

2

1

1

1

 

енергозберігаючих вибухобезпечних світлотехнічних виробів для шахт і рудників, вибухонебезпечних об'єктів нафтогазової та хімічної промисловості, виробничих приміщень, для аварійного освітлення, потреб медицини і побутових потреб

 

державний бюджет

3,68

0,7

0,64

0,64

0,7

0,7

0,3

 

кількість розроблених світлодіодних систем підсвічування будинків, мостів, інших споруд

4

 

 

 

1

1

1

1

енергозберігаючих світлодіодних систем підсвічування будинків, мостів, інших споруд

 

державний бюджет

2,2

 

 

 

1

0,6

0,4

0,2

кількість розроблених світлодіодних багатокольорових ілюмінаційних систем

5

 

 

1

1

1

1

1

світлодіодних ілюмінаційних систем художньо-декоративного призначення

 

- " -

4,499

0,5

0,43

1,93

0,539

0,5

0,4

0,2

кількість типів освітлювальної апаратури спеціального призначення

4

 

 

 

1

2

1

 

світлодіодної апаратури медичного та іншого призначення (системи бактерицидної обробки хірургічних інструментів, ран, швів, приміщень, спеціальні потужні освітлювачі для операційних приміщень із зниженим рівнем теплового випромінювання, світлодіодні лампи для автомобільного транспорту)

 

- " -

1,3

 

 

 

0,5

0,6

0,2

 

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,889

2,01

2,02

20,02

4,239

3,6

2,6

1,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

30,989

2,01

2,02

17,02

3,939

3,4

1,8

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

4,9

 

 

3

0,3

0,2

0,8

0,6

4. Створення засобів діагностики і сертифікації енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створення:

Національна академія наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотометричного стенда для метрологічного супроводження виробництва напівпровідникових світлодіодних структур та джерел світла на їх основі

 

державний бюджет

1,15

0,55

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розроблення методів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість методів діагностики мікророзподілу світла і тепла на поверхні світловипромінювальної структури

3

 

1

1

 

1

 

 

вимірювання просторового мікророзподілу світла і температури потужних світлодіодних структур в екстремальних умовах

 

- " -

0,77

0,15

0,17

0,15

0,15

0,15

 

 

кількість методів оптимізації базових характеристик світловипромінювальних структур

7

1

1

1

1

1

1

1

моделювання електричних, оптичних та теплових процесів у новітніх світловипромінювальних матеріалах, гетероструктурах та світлодіодах з метою оптимізації їх базових характеристик

 

- " -

1,5

0,23

0,21

0,21

0,3

0,3

0,15

0,1

кількість створених установок для дослідження теплового та контактного опору

2

 

1

 

1

 

 

 

дослідження контактних систем потужних світлодіодів на основі гетероструктур тринітридів третьої групи

 

- " -

1,61

0,2

0,23

0,23

0,3

0,35

0,2

0,1

кількість методів оптимізації складу люмінофорів для білих світлодіодів

3

 

1

1

 

1

 

 

метрологічного забезпечення розроблення технології фотолюмінофорів як функціональних перетворювачів у системі світлодіод - фотолюмінофор

 

державний бюджет

3,72

0,9

0,56

0,66

0,6

0,6

0,3

0,1

кількість методів діагностики електричних параметрів і характеристик світлодіодів на основі діагностики поляризаційного стану випромінювання

2

 

1

 

 

1

 

 

діагностики поляризаційного стану випромінювання світлодіодів залежно від конструктивних параметрів та технологічних факторів

 

- " -

0,48

0,1

0,09

0,09

0,1

0,1

 

 

створення базової метрологічної лабораторії для сертифікації світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі

 

- " -

2,138

 

0,759

1,379

 

 

 

 

створення і організація діяльності при Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук в межах існуючої чисельності Центру діагностики та сертифікації світлодіодної освітлювальної техніки

 

державний бюджет

18,6

 

 

 

17

1

0,4

0,2

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

29,968

2,13

2,619

2,719

18,45

2,5

1,05

0,5

5. Реалізація пілотних проектів з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реалізація пілотних проектів:

Національна академія наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість застосованих освітлювальних приладів для освітлення центральних вулиць, автошляхів та автомагістралей, тис. штук

9

 

 

 

3,5

3

2,5

 

