Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании публичного акционерного общества "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

КМ Украины
Постановление КМ, Устав от 21.12.2011 № 1394
редакция действует с 17.12.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2011 р. N 1394

Київ

Про утворення публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 квітня 2012 року N 359
,
 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України
 від 12 червня 2013 року N 403-р
,
від 18 вересня 2013 року N 727-р
,
постановами Кабінету Міністрів України
від 30 жовтня 2014 року N 641
,
від 18 листопада 2015 року N 1175
,
 від 14 грудня 2016 року N 950

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг" (далі - Компанія).

2. Затвердити такі, що додаються:

Статут публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг";

склад наглядової ради Компанії.

3. Розмістити Компанію у м. Києві по бульв. Т. Шевченка, 16.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СТАТУТ
публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

Загальна частина

1. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг" (далі - Компанія) утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1394.

2. Компанія є державним акціонерним товариством.

3. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою: повне - публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"; скорочене - НАК "Укрсвітлолізинг";

англійською мовою: повне - The National joint-stock company "Ukr. Light leasing"; скорочене - NJC "Ukr. Light leasing".

4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01601, м. Київ-1, бульв. Т. Шевченка, 16.

Мета і предмет діяльності Компанії

5. Метою діяльності Компанії є сприяння реалізації державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та у сфері енергозбереження шляхом стимулювання виробництва і впровадження сучасних світлодіодних систем освітлення та інтегрованого обладнання, передачі їх у лізинг, організації технічного обслуговування.

6. Предметом діяльності Компанії є:

1) інженерно-технічне забезпечення виробників світлодіодних систем освітлення, сприяння використанню зазначених систем у всіх сферах виробництва;

2) закупівля і передача в оренду або лізинг світлодіодних систем освітлення та супутньої техніки;

3) створення мережі технічного обслуговування, торговельних домів, магазинів, складів, бізнес-центрів;

4) участь у розробленні і виконанні програм державного та міжнародного лізингу світлодіодних систем освітлення;

5) організація виробництва, зберігання, переобладнання і реалізація світлодіодної продукції, монтаж та налагодження обладнання;

6) випробування, сертифікація і перевірка відповідно до законодавства стану додержання стандартів якості, санітарних норм, вимог щодо енергоефективності у виробництві і використанні світлодіодного обладнання та технологій;

7) вивчення попиту на світлодіодні системи освітлення, проведення соціологічних, маркетингових та інших досліджень;

8) вивчення попиту виробників світлодіодних систем освітлення на матеріально-технічні ресурси, надання їм техніки, засобів та обладнання, зокрема на умовах оренди або лізингу;

9) реконструкція та модернізація основних засобів виробництва з використанням сучасних технологій;

10) капітальне будівництво, ремонт та обслуговування інженерно-технічних мереж та комунікацій;

11) надання суб'єктам господарювання послуг з проектування освітлювальних систем, виконання будівельно-монтажних робіт, проведення комунікацій;

12) утворення навчальних центрів і навчальних закладів, організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації фахівців, зокрема за кордоном;

13) проведення науково-дослідних та проектних робіт, тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів і конференцій;

14) впровадження у виробництво винаходів, раціоналізаторських пропозицій та новітніх технологій;

15) сприяння залученню іноземних інвестицій, підготовка і реалізація інвестиційних проектів та програм;

16) провадження зовнішньоекономічної діяльності, підприємницької діяльності, у тому числі торговельної, посередницької, консалтингової, маркетингової, брокерської та дилерської;

17) розроблення і реалізація разом з вітчизняними та іноземними партнерами проектів, зокрема комерційних;

Компанія може провадити інші види діяльності відповідно до законодавства.

7. Захист державної таємниці здійснюється Компанією відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів.

8. Компанія:

1) планує свою виробничо-господарську діяльність з урахуванням попиту на продукцію, роботи і послуги Компанії;

2) складає і подає відповідно до законодавства на затвердження загальних зборів акціонерів Компанії (далі - акціонери) фінансові та інвестиційні плани;

3) здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва шляхом укладення договорів відповідно до законодавства;

4) провадить:

зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети та предмета діяльності, визначених цим Статутом;

діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє і реалізує інвестиційні проекти, бере участь у проведенні економічних експериментів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій;

5) сприяє науково-технічному співробітництву з іноземними підприємствами та організаціями, забезпечує проведення спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, здійснює обмін в установленому порядку з такими підприємствами та організаціями науково-технічною інформацією, організовує навчання, стажування і підвищення кваліфікації фахівців за кордоном.

