Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента утверждения типа сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов, их прицепов и сменных прицепных машин, систем, составляющих частей и отдельных технических узлов

КМ Украины
Постановление КМ, План, Регламент от 28.12.2011 № 1367

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1367

Київ

Про затвердження Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1069

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 28.12.2016 р. N 1069)

3. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за виконанням плану заходів з його застосування.

4. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги до безпечності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, установлює порядок введення їх в обіг та процедуру затвердження типу.

Технічний регламент розроблений з урахуванням Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин, разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини (далі - транспортні засоби), конструкційна (проектна) швидкість яких становить не менш як 6 кілометрів на годину;

системи, складові частини та окремі технічні вузли, призначені для використання на транспортних засобах (далі - компоненти).

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

транспортні засоби, виготовлені в одному екземплярі, крім транспортних засобів, що належать до сфери застосування цього Технічного регламенту і для яких затвердження типу є обов'язковим;

машини, сконструйовані спеціально для використання в лісовому господарстві, зокрема трелювальні трактори та форвардери, згідно з ГОСТ 29008-91 "Машини для лісового господарства мобільні і самохідні. Терміни та визначення";

лісогосподарські машини на базі шасі для землерийних машин згідно з ДСТУ ГОСТ ИСО 6165:2003 "Машини землерийні. Класифікація. Терміни та визначення";

змінні навісні машини.

4. Дотримання вимог цього Технічного регламенту обов'язкове для:

суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які виробляють та/або вводять в обіг транспортні засоби, компоненти (далі - суб'єкти господарювання);

органу затвердження типу транспортних засобів, компонентів та технічних служб, що проводять оцінку відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту;

центральних органів виконавчої влади, на які покладено виконання функцій з технічного регулювання у сфері застосування цього Технічного регламенту;

органу, що здійснює державний ринковий нагляд за транспортними засобами та компонентами.

5. У цьому Технічному регламенті наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

базовий транспортний засіб - незавершений транспортний засіб, ідентифікаційний номер якого установлюється на першому етапі процедури затвердження типу транспортного засобу та зберігається до її закінчення;

введення в експлуатацію - готовність до використання за призначенням транспортного засобу, що не потребує додаткового складення чи регулювання суб'єктом господарювання, який виробляє та/або вводить його в експлуатацію. Датою введення в експлуатацію транспортного засобу є день його відомчої реєстрації;

завершений транспортний засіб - транспортний засіб, який за результатами поетапного затвердження типу відповідає всім вимогам цього Технічного регламенту;

затвердження типу транспортного засобу, компонента - процедура, у результаті проведення якої орган затвердження типу документально засвідчує, що певний тип транспортного засобу, його компонента відповідає вимогам цього Технічного регламенту;

змінна причіпна машина - обладнання, що використовується в сільському або лісовому господарстві, призначається для буксирування трактором і змінює або доповнює його функції. До категорії змінних причіпних машин також належать напівпричіпні машини, частина вертикального навантаження яких передається на трактор. Причіпна машина може складатися з вантажної платформи для розміщення робочих знарядь, пристроїв та тимчасового зберігання вироблених або необхідних для роботи технологічних матеріалів. Обладнання, призначене для буксирування трактором і з'єднане з ним постійно або тимчасово (для переробки технологічних матеріалів), є змінною причіпною машиною, якщо співвідношення його технічно допустимої маси з вантажем до спорядженої маси становить менш як 3;

інформаційна справа - технічна документація, протоколи випробовувань та інші матеріали, які орган затвердження типу додає до технічної документації під час проведення процедури затвердження типу;

інформаційний документ - перелік відомостей про склад технічного опису типу транспортного засобу, компонента, які подаються суб'єктом господарювання органові затвердження типу;

категорія транспортного засобу - сукупність транспортних засобів з ідентичними конструкційними характеристиками;

незавершений транспортний засіб - транспортний засіб, який потребує завершення в один або кілька етапів для приведення у відповідність з вимогами цього Технічного регламенту, які можуть бути до нього застосовані;

окремий технічний вузол - пристрій, що є частиною транспортного засобу, тип якого затверджується окремо лише стосовно одного або кількох типів транспортних засобів;

окремі технічні регламенти - технічні регламенти, якими встановлюються вимоги до компонентів або характеристик транспортних засобів та процедури оцінювання відповідності таким вимогам;

орган затвердження типу - орган оцінки відповідності, призначений відповідно до законодавства за поданням центрального органу виконавчої влади, на який покладено виконання функцій з технічного регулювання у сфері експлуатації та обслуговування сільськогосподарських машин, і відповідальний за застосування цього Технічного регламенту, що здійснює затвердження типу, видає і скасовує сертифікати затвердження типу та веде їх реєстр;

поетапне затвердження типу - сукупність процедур, у результаті яких орган затвердження типу засвідчує, що тип транспортного засобу відповідає вимогам цього Технічного регламенту, які можуть бути до нього застосовані залежно від ступеня завершеності;

причіп - транспортний засіб, призначений переважно для перевезення вантажів і сконструйований для буксирування сільськогосподарським та лісогосподарським трактором. До категорії причепів також належать напівпричепи, частина вертикального навантаження яких передається на трактор. Причіпна машина із встановленим на ній обладнанням є сільськогосподарським або лісогосподарським причепом, якщо вона не призначена для переробки технологічного матеріалу, а співвідношення її технічно допустимої маси з вантажем до спорядженої маси дорівнює або перевищує 3;

