Идет загрузка документа (493 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы по предупреждению и противодействию коррупции на 2011 - 2015 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 28.11.2011 № 1240
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2011 р. N 1240

Київ

Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 квітня 2012 року N 325
,
 від 15 січня 2014 року N 19

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 року N 265)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

визначити посадових осіб, відповідальних за координацію та виконання передбачених Програмою заходів;

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19
,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим
)

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та включення до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 36

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Мета Програми

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1001.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх років.

Проблему передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та громадських (неурядових) організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011 - 2015 роки, через:

продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;

ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;

визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити процес розвитку законодавства з урахуванням світових антикорупційних стандартів, закріплених у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією, Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, рекомендаціях Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій;

підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;

знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

зменшити обсяги тіньової економіки;

формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

Щорічна оцінка ефективності виконання Програми проводиться замовником із залученням громадськості. Результати такої оцінки включаються до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції як складова інформації про стан реалізації визначеної Президентом України Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки.

(розділ доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19
,
 у зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим
)

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

(абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19)

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

ПАСПОРТ
Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

1. Програма розроблена відповідно до Указу Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1001.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. N 1240.

3. Державний замовник - Мін'юст.

4. Керівник Програми - Міністр юстиції.

5. Виконавці заходів Програми - Мін'юст, МЗС, Мінфін, Мінекономрозвитку, МВС, Мінрегіон, МОЗ, Мінсоцполітики, Міндоходів, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінприроди, МОН, Держстат, ДІНЗ, Держпідприємництво, Казначейство, Держфінмоніторинг, Державна установа "Урядовий контактний центр", Військова служба правопоряду у Збройних Силах, Держфінінспекція, Адміністрація Держприкордонслужби, Укрдержреєстр, Держінформнауки, Держземагентство, Держкомтелерадіо, Нацдержслужба, Фонд державного майна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції, Верховний Суд України, Державна судова адміністрація, Генеральна прокуратура України, Національна школа суддів України, Рахункова палата, СБУ, Центральна виборча комісія, Національна академія наук, Національна академія правових наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, науково-дослідні установи, громадські (неурядові) організації.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19)

6. Строк виконання Програми: 2011 - 2015 роки.

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника за роками

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансу-
вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

I. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1. Завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових (інспекційних) функцій

кількість проектів кодексів

1

 

 

 

1

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Адміністративно-
процедурного кодексу України

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України зазначеного проекту Кодексу

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства за результатами функціональних оглядів органів державної влади

1

 

1

 

 

 

3) проведення функціонального огляду органів державної влади з метою усунення поєднання в одному органі функцій інспектування та функцій з надання адміністративних послуг

Нацдержслужба
центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

2. Застосування інноваційних технологій, що сприятиме підвищенню рівня об'єктивності та прозорості прийняття органами державної влади рішень, у тому числі щодо прискорення впровадження системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису на загальнодержавному і місцевому рівні

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо зобов'язання органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, надсилання відповіді поштою та за згодою запитувача - електронною поштою

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

кількість поданих Кабінетові Міністрів України результатів аналізу

2

 

 

 

1

1

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України результатів аналізу потреб органів виконавчої влади (в тому числі щодо строків, обсягів фінансування) у запровадженні системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису

Держінформнауки
Нацдержслужба
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

кількість органів виконавчої влади, що розмістили на власних веб-сайтах інформацію про адміністративні послуги, які надаються такими органами

102

 

 

 

102

 

3) забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять необхідну для отримання адміністративних послуг інформацію

центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

кількість діючих систем електронної черги

2

1

1

 

 

 

4) удосконалення порядку особистого прийому в органах державної влади та органах місцевого самоврядування шляхом запровадження системи електронної черги

Держінформнауки
МОЗ

державний бюджет

4

 

1

1

1

1

3. Розширення сфер застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо застосування принципу "мовчазної згоди" під час надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

4. Надання адміністративних послуг виключно органами державної влади та бюджетними установами

кількість звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

1

1

 

 

 

 

1) проведення аналізу стану делегування органами державної влади повноважень щодо надання адміністративних послуг та підготовка за його результатами звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість скорочених органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг

1

1

 

 

 

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів щодо зменшення кількості органів (інституцій), що залучені до надання адміністративних послуг, та кількості документів, подання яких необхідно для отримання адміністративних послуг

- " -

 

 

 

 

 

 

 

5. Визначення на законодавчому рівні вичерпного переліку адміністративних послуг, платності чи безоплатності їх надання, а також обґрунтованих строків надання таких послуг

кількість затверджених на законодавчому рівні переліків адміністративних послуг та плати за їх надання

1

 

 

 

1

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону щодо визначення на законодавчому рівні переліку адміністративних послуг та плати (адміністративного збору) за їх надання

- " -

 

 

 

 

 

 

 

