Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении плана мер на 2012 год по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

КМ Украины, Национальный банк
Постановление КМ, План от 28.12.2011 № 1379
редакция действует с 27.10.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1379

Київ

Про затвердження плану заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України і
 Національного банку України
 від 17 жовтня 2012 року N 965

Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. Затвердити план заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади надсилати щокварталу до 15 числа наступного місяця Державній службі фінансового моніторингу інформацію про виконання плану заходів, затвердженого цією постановою, для подання щокварталу до 25 числа наступного місяця звіту Кабінетові Міністрів України і Національному банку України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Голова
Національного банку України

С. АРБУЗОВ

Інд. 70

 

ПЛАН
заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

(У складі виконавців плану заходів слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" і "Держфінпослуг" замінено відповідно словами "НКЦПФР (за згодою)" і "Нацкомфінпослуг (за згодою)" згідно з постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 17 жовтня 2012 року N 965)

Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

1. Забезпечити внесення у разі потреби змін до власних нормативно-правових актів щодо запровадження системи нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу за результатами оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства щодо створення Єдиного державного реєстру з випуску, обігу та погашення векселів.

Мінімізація ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму

3. Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2011 році та I - III кварталах 2012 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.

4. Забезпечити після розроблення відповідної методики проведення національної оцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів

5. Продовжувати здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів та припинення протиправної діяльності "конвертаційних" центрів та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

6. Забезпечити здійснення заходів, спрямованих на виявлення фактів переміщення товарів, готівки, обігових грошово-кредитних документів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей, які використовуються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.

7. Підготувати пропозиції стосовно удосконалення порядку взаємодії Держмитслужби та Держфінмоніторингу щодо виявлення та подальшого арешту активів осіб, причетних до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

8. Забезпечити здійснення у межах своїх повноважень системних заходів із запобігання та виявлення серед працівників митної служби проявів корупції як одного з важливих факторів одержання незаконних доходів.

9. Проводити аналіз тенденцій, методів та схем фінансування тероризму. Доводити результати аналізу і відповідні рекомендації до відома суб'єктів фінансового моніторингу.

10. Розробити систему електронного обліку валютних цінностей під час їх переміщення через митний кордон України, сформувати базу даних та розробити програмний інформаційний комплекс "Боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом".

11. Проводити роботу з удосконалення методичних рекомендацій щодо організації розкриття злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та злочинів, пов'язаних з використанням коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також від незаконної міграції осіб та торгівлі людьми.

12. Продовжувати вживати заходів для виявлення фактів приховування чи маскування незаконного походження доходів, визначення джерел їх походження, місцезнаходження і переміщення, напрямів використання (зокрема для провадження підприємницької, інвестиційної, іншої господарської та благодійної діяльності, здійснення розрахункових і кредитних операцій), а також пошуку, арешту та конфіскації таких доходів правоохоронними органами.

13. Забезпечувати з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, що здійснюється суб'єктами господарювання через офшорні зони, у тому числі з використанням "компаній-оболонок", перевірки наявності реєстрації та діяльності іноземних контрагентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних.

Забезпечення прозорості діяльності державних органів

14. Сприяти інформуванню громадськості про вжиті заходи до запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

15. Забезпечити створення (за відсутності) та функціонування на офіційних веб-сайтах суб'єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків "Фінансовий моніторинг".

Підвищення кваліфікації спеціалістів

16. Проводити перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

17. Забезпечити проведення державними органами, зокрема правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму для спеціалістів їх регіональних підрозділів.

18. Забезпечити організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на базі Навчально-методичного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

19. Проводити перевірки організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

20. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.

21. Забезпечити постійну участь представників центральних органів виконавчої влади у роботі Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму, утвореної постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 25 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 2, ст. 61).

Участь у міжнародному співробітництві

22. Проводити роботу з підготовки та укладення міжнародних договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

23. Забезпечити участь України у міжнародних заходах щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, що здійснюються під егідою Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, в рамках міжнародних організацій універсального характеру, зокрема ООН та її відповідних департаментів, підрозділів, комітетів, а також у робочих комітетах Егмонтської групи, Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму.

____________

Опрос