Юридичний статус Компанії

9. Компанія є юридичною особою.

10. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Мінрегіону і цим Статутом.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359,
від 30.10.2014 р. N 641
,
від 18.11.2015 р. N 1175)

11. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного їй майна відповідно до законодавства.

12. Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

13. Компанія самостійно визначає склад і обсяг інформації, що належить до конфіденційної, відповідно до законодавства.

14. Компанія має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та зображенням фірмового знака, знак для товарів і послуг, штампи, бланки, власну веб-сторінку.

15. Компанія має право в установленому законом порядку:

1) передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати з балансу, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, сплачувати внески до статутного капіталу юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

2) реалізовувати право власності на цінні папери та корпоративні права, придбані Компанією за рахунок власних доходів;

3) придбавати, брати у заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи іншим способом майно від юридичних та фізичних осіб, набувати право власності на майно в установленому законом порядку;

4) укладати від свого імені правочини;

5) набувати майнових і немайнових прав;

6) виступати позивачем і відповідачем у будь-яких судових органах;

7) емітувати, придбавати і продавати цінні папери та набувати право власності на них у порядку і способом, що встановлені законодавством.

16. Компанія має право вносити пропозиції стосовно удосконалення механізму передачі юридичним і фізичним особам на умовах лізингу світлодіодних систем освітлення.

17. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом і контрагентами.

18. Компанія має право утворювати дочірні підприємства, філії та представництва, керівництво діяльністю яких здійснюється особами, що призначаються на посаду та звільняються з посади правлінням Компанії (далі - правління). Рішення про утворення дочірніх підприємств, філій та представництв приймаються правлінням за погодженням з наглядовою радою Компанії (далі - наглядова рада).

19. Дочірні підприємства діють відповідно до статутів, а філії та представництва - на підставі положень, що затверджуються правлінням за погодженням з наглядовою радою.

Дочірні підприємства Компанії не відповідають за її зобов'язаннями.

Засновник Компанії та акціонери

20. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Органом, який здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Компанії, є Мінрегіон (далі - уповноважений орган управління).

(абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. N 641
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 18.11.2015 р. N 1175)

(пункт 20 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

21. Акціонерами є:

1) держава в особі Кабінету Міністрів України до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію Компанії та в особі Фонду державного майна після передачі йому пакета акцій Компанії, визначеного для продажу згідно з рішенням про приватизацію;

2) юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акції Компанії відповідно до законодавства.

22. Акціонери мають право:

1) брати участь в:

управлінні Компанією в порядку, визначеному цим Статутом;

розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);

2) отримувати:

частину майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації;

інформацію про господарську діяльність Компанії.

Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

23. На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення:

1) цей Статут та зміни до нього, річну фінансову звітність, документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

2) положення про наглядову раду, правління, ревізійну комісію, філії та представництва Компанії;

3) інші відомості відповідно до законодавства.

24. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Компанії;

2) виконувати:

рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Компанії;

свої зобов'язання перед Компанією;

3) оплачувати акції у розмірі та в порядку, що передбачені цим Статутом;

4) не розголошувати конфіденційну інформацію, якою володіє Компанія.

25. Акціонери виконують інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

26. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та її дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавством.

27. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Компанії лише у межах загальної вартості її акцій, власниками яких вони є.

Майно Компанії

28. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (часток, паїв) у статутному (складеному) капіталі господарських товариств, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.

29. Майно, передане засновником Компанії до її статутного капіталу, закріплюється за нею на праві господарського відання.

30. Майно Компанії формується за рахунок:

1) майна, майнових та немайнових прав, переданих її засновником на праві господарського відання;

2) доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, у тому числі реалізації виробленої продукції, цінних паперів і корпоративних прав, діяльності дочірніх підприємств Компанії, а також доходів (дивідендів) від володіння корпоративними правами;

3) кредитів (позичок) банків;

4) майна, переданого засновником у користування;

5) інших надходжень, не заборонених законодавством.