сертифікат затвердження типу - виданий органом затвердження типу документ, який підтверджує, що тип транспортного засобу, компонента затверджено відповідно до вимог цього Технічного регламенту, окремого технічного регламенту, іншого нормативно-правового акта або нормативного документа;

система транспортного засобу - сукупність пристроїв, що входять до складу транспортного засобу і призначені для виконання певних функцій;

технічна документація - комплект документів, що подається суб'єктом господарювання органові затвердження типу і містить технічний опис транспортного засобу, компонента згідно із зазначеним в інформаційному документі переліком разом з необхідними кресленнями, схемами, графіками, таблицями, фотографіями;

технічна служба - випробувальна лабораторія, що проводить випробування і перевірку транспортних засобів, компонентів, акредитована в установленому законодавством порядку;

тип компонента - сукупність ознак компонента, виробленого одним суб'єктом господарювання, зокрема наявність одного і того самого позначення, відсутність відмінностей щодо істотних конструктивних ознак;

тип транспортного засобу - сукупність транспортних засобів окремої категорії, що вироблені одним суб'єктом господарювання, мають одне позначення та не відрізняються за такими істотними конструктивними ознаками, як тип шасі (одноярусне, зчленоване шасі, шасі з бічними балками), тип двигуна (внутрішнього згоряння, електричний, гібридний), кількість та спосіб розташування осей;

трактор - моторизований колісний або гусеничний транспортний засіб сільськогосподарського або лісогосподарського призначення, що має щонайменше дві осі та характеризується максимальною конструкційною швидкістю не менш як 6 кілометрів на годину, спеціально призначений для того, щоб тягти, штовхати, везти і приводити в рух змінні причіпні машини, що використовуються для виконання сільськогосподарських або лісогосподарських робіт, або буксирувати сільськогосподарські та лісогосподарські причепи. Зазначений транспортний засіб застосовується також для перевезення вантажів під час виконання сільськогосподарських та лісогосподарських робіт і обладнується сидіннями для пасажирів.

6. Інші терміни у цьому Технічному регламенті використовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" і "Про підтвердження відповідності".

7. Введення в обіг на території України транспортних засобів здійснюється за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту.

8. Транспортні засоби вводяться в обіг за наявності сертифіката відповідності затвердженому типу та сертифіката затвердження типу.

9. Для виконання робіт з оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту у разі неможливості проведення власною технічною службою окремих випробувань і перевірок органом затвердження типу залучаються в установленому законодавством порядку інші технічні служби, які акредитовані відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій".

Вимоги до транспортного засобу, компонента

10. Транспортні засоби повинні відповідати вимогам, що установлюються згідно з пунктами 12 і 13 цього Технічного регламенту з урахуванням категорії, до якої вони належать.

11. Транспортні засоби класифікуються за такими категоріями:

1) T - колісні трактори:

T1 - трактори спорядженою масою без вантажу понад 600 кілограмів та дорожнім просвітом не більш як 1000 міліметрів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину, мінімальна ширина колії найближчої до водія осі коліс становить не менш як 1150 міліметрів;

T2 - трактори спорядженою масою без вантажу понад 600 кілограмів та дорожнім просвітом не більш як 600 міліметрів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину, мінімальна ширина колії становить менш як 1150 міліметрів. Якщо співвідношення виміряної від поверхні землі висоти центру ваги трактора (відповідно до ДСТУ ISO 789-6:2005 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги" та середнього значення мінімальної ширини колії усіх осей перевищує 0,9, максимальна конструкційна швидкість становить не більш як 30 кілометрів на годину;

T3 - трактори спорядженою масою без вантажу не більш як 600 кілограмів, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину;

T4 - трактори спеціального призначення, максимальна конструкційна швидкість яких не перевищує 40 кілометрів на годину:

- T4.1 - трактори з великим дорожнім просвітом, призначені для роботи з такими високорослими культурами, як виноград. Шасі (частина шасі) таких тракторів підняте, що дає змогу пересуватися паралельно рядкам рослин правими та лівими колесами по краях одного або кількох рядків. У робочому положенні дорожній просвіт трактора, що є перпендикулярним до рядків рослин, становить більш як 1000 міліметрів. Якщо виміряне відносно поверхні землі співвідношення висоти центру ваги трактора (відповідно до ДСТУ ISO 789-6 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги") з шинами, тип яких відповідає вимогам експлуатаційної документації, та середнього значення мінімальної ширини колії усіх осей перевищує 0,9, максимальна конструкційна швидкість становить не більш як 30 кілометрів на годину. Трактори, що належать до категорії T4.1, призначені для роботи з причіпними та навісними машинами, робочим знаряддям, які можуть прикріплюватися до них спереду, між осями, позаду або на платформі;

- T4.2 - надширокі трактори, призначені переважно для обробітку значної площі сільськогосподарських угідь;

- T4.3 - трактори з низьким дорожнім просвітом, чотирма приводними колесами, оснащені змінними причіпними машинами, що призначені для сільськогосподарського та лісогосподарського використання і мають несучу конструкцію опорної рами з одним або більше валами відбору потужності, технічно допустима маса яких становить не більш як 10 тонн, а співвідношення такої маси та спорядженої маси становить менш як 2,5. Центр ваги таких тракторів з шинами, тип яких відповідає вимогам експлуатаційної документації, виміряний відносно землі (відповідно до ДСТУ ISO 789-6:2005 "Сільськогосподарські трактори. Методики випробування. Частина 6. Центр ваги"), становить менш як 850 міліметрів;

T5 - трактори, максимальна конструкційна швидкість яких перевищує 40 кілометрів на годину;

2) C - гусеничні трактори.

