Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных как дар государству, Автономной Республике Крым, территориальной общине, государственным или коммунальным учреждениям или организациям

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.11.2011 № 1195
редакция действует с 15.03.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1195

Київ

Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 14 травня 2015 року N 301
,
від 28 лютого 2018 року N 146

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання корупції" Кабінет Міністрів України постановляє:

(вступна частина із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 301)

1. Затвердити Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1337 "Про затвердження Порядку передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3309).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 19

 

ПОРЯДОК
передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям

1. Цей Порядок установлює процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - уповноважені особи), дарунків, отриманих ними як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (далі - дарунок), у яких уповноважені особи працюють або які представляють (далі - орган).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. N 301)

2. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, зобов'язана передати його органові протягом місяця.

3. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів орган компенсує витрати, пов'язані з доставкою дарунка або сплатою митних зборів, у триденний строк після його передачі органові.

4. Передача дарунка здійснюється в адміністративному приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі згідно з додатком.

Уповноважена особа передає дарунок матеріально-відповідальній особі органу з одночасним складенням акта його приймання-передачі.

Акт приймання-передачі дарунка складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник залишається в органі та передається матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено ведення бухгалтерського обліку, а другий - в уповноваженої особи.

5. Операції, пов'язані з передачею дарунка органові, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства.

6. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання орган утворює комісію у складі не менш як трьох осіб, однією з яких є фахівець з оцінки майна.

Положення про комісію затверджується керівником органу.

Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке проводиться протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом керівника органу.

7. Пункт 7 виключено

(згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2018 р. N 146)

 

АКТ
приймання-передачі дарунка N _______

м. __________________

___ ____________ 20__ року

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям від ___ ____________ 20__ р.
N _________.

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної влади, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, державної або комунальної установи чи організації (далі - орган) _____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (ініціали та прізвище)
місце роботи _________________________________________________________________________,
посада _______________________________________________________________________________,
паспорт серії ______________ номер ______________, виданий ______________________________,
що проживає за адресою ________________________________________________________________
та представляє орган на підставі _________________________________________________________,
                                                                                                                                  (найменування документа)
з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу ____________________________________
                                                                                                                                                                  (ініціали та прізвище)
місце роботи _________________________________________________________________________,
посада _______________________________________________________________________________,
з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (ініціали та прізвище уповноваженої особи)
передав (передала), а ___________________________________________________________________
                                                                                     (ініціали та прізвище матеріально-відповідальної особи органу)
прийняв (прийняла) дарунок згідно з описом.

1. Номенклатура _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Якісні характеристики дарунка _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Кількість одиниць ___________________________________________________________________

4. Додаткові відомості __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Час передачі дарунка ____ годин ____ хвилин ___ ____________ 20__ року.

Дарунок передав (передала)

_____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Дарунок прийняв (прийняла)
М. П.

_____________

_________________________

____________

Опрос