Идет загрузка документа (110 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой экономической программы развития рыбного хозяйства на 2012 - 2016 годы

КМ Украины
Постановление КМ от 23.11.2011 № 1245
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. N 1245

Київ

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству аграрної політики та продовольства:

разом з Державним агентством рибного господарства, Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету;

внести з метою уникнення дублювання Кабінетові Міністрів України пропозиції про виключення починаючи з 2013 року окремих завдань і заходів державних програм, виконання яких передбачено Програмою, зокрема відтворення водних живих ресурсів, формування і утримання племінної бази рибного господарства, здійснення прикладних розробок у галузі рибного господарства.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Державному агентству рибного господарства інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для забезпечення розвитку рибного господарства та його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, що дасть змогу задовольнити потреби населення України у рибній продукції відповідно до науково обґрунтованих норм споживання.

Програма повинна зумовити позитивні зрушення у галузі рибного господарства та сприяти стабілізації і нарощуванню виробництва вітчизняної конкурентоспроможної рибної продукції для гарантування продовольчої безпеки України.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два способи розв'язання проблеми, що передбачають:

перший - забезпечення розвитку однієї із складових рибного господарства - рибальства або рибництва, що призведе, з одного боку, до виснажливого використання водних живих ресурсів або, з другого боку, - до занепаду України як морської держави у галузі рибного господарства;

другий - забезпечення здійснення комплексу заходів щодо створення відповідного правового, організаційного та економічного механізму державного регулювання у галузі рибного господарства.

Перевагою другого способу є стабілізація ситуації у рибному господарстві, забезпечення його подальшого розвитку, а також конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

збільшення обсягу вилову водних біоресурсів;

відтворення водних біоресурсів, відновлення і меліорації природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах;

модернізації існуючих та будівництва нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості;

розширення, реконструкції, технічного переоснащення і розвитку морських рибних портів;

формування і утримання селекційно-племінної бази для підвищення якості об'єктів аквакультури;

підвищення продуктивності використання рибогосподарських водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів в умовах аквакультури за рахунок:

- розширення сировинної та кормової бази рибного господарства;

- отримання державної підтримки функціонування підприємств галузі;

- ремонту і модернізації існуючих потужностей;

- будівництва сучасних рибовідтворювальних комплексів;

- будівництва сучасних підприємств з виробництва спеціалізованих комбікормів;

- активізації міжнародного співробітництва з іноземними державами у сфері рибного господарства;

- сприяння з боку держави провадженню рибогосподарської діяльності у виключних (морських) економічних зонах іноземних держав та розширення рибальства у відкритих районах Світового океану;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників, діяльність яких пов'язана з формуванням і реалізацією державної політики у галузі рибного господарства, зокрема охорони, використання та відтворення водних біоресурсів, а також для задоволення потреб управління та функціонування галузі;

розвитку галузевої науки щодо розроблення новітніх технологій продуктів харчування, комбікормів, знарядь лову;

проведення науково-дослідної та пошукової роботи з вивчення кількісного та якісного стану водних біоресурсів.

Державний замовник та виконавці заходів Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2 та спрямовані на забезпечення раціонального використання, ефективної охорони та відтворення водних біоресурсів, ведення рибного господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і екологічних умов та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня зариблення рибогосподарських водних об'єктів та обсягів вилову водних біоресурсів.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу:

забезпечити продовольчу безпеку населення шляхом постачання продукції рибного господарства вітчизняного виробництва на рівні науково обґрунтованих норм споживання;

довести загальний обсяг добування водних біоресурсів до 375 тис. тонн на рік;

забезпечити відновлення ефективної роботи вітчизняного флоту рибної промисловості;

випустити в природні водойми понад 37 млн. штук молоді цінних видів риб;

збільшити обсяг товарного виробництва цінних видів риб до 80 тис. тонн на рік;

забезпечити відповідність комплексного показника конкурентоспроможності вітчизняної продукції рибного господарства міжнародним вимогам;

відновити 16,05 тис. гектарів природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах;

здійснити реконструкцію русел річок (загальна довжина реконструйованих ділянок повинна досягти майже 500 кілометрів);

побудувати та встановити у водоймах не менш як 1850 одиниць модулів штучних нерестовищ (для відтворення напівпрохідних і морських риб);

забезпечити діяльність оптових ринків продукції рибного господарства;

підвищити соціально-економічний рівень життя населення, забезпечити гідні умови оплати праці на галузевих підприємствах.

