Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка и условий проведения конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Условия от 28.12.2011 № 1362
редакция действует с 03.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 грудня 2011 р. N 1362

Київ

Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

(назва у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2012 р. N 915
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 6 червня 2012 року N 504
,
 від 10 жовтня 2012 року N 915
,
від 11 березня 2015 року N 110
,
від 9 серпня 2017 року N 575
,
від 31 жовтня 2018 року N 898

(Зміни, передбачені з 20 листопада 2012 року пунктом 67 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 року N 868, внесені не будуть у зв'язку з викладенням Порядку і умов у новій редакції постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року N 915)

Відповідно до статті 27 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додаються.

(постановляюча частина у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. N 915
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК І УМОВИ
проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Загальні питання

1. Ці Порядок і умови визначають механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - конкурс).

2. Рішення про проведення конкурсу приймається Мін'юстом за поданням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр).

Зазначене рішення повинне містити найменування адміністративно-територіальної одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться конкурс, період його проведення, назву дистанційного курсу, що має пройти адвокат до початку першого етапу конкурсу, посилання на адресу веб-сторінки, створеної для реєстрації адвокатів для участі у конкурсі (далі - веб-сторінка реєстрації), а також мінімальні оцінки за кожним етапом конкурсу та підсумкову оцінку адвоката, достатні для його включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - Реєстр адвокатів), іншу необхідну інформацію.

Рішенням про проведення конкурсу також затверджується розроблений Координаційним центром план-графік проведення конкурсу (далі -план-графік).

У плані-графіку, зокрема, зазначаються строки:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

реєстрації адвокатів та подання ними документів для участі у конкурсі;

проходження адвокатами дистанційного курсу;

надіслання Координаційним центром голові та секретарю відповідної комісії сканованих копій документів, поданих адвокатами, та результатів проходження дистанційного курсу;

(абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

проведення конкурсу (кожного з етапів);

оприлюднення результатів конкурсу.

3. Мін'юст за поданням Координаційного центру приймає рішення про повторне проведення конкурсу (окремих етапів конкурсу) відповідно до цих Порядку і умов у разі:

відсутності претендентів для участі у конкурсі;

коли не відібрано жодного з адвокатів за результатами проведення конкурсу;

порушення порядку проведення конкурсу.

Комісія

4. Конкурс проводиться комісіями, що утворюються головними територіальними управліннями юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - комісії).

5. Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як семи та не більш як дев'яти осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним головним територіальним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції) за поданням директора відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особи, яка виконує його обов'язки. Головою комісії визначається директор відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особа, яка виконує його обов'язки (у виняткових випадках - заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги), секретарем - інший працівник зазначеного центру, який має право голосу.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

6. Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, головного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також суддів, представників громадських об'єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою).

Під час проведення конкурсу можуть бути присутні спостерігачі.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

7. Члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах і не можуть брати участі у конкурсі.

8. Комісія:

забезпечує розгляд документів, надісланих адвокатами та проведення індивідуальних співбесід з адвокатами;

оцінює адвокатів за критеріями та методикою, визначеними цими Порядком і умовами;

забезпечує відкритість та прозорість проведення конкурсу, запобігання конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання адвокатів;

приймає рішення у зв'язку з проведенням конкурсу. Рішення комісії оформлюються відповідними протоколами, що підписуються усіма членами комісії, які були присутні на відповідному засіданні або брали участь в оцінюванні адвокатів на відповідному етапі проведення конкурсу;

інформує Координаційний центр про порушення механізму проведення конкурсу;

здійснює інші повноваження щодо організації та проведення конкурсу згідно з цими Порядком і умовами.

9. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

10. Координаційний центр здійснює організаційне забезпечення роботи комісій та доступ до проходження адвокатами дистанційного курсу.

Критерії та методика оцінювання адвокатів

11. Адвокат оцінюється комісією за такими критеріями:

стаж адвокатської діяльності;

наявність або відсутність застосування до адвоката дисциплінарних стягнень;

результат проходження дистанційного курсу;

мотивація до надання безоплатної правової допомоги;

комунікабельність;

емоційна врівноваженість;

вміння адвоката представити приклади надання ним правової допомоги.