Визначення категорій C1, C2, C3 і C5 аналогічне визначенню відповідних категорій колісних тракторів T1, T2, T3 і T5;

C4.1 - трактор спеціального призначення з великим дорожнім просвітом, категорія якого визначається так само, як і категорія T4.1;

3) R - причепи:

R1 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі не перевищує 1500 кілограмів;

R2 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі становить від 1500 до 3500 кілограмів;

R3 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі становить від 3500 до 21000 кілограмів;

R4 - причепи, для яких сумарна технічно допустима маса на осі перевищує 21000 кілограмів.

Відповідно до конструкційної швидкості позначення кожної категорії причепів містить також літеру латинського алфавіту:

"a" - для причепів з максимальною конструкційною швидкістю, що дорівнює або менше ніж 40 кілометрів на годину;

"b" - для причепів з конструкційною швидкістю понад 40 кілометрів на годину;

4) S - змінні причіпні машини:

S1 - змінні причіпні машини сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, для яких сумарна технічно допустима маса на осі коліс не перевищує 3500 кілограмів;

S2 - змінні причіпні машини сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, для яких сумарна технічно допустима маса на осі коліс перевищує 3500 кілограмів.

Залежно від конструкційної швидкості змінної причіпної машини позначення кожної категорії містить також літеру латинського алфавіту:

"a" - для змінної причіпної машини з максимальною конструкційною швидкістю, що дорівнює або менше ніж 40 кілометрів на годину;

"b" - для змінної причіпної машини з максимальною конструкційною швидкістю більш як 40 кілометрів на годину.

12. Номенклатура складових частин, вузлів та характеристик транспортних засобів категорій T1, T2, T3, T5, C (крім C4), R і S, що є об'єктом регулювання цього Технічного регламенту і до яких установлюються вимоги щодо перевірки (підтвердження) відповідності під час затвердження типу, наведена в додатку 1, транспортних засобів спеціального призначення категорій T4 і C4 - у додатку 2.

13. Зміст і нормативні значення вимог до складових частин, окремих технічних вузлів та характеристик транспортних засобів, компонентів установлюються відповідно до переліку нормативних документів, який формується відповідно до вимог законодавства та включає окремі технічні регламенти, інші нормативно-правові акти та нормативні документи.

Процедура оцінки відповідності

14. Процедура оцінки відповідності транспортних засобів, компонентів вимогам цього Технічного регламенту, окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів проводиться органом затвердження типу із застосуванням комбінації процедур затвердження типу та забезпечення належної якості виробництва відповідно до пунктів 15 - 33 цього Технічного регламенту.

Затвердження типу транспортного засобу, компонента

15. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу заявку на затвердження типу транспортного засобу, компонента. До заявки додається технічна документація відповідно до вимог цього Технічного регламенту, окремого технічного регламенту або нормативного документа.

Для затвердження кожного типу транспортного засобу або компонента подається окрема заявка, форму якої визначає орган затвердження типу.

16. У разі затвердження типу транспортного засобу одним етапом суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію, що містить:

повний технічний опис відповідного типу транспортного засобу - у разі відсутності сертифікатів затвердження типу компонентів, виданих відповідно до окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів;

технічний опис відповідного типу транспортного засобу, крім відомостей, зазначених у сертифікатах затвердження типу компонентів;

копії сертифіката (сертифікатів) затвердження типу компонентів (за наявності).

Форми технічного опису (інформаційних документів) транспортного засобу установлюються органом затвердження типу.

У разі затвердження типу компонента суб'єкт господарювання подає разом із заявкою технічну документацію відповідно до окремого технічного регламенту, іншого нормативно-правового акта або нормативного документа. У разі відсутності в таких документах вимог до технічної документації компонента форму технічного опису визначає орган затвердження типу.

У разі подання суб'єктом господарювання сертифікатів затвердження типу компонентів згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН рішення щодо прийняття до розгляду таких сертифікатів приймається за погодженням з компетентним органом щодо забезпечення виконання Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві, з поправками 1995 року (далі - Женевська угода 1958 року).

17. У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу суб'єкт господарювання подає разом із заявкою:

на першому етапі - необхідну для затвердження типу завершеного транспортного засобу технічну документацію та сертифікати затвердження типу компонентів, що відповідають ступеню завершеності базового транспортного засобу;

на другому і подальших етапах - технічну документацію, сертифікати затвердження типу, які відповідають ступеню завершеності транспортного засобу, та сертифікати, видані на попередньому етапі затвердження типу. Суб'єкт господарювання подає також опис змін конструкції (комплектації) незавершеного транспортного засобу.

18. Сертифікат затвердження типу видається на:

1) транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам цього Технічного регламенту до всіх складових частин, окремих технічних вузлів та характеристик, номенклатура яких наведена в додатках 1 і 2 до цього Технічного регламенту залежно від категорії транспортних засобів, - у разі затвердження типу одним етапом;

2) незавершені або завершені транспортні засоби, які відповідають технічному опису та вимогам цього Технічного регламенту, що можуть бути до них застосовані залежно від ступеню завершеності, - у разі поетапного затвердження типу;

3) компоненти, які відповідають технічному опису і вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та нормативних документів згідно з пунктом 13, що поширюються на такі компоненти.

19. За запитом виробника у сертифікаті затвердження типу наводяться відомості щодо відповідності транспортного засобу, компонента вимогам, не встановленим цим Технічним регламентом, якщо така відповідність доведена за результатами оцінювання органом затвердження типу.