2) забезпечення супроводження під час розгляду Верховною Радою України законопроекту щодо визначення переліку адміністративних послуг та плати (адміністративний збір) за їх надання

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

6. Припинення практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги

кількість звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

1

 

1

 

 

 

1) проведення аналізу практики дроблення адміністративних послуг на окремі платні послуги та підготовка за його результатами звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість удосконалених функціональних можливостей пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг

1

 

 

 

1

 

2) удосконалення пілотної версії Єдиного державного порталу адміністративних послуг шляхом розширення його функціональних можливостей

Мінекономрозвитку
Держінформнауки

 

 

 

 

 

 

 

7. Встановлення заборони органам державної влади та органам місцевого самоврядування щодо надання платних послуг господарського характеру

кількість звітів та пропозицій щодо внесення змін до законодавства за результатами аналізу

1

 

 

1

 

 

1) проведення аналізу стану надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування платних послуг господарського характеру

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

8. Відмова від територіального монополізму під час надання адміністративних послуг та створення альтернативних можливостей щодо вибору органу для отримання адміністративної послуги

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

1

 

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності багатофункціональних центрів для надання адміністративних послуг

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість сформованих загальнонаціональних мереж центрів надання адміністративних послуг

1

 

 

 

 

1

2) формування загальнонаціональної мережі центрів надання адміністративних послуг, що забезпечує їх рівномірний розподіл за регіонами

місцеві органи виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених Кабінетом Міністрів України переліків адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг

1

 

 

1

 

 

3) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо затвердження переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг

Мінекономрозвитку та інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати аналізу потреб у навчальних заходах та затверджених і виконаних щорічних планів їх проведення

3

 

 

 

2

1

4) проведення аналізу потреб у навчальних заходах для адміністраторів центрів надання адміністративних послуг та їх здійснення

Нацдержслужба
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг

2

 

 

 

1

1

5) проведення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг, а також подання відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендацій щодо удосконалення роботи таких центрів

Держпідприємництво
Мінекономрозвитку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації разом з органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

II. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1. Зменшення кількості ліцензій і дозволів у сфері підприємницької діяльності, максимальне спрощення та скорочення тривалості дозвільних процедур

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо спрощення процедури реєстрації та припинення юридичних осіб, скасування реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо обмеження строків отримання дозволів та ліцензій на провадження господарської діяльності

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

2. Усунення технічних бар'єрів, запровадження "єдиного вікна", максимальна комп'ютеризація документообігу

єдиний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

1

 

1

 

 

 

1) запровадження Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Мін'юст
Укрдержреєстр

 

 

 

 

 

 

 

кількість діючих систем за принципом "єдиного вікна"

1

 

1

 

 

 

2) запровадження на загальнодержавному і місцевому рівні системи за принципом "єдиного вікна"

Мін'юст
Укрдержреєстр
Держінформнауки

 

 

 

 

 

 

 

3. Обмеження кількості перевірок, що проводяться податковими та контролюючими органами

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо зменшення кількості перевірок суб'єктів господарювання податковими та іншими контролюючими органами

Мінфін
ДПС
Держфінінспекція
МВС
МОЗ
МНС
Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених регламентів та календарних планів роботи постійно діючої міжвідомчої комісії з питань проведення аналізу фактів зловживань контролюючими органами посадовим становищем під час проведення перевірок суб'єктів господарювання

3

 

 

 

2

1

2) утворення постійно діючої міжвідомчої комісії з питань проведення аналізу фактів зловживань контролюючими органами посадовим становищем під час проведення перевірок суб'єктів господарювання

Мінекономрозвитку
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

4. Запобігання неправомірному тиску на підприємців з боку правоохоронних та контролюючих державних органів

кількість державних реєстрів (кадастрів) державного регулювання

1

 

 

 

1

 

1) удосконалення інституту державного регулювання (ліцензування, сертифікація, реєстрація, нормування, паспортизація тощо) в частині зменшення кількості відокремлених державних реєстрів (кадастрів) шляхом об'єднання їх в єдиний державний реєстр (кадастр) з відповідними підсистемами реєстрів (кадастрів), що перебуватиме в розпорядженні єдиного державного органу

Мін'юст
Укрдержреєстр

 

 

 

 

 

 

 

III. Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування

1. Системне удосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема в частині проведення процедури конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування

кількість законопроектів щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про державну службу"

1

 

1

 

 

 

1) підготовка законопроектів щодо внесення змін до законодавства з метою приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу"

Нацдержслужба
Мінфін
Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

прийнятий Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (у новій редакції)

1

 

 

 

1

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (з визначенням вимог, зокрема, щодо реформування системи управління службою в органах місцевого самоврядування, оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, створення прозорої системи прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування)

Нацдержслужба
Мін'юст
Мінфін
Мінрегіон
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість органів виконавчої влади, які забезпечили утворення (визначення) підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

102

 

 

102

 

 

4) забезпечення утворення та функціонування (визначення) органами виконавчої влади уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління таких органів виконавчої влади