31. Пункт 31 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

32. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що відповідають визначеним цим Статутом меті та предмету діяльності Компанії і не суперечать законодавству.

33. Майно, що є державною власністю і передане Компанії у користування та/або управління, не підлягає відчуженню. Користування та/або управління майном Компанії здійснюється відповідно до законодавства.

34. Пакети акцій та майно, що передані державою до статутного капіталу Компанії, не можуть відчужуватися або перебувати в заставі, використовуватися для формування статутного (складеного) капіталу будь-яких господарських товариств без погодження із засновником Компанії.

Статутний капітал Компанії

35. Для забезпечення діяльності Компанії за рахунок внесків її засновника створюється статутний капітал у розмірі 24500000 гривень.

36. Статутний капітал Компанії поділяється на 245000 простих іменних акцій номінальною вартістю 100 гривень кожна.

37. Засновникові Компанії належить 245000 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 24500000 гривень, що становить 100 відсотків статутного капіталу Компанії.

38. Статутний капітал Компанії після оплати в повному обсязі усіх раніше випущених в обіг акцій за вартістю, що не нижча номінальної, може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом випуску нових акцій або підвищення номінальної вартості акцій. Компанія має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати всіх попередніх випусків акцій.

39. Статутний капітал Компанії у період до прийняття рішення про її приватизацію та продажу акцій може бути збільшений за рішенням засновника Компанії, якщо всі раніше випущені в обіг акції повністю оплачені за вартістю, що не нижча номінальної.

40. Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії у разі їх приватного розміщення.

41. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії приймається в установленому законодавством порядку.

42. Статутний капітал Компанії зменшується в установленому законодавством порядку шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Компанією акцій.

43. Компанія здійснює обов'язковий викуп акцій в акціонера у випадках, визначених законодавством.

Договір між Компанією та акціонером про обов'язковий викуп належних йому акцій укладається у письмовій формі.

У разі невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Компанія сплачує акціонерові неустойку в розмірі 0,1 відсотка суми викупу за кожний день прострочення.

44. Акції Компанії повинні бути оплачені в повному обсязі:

1) у процесі утворення Компанії - до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

2) у разі проведення додаткових емісій акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

Цінні папери Компанії

45. Компанія випускає акції на розмір її статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

46. Акції Компанії існують у бездокументарній формі.

47. Обслуговування випуску акцій Компанії, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

48. Засновник Компанії, який володіє 100 відсотками її акцій, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому законом порядку рішення про їх приватизацію.

49. На підставі прийнятого рішення про приватизацію акцій Компанії її засновник передає Фондові державного майна частку акцій, призначених для продажу.

50. Після приватизації Компанії акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

51. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок коштів, обсяг яких перевищує розмір її статутного капіталу, для їх подальшої реалізації або анулювання за рішенням загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує одного року. Протягом зазначеного строку розподіл прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.

52. Компанія може здійснювати емісію акцій шляхом їх розміщення на фондовій біржі (біржах) тільки за рішенням її засновника.

53. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

54. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.

Прибуток Компанії та порядок його використання

55. Прибуток Компанії утворюється за рахунок надходжень від провадження її господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Прибуток є узагальнюючим показником ефективності діяльності та джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, соціального забезпечення її трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і виплати дивідендів.

56. За рахунок чистого прибутку, що залишається після покриття усіх витрат та проведення розрахунків з бюджетом, Компанія створює такі капітали (фонди), як резервний (страховий) фонд, фонд виплати дивідендів, фонд накопичення та матеріального заохочення, інноваційний фонд.

Використання капіталів (фондів) Компанії здійснюється відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

57. Для покриття збитків від провадження господарської діяльності Компанія формує резервний (страховий) капітал у розмірі 15 відсотків її статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку.

У разі повного або часткового використання резервного (страхового) капіталу його поповнення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом.

58. Збитки від провадження фінансово-господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) капіталу, а у разі їх недостатності - у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.