У результаті виконання Програми буде створено до 5 тис. додаткових робочих місць.

Виконання Програми сприятиме активізації міжнародного співробітництва з іноземними державами у сфері рибного господарства, провадженню рибогосподарської діяльності у виключних (морських) економічних зонах іноземних держав та розширенню рибальства у відкритих районах Світового океану.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 2578,97 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1671,7 млн., інших джерел - 907,27 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік.

Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 4.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1003 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2922).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1245.

3. Державний замовник - Держрибагентство.

4. Керівник Програми - Голова Держрибагентства.

5. Виконавці заходів Програми - Держрибагентство, Мінагрополітики.

6. Строк виконання Програми: 2012 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

1671,7

 

518,2

409,5

414,1

329,9

Інші джерела

907,27

179,37

182

182

182

181,9

Усього

2578,97

179,37

700,2

591,5

596,1

511,8

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-
вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1. Відтворення водних біоресурсів

загальна відновлена площа природних нерестовищ, тис. гектарів

15,25

1,25

2,3

3,5

4

4,2

відновлення та меліорація природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах

 

інші джерела

28,8

6

6

6

6

4,8

загальна кількість модулів штучних нерестовищ, штук

1875

 

500

500

500

375

влаштування штучних нерестовищ у степових річках Азовського басейну та прибережній частині Азовського моря для відтворення прохідних, напівпрохідних та морських риб і аборигених видів риб у водосховищах дніпровського каскаду

Мінагро-
політики

державний бюджет

1,5

 

0,4

0,4

0,4

0,3

кількість рибопосадкового матеріалу аборигенних та особливо цінних видів риб, млн. штук

46,5

 

10,5

11,5

12,2

12,3

зариблення рибогосподарських водних об'єктів молоддю аборигенних та особливо цінних видів риб для відновлення їх популяції

- " -

- " -

100

 

22

26

26

26

 

інші джерела

20

4

4

4

4

4

 

Разом

120

4

26

30

30

30

кількість рибопосадкового матеріалу камбалових риб, млн. штук

2

 

 

 

 

2

будівництво у Запорізькій області державного риборозплідника камбалових риб загальною потужністю 2 млн. штук молоді

Мінагро-
політики

державний бюджет

10

 

3,6

3,8

2,6

 

кількість рибопосадкового матеріалу камбалових та кефалевих риб, млн. штук

2

 

 

 

 

2

будівництво в Автономній Республіці Крим державного риборозплідника камбалових та кефалевих риб загальною потужністю 2 млн. штук молоді

- " -

- " -

10

 

3,6

3,8

2,6

 

кількість рибопосадкового матеріалу цінних видів риб, млн. штук

6

 

 

 

 

6

будівництво у Донецькій та Київській областях державних риборозплідників за технологією замкненого водозабезпечення загальною потужністю до 2 - 3 млн. штук молоді кожний

- " -

- " -

70

 

30

20

20

 

кількість рибопосадкового матеріалу особливо цінних видів риб (осетрові), млн. штук

1,2

 

 

0,2

0,5

0,5

будівництво в районі верхньої частини Дністровського водосховища державного риборозплідника для утримання колекційного ремонтно-маточного поголів'я та отримання посадкового матеріалу особливо цінних видів риб загальною потужністю 0,5 млн. штук молоді

- " -

- " -

9

 

6

3

 