20. Після надходження до органу затвердження типу заявки і технічної документації згідно з пунктом 16 або 17 цього Технічного регламенту:

1) проводиться перевірка:

повноти та достовірності відомостей, що містяться в технічній документації, сертифікатах затвердження типу незавершеного транспортного засобу;

відповідності транспортного засобу, компонента технічному опису, вимогам цього Технічного регламенту, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

2) організовується проведення необхідних випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента відповідно до вимог цього Технічного регламенту, які стосуються такого транспортного засобу, компонента;

3) у разі необхідності проводиться перевірка дотримання вимог щодо встановлення на транспортний засіб окремих компонентів, сфера застосування сертифіката затвердження типу яких обмежується відповідно до пункту 37 цього Технічного регламенту.

21. Кількість зразків транспортних засобів, компонентів, наданих суб'єктом господарювання органу затвердження типу для проведення процедури затвердження типу, повинна бути достатньою для проведення відповідно до підпункту 2 пункту 20 цього Технічного регламенту перевірки їх модифікацій з урахуванням типу двигуна, коробки передач, кількості та розташування приводних і керованих осей, їх взаємозв'язку, кількості гальмівних осей, типу пристрою для захисту водія у разі перекидання транспортного засобу.

22. Позитивні результати перевірки і випробувань, проведених відповідно до пункту 20 цього Технічного регламенту, є підставою для видачі органом затвердження типу сертифіката затвердження типу транспортного засобу, компонента.

23. Суб'єкт господарювання на другому та кожному з подальших етапів затвердження типу транспортного засобу встановлює на ньому, крім обов'язкової таблички виробника, ідентифікаційну (маркувальну) табличку, яка прикріплюється у легкодоступному місці на частині, що не підлягає заміні протягом строку експлуатації транспортного засобу, і містить таку інформацію:

найменування виробника;

перша частина номера сертифіката затвердження типу (секції 1, 2 і 3 відповідно до пункту 36 цього Технічного регламенту);

етап затвердження типу транспортного засобу;

ідентифікаційний номер базового транспортного засобу;

максимально допустима маса з вантажем транспортного засобу;

максимальна маса, яку може буксирувати транспортний засіб;

максимально допустима маса з вантажем разом з причепом, якщо на транспортний засіб видано дозвіл щодо буксирування причепу;

максимально допустима маса на кожну вісь (зазначається в порядку від передньої осі до задньої);

максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення.

Максимально допустима маса з вантажем у складі з причепом, максимально допустима маса на кожну вісь та максимально допустиме вертикальне навантаження на точку зчеплення зазначаються на кожному етапі затвердження типу у разі, коли значення такої маси змінене на поточному етапі затвердження типу.

Забезпечення належної якості виробництва

24. Виробництво транспортних засобів або компонентів, що належать до типу, затвердженого згідно з цим Технічним регламентом, здійснюється у спосіб, що забезпечує їх відповідність затвердженому типу та вимогам цього Технічного регламенту.

25. Орган затвердження типу проводить до моменту видачі сертифіката затвердження типу перевірку виробництва щодо наявності умов для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу та вимог цього Технічного регламенту.

26. Попередня перевірка виробництва щодо наявності умов для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та вимогам цього Технічного регламенту проводиться органом затвердження типу або технічною службою, залученою органом затвердження типу до його проведення. За результатами зазначеної перевірки суб'єктові господарювання видається звіт щодо наявності умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу із зазначенням виробничих підрозділів, у яких проводилася перевірка, та процесів, що досліджувалися.

Заходи, які необхідно здійснити в рамках перевірки, визначаються з урахуванням особливостей виробництва транспортного засобу, компонента та наявності у суб'єкта господарювання сертифіката на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Система управління якістю. Вимоги".

Негативні результати проведеної перевірки є підставою для зупинення робіт із затвердження типу транспортних засобів, компонентів до моменту створення суб'єктом господарювання умов, необхідних для виробництва транспортного засобу, компонента відповідно до затвердженого типу.

27. Суб'єкт господарювання інформує орган затвердження типу про:

втрату чинності сертифікатом на систему управління якістю та зміну сфери її застосування - за наявності такого сертифіката;

отримання сертифіката на систему управління якістю після проведення попередньої перевірки виробництва.

28. Суб'єкт господарювання, якому видано сертифікат затвердження типу, вживає заходів до забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу та здійснення контролю за дотриманням такої відповідності.

Орган затвердження типу проводить періодичні перевірки умов виробництва та вжитих суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення і контролю відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу. План перевірки, яким передбачається проведення в установлений строк випробувань, необхідних для контролю відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу згідно з вимогами цього Технічного регламенту, погоджується із суб'єктом господарювання.

Періодичність проведення таких перевірок визначається з урахуванням результатів попередньої перевірки виробництва та наявності системи управління якістю, але не менше ніж один раз на два роки.

29. Суб'єкт господарювання - власник сертифіката затвердження типу:

забезпечує під час виробництва транспортного засобу, компонента контроль за відповідністю затвердженому типу за допомогою належних йому або доступних для використання засобів вимірювання та випробувального обладнання, необхідних для здійснення такого контролю;

зберігає зареєстровані результати випробувань протягом строку, що визначається за домовленістю з органом затвердження типу, але не менш як 10 років;

проводить аналіз результатів випробувань і перевірок транспортного засобу, компонента кожного затвердженого типу з метою здійснення контролю за забезпеченням стабільності характеристик транспортного засобу, компонента з урахуванням допустимих відхилень, властивих для серійного виробництва;

у разі виявлення під час випробувань невідповідності установленим вимогам певної кількості зразків транспортного засобу, компонента забезпечує відбір нових зразків і проводить повторне випробування, а також вживає необхідних заходів для забезпечення такої відповідності.

30. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу, що проводить перевірку, матеріали, які містять результати випробувань, та відомості про виробництво транспортного засобу, компонента.

31. Відбір зразків транспортних засобів, компонентів для проведення перевірок і випробувань відповідно до цього Технічного регламенту здійснюються відповідно до плану перевірки згідно з пунктом 28 цього Технічного регламенту або позапланово у разі виявлення під час перевірки виробництва невідповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 "Система управління якістю. Вимоги", яка може вплинути на стабільність характеристик транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

32. У разі отримання негативних результатів перевірки та випробувань згідно з пунктом 31 цього Технічного регламенту суб'єкт господарювання невідкладно вживає заходів для забезпечення відповідності транспортних засобів, компонентів затвердженому типу та повідомляє про це органові затвердження типу.

33. Позитивні результати таких перевірок та випробувань є підставою для збереження чинності сертифікатом затвердження типу, виданого згідно з пунктом 22 цього Технічного регламенту.

Сертифікат затвердження типу

34. Форма сертифіката затвердження типу визначається органом затвердження типу. Оформлення сертифіката затвердження типу органом затвердження типу здійснюється за зразком сертифіката відповідності, затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань підтвердження відповідності.

Строк дії сертифіката встановлюється органом затвердження типу з урахуванням строку виробництва транспортного засобу, компонента та результатів перевірки виробництва, але не більш як на п'ять років.

Строк дії сертифіката продовжується після проведення перевірки виробництва органом затвердження типу за заявкою суб'єкта господарювання. Перелік документів, що подаються для продовження строку дії сертифіката, визначає орган затвердження типу.

35. Ведення реєстру сертифікатів затвердження типу здійснюється органом затвердження типу.

36. Кожному сертифікату затвердження типу присвоюється номер, який складається з п'яти секцій, а саме:

секція 1 - розпізнавальний знак України "UA";

секція 2:

- для транспортних засобів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено цей Технічний регламент;

- для компонентів - рік набрання чинності та номер нормативно-правового акта, яким затверджено окремий технічний регламент, номер іншого нормативно-правового акта або нормативного документа, дія якого поширюється на такий компонент;

секція 3 - позначення обмежень щодо застосування вимог або особливостей затвердження типу літерою латинського алфавіту (за необхідності). Інформація про те, які обмеження або особливості позначаються відповідною літерою, наводиться у сертифікаті затвердження типу;

секція 4 - порядковий номер сертифіката затвердження типу, що складається з чотирьох послідовних цифр починаючи з 0001 для кожного технічного регламенту, відповідно до якого затверджено тип;

секція 5 - номер, яким позначається кількість змін, внесених до сертифіката затвердження типу відповідно до пункту 41 цього Технічного регламенту, що складається з двох послідовних цифр починаючи з 00 для кожного зміненого сертифіката затвердження типу.

Секції номера відділяються зірочкою (*).

37. Сфера застосування сертифіката затвердження типу компонента обмежується у разі, коли компонент, що підлягає затвердженню, виконує функцію або виявляє властивості лише у взаємодії з іншими частинами транспортного засобу, у зв'язку з чим відповідність одній або кільком вимогам можна перевірити лише за умови встановлення їх на транспортний засіб або об'єднання з його окремими частинами.

У такому разі в сертифікаті наводяться відповідні обмеження та визначаються умови встановлення компонента на транспортному засобі і перевірки такого компонента. Відповідність таких обмежень та умов вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що стосуються зазначеного компонента, перевіряється під час затвердження типу транспортного засобу.

38. У разі виявлення фактів, що підтверджують небезпечність транспортного засобу, компонента для життя і здоров'я людей, дорожнього руху, навколишнього природного середовища, орган затвердження типу відмовляє у видачі сертифіката затвердження типу та письмово повідомляє про це суб'єктові господарювання із зазначенням причини.

Внесення змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу

39. У разі зміни конструкції транспортного засобу, компонента, їх характеристик, що зазначаються в інформаційній справі, після отримання сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання інформує орган затвердження типу про такі зміни та подає заявку щодо внесення відповідних змін до інформаційної справи та сертифіката затвердження типу.

40. У разі коли зміни стосуються технічного опису затвердженого типу транспортного засобу, компонента, орган затвердження типу вносить до інформаційної справи відповідні зміни із зазначенням дати внесення.

41. У разі коли зміна конструкції транспортного засобу, компонента та їх характеристик зумовлює необхідність проведення додаткових перевірок, випробувань або існує необхідність врахування змін, що внесені після видачі сертифіката затвердження типу, орган затвердження типу приймає рішення про внесення змін до сертифіката затвердження типу транспортного засобу, компонента.

42. У разі виникнення необхідності у проведенні додаткових випробувань або перевірок орган затвердження типу інформує про це суб'єкта господарювання та вносить зміни до сертифіката затвердження типу, інформаційної справи лише за умови отримання їх позитивного результату.

43. Орган затвердження типу видає сертифікат затвердження типу із внесеними змінами, у якому зазначаються порядковий номер зміни, дата та підстави внесення.

Сертифікат відповідності затвердженому типу

44. Після видачі сертифіката затвердження типу суб'єкт господарювання складає декларацію про відповідність на кожний завершений або незавершений транспортний засіб, вироблений відповідно до затвердженого типу. Суб'єкт господарювання відповідає за достовірність інформації, наведеної у декларації про відповідність.