59. Виплата дивідендів за простими іменними акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди на державну частку акцій перераховуються до державного бюджету в 30-денний строк після проведення загальних зборів акціонерів, якими прийнято рішення про їх виплату.

60. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

61. Компанія протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями в порядку, визначеному для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, повідомляє персонально осіб, які мають право на отримання дивідендів, та фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Компанія, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Органи Компанії

62. Органами Компанії є:

1) загальні збори акціонерів;

2) наглядова рада;

3) правління;

4) ревізійна комісія.

Загальні збори акціонерів

63. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.

64. Загальні збори акціонерів скликаються щороку та проводяться не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним.

65. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій повноваження загальних зборів акціонерів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Компанії, крім випадків, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюються уповноваженим органом управління одноосібно.

Повноваження, визначені підпунктом 2, абзацами другим, третім, п'ятим, шостим, восьмим і десятим підпункту 3, абзацами другим і третім підпункту 6 пункту 67, абзацами першим і другим пунктів 86 і 99 цього Статуту, здійснює у зазначений період засновник Компанії.

(пункт 65 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

66. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії, внесеного до порядку денного загальних зборів.

67. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належать питання щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;

2) внесення змін до цього Статуту;

3) прийняття рішення про:

анулювання викуплених акцій;

зміну типу акціонерного товариства;

розміщення акцій;

збільшення або зменшення статутного капіталу Компанії;

дроблення або консолідацію акцій;

викуп Компанією розміщених акцій, крім випадків здійснення обов'язкового викупу акцій;

порядок проведення загальних зборів акціонерів;

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії;

припинення Компанії;

4) затвердження:

розміру річних дивідендів у встановленому законом порядку;

річного звіту Компанії;

висновків ревізійної комісії;

принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

структури Компанії, її штатного розпису та умов оплати праці членів трудового колективу;

(підпункт 4 пункту 65 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

5) розподілу прибутку і збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених законом;

6) обрання:

голови та членів правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;

членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

комісії з припинення Компанії;

7) прийняття рішення за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління та ревізійної комісії.

68. Загальні збори акціонерів приймають рішення з інших питань діяльності Компанії відповідно до законодавства та цього Статуту.

69. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які у сукупності є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

70. У загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до відповідного переліку акціонерів, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Компанії та її посадові особи незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

71. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником держави - уповноважена особа уповноваженого органу управління.

(абзац другий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

72. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питань, передбачених підпунктом 2, абзацами другим - п'ятим і десятим підпункту 3 пункту 67 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

73. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом "одна акція - один голос". Порядок і спосіб голосування визначаються загальними зборами акціонерів.

74. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу:

правління в разі порушення провадження у справі про визнання Компанії банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

ревізійної комісії;

акціонерів, які на день подання вимоги у сукупності є власниками 10 і більше відсотків акцій.

75. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийняте відповідно до законодавства.

76. Позачергові загальні збори акціонерів проводяться протягом 45 днів з дати отримання Компанією вимоги про їх скликання.

У разі коли протягом строку, встановленого абзацом першим цього пункту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами в суді.

77. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний (про зміну порядку денного) надсилаються кожному акціонерові листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Зазначене повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Компанії, у разі скликання загальних зборів акціонерами.

78. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів повинне містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Компанії;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів.

79. Головує на загальних зборах акціонерів голова, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

80. Для забезпечення підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, на загальних зборах акціонерів утворюється лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

Протокол підписується головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, прошивається, скріплюється печаткою Компанії та підписом голови правління. Книга протоколів загальних зборів акціонерів зберігається в Компанії.

81. Посадовими особами Компанії є голова та члени:

наглядової ради;

правління;

ревізійної комісії.

Наглядова рада

82. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, контролює та регулює діяльність правління.

83. За рішенням загальних зборів акціонерів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів.

84. У роботі наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

85. Члени наглядової ради не можуть бути членами правління.

86. Наглядова рада призначається загальними зборами акціонерів у кількості семи осіб.

У разі припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори акціонерів вносять зміни до її складу.