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

кількість методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції

1

 

1

 

 

 

5) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

Мін'юст
Національна академія правових наук (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість затверджених планів заходів щодо запобігання і протидії корупції

306

 

 

102

102

102

6) забезпечення розроблення та виконання планів заходів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
інші центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли навчання

 

залежно від запланованої потреби

7) планування потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

кількість щорічних звітів та рекомендацій за результатами перевірок

4

 

1

1

1

1

8) проведення перевірок дотримання вимог законодавства з питань державної служби та антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади

Нацдержслужба
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

1

1

9) проведення щорічного оцінювання ефективності заходів щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб, до посадових обов'язків яких належить здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість розроблених концептуальних засад електронної системи оцінювання знань положень антикорупційного законодавства державними службовцями

1

 

 

 

 

1

10) розроблення та затвердження за участю громадськості концептуальних засад електронної системи оцінювання знань положень антикорупційного законодавства державними службовцями

Мін'юст
Держінформнауки
Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

кількість проектів Законів України "Про внесення змін до Закону України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу"

1

 

 

 

1

 

11) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI "Про державну службу" щодо врахування рекомендацій, передбачених програмою ЄС та ОЕСР SIGMA

Нацдержслужба
Мін'юст
Мінфін
Мінрегіон
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

 

12) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"

- " -

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення на законодавчому рівні засад етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та механізму врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, що повинні базуватися на положеннях Модельного кодексу поведінки державних службовців країн Ради Європи та враховувати інші міжнародно-правові стандарти у зазначеній сфері

кількість проектів Законів України

1

 

1

 

 

 

1) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про правила етичної поведінки" (реєстраційний номер 4420-д від 17 листопада 2011 р.)

Нацдержслужба
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо визначення механізмів врегулювання конфлікту інтересів

Мін'юст
Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України законопроекту щодо визначення механізмів врегулювання конфлікту інтересів

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати проведеного аналізу з відповідними висновками та рекомендаціями

1

 

 

 

1

 

4) проведення аналізу потреб розроблення та впровадження галузевих кодексів (правил) поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Нацдержслужба
інші центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

кількість методичних рекомендацій

1

 

 

 

1

 

5) підготовка та видання методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції у частині запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Нацдержслужба
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

IV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

кількість проектів актів щодо внесення змін до законодавства стосовно удосконалення механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

1

 

1

 

 

 

1) проведення аналізу реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Держкомтелерадіо
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення механізму реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

Держкомтелерадіо
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

кількість загальнодоступних даних щорічних статистичних досліджень

3

 

 

1

1

1

3) оприлюднення результатів комплексної статистики про результати роботи правоохоронних органів щодо виявлення, припинення і розслідування корупційних правопорушень та притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення (форма N 1-КОР)

МВС
ДСА (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість загальнодоступних даних щорічних комплексних статистичних досліджень

3

 

 

1

1

1

4) оприлюднення результатів щорічних комплексних статистичних досліджень щодо кількості осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення

Нацдержслужба

 

 

 

 

 

 

 

кількість реєстрів

1

 

 

 

1

 

5) оприлюднення даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

2. Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

кількість механізмів зворотного зв'язку з громадськістю

 

 

 

 

 

 

1) запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних правопорушень у регіонах

центральні та місцеві органи виконавчої влади
МВС
СБУ (за згодою)
ДСА (за згодою)
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

державний бюджет

1,44

0,2

0,25

0,3

0,33

0,36

кількість законопроектів

1

 

 

 

1

 

2) забезпечення та супроводження під час розгляду у Верховній Раді України законопроекту щодо внесення змін до законодавчих актів у частині запровадження обов'язкового розкриття інформації про платежі до бюджетів, які сплачуються суб'єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин, а також про бенефіціарних власників таких суб'єктів

Міненерговугілля
Міндоходів
Мінпромполітики
Мінприроди
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення прозорості в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

кількість повідомлень у засобах масової інформації

 

 

 

 

 

 

1) висвітлення у засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок стану використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

Держфінінспекція
МВС
СБУ (за згодою)
Рахункова палата (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

V. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1. Удосконалення проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

 

 

1

1) підготовка проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до законодавства з питань проведення зовнішнього незалежного аудиту в частині здійснення контролю за використанням коштів місцевих бюджетів

Рахункова палата (за згодою)
Держфінінспекція
Мінфін
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

2. Завершення проведення інвентаризації державних підприємств і організацій та формування Єдиного реєстру об'єктів державної власності

кількість відповідних нормативно-правових актів

 

 

 

 

 

 

1) у тримісячний строк після прийняття Законів України "Про Державну програму приватизації" та "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації"
підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, передбачених зазначеними Законами