 

кількість рибопосадкового матеріалу частикових видів риб, млн. штук

27

 

3

6

8

10

будівництво у Черкаській області (с. Худяки Черкаського району) державного риборозплідника частикових видів риб загальною потужністю
10 млн. штук молоді

Мінагро-
політики

державний бюджет

10

 

4

4

1

1

збільшення обсягу вирощування рибопо-
садкового матеріалу цінних видів риб, млн. штук

8,8

 

1,1

2,1

2,6

3

проведення ремонту, реконструкції, капітальне будівництво об'єктів у існуючих державних риборозплідниках для відтворення природних популяцій у рибогосподарських водних об'єктах

- " -

- " -

59,9

 

15,5

15

15

14,4

Разом за завданням 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319,2

10

95,1

86

77,6

50,5

2. Модернізація існуючих та будівництво нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості

кількість модернізованих суден рибоохорони

20

 

8

6

4

2

проведення капітального ремонту, модернізації суден рибоохорони

- " -

- " -

40

 

15

10

10

5

загальна кількість збудованих суден різного призначення для рибопромисло-
вих підприємств та органів рибоохорони

450

 

138

138

91

83

будівництво суден для рибопромислових підприємств та органів рибохорони

- " -

- " -

118,3

 

35

35

25

23,3

кількість збудованих суден рибопромисло-
вого флоту для океанічного промислу та суден-рефрижераторів

5

 

1

1

2

1

будівництво суден рибопромислового флоту для океанічного промислу та суден-рефрижераторів

Мінагро-
політики

державний бюджет

639,4

 

208

137

153

141,4

кількість збудованих допоміжних суден

3

 

1

 

1

1

будівництво допоміжних суден

 

інші джерела

61,1

12

12

12

12

13,1

кількість збудованих навчальних суден

1

 

 

1

 

 

будівництво середнього навчального судна

- " -

державний бюджет

10

 

5

5

 

 

кількість збудованих науково-пошукових суден

3

 

1

1

1

 

будівництво науково-пошукових суден

- " -

- " -

160

 

45

40

55

20

Разом за завданням 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028,8

12

320

239

255

202,8

3. Розширення, реконструкція та технічне переоснащення морських рибних портів

збільшення обсягу оброблення вантажів у морських рибних портах,
тис. тонн

800

80

120

160

200

240

виконання комплексу робіт з розширення, реконструкції та технічного переоснащення морських рибних портів

 

інші джерела

772,37

152,37

155

155

155

155

Разом за завданням 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

772,37

152,37

155

155

155

155

4. Формування і утримання племінної бази для вдосконалення якості об'єктів аквакультури

кількість племінних господарств

40

 

20

20

20

20

оновлення матеріально-технічної бази, капітальне будівництво об'єктів у існуючих племінних господарствах

Мінагро-
політики

державний бюджет

212,3

 

56,8

51,5

52

52

кількість створених колекційних стад цінних об'єктів аквакультури

6

 

1

1

2

2

створення ремонтно-маточного поголів'я та придбання племінних (генетичних) ресурсів

- " -

- " -

26

 

7,5

7

6

5,5

утримання ремонтно-маточного поголів'я та придбання племінних (генетичних) ресурсів

20

 

20

20

20

20

утримання генетичних ресурсів колекційних стад цінних об'єктів аквакультури

- " -

- " -

21

 

5

6

5

5

 

 

 

 

 

 

 

розроблення програм селекційно-племінних робіт, технологій та нормативно-інструктивної документації, створення інформаційно-аналітичної бази щодо селекційно-племінної роботи в аквакультурі

- " -

- " -

8

 

2

2

2

2

модернізація лабораторії генетичних досліджень Науково-дослідного інституту Азовського моря, забезпечення обладнання згідно з вимогами відповідних стандартів

1

 

 

 

1

 

капітальне будівництво, модернізація лабораторії генетичних досліджень Науково-дослідного інституту Азовського моря, м. Бердянськ Запорізької області

