Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 23.11.2011 № 1197
редакция действует с 28.08.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2011 р. N 1197

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 1 лютого 2012 року N 85
,
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
 від 6 серпня 2014 року N 319
,
 від 19 серпня 2015 року N 620
,
від 20 квітня 2016 року N 307
,
від 1 березня 2017 року N 107
,
від 27 грудня 2017 року N 1066
,
від 14 березня 2018 року N 163
,
від 27 лютого 2019 року N 192
,
від 3 березня 2020 року N 178
,
від 26 серпня 2021 року N 896

(У назві та тексті постанови слова "міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами" замінено словами "зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 620)

(Назву та текст постанови після слова "сфері" доповнено словами "освіти та" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 163)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, що додається.

(постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

(назва Порядку із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620,
від 14.03.2018 р. N 163
,
від 27.02.2019 р. N 192)

(У тексті Порядку слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках замінено словом "МОН" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 року N 538)

(У тексті Порядку слова "вищими навчальними закладами" замінено словами "закладами вищої освіти" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1066)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОН у державному бюджеті за програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій" (далі - бюджетні кошти).

(пункт 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 01.02.2012 р. N 85
,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 319
,
 у редакції
постанов Кабінету
 Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620
,
від 14.03.2018 р. N 163
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

Бюджетні кошти надаються їх розпорядникам нижчого рівня, що перебувають у сфері освіти та управління МОН, і одержувачам бюджетних коштів - переможцям конкурсного відбору.

Виконавці робіт, зазначених у програмах науково-технічного співробітництва з міжнародними організаціями та фондами, двосторонніх міжнародних програмах, визначаються на підставі протоколів спільних комісій з питань науково-технічного співробітництва (далі - комісії) або інших документів, передбачених міжнародними договорами.

Бюджетні кошти використовуються у межах бюджетних призначень відповідно до плану заходів з реалізації міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів закладами вищої освіти та науковими установами (далі - план заходів), який затверджується наказом головного розпорядника бюджетних коштів, та з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми. У разі потреби до зазначеного плану заходів можуть вноситися зміни.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

План заходів і перелік міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів подаються до Мінфіну у двотижневий строк після їх затвердження. МОН один раз на півріччя до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну інформацію про виконання бюджетної програми згідно з її паспортом в установленому порядку.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

Для проведення передбаченого планом заходу головний розпорядник бюджетних коштів видає наказ, до якого додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та здійсненням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

Вимоги щодо оплати товарів, робіт і послуг визначаються договором про виконання науково-дослідних робіт між головним розпорядником бюджетних коштів, розпорядником нижчого рівня і одержувачем бюджетних коштів, в якому визначено положення щодо:

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого збільшення їх вартості;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

відповідальності виконавця за порушення строків виконання науково-дослідних робіт;

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання виконавцем зобов'язань.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про виконання науково-дослідних робіт на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт з наданням виконавцями заходів завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичні витрати, зазначені в таких актах.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законодавством порядку, зокрема в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA", відповідно до положення про надання фінансування науково-технічним проектам та виконання інших зобов'язань України за такою Програмою, що затверджується наказом МОН;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

проведення експертизи та моніторингу стану реалізації міжнародних науково-технічних проектів;

(пункт 3 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 307,
у зв'язку з цим абзаци третій - тринадцятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - чотирнадцятим)

підготовку та проведення засідань комісій, діяльність яких пов'язана із забезпеченням виконання зазначених програм і проектів закладами вищої освіти та науковими установами, зокрема забезпечення перебування членів комісій (оренда приміщень та обладнання (якщо засідання неможливо провести в приміщенні центрального чи місцевого органу виконавчої влади), придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів; здійснення відряджень у межах України та за кордон членів офіційних українських делегацій, у тому числі придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів та внесення плати за оформлення візових документів, відшкодування добових витрат; транспортне обслуговування на території України членів офіційних делегацій, проведення протокольних заходів; оплата послуг із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних іноземних делегацій; оренда обладнання, необхідного для надання таких послуг; придбання протокольної атрибутики);

організацію та проведення міжнародних наукових самітів, форумів, конференцій, офіційних державних заходів з науково-технічного співробітництва, популяризації результатів досліджень та розробок, а також прийому офіційних іноземних делегацій в Україні з метою подальшого наукового співробітництва (оренда приміщень та обладнання, придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів, транспортні витрати, друкування та переклад матеріалів, синхронний та послідовний переклад, інші представницькі витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням заходів);

(абзац четвертий пункту 3 замінено абзацами четвертим та п'ятим згідно
 з постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятий - сьомий
 вважати відповідно абзацами шостим - восьмим,
абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. N 307,
від 03.03.2020 р. N 178)

абзац шостий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 319
,
абзац шостий пункту 3 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. N 107)

забезпечення функціонування Українського науково-технологічного центру;

(пункт 3 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

сплату внесків до:

(пункт 3 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

- Європейської організації ядерних досліджень відповідно до Угоди між Україною та Європейською організацією ядерних досліджень (ЦЕРН) щодо надання статусу асоційованого члена в ЦЕРН;

(пункт 3 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

- Абзац десятий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620
,
абзац десятий пункту 3 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

- Секретаріату Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми "EUREKA" відповідно до Заяви про членство України в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі "EUREKA".