центральні органи виконавчої влади відповідно до плану організації виконання Закону України від 13 січня 2012 р. N 4335-VI "Про Державну програму приватизації" та плану організації виконання Закону України від 13 січня 2012 р. N 4335-VI "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки", схвалених на засіданні Кабінету Міністрів України 15 лютого 2012 року

 

 

 

 

 

 

 

кількість реєстрів

1

 

1

 

 

 

2) завершення проведення інвентаризації об'єктів державної власності

Фонд державного майна

 

 

 

 

 

 

 

3. Удосконалення законодавства щодо процедур державних закупівель та впровадження системи проведення їх зовнішнього аудиту, забезпечення прозорості процесу державних закупівель

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

 

 

 

1

1) запровадження системи електронних державних закупівель відповідно до положень Директив ЄС, зокрема використання електронних комунікацій під час здійснення процедур закупівель замовниками

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Держінформнауки
Рахункова палата (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість діючих систем зовнішнього аудиту процедур державних закупівель товарів, робіт та послуг

1

 

1

 

 

 

2) запровадження системи зовнішнього аудиту процедур державних закупівель товарів, робіт та послуг

Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін'юст
Рахункова палата (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість законопроектів

1

 

 

1

 

 

3) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо підсилення прозорості закупівель підприємств)" (реєстраційний номер 2207 від 6 лютого 2013 р.)

Мінекономрозвитку

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

 

 

1

 

4) запровадження правового механізму координації між органами, що здійснюють контроль у сфері державних закупівель

Мінекономрозвитку
Держфінінспекція
Казначейство
Рахункова палата (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

4. Удосконалення системи здійснення контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

- " -

1

 

 

 

1

 

1) затвердження порядку проведення логічного та арифметичного контролю декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Міндоходів
Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

5. Створення дієвого механізму детінізації ринку цінних паперів, проведення розрахунків за угодами щодо цінних паперів

- " -

1

 

 

1

 

 

1) підготовка проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до законодавства з метою розроблення дієвого механізму детінізації ринку цінних паперів, проведення розрахунків за угодами щодо цінних паперів

Мінекономрозвитку
Мінфін
НКЦПФР

 

 

 

 

 

 

 

6. Проведення Рахунковою палатою моніторингу ефективності використання коштів державного бюджету під час виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

 

 

1) посилення фінансового контролю за використанням бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм у 2011 - 2015 роках

Рахункова палата (за згодою)
Держфінінспекція

 

 

 

 

 

 

 

кількість рекомендацій щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм

 

 

 

 

 

 

2) проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів під час виконання загальнодержавних програм у 2011 - 2015 роках та підготовка відповідних рекомендацій

Рахункова палата (за згодою)
Держфінінспекція

 

 

 

 

 

 

 

7. Удосконалення механізму залучення громадськості до здійснення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

кількість законопроектів

1

 

 

 

1

 

1) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення" (реєстраційний номер 0866 від 12 грудня 2012 р.)

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

VI. Оптимізація фінансування політичних партій та виборчих кампаній

1. Установлення чітких правил фінансування політичних партій та виборчих кампаній, а також забезпечення здійснення ефективного незалежного контролю за таким фінансуванням

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

1

 

 

1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" стосовно фінансування діяльності політичних партій з метою запровадження правил, що обмежують розмір пожертвувань політичним партіям, зокрема, встановлення обмежень загальної суми пожертвувань від однієї юридичної особи протягом календарного року, загальної суми пожертвувань від однієї фізичної особи протягом календарного року, загальної суми пожертвувань готівкою від однієї фізичної особи, недопущення таємних пожертвувань

Мін'юст
Мінфін
Центральна виборча комісія (за згодою)
Рахункова палата (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій щодо внесення змін до законодавства

1

 

 

1

 

 

2) вивчення питання щодо доцільності перегляду видів санкцій, що можуть бути застосовані до політичних партій, у частині ефективності їх застосування

Мін'юст
Центральна виборча комісія (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

1

 

 

3) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства у частині конкретизації підстав застосування санкцій у вигляді оголошення попередження про недопущення незаконної діяльності політичних партій

- " -

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

4) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства у частині забезпечення розміщення фінансового звіту про доходи і видатки, а також звіту про майно політичної партії на офіційному веб-сайті Мін'юсту

- " -

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

1

 

 

5) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства у частині встановлення відповідальності розпорядників виборчих фондів за неподання або несвоєчасне подання фінансових звітів до Центральної виборчої комісії (на загальнодержавних виборах) або до відповідних територіальних виборчих комісій (на місцевих виборах), недотримання вимог щодо форми звітів, подання у звітах недостовірних відомостей, несвоєчасне опублікування фінансових звітів у засобах масової інформації

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

 

1

 

6) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства у частині встановлення санкцій для засобів масової інформації за порушення вимоги щодо розміщення політичної реклами лише після її оплати за рахунок коштів виборчих фондів

Мін'юст
Держкомтелерадіо
Центральна виборча комісія (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