12. Оцінювання адвоката за результатами конкурсу, в тому числі за кожним з його етапів, здійснюється у порядку та за формою, затвердженими Мін'юстом.

Оголошення про проведення конкурсу

13. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру, відповідних головних територіальних управлінь юстиції, регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональні центри) не пізніше ніж за 30 днів до кінцевого строку реєстрації для участі у конкурсі, визначеного планом-графіком.

14. В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються такі відомості:

підстава для проведення конкурсу;

абзац третій пункту 14 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

перелік документів, необхідних для участі у конкурсі;

спосіб та строки реєстрації для участі у конкурсі та проходження дистанційного курсу;

посилання на веб-сторінку реєстрації для участі у конкурсі;

дата і місце проведення конкурсу;

прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти та інші контактні дані осіб, які забезпечують зв'язок з адвокатами.

Реєстрація для участі у конкурсі та проходження дистанційного курсу

15. Реєстрація адвоката для участі у конкурсі здійснюється на веб-сторінці реєстрації, посилання на яку зазначено в оголошенні про проведення конкурсу.

16. На веб-сторінці реєстрації адвокат заповнює анкету та біографічну довідку, форми яких встановлені Мін'юстом, зазначає адресу електронної пошти для отримання інформації у зв'язку з конкурсом і завантажує скановані копії:

(абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

згоди на обробку персональних даних, форма якої встановлена Мін'юстом;

заяви, форма якої встановлена Мін'юстом;

усіх заповнених сторінок паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, визначеного Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", чи паспортного документа іноземця;

свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю;

мотиваційного листа (до 500 слів), складеного у довільній формі.

Відомості про адвоката повинні бути внесені до Єдиного реєстру адвокатів України.

(пункт 16 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898,
у зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим)

За достовірність відомостей, що містяться у надісланих сканованих адвокатом копіях документів, відповідає адвокат.

(абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

На другому етапі проведення конкурсу під час проходження індивідуальної співбесіди адвокати пред'являють оригінали документів, зазначених в абзацах четвертому та п'ятому цього пункту.

17. Після заповнення зазначених у пункті 16 цих Порядку і умов форм та завантаження сканованих копій документів адвокат надсилає їх з використанням веб-сторінки реєстрації на опрацювання Координаційному центру.

Координаційний центр забезпечує перевірку наявності надісланих адвокатами сканованих копій документів і відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України та у разі їх відповідності вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і умов, запрошує адвоката не пізніше трьох робочих днів з дня надходження копій документів для проходження дистанційного курсу шляхом надіслання на відповідну адресу електронної пошти адвоката повідомлення, в якому зазначаються посилання на адресу веб-сторінки такого курсу, ідентифікатори доступу (логін і пароль) та дата і час відкриття доступу до проходження курсу.

У разі невідповідності копій документів вимогам, установленим пунктом 16 цих Порядку і умов, та/або відсутності відомостей про адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України Координаційний центр не пізніше трьох робочих днів з дня надходження документів надсилає на адресу електронної пошти адвоката відповідне повідомлення.

При цьому до моменту завершення строку реєстрації, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу, адвокат може повторно пройти процедуру реєстрації для участі в конкурсі.

(пункт 17 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

18. Проходження адвокатами дистанційного курсу здійснюється у строк, зазначений у плані-графіку.

Дистанційний курс містить перевірочні тестові завдання, оцінювання яких здійснюється автоматично з використанням засобів системи управління контентом відповідного дистанційного курсу. Результат проходження курсу формується автоматично.

Після закінчення встановленого строку проходження дистанційного курсу Координаційний центр у строк, визначений у плані-графіку, надсилає голові та секретарю відповідної комісії з використанням засобів електронного зв'язку подані адвокатом скановані копії документів та результати проходження дистанційного курсу за формою, встановленою Мін'юстом. У разі коли адвокат не зареєструвався для проходження дистанційного курсу або не повністю пройшов його, внаслідок чого результат проходження курсу не було сформовано, Координаційний центр зазначає таку інформацію під час надіслання копій документів відповідній комісії.

(абзац третій пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

Проведення конкурсу

19. Обов'язковими умовами проведення конкурсу є відкритість, прозорість, запобігання виникненню конфлікту інтересів під час його проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - конфіденційність результатів оцінювання адвокатів.