87. До виключної компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, зокрема:

1) здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та діяльністю правління;

2) заслуховування звітів голови та членів правління з питань діяльності Компанії;

3) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами;

4) прийняття рішення про:

проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, визначених законодавством;

продаж раніше викуплених Компанією акцій;

розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

викуп розміщених Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

обрання (заміну) депозитарію і зберігача цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

5) затвердження:

ринкової вартості майна у випадках, визначених законодавством;

умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

у межах своїх повноважень положень, якими регулюються питання діяльності Компанії;

6) обрання:

реєстраційної комісії, крім випадків, визначених законодавством;

аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7) вирішення:

питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;

інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом і цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім загальних зборів акціонерів, крім випадків, визначених законодавством.

Посадові особи Компанії забезпечують доступ членів наглядової ради до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

Наглядова рада здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом.

88. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

89. Засідання наглядової ради скликаються її головою або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

90. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу.

91. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення наглядової ради оформляється протоколом, який підписує її голова.

92. Книга протоколів засідань наглядової ради зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.

93. На вимогу акціонерів повинні видаватися засвідчені головою наглядової ради витяги з книги протоколів засідань ради.

94. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради простою більшістю голосів від її кількісного складу.

Голова наглядової ради має заступника, який обирається з числа членів наглядової ради в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

95. Голова наглядової ради:

1) скликає та веде засідання наглядової ради;

2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні ради;

3) організовує:

здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

проведення аналізу та обов'язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії і подання їх результатів на розгляд загальних зборів акціонерів;

4) погоджує річні фінансові та інвестиційні плани Компанії перед поданням їх на затвердження загальними зборами акціонерів.

Правління

96. Виконавчим органом Компанії, який здійснює керівництво її поточною діяльністю, є правління.

97. До складу правління входять голова, його заступники та члени правління.

98. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та наглядовій раді і несе перед ними відповідальність за результати своєї роботи.

99. Правління призначається загальними зборами акціонерів.

У разі припинення повноважень члена правління загальні збори акціонерів вносять зміни до його складу.

У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій трудові контракти з головою правління, його заступниками та членами правління Компанії, що призначаються на посаду засновником, укладає керівник уповноваженого органу управління.

(пункт 99 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

100. Засідання правління вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.

101. Рішення правління оформляється протоколом, який підписує його голова.

Книга протоколів засідань правління зберігається нарівні з фінансовими документами і в будь-який час видається акціонерам.

102. До компетенції правління належать питання щодо:

1) організації господарської та фінансової діяльності Компанії, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;

2) координації діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії, забезпечення виконання покладених на них завдань;

3) прийняття рішень про:

утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії за погодженням з наглядовою радою;

притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

списання майна Компанії в установленому законодавством порядку;

4) призначення на посаду та звільнення з посади директорів дочірніх підприємств Компанії;

5) погодження:

призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій та представництв Компанії;

кандидатур заступників директора, керівника та головного бухгалтера за поданням директорів дочірніх підприємств, керівників філій та представництв Компанії;

штатного розпису дочірніх підприємств Компанії;

6) затвердження:

умов оплати праці працівників дочірніх підприємств, філій та представництв Компанії;

опису та зображення фірмового знака Компанії;

7) підготовки та попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради, підготовки у зв'язку з цим відповідних матеріалів, організації роботи з виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

8) забезпечення дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями та представництвами вимог законодавства;

9) розгляду матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії, звітів керівників її дочірніх підприємств, філій та представництв з прийняттям відповідних рішень;

10) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів акціонерів та наглядової ради річного звіту і балансу Компанії, інформації про діяльність її дочірніх підприємств, філій та представництв.

11) підпункт 11 пункту 102 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

Правління вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

103. Кількісний та персональний склад правління визначається вищим органом Компанії.

104. Голова правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

105. Голова правління:

1) видає накази з питань діяльності Компанії;

2) вчиняє без довіреності правочини від імені Компанії;

3) розпоряджається відповідно до цього Статуту та законодавства майном Компанії;

4) представляє Компанію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

5) видає довіреності на вчинення правочинів від імені Компанії;

6) установлює порядок вчинення правочинів від імені Компанії;

7) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Компанії, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення;

8) розподіляє обов'язки між заступниками голови правління;

9) затверджує:

положення про структурні підрозділи Компанії;

(абзац другий підпункту 9 пункту 105 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

інструкції та інші документи Компанії в межах своїх повноважень;

штатний розпис дочірніх підприємств Компанії;

10) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

11) приймає рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, які перебувають з Компанією у трудових відносинах, крім посадових осіб, визначених пунктом 81 цього Статуту;

12) укладає колективний договір з профспілковою організацією Компанії;

13) призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій та представництв Компанії;

14) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки відповідно до законодавства.