VII. Удосконалення процедури проведення антикорупційної експертизи

1. Застосування багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків у законодавстві, а саме: на рівні розробників проектів нормативно-правових актів - шляхом проведення формалізованої самооцінки; на рівні Мін'юсту - офіційної антикорупційної експертизи проекту нормативно-правового акта; на рівні громадської експертизи, проведення якої забезпечується із застосуванням прозорої процедури нормопроектування та доступності інформації для громадськості

кількість рекомендацій щодо підвищення ефективності проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

5

1

1

1

1

1

1) узагальнення практики проведення антикорупційної експертизи з метою виявлення та усунення системних недоліків під час її проведення та розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо законодавчого врегулювання порядку проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

кількість органів виконавчої влади, які забезпечили доступ громадськості до проектів нормативно-правових актів для ознайомлення з ними

408

 

102

102

102

102

3) розміщення проектів нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах центральних та місцевих органів виконавчої влади

центральні та місцеві органи виконавчої влади
ДСА (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

державний бюджет

1,08

0,15

0,2

0,22

0,24

0,27

кількість проведених навчань

3

 

 

1

1

1

4) проведення щорічного навчання представників юридичних служб та уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції центральних та місцевих органів влади з питань антикорупційної експертизи

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Забезпечення громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції

1. Сприяння діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо протидії корупції, що вживаються державними органами та органами місцевого самоврядування

кількість публікацій, телепередач, радіовиступів (спеціальних та регулярних інтерв'ю, прес-конференцій, рекламних кампаній на радіо, по телебаченню, в друкованих засобах масової інформації) з питань протидії корупції

2

 

 

 

1

1

1) регулярне висвітлення у засобах масової інформації антикорупційних заходів, що вживаються органами виконавчої влади, іншими органами державної влади з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції, і залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності

Держкомтелерадіо
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
центральні та місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

державний бюджет

1,34

0,15

0,25

0,28

0,32

0,34

соціальна реклама з питань запобігання і протидії корупції

 

 

 

 

 

 

2) трансляція на постійній основі соціальної реклами з питань запобігання і протидії корупції з метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

Держкомтелерадіо
Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення порядку періодичного звітування державних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики, про ситуацію у сфері запобігання і протидії корупції

кількість проектів нормативно-правових актів щодо внесення змін до законодавства за результатами моніторингу

2

 

 

 

1

1

1) здійснення моніторингу стану запровадження антикорупційного законодавства та підготовка із залученням громадських (неурядових) організацій проектів нормативно-правових актів щодо внесення відповідних змін до законодавства

Мін'юст
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати вжиття заходів до запобігання і протидії корупції

4

 

1

1

1

1

2) оприлюднення інформації про вжиті заходи до запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Мін'юст
МВС
інші центральні органи виконавчої влади
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

3. Забезпечення ефективного виконання розроблених за участю громадськості регіональних програм запобігання і протидії корупції

кількість результатів аналізу та підготовлені методичні рекомендації щодо розроблення регіональних програм запобігання і протидії корупції

1

 

 

 

1

 

1) проведення за участю представників громадськості аналізу змісту регіональних програм запобігання і протидії корупції з метою підготовки методичних рекомендацій щодо їх розроблення

Мін'юст
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

кількість проведених моніторингів

27

 

 

 

 

27

2) здійснення із залученням громадськості моніторингу стану виконання регіональних програм запобігання і протидії корупції

- " -

 

 

 

 

 

 

 

IX. Удосконалення системи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

1. Проведення аналізу діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та вжиття за його результатами заходів до підвищення ефективності роботи таких суб'єктів

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення системи органів, відповідальних за протидію корупції, та розмежування їх компетенції

Мін'юст
МВС
ДПС
Військова служба правопорядку у Збройних Силах
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції

5

1

1

1

1

1

2) проведення аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громадськості

Мін'юст
МВС
Національна академія правових наук (за згодою)
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість механізмів

1

1

 

 

 

 

3) удосконалення механізму координації діяльності правоохоронних органів, що проводять розслідування корупційних правопорушень

МВС
ДПС
Військова служба правопорядку у Збройних Силах
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних методичних рекомендацій

1

 

1

 

 

 

4) розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання корупційним правопорушенням, викриття та документування з урахуванням передового досвіду практичного застосування положень антикорупційного законодавства

МВС
ДПС
Військова служба правопорядку у Збройних Силах
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

2. Формування єдиної правозастосовної практики правоохоронних та судових органів у справах, пов'язаних із корупцією

кількість реєстрів

1

 

1

 

 

 

1) формування Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Мін'юст
МВС
ДСА (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість узагальнень судової практики у справах про корупційні правопорушення та відповідні роз'яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

2

 

1

 

 

1

2) забезпечення взаємодії з Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою узагальнення судової практики у справах про корупційні правопорушення

Мін'юст
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість науково-практичних коментарів

1

 

 

 

 

