Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 31 января 2001 г. N 80

КМ Украины
Постановление КМ от 12.12.2011 № 1280
действует с 16.12.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2011 р. N 1280

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 185; 2002 р., N 49, ст. 2219; 2006 р., N 11, ст. 743; 2011 р., N 75, ст. 2809) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 80

1. Пункт 1 після слів "(далі - короткострокові державні облігації)" доповнити словами ", короткострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті, з термінами обігу до одного року (далі - короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті)", а після слів "(далі - середньострокові державні облігації)" - словами ", короткострокових або середньострокових облігацій, номінованих в іноземній валюті з термінами обігу до одного року та від одного до п'яти років відповідно (далі - короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті)".

2. Пункт 2 після слів "основні умови випуску та порядок розміщення короткострокових і середньострокових державних облігацій" доповнити словами ", основні умови випуску та порядку розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, основні умови випуску та порядок розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті".

3. Абзаци другий - п'ятий і сьомий пункту 3 після слів "середньострокові державні облігації" в усіх відмінках доповнити словами ", короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті" у відповідному відмінку.

4. Доповнити постанову основними умовами випуску та порядком розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, і основними умовами випуску та порядком розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, такого змісту:

ОСНОВНІ УМОВИ
випуску та порядок розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті

1. Номінальна вартість однієї короткострокової державної облігації, номінованої в іноземній валюті, становить 1000 доларів США.

2. Відсоткова ставка доходу за короткостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, встановлюється у розмірі 0 (нуль) відсотків.

3. Короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.

4. Короткострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною облігацією, номінованою в іноземній валюті, становить різницю між номінальною вартістю, що відшкодовується власнику короткострокової державної облігації, номінованої в іноземній валюті, під час її погашення, та ціною її придбання.

5. Операції, пов'язані з розміщенням короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), в порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

6. Розрахунки за результатами розміщення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, та їх погашення здійснюються у валюті випуску.

Розрахунки за операціями з короткостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, на вторинному ринку здійснюються виключно у національній валюті.

7. Короткострокова державна облігація, номінована в іноземній валюті, у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача, яка проводиться у порядку, визначеному Національним банком.

8. Право володіння короткостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, засвідчується:

клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;

депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.

9. Платежі з погашення короткострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, здійснюються у безготівковій формі:

клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;

юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.

  

ОСНОВНІ УМОВИ
випуску та порядок розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті

1. Номінальна вартість однієї короткострокової або середньострокової державної облігації, номінованої в іноземній валюті, становить 1000 доларів США.

2. Короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.

3. Короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, мають купони. Купонний період становить три або шість місяців (13 або 26 тижнів). Тривалість купонного періоду визначається емітентом під час розміщення таких облігацій.

4. Річна відсоткова ставка доходу за короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, визначається як середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням Мінфіну.

5. Розмір купонного платежу на одну короткострокову або середньострокову державну облігацію, номіновану в іноземній валюті, визначається за формулою:

СД = Ном х (Пр / 100) / k,

де СД - розмір купонного платежу на одну короткострокову або середньострокову державну облігацію, номіновану в іноземній валюті;

Ном - номінальна вартість однієї короткострокової або середньострокової державної облігації, номінованої в іноземній валюті;

Пр - річна відсоткова ставка доходу за короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, яка визначається відповідно до пункту 4 цих основних вимог;

k - кількість купонних періодів на рік (для короткострокових - на визначений строк обігу) за рішенням емітента.

6. Під час первинного розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:

 

 
,

де ЦР - ціна продажу короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті;

Ном - номінальна вартість однієї короткострокової або середньострокової державної облігації, номінованої в іноземній валюті;

КД - кількість платежів із сплати доходу, що повинні бути здійснені за короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті;

СД - розмір купонного платежу на одну короткострокову або середньострокову державну облігацію, номіновану в іноземній валюті, який визначається відповідно до пункту 5 цих основних умов;

ПД - відсотковий розмір річного доходу за короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, зазначений покупцем в заявці на аукціон з первинного розміщення середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті;

КДП - кількість днів в купонному періоді;

ДП - кількість днів з дати продажу короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, до дати їх погашення;

ДДi - кількість днів з дати продажу короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, до дати проведення i-го купонного платежу;

k - кількість купонних періодів на рік (для короткострокових - на визначений строк обігу) за рішенням емітента.

Розрахунок здійснюється виходячи з фактичної кількості днів у купонному періоді.

7. Короткострокові або середньострокові державні облігації, номіновані в іноземній валюті, випускаються у вигляді записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії Національного банку. Кожний випуск середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.

8. Операції, пов'язані з розміщенням короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, здійснюються Національним банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.

9. Розрахунки за результатами розміщення короткострокових або середньострокових державних облігацій, номінованих в іноземній валюті, сплата купонного доходу за ними та їх погашення здійснюються у валюті випуску.

Розрахунки за операціями з короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, на вторинному ринку здійснюються виключно у національній валюті.

10. Короткострокова або середньострокова державна облігація, номінована в іноземній валюті, у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.

11. Право володіння короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, засвідчується для:

клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного банку;

депонентів клієнтів депозитарію Національного банку - виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію Національного банку.

12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за короткостроковими або середньостроковими державними облігаціями, номінованими в іноземній валюті, здійснюються у безготівковій формі:

клієнтам депозитарію Національного банку - Національним банком у межах коштів, що надходять від Казначейства, за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;

юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть здійснюватися готівкою.".

____________

Опрос