Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества образования

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 14.12.2011 № 1283
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 грудня 2011 р. N 1283

Київ

Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 29 квітня 2013 року N 342
,
від 26 листопада 2014 року N 687

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 липня 2015 року N 533)

На виконання статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 р. N 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення моніторингу та оцінки якості освіти, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
проведення моніторингу та оцінки якості освіти

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

1. Цей Порядок визначає механізм організації та проведення моніторингу якості дошкільної, позашкільної, початкової, базової і повної загальної середньої, професійно-технічної, базової та повної вищої освіти (далі - моніторинг), а також оцінки якості початкової і базової освіти за міжнародними програмами та проектами TIMSS, PISA, PIRLS (далі - оцінка).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

Дія цього Порядку поширюється на навчальні заклади незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

11. Оцінка проводиться за такими напрямами, передбаченими міжнародними програмами та проектами:

математичні та природничі дисципліни (TIMSS);

грамотність читання, математична та природнича грамотність (PISA);

читання та розуміння тексту (PIRLS).

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

2. Основними завданнями моніторингу та оцінки є:

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

отримання об'єктивної інформації про якість освіти, стан системи освіти, а також прогнозування її розвитку;

оцінювання стану системи освіти відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;

забезпечення органів державної влади статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.

3. Основними методами проведення моніторингу та оцінки є:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

об'єктивність оброблення інформації про якість освіти;

системність оцінювання якості освіти;

оперативність доведення до відома органів управління освітою та громадськості результатів моніторингу.

4. Міністерство освіти і науки:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

визначає напрями проведення моніторингу відповідно до завдань державної політики в галузі освіти;

здійснює координацію проведення оцінки;

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342
,
 у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим
)

затверджує плани заходів щодо проведення моніторингу та оцінки, здійснює контроль за їх виконанням.

(абзац четвертий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

5. Інститут освітньої аналітики розробляє науково-методичне та здійснює організаційне забезпечення проведення моніторингу, узагальнює статистичну та аналітичну інформацію про якість освіти.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342,
від 26.11.2014 р. N 687)

51. Український центр оцінювання якості освіти здійснює організаційне забезпечення проведення оцінки.

(Порядок доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

6. Моніторинг проводиться шляхом:

збору та проведення аналізу інформації про стан системи освіти;

підготовки статистичної та аналітичної інформації про якість освіти.

61. Оцінка проводиться з урахуванням вимог, передбачених міжнародними програмами та проектами TIMSS, PISA, PIRLS.

(Порядок доповнено пунктом 61 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

7. Моніторинг проводиться на локальному, регіональному та загальнодержавному рівні.

8. Об'єктами моніторингу є:

інформація про учасників освітнього процесу, зокрема про стан їх здоров'я, соціальний захист, умови життя та навчання, готовність до провадження певного виду діяльності, рівень задоволення потреби в освітніх послугах;

процеси, що відбуваються у системі освіти, та характеристики її стану;

результати навчальної діяльності;

навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

81. Об'єктами оцінки є:

математичні та природничі дисципліни у 4 і 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів;

грамотність читання, математична та природнича грамотність учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів;

читання та розуміння тексту учнями 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

9. Моніторинг проводить Інститут освітньої аналітики, установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства (далі - виконавці), на підставі доручення Міністерства освіти і науки, яким визначаються виконавці, мета, завдання, строки проведення моніторингу і узагальнення статистичної та аналітичної інформації про якість освіти на загальнодержавному рівні.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342,
від 26.11.2014 р. N 687)

91. Оцінку проводить Український центр оцінювання якості освіти на підставі доручення Міністерства освіти і науки.

(Порядок доповнено пунктом 91 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

10. Методами проведення моніторингу є:

опитування різних груп респондентів;

тестування;

збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою виконавцем формою;

вивчення документів навчальних закладів, органів управління освітою.

101. Методами проведення оцінки є:

тестування;

анкетування;

опитування.

(Порядок доповнено пунктом 101 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

11. Моніторинг проводиться п'ятьма етапами.

На першому етапі визначається мета, завдання, строки, процедура, методи проведення моніторингу та критерії оцінювання.

На другому етапі готуються інструктивно-методичні матеріали щодо проведення моніторингу.

На третьому етапі проводиться моніторинг.

На четвертому етапі проводиться аналіз результатів моніторингу, готується статистична та аналітична інформація про якість освіти.

На п'ятому етапі оприлюднюється зазначена інформація.

111. Оцінка проводиться за етапами згідно з міжнародними програмами та проектами TIMSS, PISA, PIRLS.

(Порядок доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

12. Міністерство освіти і науки враховує результати моніторингу та оцінки під час формування та реалізації державної політики в галузі освіти.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 р. N 342)

13. Моніторинг проводиться виконавцями у межах коштів, передбачених їм у відповідних бюджетах, а також за рахунок інших джерел.

____________

Опрос