Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О создании межведомственной рабочей группы по вопросам разработки и внедрения государственных стандартов профессионально-технического образования

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 16.11.2011 № 1238
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1238

Київ

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 березня 2015 року N 77)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти

Міністр освіти і науки, молоді та спорту, голова міжвідомчої робочої групи

Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту, заступник голови міжвідомчої робочої групи

Директор інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, заступник голови міжвідомчої робочої групи (за згодою)

Директор департаменту професійно-технічної освіти МОНмолодьспорту, відповідальний секретар міжвідомчої робочої групи

Перший заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України (за згодою)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти

1. Міжвідомча робоча група з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти (далі - робоча група) є допоміжним органом, утвореним Кабінетом Міністрів України з метою підготовки пропозицій щодо реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема в частині забезпечення відповідності змісту професійно-технічної освіти сучасним вимогам економіки держави.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо концептуальних та методологічних основ створення сучасних державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

обґрунтування та узагальнення пропозицій щодо пріоритетних напрямів під час розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

розроблення пропозицій та подання їх до відповідних центральних органів виконавчої влади або професійних об'єднань щодо перегляду та доопрацювання кваліфікаційних характеристик на конкретні робітничі професії відповідно до вимог сучасного ринку праці;

опрацювання та подання до Кабінету Міністрів України, МОНмолодьспорту пропозицій та рекомендацій щодо реформування і вдосконалення змісту професійно-технічної освіти з метою її відповідності сучасному розвитку галузей економічної діяльності;

участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

підготовка рекомендацій стосовно визначення механізму і способів розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти, зокрема із залученням міжнародної технічної і фінансової допомоги.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

розробляє та затверджує в установленому порядку методичні рекомендації щодо створення сучасних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

аналізує потреби національної економіки у фахівцях і робітничих кадрах та подає МОНмолодьспорту пропозиції щодо переліку завдань з першочергового розроблення чи оновлення стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, підготовка яких здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах;

утворює у разі потреби постійні або тимчасові комісії і робочі групи;

бере участь у розробленні заходів, проектів нормативно-правових актів, що стосуються вдосконалення змісту освіти та організації навчального процесу;

сприяє пошуку, залученню інвесторів та інших позабюджетних джерел, а також реалізації міжнародних проектів з метою створення сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

організовує семінари, конференції, наради та інші заходи з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти;

аналізує результати апробації та ефективність впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій.

5. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також незалежних експертів;

організовувати проведення семінарів, конференцій, нарад та інших заходів з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові комісії і робочі групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.

6. Робоча група утворюється у складі голови, заступників голови та членів робочої групи.

Посадовий склад робочої групи затверджує Кабінет Міністрів України. Головою робочої групи є Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

Голова робочої групи:

несе персональну відповідальність за невиконання покладених на робочу групу завдань;

розподіляє обов'язки між членами робочої групи;

організовує розгляд робочою групою питань щодо розроблення та впровадження сучасних стандартів професійно-технічної освіти;

визначає регламент робочої групи та порядок денний її засідань;

затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

7. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться у міру потреби за рішенням її голови, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання робочої групи веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови за дорученням голови робочої групи.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

8. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить МОНмолодьспорт.

Пропозиції та рекомендації робочої групи є обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади.

10. Робоча група використовує у своїй роботі бланк із своїм найменуванням.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює МОНмолодьспорт.

____________

Опрос