106. Голова правління здійснює інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.

Ревізійна комісія

107. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії.

108. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів до складу ревізійної комісії включаються представники органу, який здійснює повноваження з управління корпоративними правами Компанії, представник Держаудитслужби та/або ДПС.

(пункт 108 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. N 950)

109. Ревізійна комісія діє на підставі положення про неї.

110. Ревізійна комісія призначається строком на п'ять років.

До складу ревізійної комісії не можуть входити голова та члени наглядової ради і правління.

У разі дострокового припинення повноважень члена ревізійної комісії загальні збори акціонерів обирають нового члена ревізійної комісії на період до закінчення її повноважень.

111. Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії проводиться ревізійною комісією за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради або на вимогу акціонерів, які у сукупності є власниками 10 і більше відсотків акцій.

На вимогу ревізійної комісії надаються відповідні матеріали, бухгалтерські або інші документи, особисті пояснення посадових осіб Компанії.

112. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок загальні збори акціонерів та наглядову раду.

113. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у роботі загальних зборів акціонерів та засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

114. Ревізійна комісія:

1) складає висновок щодо річної фінансової звітності Компанії;

2) зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань, учинених її посадовими особами.

Трудовий колектив Компанії

115. До трудового колективу Компанії належать працівники, що беруть участь у провадженні її діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівників з Компанією.

116. Умови організації праці членів трудового колективу Компанії та їх соціального захисту визначаються відповідно до вимог законодавства.

(пункт 116 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.04.2012 р. N 359)

117. Трудовий колектив Компанії:

1) розглядає і погоджує проект колективного договору;

2) заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;

3) бере участь у визначенні плану заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

4) вирішує разом з акціонерами інші питання соціального розвитку Компанії.

118. Загальні збори трудового колективу Компанії проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

119. Захист інтересів трудового колективу Компанії здійснюється органом, який має право представляти його інтереси, - радою трудового колективу Компанії, профспілковим комітетом.

Облік та звітність Компанії

120. Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

121. Річна фінансова звітність Компанії підлягає затвердженню в установленому цим Статутом порядку.

122. Річна фінансова звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

123. Перший фінансовий рік Компанії починається з дати її реєстрації і закінчується 31 грудня поточного року. Кожний наступний фінансовий рік відповідає календарному.

124. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності органам державної статистики, іншим органам виконавчої влади відповідно до їх повноважень в обсягах та строки, що передбачені законодавством.

Порядок внесення змін до цього Статуту

125. Питання внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

126. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій рішення про внесення змін до цього Статуту приймає засновник Компанії.

127. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

Припинення Компанії

128. Компанія припиняється в результаті передачі всього її майна, прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до законодавства.

129. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення або ліквідація Компанії здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів, а у випадках, установлених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів.

130. У період до прийняття рішення про приватизацію Компанії та продажу її акцій рішення про припинення Компанії приймає її засновник.

131. Припинення Компанії здійснюється комісією з припинення, утвореною в установленому законом порядку органом, що прийняв рішення про припинення.

 

СКЛАД
наглядової ради публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

СЕМЧУК
Григорій Михайлович

- перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

МАКСЮТА
Анатолій Аркадійович

- перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

НАУМОВЕЦЬ
Антон Григорович

- віце-президент Національної академії наук

ПАШКЕВИЧ
Микола Олександрович

- Голова Держенергоефективності

РИБАК
Сергій Олександрович

- заступник Міністра фінансів

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович

- Голова Держінформнауки

СОРОКІН
Віктор Михайлович

- завідуючий відділом Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженнями
 Кабінету Міністрів України від 12.06.2013 р. N 403-р,
 від 18.09.2013 р. N 727-р)

____________

Опрос