Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении оценки эффективности осуществления совместных мероприятий, предусмотренных соглашением по региональному развитию

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок, Методика от 16.11.2011 № 1187
редакция действует с 25.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2011 р. N 1187

Київ

Про запровадження оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 липня 2015 року N 499

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Запровадити оцінку ефективності здійснення спільних заходів, що передбачені угодою щодо регіонального розвитку.

2. Затвердити Порядок проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку, що додається.

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити проведення до 1 травня року, що настає після завершення виконання угоди щодо регіонального розвитку, оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених зазначеною угодою.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити подання Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства до 1 квітня року, що настає після завершення виконання угоди щодо регіонального розвитку, відомостей, необхідних для проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених зазначеною угодою.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

 

ПОРЯДОК
проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку

1. Оцінка ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку (далі - оцінка), проводиться з метою визначення рівня ефективності та показників результативності виконання такої угоди шляхом встановлення зв'язку між досягнутими результатами і обсягом використаних коштів.

2. Предметом оцінки є результати здійснення спільних заходів, що передбачені угодою щодо регіонального розвитку (далі - угода), та ресурси, спрямовані на їх досягнення.

3. Оцінка проводиться за результатами виконання угоди на підставі відомостей, поданих міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями згідно з додатком 1.

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації як відповідальні виконавці спільних заходів, передбачених угодою, подають до 1 квітня року, що настає після завершення її виконання, Мінрегіону відомості, необхідні для проведення оцінки за показниками згідно з додатком 2.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

5. Мінрегіону:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. N 499)

забезпечує координацію та взаємодію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань проведення оцінки;

до 1 травня року, що настає після завершення виконання угоди, проводить оцінку згідно з додатком 1, надсилає інформацію про її результати разом з аналітичною запискою Кабінетові Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам та оприлюднює таку інформацію в друкованих засобах масової інформації.

 

МЕТОДИКА
проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку

1. Оцінка ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку (далі - спільні заходи), проводиться за показниками результативності здійснення зазначених заходів та передбачає визначення їх економічної, бюджетної, соціальної ефективності та рівня впливу на розвиток регіону.

2. З метою проведення оцінки ефективності спільних заходів відповідно до додатка 5 до типової угоди щодо регіонального розвитку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. N 751 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 39, ст. 1546), проводиться аналіз критеріїв досягнення результатів, причин та факторів їх відхилення.

3. Для цілей цієї Методики під терміном "результати здійснення спільних заходів" розуміються отримані в результаті здійснення спільних заходів будь-які додаткові доходи, зокрема супутні (розвиток бізнесу, послуг), а також економія ресурсів у грошовому виразі.

4. До витрат належать витрати фінансових ресурсів (кошти державного, місцевого бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством), що були спрямовані на здійснення спільних заходів.

5. Економічна ефективність здійснення спільних заходів визначається двома етапами шляхом зіставлення їх результатів та витрат у грошовому виразі.

6. На першому етапі економічна ефективність здійснення спільних заходів визначається як різниця дисконтованих результатів та дисконтованих витрат за кожним таким заходом за формулою

 

 

1

 

Ei =

(Ri - Vi) х

____________

,

 

 

(1 + E)t

 

де i - спільний захід, економічна ефективність якого оцінюється;

t - період здійснення спільного заходу;

Ei - економічна ефективність i-го заходу;

Ri - результат, отриманий за i-тим заходом за період його здійснення;

Vi - витрати на здійснення i-го заходу за весь період;

E - норма дисконту, визначена на рівні офіційно встановленої облікової ставки Національного банку на момент проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів.

На другому етапі економічна ефективність визначається в цілому за угодою щодо регіонального розвитку як сума економічної ефективності усіх спільних заходів за формулою

 

n

 

Eu =

е

Ei,

 

1

 

де Eu - економічна ефективність угоди;

n - кількість спільних заходів;

Ei - економічна ефективність кожного спільного заходу.

7. Економічна ефективність здійснення спільних заходів визначається також шляхом проведення аналізу показників згідно з додатком 2 до Порядку проведення оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку (далі - Порядок).

8. Бюджетна ефективність здійснення спільних заходів визначається шляхом проведення аналізу стану надходження коштів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів згідно з додатком 2 до Порядку.

9. Соціальна ефективність спільних заходів визначається шляхом проведення оцінки рівня впливу результатів їх здійснення на рівень задоволення соціальних потреб населення регіону з використанням результатів аналізу показників згідно з додатком 2 до Порядку.

 

ПОКАЗНИКИ
оцінки ефективності здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника за результатами виконання угоди щодо регіонального розвитку

Економічна та бюджетна ефективність

1. Обсяг інвестицій, залучених до здійснення спільних заходів, передбачених угодою щодо регіонального розвитку (далі - спільні заходи)

тис. гривень

 

2. Перераховано платежів та податків до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів, усього

- " -

 

у тому числі:

 

 

податок на прибуток підприємств

 

 

податок з доходів фізичних осіб

 

 

податок на додану вартість

 

 

плата за землю

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

платежі до Пенсійного Фонду України

 

 

інші податки і збори

 

 

3. Збільшення фонду заробітної плати у результаті здійснення спільних заходів

тис. гривень

 

Соціальна ефективність

4. Обсяг введеного в експлуатацію житла

кв. метрів

 

5. Чисельність працівників, залучених до здійснення спільних заходів

осіб

 

6. Кількість додатково створених робочих місць

- " -

 

7. Введення в експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури

місць

 

у тому числі:

 

 

закладів освіти

 

 

дошкільних закладів

 

 

закладів фізичної культури і спорту

 

 

закладів охорони здоров'я

 

 

закладів культури

 

 

8. Будівництво і ремонт автомобільних доріг

кілометрів

 

9. Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення населення якісною питною водою

осіб

 

10. Інші результати, що не вимірюються в грошовому виразі

 

 

____________

Опрос