Враховуючи вимоги Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/37/ЕС від 26 травня 2003 р. щодо затвердження типу сільськогосподарських або лісогосподарських тракторів, їх причепів та змінних причіпних машин разом з їх системами, складовими частинами та окремими технічними вузлами, декларація про відповідність оформляється за формою сертифіката відповідності затвердженому типу згідно з додатком 3.

За зверненням суб'єкта господарювання перевірки та випробування транспортного засобу, компонента, результати яких використовуються для складення сертифіката відповідності затвердженому типу, можуть проводитись технічною службою органу затвердження типу.

45. До сертифіката відповідності затвердженому типу додається технічний опис транспортного засобу відповідно до його категорії за формою, встановленою органом затвердження типу. У разі поетапного затвердження типу транспортного засобу також додаються сертифікати відповідності затвердженому типу, видані на попередніх етапах.

46. Якщо сфера застосування сертифіката затвердження типу компонента обмежена згідно з пунктом 37 цього Технічного регламенту, суб'єкт господарювання додає до сертифіката відповідності затвердженому типу опис відповідних обмежень і визначає умови встановлення компонентів на транспортному засобі.

47. Суб'єкт господарювання після отримання сертифіката затвердження типу зазначає в паспорті на транспортний засіб, компонент або наносить на табличку виробника кожного транспортного засобу, компонента, вироблених відповідно до затвердженого типу, номер такого сертифіката.

48. Суб'єкти господарювання здійснюють введення в обіг незавершеного транспортного засобу у разі його відповідності вимогам цього Технічного регламенту, які поширюються на такий транспортний засіб залежно від ступеня його завершеності.

49. Суб'єкти господарювання здійснюють продаж компонентів у разі їх відповідності вимогам окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, дія яких поширюються на такі компоненти.

Особливості проведення процедури затвердження типу транспортних засобів малих і кінцевих серій

50. За зверненням суб'єкта господарювання орган затвердження типу може під час затвердження типу транспортних засобів малих серій не враховувати окремі вимоги (стосовно складових частин, вузлів та характеристик за номерами 1.5, 8.1, 26.1, 28.1 і 32.1, зазначеними в додатку 1), що встановлюються окремими технічними регламентами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами.

51. Кількість зареєстрованих транспортних засобів, що виробляються малими серіями, обмежується щороку максимальною кількістю одиниць залежно від категорії транспортного засобу, в тому числі T - 150, C - 50, R - 75, S - 50.

52. Нові транспортні засоби кінцевої серії, вироблені в період дії сертифіката затвердження типу, але не зареєстровані після припинення виробництва, можуть бути зареєстровані в кількості, яка становить не більш як 10 відсотків введених в обіг за два попередніх роки, але не менше 20 одиниць. Зазначена норма поширюється тільки на транспортні засоби, які відповідають затвердженому типу, перебувають на території України та мають сертифікат відповідності затвердженому типу, виданий у період, коли сертифікат затвердження типу був чинним.

Особливості затвердження типу транспортних засобів, конструкція яких розроблена з використанням технічних або технологічних рішень, які не відповідають установленим вимогам

53. Суб'єкт господарювання подає органові затвердження типу заявку на затвердження типу транспортного засобу, компонента, конструкція яких розроблена з використанням технічних рішень, що спрямовані на поліпшення якості і підвищення рівня безпеки, але не відповідають одній або кільком вимогам цього Технічного регламенту, що застосовуються до них.

54. До заявки додаються:

опис технічних рішень, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту;

інформація про механізм забезпечення безпечності транспортних засобів за допомогою впровадження таких рішень;

відомості про методи випробовування та їх результати, які свідчать, що рівень безпеки транспортних засобів у разі застосування таких рішень не нижчий, ніж рівень, що забезпечується у разі дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом.

55. Орган затвердження типу за результатами розгляду заявки видає сертифікат затвердження типу, строк дії якого становить не менш як 36 місяців, про що зазначається в такому сертифікаті.

У разі внесення до окремих технічних регламентів, нормативно-правових актів або нормативних документів змін, у результаті яких невідповідність типів транспортних засобів, компонентів їх вимогам була усунута, орган затвердження типу вносить відповідні зміни до сертифікатів затвердження типу.

У разі коли до окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів не вносилися зміни, строк дії сертифіката затвердження типу, виданого відповідно до цього пункту, за зверненням суб'єкта господарювання продовжується не менш як на 36 місяців.

Заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу

56. Орган затвердження типу, суб'єкти господарювання здійснюють протягом строку дії сертифіката затвердження типу заходи щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

57. Транспортний засіб, компонент вважаються такими, що не відповідають затвердженому типу, у разі невідповідності:

такого засобу, компонента технічному опису;

однієї чи більше складової частини або характеристики такого засобу, компонента вимогам відповідних окремих технічних регламентів, інших нормативно-правових актів або нормативних документів, що поширюються на них;

транспортного засобу, компонента технічному опису, сертифікату затвердження типу внаслідок зміни їх конструкції та характеристик, якщо про такі зміни своєчасно не повідомлено органові затвердження типу та не вжито заходів згідно з пунктами 40 - 43 цього Технічного регламенту.

58. Невідповідність транспортного засобу, компонента затвердженому типу може бути виявлено:

шляхом проведення перевірки виробництва;

під час поетапного затвердження типу транспортного засобу;

за повідомленням органу, що здійснює державний ринковий нагляд за транспортними засобами, компонентами, або споживача.