освітлення центральних вулиць та автошляхів мм. Києва, Харкова, Донецька, Львова тощо

 

державний бюджет

23

 

 

 

15

6

2

 

місцеві бюджети

38

 

 

 

5

8

10

15

інші джерела

19,5

 

 

 

3,5

6

5

5

освітлення автомагістралей

 

державний бюджет

9,8

 

 

 

5,3

2,9

0,9

0,7

інші джерела

8,2

 

 

 

1,2

3

2

2

кількість застосованих світлодіодних світильників для освітлення об'єктів житлово-комунального господарства, тис. штук

121

 

 

 

27

30

30

34

освітлення об'єктів житлово-комунального господарства

 

державний бюджет

17

 

 

 

10

4

2

1

місцеві бюджети

27,5

 

 

 

1,5

7

9

10

інші джерела

15,8

 

 

 

1,8

4

4

6

кількість застосованих світлодіодних стельових світильників, тис. штук

18

 

 

 

3,5

4

5

5,5

освітлення будівель бюджетних установ та промислових об'єктів

 

державний бюджет

7

 

 

 

3

2

1

1

інші джерела

11

 

 

 

0,5

2

4

4,5

кількість станцій метрополітенів, освітлених світлодіодними світильниками

28

 

 

 

3

5

8

12

освітлення станцій метрополітенів з використанням світлодіодних ламп із цоколем Е27 і Е14

 

державний бюджет

8,5

 

 

 

5

2

0,5

1

інші джерела

4,7

 

 

 

1,2

0,8

1,2

1,5

кількість застосованих світлодіодних ілюмінаційних об'єктів

6

 

 

 

1

2

1

2

художньо-декоративного освітлення та підсвічування будинків, пам'ятників та архітектурних споруд

 

державний бюджет

4

 

 

 

1,5

2

0,5

 

місцеві бюджети

14

 

 

 

1,5

3,5

4

5

проведення модернізації освітлювальних систем на об'єктах житлово-комунального господарства

 

державний бюджет

2

 

 

 

0,5

1

0,5

 

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

56,5

54,2

46,6

52,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

71,3

 

 

 

40,3

19,9

7,4

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

79,5

 

 

 

8

18,5

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

59,2

 

 

 

8,2

15,8

16,2

19

6. Організаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі

кількість проектів з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем (через ПАТ "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг")

50

 

 

 

5

10

15

20

створення і організація діяльності ПАТ "Національна акціонерна компанія
"Укрсвітлолізинг"

Національна академія наук

державний бюджет (окрема бюджетна програма)

24,5

 

 

 

24,5

 

 

 

інші джерела

200

 

 

 

30

40

50

80

створення та організація діяльності Українського центру з технічної підтримки проектів
з впровадження сучасних енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем

 

державний бюджет

2,9

 

 

 

1,9

0,3

0,3

0,4

кількість розроблених національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі

32

 

4

5

5

7

5

6

розроблення національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі, гармонізованих з міжнародними стандартами

 

- " -

1

 

 

 

0,4

0,2

0,2

0,2

кількість підготовлених фахівців у галузі напівпровідникової світлотехніки

50

 

 

 

 

10

20

20

утворення при Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова
Національної академії наук в межах існуючої чисельності підрозділу з питань підвищення рівня підготовки фахівців у галузі напівпровідникової світлотехніки

 

- " -

2,483

 

 

 

0,9

0,86

0,51

0,213

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,883

 

 

 

57,7

41,36

51,01

80,813

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

30,883

 

 

 

27,7

1,36

1,01

0,813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

200

 

 

 

30

40

50

80

7. Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводження виконання завдань Програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведення науково-технічних та економіко-статистичних досліджень стану світового та внутрішнього ринку світлодіодної техніки, тенденцій його розвитку та забезпечення моніторингу виконання Програми

Національна академія наук

державний бюджет

1,68

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

1,68

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

0,24

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717

9,72

10,029

56,149

172,249

144,7

142,7

181,453

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

220,8

8,7

9,449

49,449

95,349

35

15

7,853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

місцеві бюджети

79,5

 

 

 

8

18,5

23

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші джерела

416,7

1,02

0,58

6,7

68,9

91,2

104,7

143,6

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Розроблення нових та удосконалення наявних технологій і матеріалів для виробництва високоефективних напівпровідникових випромінювальних елементів