- " -

- " -

4

 

2,5

1,2

0,3

 

Разом за завданням 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271,3

 

73,8

67,7

65,3

64,5

5. Будівництво, модернізація та забезпечення функціонування підприємств аквакультури

збільшення обсягу вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу, тис. тонн

5,5

 

 

1,1

2,1

2,3

проведення ремонту, реконструкції та капітальне будівництво об'єктів у існуючих державних товарних господарствах та риборозплідниках

Мінагро-
політики

державний бюджет

70

 

30

14

14

12

Разом за завданням 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

30

14

14

12

6. Провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

виконання комплексу заходів для забезпечення провадження міжнародної діяльності в галузі рибного господарства

- " -

- " -

12,8

 

3,1

3,1

3,2

3,4

Разом за завданням 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,8 

 

3,1 

3,1 

3,2 

3,4 

7. Забезпечення розвитку галузевої науки

 

 

 

 

 

 

 

проведення дослідження стану запасів промислових видів риб та розроблення рекомендацій щодо регулювання їх вилучення у рибогосподарських водних об'єктах України та промислових районах Світового океану

- " -

- " -

54

 

12,5

14,5

14,5

12,5

державний кадастр рибогосподарських водних об'єктів України

 

 

 

 

 

 

ведення державного обліку і створення кадастру внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів України та розроблення біологічних обґрунтувань щодо їх раціонального використання

- " -

- " -

9

 

2,5

2,5

2

2

 

 

 

 

 

 

 

проведення комплексу науково-дослідних робіт для створення новітніх технологій аквакультури, промислового рибальства, вироблення продуктів харчування, комбікормів, знарядь лову

Мінагро-
політики

державний бюджет

16,5

 

3,2

4,7

4,5

4,1

Разом за завданням 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,5

 

18,2

21,7

21

18,6

8. Здійснення заходів щодо створення оптових ринків продукції рибного господарства

кількість збудованих оптових ринків

2

 

 

 

1

1

забезпечення створення сучасних оптових ринків продукції рибного господарства

- " -

інші джерела

25

5

5

5

5

5

Разом за завданням 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

5

5

5

5

5

Усього
за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2578,97

179,37

700,2

591,5

596,1

511,8

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Відтворення водних біоресурсів

загальна відновлена площа природних нерестовищ

тис. гектарів

15,25

1,25

2,3

3,5

4

4,2

загальна кількість модулів штучних нерестовищ

штук

1875

 

500

500

500

375

кількість рибопосадкового матеріалу аборигенних та особливо цінних видів риб

млн. штук

46,5

 

10,5

11,5

12,2

12,3

кількість рибопосадкового матеріалу камбалових риб

- " -

2

 

 

 

 

2

кількість рибопосадкового матеріалу камбалових та кефалевих риб

- " -

2

 

 

 

 

2

кількість рибопосадкового матеріалу цінних видів риб

- " -

6

 

 

 

2

6

кількість рибопосадкового матеріалу особливо цінних видів риб (осетрові)

млн. штук

1,2

 

 

0,2

0,5

0,5

кількість рибопосадкового матеріалу частикових видів риб

- " -

27

 

3

6

8

10

збільшення обсягів вирощування рибопосадкового матеріалу цінних видів риб

- " -

8,8

 

1,1

2,1

2,6

3

2. Модернізація існуючих та будівництво нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості

кількість модернізованих суден рибоохорони

одиниць

20

 

8

6

4

2

загальна кількість збудованих суден різного призначення для рибопромислових підприємств та органів рибоохорони

- " -

450

 

138

138

91

83

кількість збудованих суден рибопромислового флоту для океанічного промислу та суден-рефрижераторів

- " -

5

 

1

1

2

1

кількість збудованих допоміжних суден

одиниць

3

 

1

 

1

1

кількість збудованих навчальних суден

- " -

1

 

 

1

 