(пункт 3 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

- абзац дванадцятий пункту 3 виключено

(пункт 3 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. N 1066,
у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим
,
абзац дванадцятий пункту 3 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

Розмір зазначених внесків, у тому числі обсяг погашення заборгованості за минулі роки, визначається щороку головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України та інших документів, передбачених такими договорами, з урахуванням обсягу бюджетних коштів.

(пункт 3 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620,
у зв'язку з цим абзаци
тринадцятий - чотирнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим)

Службові відрядження за кордон за рахунок бюджетних коштів здійснюються з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів".

(пункт 3 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 319
,
 у зв'язку з цим абзац
тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим,
абзац чотирнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 163)

Витрати, пов'язані з відрядженням осіб, які не включені до складу офіційних делегацій, та їх участю в роботі комісій, робочих груп, інших наукових та науково-практичних заходах, здійснюються за рахунок коштів закладів, установ та організацій, у яких вони працюють і які їх направили для участі в таких заходах.

31. Бюджетні кошти, передбачені для виконання міжнародних зобов'язань у сфері освіти:

використовуються у межах бюджетних призначень відповідно до наказу МОН;

спрямовуються на:

- підготовку та проведення засідань спільних комісій, утворених на виконання Угод в галузі освіти, зокрема забезпечення перебування членів комісій (оренда приміщень та обладнання (якщо засідання неможливо провести у приміщенні центрального чи місцевого органу виконавчої влади), придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів; забезпечення транспортного обслуговування на території України, проведення протокольних заходів, придбання протокольної атрибутики);

- абзац п'ятий пункту 31 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

- сплату фінансового внеску за урядове членство у Європейському реєстрі забезпечення якості вищої освіти (EQAR) та інші витрати (оплата банківських послуг та комісійної винагороди під час конвертації та переказів коштів внеску);

(абзац шостий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192)

- сплату членського внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022 та на інші витрати, пов'язані з такою сплатою (оплата банківських послуг та комісійної винагороди під час конвертації та переказів коштів внеску).

(абзац сьомий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192,
від 03.03.2020 р. N 178
,
від 26.08.2021 р. N 896)

Відповідальним за сплату членського внеску до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за участь України у міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2022 та на інші витрати, пов'язані з такою сплатою (оплата банківських послуг та комісійної винагороди під час конвертації та переказів коштів внеску), визначити Український центр оцінювання якості освіти, який є відповідальним виконавцем за проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022;

(абзац восьмий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192,
від 03.03.2020 р. N 178
,
від 26.08.2021 р. N 896)

(Порядок доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 163)

- фінансування витрат на направлення педагогічних працівників з України для роботи у Ризькій українській середній школі (Латвійська Республіка) для викладання предметів українською мовою.

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192)

Відповідальним за здійснення витрат на направлення педагогічних працівників з України для роботи у Ризькій українській середній школі для викладання предметів українською мовою визначити загальноосвітній навчальний заклад I - III ступеня "Міжнародна українська школа", що належить до сфери управління МОН, який буде направляти вчителів для роботи у Ризькій українській середній школі відповідно до наказу МОН;

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192)

- організацію та проведення літніх мовних курсів/шкіл відповідно до міжнародних договорів України.

(пункт 31 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

Відповідальним за здійснення витрат на організацію та проведення літніх мовних курсів/шкіл відповідно до міжнародних договорів України визначити Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

(пункт 31 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

- організацію та проведення міжнародних заходів у сфері вищої освіти у рамках Болонського процесу (оренда приміщень та обладнання, придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів; забезпечення транспортного обслуговування на території України, інші витрати, безпосередньо пов'язані з проведенням заходів).

(пункт 31 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

Відповідальним за організацію та проведення міжнародних заходів у сфері вищої освіти у рамках Болонського процесу визначити державну установу "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти", що належить до сфери управління МОН;

(пункт 31 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

- сплату внесків відповідно до Угоди про співпрацю у сфері міжнародних досліджень між Міністерством освіти і науки України та організацією Mitacs та інших витрат (оплата банківських послуг та комісійної винагороди під час конвертації та переказів коштів внесків);

(пункт 31 доповнено новим абзацом п'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим)

- абзац шістнадцятий пункту 31 виключено

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192
,
абзац шістнадцятий пункту 31 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

Абзац сімнадцятий пункту 31 виключено

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 р. N 192
,
абзац сімнадцятий пункту 31 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

- реалізацію Партнерської Угоди Пріоритетного напряму 9 "Інвестиції в освіту та перепідготовку" Дунайської транснаціональної програми в рамках реалізації Європейської стратегії ЄС для Дунайського регіону (ЄСДР).