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість впроваджених нанотехнологій

2

 

1

1

 

 

 

 

кількість наукоємних технологій, нових матеріалів і структур для створення високоефективних світлодіодів

50

 

3

9

14

15

9

 

соціальні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість наукоємних технологій, у результаті впровадження яких підвищується енергоефективність освітлювальних приладів, біологічна якість освітлення, надійність та безпека систем освітлення

11

 

1

2

2

3

2

1

екологічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість технологій виробництва енергозберігаючих джерел світла, в яких не використовується ртуть, що сприяє підвищенню екологічної чистоти світла

9

1

1

2

2

1

1

1

2. Організація виробництва напівпровідникових пластин з високоефективними світлодіодними структурами для енергозберігаючої освітлювальної техніки

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених типорозмірів світлодіодних структур

9

 

2

 

 

3

3

1

кількість технологічних дільниць з виробництва світлодіодних випромінювачів

2

 

 

 

1

 

1

 

кількість створених технологічних ліній з виробництва світлодіодних ламп

1

 

 

1

 

 

 

 

кількість створених виробництв із складання потужних світлодіодів

1

 

 

 

1

 

 

 

кількість створених спільних підприємств із складання потужних світлодіодів

1

 

 

 

1

 

 

 

соціальні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених нових галузей напівпровідникового приладобудування

1

 

 

 

 

 

 

1

екологічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість нових технологій, у результаті впровадження яких зменшується використання шкідливих речовин у процесі виробництва освітлювальних приладів

3

 

1

1

1

 

 

 

3. Розроблення широкого асортименту освітлювальних приладів на основі світлодіодних структур та організація їх виробництва

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених типів світлодіодних ламп

26

2

3

9

5

3

4

 

кількість розроблених типів світлодіодних світильників для об'єктів житлово-комунального господарства

17

1

1

4

5

3

2

1

кількість розроблених світлотехнічних приладів спеціального призначення

8

1

2

2

1

1

1

 

кількість розроблених світлодіодних систем підсвічування будинків, мостів, інших споруд

4

 

 

 

1

1

1

1

кількість розроблених світлодіодних багатокольорових ілюмінаційних систем

5

 

 

1

1

1

1

1

кількість типів освітлювальної апаратури спеціального призначення

4

 

 

 

1

2

1

 

4. Створення засобів діагностики і сертифікації енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість методів діагностики мікророзподілу світла і тепла на поверхні світловипромінювальної структури

3

 

1

1

 

1

 

 

кількість методів оптимізації базових характеристик світловипромінювальних структур

7

1

1

1

1

1

1

1

кількість створених установок для дослідження теплового та контактного опору

2

 

1

 

1

 

 

 

кількість методів оптимізації складу люмінофорів для білих світлодіодів

3

 

1

1

 

1

 

 

кількість методів діагностики електричних параметрів і характеристик світлодіодів на основі діагностики поляризаційного стану випромінювання

2

 

1

 

 

1

 

 

5. Реалізація пілотних проектів з впровадження енергозберігаючих світлодіодних освітлювальних систем

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість застосованих освітлювальних приладів для освітлення центральних вулиць, автошляхів та автомагістралей, тис. штук

9

 

 

 

3,5

3

2,5

 

кількість застосованих світлодіодних світильників для освітлення об'єктів житлово-комунального господарства, тис. штук

121

 

 

 

27

30

30

34

кількість застосованих світлодіодних стельових світильників, тис. штук

18

 

 

 

3,5

4

5

5,5

кількість станцій метрополітенів, освітлених світлодіодними світильниками

28

 

 

 

3

5

8

12

кількість застосованих світлодіодних ілюмінаційних об'єктів

6

 

 

 

1

2

1

2

соціальні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість нових робочих місць, створених у процесі впровадження пілотних проектів

850

 

 

100

180

220

200

110

6. Організаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі

економічні:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів з впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі (через ПАТ "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг")

50

 

 

 

5

10

15

20

кількість розроблених національних стандартів на енергозберігаючі світлодіодні джерела світла та освітлювальні системи на їх основі

32

 

4

5

5

7

5

6

кількість підготовлених фахівців у галузі напівпровідникової світлотехніки

50

 

 

 

 

10

20

20

".

____________

Опрос