1

3) видання науково-практичного коментаря до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", до положень Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за корупційні правопорушення

Мін'юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Верховний Суд України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

3. Запровадження спеціалізації прокурорів та слідчих у справах про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

кількість прокурорів та слідчих

 

 

 

 

 

 

1) постійне забезпечення спеціалізації слідчих та прокурорів щодо розслідування справ про злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

4. Забезпечення розвитку співробітництва правоохоронних органів із громадськими організаціями та засобами масової інформації

оприлюднені на офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації результати реагування правоохоронних органів

 

 

 

 

 

 

1) постійне інформування громадськості про результати реагування правоохоронних органів на публікації у засобах масової інформації про факти корупції та використання інформації, отриманої у результаті журналістських розслідувань

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій щодо внесення змін до законодавства

4

 

1

1

1

1

2) удосконалення процедури зведення, проведення аналізу та оприлюднення даних комплексної статистики щодо справ про корупцію, які розглядаються правоохоронними органами

- " -

 

 

 

 

 

 

 

X. Підвищення кваліфікації суддів, працівників прокуратури та правоохоронних органів

1. Розроблення і запровадження системи навчання на постійній основі професійних суддів та кандидатів на посаду професійного судді, особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо застосування антикорупційного законодавства

кількість проведених навчань з питань застосування антикорупційного законодавства

12

 

 

 

6

6

1) запровадження єдиної системи періодичного навчання суддів, працівників апарату судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та підготовки на постійній основі кандидатів на посаду професійного судді, а також навчання на постійній основі особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо виявлення і розслідування корупційних правопорушень

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)
Національна школа суддів (за згодою)
ДСА (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
МВС
СБУ (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість вжитих заходів

2

 

 

 

1

1

2) удосконалення роботи з питань призначення суддів, їх звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності

Вища рада юстиції (за згодою)
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

XI. Запобігання проявам корупції у правоохоронних органах

1. Проведення інституційної реформи органів, що здійснюють дізнання, досудове слідство та кримінальне переслідування

кількість інституційних реформ органів кримінального переслідування: органів дізнання, досудового слідства та прокуратури

1

 

 

 

 

1

1) реалізація концепції реформування правоохоронних органів

МВС
інші правоохоронні органи відповідно до компетенції

 

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення системи професійного добору та підготовки кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

1) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо удосконалення системи професійного відбору, порядку прийняття на службу, зарахування до кадрового резерву та підготовки кадрів правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з корупцією

Мін'юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)
МВС
ДПС
Військова служба правопорядку у Збройних Силах
СБУ (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість пропозицій щодо змін до навчальних програм

2

 

 

 

1

1

2) проведення аналізу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та підготовка за його результатами пропозицій щодо внесення змін до навчальних програм у частині виявлення та розслідування корупційних правопорушень

МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначення критеріїв проведення оцінки ефективності роботи правоохоронних органів за якісними показниками з урахуванням отриманих результатів оцінювання

кількість рекомендацій, підготовлених за результатами оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів

4

 

1

1

1

1

1) проведення аналізу показників роботи правоохоронних органів у сфері протидії корупції з метою визначення критеріїв ефективності їх діяльності відповідно до міжнародних стандартів

Мін'юст
МВС
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість оновлених загальнодержавних систем оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів у сфері протидії корупційним правопорушенням

1

 

 

 

1

 

2) удосконалення загальнодержавної системи оцінки ефективності правоохоронних органів у сфері протидії корупції із залученням представників громадських (неурядових) організацій

МВС
Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
СБУ (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

XII. Удосконалення інституту відповідальності за корупційні правопорушення

1. Встановлення відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення

кількість відповідних законопроектів

1

 

1

 

 

 

1) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства у частині встановлення відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

- " -

1

 

 

 

1

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо ведення обліку юридичних осіб, до яких застосовувалися заходи кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення

- " -

 

 

 

 

 

 

 

3) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України законопроекту щодо запровадження обліку юридичних осіб, до яких застосовувалися заходи кримінально-правового характеру за корупційні правопорушення

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних законопроектів

1

 

1

 

 

 

4) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства з метою його приведення у частині встановлення відповідальності за корупційні правопорушення у відповідність з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), підготовленими за результатами третього раунду оцінювання державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері управління об'єктами державної і комунальної власності

- " -

 

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення інституту конфіскації

кількість законопроектів

1

1

 

 

 

 

1) забезпечення супроводження під час розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-
процесуального кодексів України (щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації)"

- " -

 

 

 

 

 

 

 

3. Удосконалення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт осіб, які користуються недоторканністю, у разі затримання їх на місці вчинення тяжкого злочину, в тому числі корупційного діяння

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

 

 

1

1) підготовка законопроекту щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України з метою скорочення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт у випадках, коли особи, що користуються недоторканністю, були затримані на місці вчинення тяжкого злочину, у тому числі корупційного діяння