 

кількість збудованих науково-пошукових суден

- " -

3

 

1

1

1

 

3. Розширення, реконструкція та технічне переоснащення морських рибних портів

збільшення обсягу оброблення вантажів у морських рибних портах

тис. тонн

800

80

120

160

200

240

4. Формування і утримання племінної бази для вдосконалення якості об'єктів аквакультури

кількість племінних господарств

одиниць

40

 

20

20

20

20

кількість створених колекційних стад цінних об'єктів аквакультури

- " -

6

 

1

1

2

2

утримання ремонтно-маточного поголів'я та придбання племінних (генетичних) ресурсів

- " -

20

 

20

20

20

20

модернізація лабораторії генетичних досліджень Науково-дослідного інституту Азовського моря, забезпечення обладнання згідно з вимогами відповідних стандартів

- " -

1

 

 

 

1

 

5. Будівництво, модернізація та забезпечення функціонування підприємств аквакультури

збільшення обсягу вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу

тис. тонн

5,5

 

 

1,1

2,1

2,3

6. Здійснення заходів щодо створення оптових ринків продукції рибного господарства

кількість збудованих оптових ринків

одиниць

2

 

 

 

1

1

 

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Обсяги фінансування, млн. гривень

2012

2013

2014

2015

2016

усього

бюджет

інші джерела

бюджет

інші джерела

бюджет

інші джерела

бюджет

інші джерела

бюджет

інші джерела

1. Відтворення водних біоресурсів

1) відновлення та меліорація природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах

 

6

 

6

 

6

 

6

 

4,8

28,8

2) влаштування штучних нерестовищ у степових річках Азовського басейну та прибережній частині Азовського моря для відтворення прохідних, напівпрохідних та морських риб і аборигених видів риб у водосховищах дніпровського каскаду

 

 

0,4

 

0,4

 

0,4

 

0,3

 

1,5

3) зариблення рибогосподарських водних об'єктів молоддю аборигенних та особливо цінних видів риб для відновлення їх популяції

 

4

22

4

26

4

26

4

26

4

120

4) будівництво у Запорізькій області державного риборозплідника
камбалових риб загальною потужністю
2 млн. штук молоді

 

 

3,6

 

3,8

 

2,6

 

 

 

10

5) будівництво в Автономній Республіці Крим державного риборозплідника камбалових та кефалевих риб загальною потужністю
2 млн. штук молоді

 

 

3,6

 

3,8

 

2,6

 

 

 

10

6) будівництво у Донецькій та Київській областях державних риборозплідників за технологією замкненого водозабезпечення загальною потужністю до 2 - 3 млн. штук молоді кожний

 

 

30

 

20

 

20

 

 

 

70

7) будівництво в районі верхньої частини Дністровського водосховища державного риборозплідника для утримання колекційного ремонтно-маточного поголів'я та отримання посадкового матеріалу особливо цінних видів риб загальною потужністю
0,5 млн. штук молоді

 

 

6

 

3

 

 

 

 

 

9

8) будівництво у Черкаській області (с. Худяки Черкаського району) державного риборозплідника частикових видів риб загальною потужністю
10 млн. штук молоді

 

 

4

 

4

 

1

 

1

 

10

9) проведення ремонту, реконструкції, капітальне будівництво об'єктів у існуючих державних риборозплідниках для відтворення природних популяцій у рибогосподарських водних об'єктах

 

 

15,5

 

15

 

15

 

14,4

 

59,9

Разом за завданням 1

 

10

85,1

10

76

10

67,6

10

41,7

8,8

319,2

2. Модернізація існуючих та будівництво нових суден вітчизняного флоту рибної промисловості

1) проведення капітального ремонту, модернізації суден рибоохорони
(20 одиниць)

 

 

15

 

10

 

10

 

5

 

40

2) будівництво суден для рибопромислових підприємств та органів рибоохорони

 

 

35

 

35

 

25

 

23,3

 