(пункт 31 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

32. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у четвертому та п'ятому абзацах пункту 3, а також у четвертому, п'ятому, одинадцятому та тринадцятому абзацах пункту 31 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів, затвердженим МОН.

МОН подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

У разі потреби до плану заходів вносяться зміни.

Для проведення кожного заходу, визначеного в абзацах четвертому та п'ятому пункту 3, а також абзацах четвертому, п'ятому, одинадцятому та тринадцятому пункту 31 цього Порядку, МОН видається наказ, у якому зазначаються найменування заходу, його виконавець, дата і місце проведення, сума витрат на підготовку та проведення, порядок складення та подання звітності.

До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями.

(Порядок доповнено пунктом 32 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

33. Використання коштів спеціального фонду, отриманих за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги ЄС.

Кошти спеціального фонду, спрямовуються на:

участь представників України та українських експертів у заходах, організованих в рамках інструментів ЄС з питань досліджень та інновацій;

фінансову підтримку заходів, спрямованих на проведення інформаційно-комунікаційних кампаній, забезпечення навчання та підвищення обізнаності українських учасників щодо міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема інструментів ЄС з питань підтримки досліджень та інновацій;

фінансову підтримку проведення аналітичних та фінансово-економічних досліджень, моніторингу та оцінки ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва;

розвиток дослідницької інфраструктури, зокрема в рамках заходів, визначених Концепцією державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року;

розробку та підтримку національного порталу міжнародного науково-технічного співробітництва;

придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Рамкової програми Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020" закладами вищої освіти та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт Європа" за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів, спрямованих на придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

реалізацію закладами вищої освіти, суб'єктами малого і середнього підприємництва та науковими установами наукових, науково-технічних робіт та наукових, науково-технічних проектів за результатами конкурсного відбору, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

фінансову підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти, наукових установ за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

надання суб'єктам господарювання підтримки, спрямованої на відшкодування витрат на проведення техніко-економічного обґрунтування науково-технічних проектів у сфері наукових (науково-технічних) робіт та витрат на підтримку інноваційної діяльності суб'єктів господарювання за результатами конкурсного відбору науково-технічних проектів суб'єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування, що проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Надання фінансової підтримки науково-технічним проектам суб'єктів малого і середнього підприємництва здійснюється відповідно до критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 118 "Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 730). Розмір підтримки не перевищує розміру незначної державної допомоги, визначеного в Законі України "Про державну допомогу суб'єктам господарювання".

(Порядок доповнено пунктом 33 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 р. N 896)

4. Перелік міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів, необхідний обсяг їх фінансування, протоколи щодо умов і строків проведення конкурсів, пріоритети наукових досліджень затверджуються комісіями.

Головний розпорядник бюджетних коштів визначає основні напрями використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України, протоколів засідань спільних міжнародних комісій з науково-технічного співробітництва, інших документів, передбачених такими договорами, міжнародних зобов'язань та обсягу бюджетних коштів, а також перелік міжнародних проектів за кожним напрямом із зазначенням суми фінансування на поточний рік, строку їх реалізації та організацій, що реалізують такі проекти.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням заходів з виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів закладами вищої освіти та науковими установами відповідно до міжнародних договорів, підготовкою та проведенням засідань комісій;

оплату посередницьких послуг;

проведення заходів, видатки за якими здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених для виконання інших бюджетних програм;

здійснення заходів з метою отримання прибутку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів у встановленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 319
,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.03.2020 р. N 178)

Вимоги щодо оплати товарів, робіт і послуг визначаються договором про виконання науково-технічних робіт між головним розпорядником, розпорядником нижчого рівня і одержувачем бюджетних коштів.

7. Для організації та проведення засідань спільних комісій, робочих груп та інших протокольних заходів на умовах конкурсного відбору наказом МОН визначається виконавець, що належить до сфери управління МОН, має належний досвід організації та проведення міжнародних заходів, відповідне організаційне, матеріальне та кадрове забезпечення.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому порядку.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. N 319)

81. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів протягом одного місяця після використання коштів подають головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про проведення заходів з копіями підтвердних документів.

(Порядок доповнено пунктом 81 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. N 620)

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання паспорту бюджетної програми, в тому числі за результативними показниками, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

У разі коли під час виконання бюджетної програми допущено порушення вимог бюджетного законодавства, до головного розпорядника та одержувачів бюджетних коштів застосовуються заходи впливу відповідно до законодавства.

____________

Опрос