Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) между государственным и местными бюджетами

КМ Украины
Постановление КМ от 21.12.2011 № 1342
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2011 р. N 1342

Київ

Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2015 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97, ст. 3441; 2011 р., N 73, ст. 2748), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами

1. Абзац третій пункту 13 після слів "бюджетному періоді" доповнити словами і цифрами ", крім обсягу видатків на 2012 рік, пов'язаних із здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки Крим повноважень з охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

2. У пункті 14:

1) формулу

"Vy ark = Vyu х Ky ark"

замінити такою формулою:

"Vy ark = Vyu х Ky ark + Vark";

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Vark - обсяг видатків на 2012 рік, пов'язаних із здійсненням Радою міністрів Автономної Республіки Крим повноважень з охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим".

3. У пункті 18:

1) формули

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Sobi(pilot) + Szhi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu- Szhu(pilot) - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu"

замінити такими формулами:

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (l - l + l х Kzi2) + Sobi(pilot) + Szvi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu) х Kzob(ark)1 x Kzob(ark)4 / Nu";

2) абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Szvu(pilot) - загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві";

Szpu(pilot) - загальний обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять п'ятим;

3) в абзаці тринадцятому слова і цифру "у яких сума 1 + lg (W1/ Wshr)" замінити словами і цифрою "у яких сума 1 + lg (Wi / Wsvr)";

4) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"Szvi(pilot) - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;".

4. У пункті 19:

1) формули

"Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzmr(pilot) + Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)"

замінити такими формулами:

"Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzmr(pilot) + Szpi(pilot) +Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szvu(pilot) - Szpu(pilot) - Szu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5)";

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Szpi(pilot) - обсяг цільових коштів, що спрямовуються на підтримку проведення реформування первинної медичної допомоги у пілотних регіонах згідно із Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" для заохочення медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи, розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;".

У зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим.

5. У пункті 23:

1) абзаци дев'ятий і десятий після слів "статус гірських" доповнити словами ", крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

2) абзаци одинадцятий і дванадцятий після слів "статус гірської" доповнити словами ", крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

3) абзац тринадцятий після слів "статус гірської" доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

4) абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий після слів "статус гірської," доповнити словами "та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

5) в абзаці п'ятнадцятому у таблиці назву графи "Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, учнів" викласти у такій редакції:

"Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, та в денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів";

6) абзац сімнадцятий після слів "обласного значення" доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

7) в абзаці вісімнадцятому слова "обласного значення (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)," замінити словами "обласного значення, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)";

8) абзац дев'ятнадцятий після слова "районів" доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

9) в абзаці двадцятому слова "районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)," замінити словами "районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)";

10) абзац двадцять перший після слів "сільській місцевості" доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах";

11) в абзацах двадцять другому і двадцять третьому слова "районів (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)," замінити словами "районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах (крім населених пунктів, яким надано статус гірських)";

12) в абзаці двадцять третьому у таблиці:

назву графи "Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, учнів" викласти у такій редакції:

"Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, та в денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів";

у графі "Коефіцієнт (Ks)" цифри "1,684" замінити цифрами "1,751";

13) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї-двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.".

6. Абзац п'ятий пункту 24 після слів "сільської місцевості" доповнити словами ", та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у малих монофункціональних містах".

7. У підпункті 3 пункту 41 цифри "1737,8" замінити цифрами "1587,8", а слова і цифри "благоустрій та озеленення з метою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 150 млн.," виключити.

____________

Опрос