Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового соглашения о консульских функциях, выполнение которых поручается нештатным (почетным) консулам Украины, и об обязанностях нештатных (почетных) консулов Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Соглашение от 21.12.2011 № 1331
действует с 29.12.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2011 р. N 1331

Київ

Про затвердження Типової угоди про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України

Відповідно до пункту 9 Положення про нештатних (почесних) консулів України, затвердженого Указом Президента України від 17 лютого 1997 р. N 150, Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типову угоду про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 27

 

ТИПОВА УГОДА
про консульські функції, виконання яких доручається нештатним (почесним) консулам України, та про обов'язки нештатних (почесних) консулів України

Відповідно до домовленості, досягнутої на підставі положень Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р., між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ _____________________ щодо призначення Почесного консула України в ___________ та його кандидатури, Міністерство закордонних справ України (далі - Міністерство) та пан _______________________ (далі - Почесний консул) уклали цю Угоду про нижченаведене.

Обов'язки та функції Почесного консула

1. Основними службовими обов'язками Почесного консула є виконання функцій, що передбачені пунктами "a" - "c" та "e" статті 5 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. (далі - Конвенція), а саме:

1) захист в державі перебування інтересів України, юридичних осіб і громадян України в межах, визначених міжнародним правом;

2) сприяння розвиткові торговельних, економічних, культурних та наукових зв'язків між Україною та державою перебування, а також сприяння розвиткові дружніх відносин між двома державами іншими шляхами відповідно до положень Конвенції;

3) з'ясування усіма законними способами умов і подій в торговельному, економічному, культурному і науковому житті держави перебування, повідомлення про них главі дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України, а також надання відомостей заінтересованим особам;

4) надання допомоги та сприяння громадянам України, її юридичним особам.

2. Під час здійснення своїх функцій Почесний консул підпорядковується главі дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України та виконує його розпорядження. У разі відсутності в державі перебування зазначених установ Почесний консул підпорядковується безпосередньо Міністерству.

Зобов'язання сторін

3. Міністерство зобов'язується сприяти у виконанні Почесним консулом покладених на нього функцій.

4. Для виконання функцій, зазначених у розділі "Обов'язки та функції Почесного консула" цієї Угоди, Почесний консул зобов'язується:

1) дотримуватися вимог законодавства України та держави перебування;

2) представляти щороку до 15 грудня главі дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України звіт про свою консульську діяльність, а у разі відсутності в державі перебування зазначених установ - безпосередньо Міністерству;

3) попередити главу дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України в державі перебування щонайменше за шість місяців про свій намір припинити виконання обов'язків Почесного консула.

Особливі умови

5. У разі утворення консульської установи України, яку очолюватиме Почесний консул, на нього в окремих випадках можуть бути покладені додаткові обов'язки, а саме:

1) безкоштовне надання придатних службових приміщень для консульської установи України, яку очолюватиме Почесний консул, на період виконання ним консульських функцій;

2) забезпечення консульської установи України необхідним обслуговуючим персоналом та обладнання її приміщень необхідними засобами зв'язку (телефонна та телефаксна лінії тощо), оргтехнікою (комп'ютер, копіювальна техніка тощо) та меблями.

6. Почесний консул також зобов'язується здійснювати видатки, включаючи існуючі за місцевим законодавством податки та збори, що пов'язані з:

1) найманням та використанням службових приміщень консульської установи України, яку очолюватиме Почесний консул;

2) обладнанням зазначених службових приміщень засобами зв'язку, оргтехнікою та меблями;

3) експлуатацією згаданих засобів зв'язку, оргтехніки;

4) утриманням обслуговуючого персоналу консульської установи України, яку очолюватиме Почесний консул.

7. Почесний консул має право установити на фасаді службового приміщення дошку з офіційною назвою очолюваної ним консульської установи України, із зазначенням днів та годин прийому відвідувачів, погоджених з главою дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України в державі перебування. У разі відсутності в державі перебування зазначених установ дні та години прийому відвідувачів погоджуються безпосередньо з Міністерством.

8. У разі необхідності направлення Міністерством до консульської установи України, яку очолює Почесний консул, свого представника для надання допомоги в роботі установи Почесний консул забезпечує представника Міністерства відповідним службовим приміщенням та житлом, автотранспортним засобом і здійснює всі пов'язані з цим видатки на період виконання представником Міністерства його функцій.

9. Після припинення виконання своїх функцій Почесний консул зобов'язаний передати главі дипломатичного представництва чи штатної консульської установи або офіційному представнику Міністерства всю консульську кореспонденцію, консульський патент, печатки та штампи, архів, офіційні книги, видання, інше майно, отримане від дипломатичного представництва чи штатної консульської установи України у зв'язку з виконанням обов'язків Почесного консула.

Ця Угода може бути достроково припинена у випадках, передбачених пунктом 24 Положення про нештатних (почесних) консулів України, затвердженого Указом Президента України від 17 лютого 1997 р. N 150.

Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і залишається чинною протягом 5 (п'яти) років з подальшим автоматичним продовженням на такий же строк доти, доки одна із сторін не повідомить іншу сторону письмово за 60 (шістдесят) днів про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. ________________ "___" ____________ 20__ р. у двох примірниках, українською та _________________ мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Міністерство
закордонних справ України

Почесний консул
України

____________

Опрос