59. У разі виявлення невідповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу орган затвердження типу повідомляє протягом 10 днів:

технічним службам, що проводили випробування і перевірки, за результатами яких видано сертифікати затвердження типу незавершеного транспортного засобу, компонентів, - про необхідність проведення повторних перевірок;

суб'єктові господарювання - про необхідність здійснення заходів для забезпечення відповідності виготовлених транспортних засобів, компонентів затвердженому типу.

60. У разі виявлення невідповідності компонента, тип якого затверджено згідно з Правилами Європейської економічної комісії ООН, орган затвердження типу повідомляє про це компетентному органові щодо забезпечення виконання Женевської угоди 1958 року.

61. Заходи щодо виявлення та усунення невідповідності транспортного засобу затвердженому типу здійснюються суб'єктами господарювання протягом шести місяців починаючи з дня надходження до органу затвердження типу повідомлення про таку невідповідність.

62. Орган затвердження типу контролює здійснення суб'єктом господарювання заходів щодо забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу.

63. У разі неспроможності суб'єкта господарювання здійснити заходи для забезпечення відповідності транспортного засобу, компонента затвердженому типу орган затвердження типу приймає протягом місяця рішення про скасування сертифіката затвердження типу такого засобу, компонента із зазначенням підстави та інформує про це суб'єкт господарювання і уповноважений орган, що проводить відомчу реєстрацію.

 

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів і характеристик транспортних засобів, що є об'єктом регулювання Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС

Застосування вимог до
категорій транспортних засобів (крім тракторів спеціального призначення)

T1

T2

T3

T5

C

R

S

Максимальна маса з вантажем

1.1

х

х

х

х

х

х

х

Номерний знак

1.2

х

х

х

х

і

х

х

Бак для пального

1.3

х

х

х

х

і

 

 

Баластний вантаж

1.4

х

х

 

х

і

 

 

Пристрій звукової сигналізації

1.5

х

х

х

х

і

 

 

Рівень зовнішнього шуму

1.6

х

х

х

х

і

 

 

Максимальна швидкість

2.1

х

х

х

х

і

 

 

Вантажні платформи

2.2

х

х

х

х

і

 

 

Дзеркала заднього огляду

3.1

х

х

 

х

і

 

 

Оглядовість та склоочисники

4.1

х

х

х

х

і

 

 

Рульове керування

5.1

х

х

х

х

х

 

 

Електромагнітна сумісність

6.1

х

х

х

х

і

 

 

Гальмівні пристрої

7.1

х

х

х

х

х

х

х

Сидіння для пасажирів

8.1

х

 

х

х

і

 

 

Рівень внутрішнього шуму

9.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій для водія у разі перекидання транспортного засобу (ROPS)

10.1

х

 

 

х

х

 

 

Сидіння для водія

12.1

х

х

х

х

х

 

 

Кількість, спосіб і місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації

13.1

х

х

х

х

і

х

х

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

14.1

х

х

х

х

х

х

х

Зчіпний (буксирний) пристрій та реверс

15.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS), характеристики за результатами статичних випробувань

16.1

х

 

 

х

і

 

 

Робочий простір, засоби доступу до місця водія

17.1

х

 

х

х

і

 

 

Вал відбору потужності

18.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS) заднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

19.1

 

х

 

х

і

 

 

Органи керування

20.1

х

х

х

х

і

 

 

Захисний пристрій (ROPS) переднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

21.1

 

х

 

х

і

 

 

Розміри та маса причепа

22.1

х

х

х

х

і

х

х

Скло кабіни

22.2

х

х

х

 

і

 

 

Регулятор швидкості

22.3

х

х

х

х

і

 

 

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

х

х

х

х

і

 

 

Механічний зчіпний пристрій

22.5

х

х

х

х

і

х

х

Обов'язкова табличка виробника

22.6

х

х

х

х

і

х

х

Система приєднання гальм причепа

22.7

х

х

х

х

і

х

х

Обсяг викидів забруднювальних речовин

23.1

х

х

х

х

х

 

 

Шини

24.1

х

х

х

х

 

х

х

Стійкість

25.1

 

 

 

х

 

 

 

Кріплення ременів
безпеки

26.1

х

х

х

х

х

 

 

Ремені безпеки

27.1

 

 

 

х

 

 

 

Реверс та спідометр

28.1

 

 

 

х

 

 

 

Система захисту від бризок

29.1

 

 

 

х

 

 

 

Пристрої для обмеження швидкості

30.1

 

 

 

х

 

 

 

Задній захисний пристрій

31.1

 

 

 

 

х

 

 

Пристрій бокового захисту

32.1

 

 

 

х

 

х

 

Примітки:

1. Позначення "х" означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу; "і" - на гусеничні трактори категорії C (C1, C2, C3 і C5) так само, як і на колісні трактори категорії T (T1, T2, T3 і T5).

 

2. Мінімальна кількість точок кріплення для тракторів категорії T1, T2, T3, C1, C2 і C3 - дві.