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

4. Розроблення механізму відшкодування майнової шкоди та збитків, завданих внаслідок вчинення корупційного правопорушення фізичним та юридичним особам

- " -

1

 

1

 

 

 

1) підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою впровадження процедур отримання фізичними та юридичними особами компенсації (відшкодування) майнової шкоди та збитків, завданих внаслідок вчинення корупційного правопорушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

- " -

 

 

 

 

 

 

 

2) постійне відшкодування у 2014 - 2015 роках шкоди, завданої корупційними правопорушеннями, в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік на зазначену мету

Мінфін
Казначейство

державний бюджет

в межах видатків

 

 

 

 

 

5. Розроблення механізму захисту осіб, які в разі виявлення корупційного правопорушення вжили заходів до його припинення та негайно повідомили про вчинення такого правопорушення

кількість законопроектів

1

 

1

 

 

 

1) супроводження проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (реєстраційний номер 9473 від 17 листопада 2011 р.)

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Зниження рівня корупції у приватному секторі

1. Формування антикорупційної правосвідомості громадян шляхом виконання соціально-
просвітницьких програм, створення системи антикорупційної освіти в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від форми власності

кількість освітньо-інформаційних заходів

4

 

 

 

2

2

1) організація поширення знань про антикорупційне законодавство із залученням громадських (неурядових) організацій

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

державний бюджет

0,83

0,11

0,14

0,17

0,2

0,21

кількість оприлюднених роз'яснень та коментарів до антикорупційного законодавства

3

 

 

1

1

1

2) підготовка роз'яснень та коментарів до антикорупційного законодавства

Мін'юст
Національна академія правових наук (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних навчальних програм

6

 

 

 

3

3

3) запровадження у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах факультативних занять (семінарів) з питань протидії корупції

МОН

 

 

 

 

 

 

 

4) проведення на постійній основі із залученням громадських (неурядових) організацій науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з метою формування негативного ставлення населення до корупції

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
центральні органи виконавчої влади
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

кількість нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції

 

 

 

 

 

 

5) залучення інститутів громадянського суспільства до підготовки проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати проведених опитувань населення щодо поширеності корупції

2

 

 

 

1

1

6) проведення опитування населення щодо поширеності корупції

Мін'юст
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
Держстат

 

 

 

 

 

 

 

2. Сприяння забезпеченню прозорості діяльності громадських організацій, юридичних осіб приватного права

кількість вжитих заходів

4

 

1

1

1

1

1) взаємодія з інститутами громадянського суспільства, юридичними особами приватного права з метою сприяння встановленню внутрішніх правил доброчесності та етичної поведінки їх працівників

Мін'юст

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Зниження рівня корупції у сфері підвищеного корупційного ризику, зокрема правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній, а також у сферах державних закупівель і державної служби

1. Удосконалення на законодавчому рівні механізму регулювання забезпечення відповідних сфер суспільних відносин

кількість відповідних законопроектів

1

 

 

1

 

 

1) підготовка законопроекту щодо внесення змін до законодавства з метою закріплення на законодавчому рівні позбавлення осіб, що вчинили корупційні правопорушення, права на одержання призначених за спеціальними законами пенсій

Мінсоцполітики
Мінфін
Мін'юст
Нацдержслужба
Національна академія наук (за згодою)
Пенсійний фонд України

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

1

 

 

 

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо усунення корупціогенних факторів, пов'язаних з неналежним фінансуванням, у сфері підвищеного корупційного ризику

Мінсоцполітики
МОЗ
МОНмолодьспорт
ДПС
Держмитслужба
МВС

 

 

 

 

 

 

 

2. Підвищення рівня соціального забезпечення працівників

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

 

 

 

1

1) впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування

МОЗ
Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

 

- " -

2

 

 

 

 

2

2) внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів стосовно заходів щодо підвищення контролю за якістю надання медичної допомоги та освітніх послуг

МОЗ
ДІНЗ

 

 

 

 

 

 

 

3. Підвищення професійного рівня та проведення більш жорсткого професійного добору кадрів

кількість висновків і пропозицій за результатами проведеного аналізу

1

 

 

 

1

 

1) проведення аналізу із залученням представників громадськості систем професійного добору кадрів для роботи у сфері підвищеного корупційного ризику, зокрема у правоохоронній, медичній, земельній, освітній, податковій, митній сфері, сфері державних закупівель та на державній службі

Нацдержслужба
МОЗ
МОН
Міндоходів
МВС

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики

державний бюджет

0,77

0,11

0,15

0,16

0,17

0,18

наявність установлених критеріїв та процедур, застосування яких запобігатиме виникненню корупційних ризиків під час прийому на навчання до загальноосвітнього навчального закладу (вступу до вищого навчального закладу)

2

 

 

 

1

1

2) удосконалення з урахуванням пропозицій громадськості умов прийому (вступу) до навчальних закладів

МОН

 

 

 

 

 

 

 