118,3

3) будівництво суден рибопромислового флоту для океанічного промислу та суден-рефрижераторів (усього 5 одиниць)

 

 

208

 

137

 

153

 

141,4

 

639,4

4) будівництво допоміжних суден

 

12

 

12

 

12

 

12

 

13,1

61,1

5) будівництво середнього навчального судна

 

 

5

 

5

 

 

 

 

 

10

6) будівництво науково-пошукових суден
(3 одиниці)

 

 

45

 

40

 

55

 

20

 

160

Разом за завданням 2

 

12

308

12

227

12

243

12

189,7

13,1

1028,8

3. Розширення, реконструкція та технічне переоснащення морських рибних портів

виконання комплексу робіт з розширення, реконструкції та технічного переоснащення морських рибних портів

 

152,37

 

155

 

155

 

155

 

155

772,37

Разом за завданням 3

 

152,37

 

155

 

155

 

155

 

155

772,37

4. Формування і утримання племінної бази для вдосконалення якості об'єктів аквакультури

1) оновлення матеріально-технічної бази, капітальне будівництво об'єктів у існуючих племінних господарствах

 

 

56,8

 

51,5

 

52

 

52

 

212,3

2) створення ремонтно-маточного поголів'я та придбання племінних (генетичних) ресурсів

 

 

7,5

 

7

 

6

 

5,5

 

26

3) утримання генетичних ресурсів колекційних стад цінних об'єктів аквакультури

 

 

5

 

6

 

5

 

5

 

21

4) розроблення програм селекційно-племінних робіт, технологій та нормативно-інструктивної документації, створення інформаційно-аналітичної бази щодо селекційно-племінної роботи в аквакультури

 

 

2

 

2

 

2

 

2

 

8

5) капітальне будівництво, модернізація лабораторії генетичних досліджень Науково-дослідного інституту Азовського моря, м. Бердянськ Запорізької області

 

 

2,5

 

1,2

 

0,3

 

 

 

4

Разом за завданням 4

 

 

73,8

 

67,7

 

65,3

 

64,5

 

271,3

5. Будівництво, модернізація та забезпечення функціонування підприємств аквакультури

проведення ремонту, реконструкції та капітальне будівництво об'єктів у існуючих державних товарних господарствах та риборозплідниках

 

 

30

 

14

 

14

 

12

 

70

Разом завданням 5

 

 

30

 

14

 

14

 

12

 

70

6. Провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства

виконання комплексу заходів для забезпечення провадження міжнародної діяльності в галузі рибного господарства

 

 

3,1

 

3,1

 

3,2

 

3,4

 

12,8

Разом завданням 6

 

 

3,1

 

3,1

 

3,2

 

3,4

 

12,8

7. Забезпечення розвитку галузевої науки

1) проведення дослідження стану запасів промислових видів риб та розроблення рекомендацій щодо регулювання їх вилучення у рибогосподарських водних об'єктах України та промислових районах Світового океану

 

 

12,5

 

14,5

 

14,5

 

12,5

 

54

 

2) ведення державного обліку і кадастру внутрішніх рибогосподарських водних об'єктів України та розроблення біологічних обґрунтувань щодо їх раціонального використання

 

 

2,5

 

2,5

 

2

 

2

 

9

 

3) проведення комплексу науково-дослідних робіт для створення новітніх технологій аквакультури, вироблення продуктів харчування, комбікормів, знарядь лову

 

 

3,2

 

4,7

 

4,5

 

4,1

 

16,5

Разом за завданням 7

 

 

18,2

 

21,7

 

21

 

18,6

 

79,5

8. Здійснення заходів щодо створення оптових ринків продукції рибного господарства

забезпечення створення сучасних оптових ринків продукції рибного господарства

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

25

Разом за завданням 8

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5

25

Усього за програмою

 

179,37

518,2

182

409,5

182

414,1

182

329,9

181,9

2578,97

____________

Опрос