Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка разработки, мониторинга и оценки результатов реализации Государственной стратегии регионального развития

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 16.11.2011 № 1189
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1189

Київ

Про затвердження Порядку розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 року N 385)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
розроблення, моніторингу та оцінки результатів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку

1. Цей Порядок встановлює основні вимоги до розроблення Державної стратегії регіонального розвитку (далі - Стратегія).

2. Стратегія розробляється Мінекономрозвитку на довгостроковий період (понад п'ять років) з урахуванням положень національних стратегічних документів.

Для забезпечення розроблення проекту Стратегії Мінекономрозвитку утворює робочі групи з представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, суб'єктів господарювання, наукових та громадських організацій.

Координацію діяльності зазначеної робочої групи та її організаційно-методичне забезпечення здійснює Мінекономрозвитку.

3. У Стратегії відображаються:

результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів;

характеристика основних проблем розвитку регіонів;

основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;

стратегічні цілі та напрями розвитку регіонів;

основні завдання розвитку регіонів та етапи їх виконання;

очікувані результати реалізації.

4. Проект Стратегії підлягає громадському обговоренню, проведення якого організовує Мінекономрозвитку.

5. Після затвердження Стратегії Кабінетом Міністрів України Мінекономрозвитку публікує її в установленому порядку в офіційних виданнях та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті.

6. Реалізація Стратегії здійснюється шляхом підготовки та виконання щорічних планів заходів.

7. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, щороку до 15 травня подають Мінекономрозвитку за встановленою ним формою пропозиції до плану заходів щодо реалізації Стратегії на наступний рік для узагальнення і подання до 1 липня Кабінетові Міністрів України проекту відповідного рішення.

8. Мінекономрозвитку проводить щорічний моніторинг стану виконання планів заходів щодо реалізації Стратегії на підставі інформації, яку відповідальні виконавці планів заходів подають до 25 лютого року, що настає за звітним, і подає Кабінету Міністрів України звіт про результати моніторингу до 20 квітня зазначеного року.

9. Узагальнений звіт про результати реалізації Стратегії Мінекономрозвитку готує на підставі інформації щодо оцінки досягнутих показників реалізації Стратегії, яку міністерства, інші центральні органи виконавчої влади подають у місячний строк після завершення реалізації Стратегії, і подає його Кабінетові Міністрів України протягом двох місяців після завершення реалізації Стратегії.

В інформації, яку надають Мінекономрозвитку відповідальні виконавці планів заходів, наводяться результати оцінки стану виконання завдань щодо реалізації Стратегії та динаміка змін показників її реалізації з поясненням як позитивних, так і негативних факторів.

10. З метою оцінки результатів реалізації Стратегії Мінекономрозвитку утворює робочу групу, до діяльності якої залучаються незалежні експерти.

Робоча група на підставі результатів щорічного моніторингу та узагальненого звіту проводить оцінку стану реалізації Стратегії та у разі потреби готує відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

____________

Опрос