4. Зменшення кількості формальних процедур

кількість автоматизованих систем органів доходів і зборів для електронного заповнення і обробки податкових та митних звітних документів

2

 

 

 

 

2

1) забезпечення автоматизованою системою органів доходів і зборів

Міндоходів
Мінекономрозвитку
Держінформнауки

 

 

 

 

 

 

 

запровадження механізму підвищення ефективності системи адміністрування податків

4

 

 

 

3

1

2) підвищення ефективності системи адміністрування податків шляхом:
запровадження механізму реєстрації платником податку на додану вартість одночасно з державною реєстрацією юридичної особи та фізичної особи - підприємця
автоматизації камеральних перевірок
декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) в електронному вигляді
визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств шляхом коригування податкової різниці фінансового результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку

Міндоходів

 

 

 

 

 

 

 

кількість відповідних нормативно-правових актів

1

 

 

 

1

 

3) реформування митних процедур шляхом скорочення строків і зменшення вартості проведення процедур, пов'язаних з експортом та імпортом товарів, відповідно до міжнародної Конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, запровадження системи митного постаудиту як комплексу заходів щодо боротьби із зниженням митної вартості товарів під час їх переміщення через митний кордон України

Міндоходів

 

 

 

 

 

 

 

кількість оприлюднених відомостей про податкові процедури та процедури митного оформлення товарів

16

 

4

4

4

4

4) підвищення рівня поінформованості підприємств та громадян щодо податкових процедур і процедур митного оформлення товарів

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість систем автоматизованого контролю та фіксації порушень правил дорожнього руху

1

 

 

 

1

 

5) запровадження системи автоматизованого контролю та фіксації порушень правил дорожнього руху

МВС

 

 

 

 

 

 

 

кількість систем автоматизованого контролю та фіксації діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби

1

 

 

1

 

 

6) забезпечення автомобілів та постів дорожньо-патрульної служби засобами систем автоматизованого контролю та фіксації

- " -

 

 

 

 

 

 

 

визначені строки надання земельних ділянок у власність, правила черговості надання земельних ділянок у власність, правила встановлення розміру земельних ділянок, прозорі процедури приватизації земельних ділянок, відкритий доступ до інформації про неприватизовані земельні ділянки

1

 

1

 

 

 

7) встановлення чітких правил приватизації земельних ділянок із державної власності

Держземагентство

 

 

 

 

 

 

 

XV. Активізація міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції

1. Приведення антикорупційної політики України у відповідність із міжнародними стандартами у сфері запобігання і протидії корупції

кількість здійснених заходів

 

 

 

 

 

 

1) здійснення на постійній основі заходів щодо співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Мін'юст
МЗС

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних зобов'язань у зв'язку з ратифікацією Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією

 

 

 

 

 

 

2) постійне здійснення заходів щодо виконання Україною своїх зобов'язань у зв'язку з ратифікацією Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією

- " -

 

 

 

 

 

 

 

кількість виконаних Україною рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

 

 

 

 

 

 

3) постійне проведення аналізу стану виконання рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та підготовка відповідних пропозицій щодо коригування антикорупційної політики

Мін'юст
МЗС

 

 

 

 

 

 

 

2. Підготовка та підписання міждержавних (міжвідомчих) дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції

кількість пропозицій щодо доцільності укладення договорів

2

 

 

1

 

1

1) проведення аналізу та оцінка стану виконання наявних міждержавних (міжвідомчих) дво- та багатосторонніх угод про співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції та підготовка пропозицій щодо укладення нових угод

Мін'юст
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

3. Поглиблення співпраці з партнерськими спеціальними службами та правоохоронними органами у сфері боротьби з корупцією

система міжнародного співробітництва з Європолом, Євроюстом, FATF, УНЗ ООН

 

 

 

 

 

 

1) постійне міжнародне співробітництво з Європолом, Євроюстом, FATF, УНЗ ООН

Мін'юст
МЗС
Держфінмоніторинг

 

 

 

 

 

 

 

кількість звітів про результати використання коштів проектів міжнародної технічної допомоги, пов'язаної з проведенням антикорупційних реформ

2

 

 

 

1

1

2) забезпечення прозорості використання коштів міжнародної технічної допомоги, пов'язаної з проведенням антикорупційних реформ

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади, які отримують міжнародну технічну допомогу

 

 

 

 

 

 

 

4. Формування іміджу України як держави, що активно протидіє проявам корупції, та отримання міжнародної підтримки для такої діяльності

кількість оцінок України з боку відповідних міжнародних інституцій

4

 

1

1

1

1

1) інформування заінтересованих міжнародних організацій та відповідних органів інших держав про успішне та ефективне виконання рекомендацій, що надаються Україні міжнародними організаціями

Мін'юст
МЗС

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

9,46

0,72

1,99

2,13

2,26

2,36

місцеві бюджети

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. N 325
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 15.01.2014 р. N 19)

____________

Опрос