20. Під час проведення конкурсу комісія та її члени забезпечують:

дотримання принципу змагальності адвокатів та створення можливості для участі у ньому кожного адвоката;

рівний доступ адвокатів до інформації про порядок та умови проведення конкурсу.

Перед початком оцінювання адвокатів кожен член комісії під час проведення конкурсу підписує заяву про відсутність конфлікту інтересів та зобов'язання щодо нерозголошення результатів оцінювання до моменту завершення конкурсу. У разі наявності конфлікту інтересів у члена комісії він підписує відповідну заяву та не бере участі у розгляді документів, проведенні співбесіди та оцінюванні адвокатів, щодо яких наявний конфлікт інтересів. Форми зазначених заяв установлюються Мін'юстом.

(абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

21. До участі у конкурсі за рішенням комісії допускаються адвокати, скановані копії документів та результати проходження дистанційного курсу яких були надіслані комісії Координаційним центром.

(абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

У разі встановлення комісією факту подання адвокатом документів, що містять недостовірні відомості, та/або непроходження адвокатом дистанційного курсу він за рішенням комісії не допускається до участі у конкурсі, про що секретар комісії інформує адвоката з використанням засобів електронного зв'язку в день прийняття такого рішення.

22. Конкурс проводиться двома етапами.

23. На першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним центром скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних стягнень, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного курсу.

24. У разі коли за підсумками першого етапу оцінка адвоката:

є нижчою за встановлену у відповідному наказі Мін'юсту мінімальну оцінку, - за рішенням комісії такий адвокат не допускається до участі у другому етапі конкурсу;

відповідає встановленій у відповідному наказі Мін'юсту мінімальній оцінці або є вищою, - за рішенням комісії такий адвокат допускається до участі у другому етапі конкурсу.

Секретар комісії інформує адвоката про прийняте комісією рішення шляхом надіслання повідомлення на відповідну адресу електронної пошти в перший робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення.

25. На другому етапі конкурсу комісією проводиться індивідуальна співбесіда з адвокатом.

Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат оцінюється за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади надання ним правової допомоги.

За заявою адвоката, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь в індивідуальній співбесіді, комісія своїм рішенням може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення конкурсу.

26. Рішення комісії про результати конкурсу приймається на її засіданні більшістю голосів та затверджується протоколом засідання, форма якого встановлюється Координаційним центром, що містить дані про адвокатів, необхідні для включення їх до Реєстру адвокатів, та результати проходження ними конкурсу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Зазначений протокол підписується протягом семи робочих днів після завершення останнього етапу конкурсу членами комісії, що брали участь в оцінюванні адвокатів.

(абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

Секретар комісії протягом двох робочих днів з дня підписання протоколу її засідання надсилає протокол Координаційному центру в паперовому та електронному вигляді.

Протокол у паперовому вигляді повинен бути прошитий, аркуші пронумеровані, кількість аркушів засвідчена підписом секретаря комісії.

(пункт 26 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

27. Конкурс вважається таким, що завершився, з дня підписання комісією протоколу засідання комісії.

28. Координаційний центр у тижневий строк з дня надходження протоколу засідання комісії вносить до Реєстру адвокатів відповідні відомості про адвокатів, які отримали оцінки, достатні для їх включення до зазначеного Реєстру.

29. Результати конкурсу:

оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мін'юсту, Координаційного центру, відповідного головного територіального управління юстиції, відповідного регіонального центру;

можуть бути оскаржені до Мін'юсту або до суду.

30. Електронні скановані адвокатом копії документів, надіслані ним відповідно до пункту 16 цих Порядку і умов, зберігаються у Координаційному центрі протягом строку перебування адвоката у Реєстрі адвокатів, а у разі виключення адвоката із зазначеного Реєстру - протягом шести місяців з дня прийняття відповідного рішення.

(абзац перший пункту 30 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 р. N 898)

У разі коли адвокат за результатами оцінювання на відповідному етапі конкурсу набрав кількість балів, нижчу за визначену мінімальну оцінку, такі електронні копії зберігаються у Координаційному центрі протягом шести місяців з дня завершення конкурсу.

(Порядок і умови із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. N 504
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 10.10.2012 р. N 915
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р. N 110,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.08.2017 р. N 575)

____________

Опрос