 

НОМЕНКЛАТУРА
складових частин, вузлів та характеристик транспортних засобів спеціального призначення, що є об'єктом регулювання Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем складових частин та окремих технічних вузлів

Характеристика транспортного засобу та найменування складової частини, технічного вузла

Номер згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС

Застосування вимог до категорій тракторів спеціального призначення
T4 і C4

T 4.1

T 4.2

T 4.3

C 4.1

Максимальна маса з вантажем

1.1

х

х

х

х

Номерний знак

1.2

х

х

х

х

Бак для пального

1.3

х

х

х

х

Баластний вантаж

1.4

х

х

х

х

Пристрій звукової сигналізації

1.5

х

х

х

х

Рівень зовнішнього шуму

1.6

х

х

х

х

Максимальна швидкість

2.1

х

х

х

х

Вантажні платформи

2.2

х

х

х

х

Дзеркала заднього огляду

3.1

х

х

х

х

Оглядовість та склоочисники

4.1

х

х

х

х

Рульове керування

5.1

х

х

х

х

Електромагнітна сумісність

6.1

х

х

х

х

Гальмівні пристрої

7.1

х

х

х

х

Сидіння для пасажирів

8.1

х

х

х

х

Рівень внутрішнього шуму

9.1

х

х

х

х

Захисний пристрій для водія у разі перекидання (ROPS) транспортного засобу

10.1

х

х

х

х

Сидіння для водія

12.1

х

х

х

х

Кількість, спосіб та місце розташування пристроїв освітлення та світлової сигналізації

13.1

х

х

х

х

Пристрої освітлення та світлової сигналізації

14.1

х

х

х

х

Зчіпний (буксирний) пристрій та реверс

15.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS), характеристики за результатами статичних випробувань

16.1

х

х

х

х

Робочий простір, засоби доступу до місця водія

17.1

х

х

х

х

Вал відбору потужності

18.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS) заднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

19.1

 

 

 

 

Органи керування

20.1

х

х

х

х

Захисний пристрій (ROPS) переднього розташування (для вузькоколійних тракторів)

21.1

 

 

 

 

Розміри та маса причепа

22.1

х

х

х

х

Скло кабіни

22.2

х

х

х

х

Регулятор швидкості

22.3

х

х

х

х

Захисні пристрої та безпечні відстані для елементів приводу

22.4

х

х

х

х

Механічний зчіпний пристрій

22.5

х

х

х

х

Обов'язкова табличка виробника

22.6

х

х

х

х

Система приєднання гальм причепа

22.7

х

х

х

х

Обсяг викидів забруднювальних речовин

23.1

х

х

х

х

Шини

24.1

х

х

х

 

Стійкість

25.1

х

 

 

х

____________

Примітка.

Позначення "х" означає, що вимоги поширюються на відповідну категорію транспортного засобу.

 

СЕРТИФІКАТ
відповідності затвердженому типу

______________________________________________________________________________________
                                                            (найменування виробника транспортного засобу або його
______________________________________________________________________________________
                                                  уповноваженого представника - резидента України чи постачальника,
______________________________________________________________________________________
                                                           його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що _______________________________________________________ транспортний засіб
                                                           (завершений, повнокомплектний або незавершений)
______________________________________________________________________________________
                                  (найменування транспортного засобу, марка, тип, модель, торгова марка (за наявності)
______________________________________________________________________________________
відповідає типу, зазначеному в сертифікаті (сертифікатах) затвердження типу
______________________________________________________________________________________
                                                                       (номер сертифіката (сертифікатів), дата видачі)
______________________________________________________________________________________,
виданого (виданих) _____________________________________________________________________
                                                                         (найменування та місцезнаходження органу затвердження типу)
______________________________________________________________________________________
згідно з процедурою оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів.

Сертифікат відповідності затвердженому типу складено під
відповідальність ________________________________________________________________________
                                                                          (найменування виробника транспортного засобу або його
______________________________________________________________________________________
                                                                     уповноваженого представника чи постачальника)

___________________
                (посада)

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
із застосування Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Зміст заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання,
роки

1. Розроблення та затвердження нормативно-правових актів, нормативних і методичних документів щодо провадження діяльності із затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів

Мінагрополітики

2012

2. Приведення власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (далі - Технічний регламент)

Мінекономрозвитку
Мінагрополітики

- " -

3. Утворення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

- " -

4. Популяризація Технічного регламенту з використанням засобів масової інформації, шляхом проведення семінарів, конференцій

-"-

- " -

5. Затвердження та опублікування попереднього переліку національних стандартів, які у разі їх застосування є доказом відповідності сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів вимогам Технічного регламенту (далі - перелік стандартів)

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку
Мінінфраструктури

2012

6. Підготовка вітчизняних підприємств-виробників до виготовлення сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів відповідно до вимог Технічного регламенту

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

2012 - 2013

7. Забезпечення добровільного поетапного застосування Технічного регламенту виробниками та постачальниками сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів:

- " -

2013 - 2015

для нових транспортних засобів категорій T1 - T3 стосовно складових частин, вузлів та характеристик за номерами, зазначеними в додатку 1 до Технічного регламенту:

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.1 і 4.1

 

2013

2.2, 5.1, 7.1, 8.1, 9.1,13.1, 14.1, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7 і 23.1

 

2014

стосовно інших категорій транспортних засобів та інших складових частин, вузлів та характеристик, наведених у додатках 1 і 2 до Технічного регламенту

 

2015

8. Поетапне розроблення та впровадження національних стандартів і технічних регламентів, необхідних для повної гармонізації вимог Технічного регламенту з європейськими вимогами (Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС), актуалізація переліку стандартів

Мінагрополітики
Мінекономрозвитку

щороку

9. Розроблення проекту рішення Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Технічного регламенту за результатами його добровільного застосування (у разі потреби)

- " -

2013 - 2015

10. Забезпечення обов'язкового застосування Технічного регламенту виробниками і постачальниками сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів і змінних причіпних машин, їх систем, складових частин та окремих технічних вузлів, що передбачає проведення процедури оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом

- " -

2016

 

ЗМІНА,
що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності

Зміна втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 28 грудня 2016 року N 1069)

____________

Опрос