Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении образцов бланков дипломов доктора и кандидата наук

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 21.11.2011 № 1183

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2011 р. N 1183

Київ

Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 173)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Кабінету Міністрів України
 від 7 серпня 2013 року N 538
,
 від 25 грудня 2013 року N 955
,
 від 22 січня 2014 року N 29

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 серпня 2015 року N 656)

Дію постанови відновлено
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 2 березня 2016 року N 173)

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 2 березня 2016 року N 173
,
від 17 травня 2017 року N 345

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити зразки бланків дипломів доктора і кандидата наук, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 173)

2. Установити, що:

дипломи доктора і кандидата наук та атестати старшого наукового співробітника, видані Вищою атестаційною комісією та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту, є дійсними і не підлягають обміну;

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538,
 від 22.01.2014 р. N 29)

абзац третій пункту 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 25.12.2013 р. N 955)

іноземним громадянам і громадянам України, що виїжджають за кордон, видається додаток до диплома кандидата наук за формою, визначеною Міністерством освіти і науки.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити у двомісячний строк:

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538)

описи бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника;

порядок оформлення, видачі та обліку дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника;

порядок списання невикористаних бланків дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника старого зразка.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

УКРАЇНА
Міністерство освіти і науки
України

UKRAINE
Ministry of Education and
Science of Ukraine

ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК

DIPLOMA OF DOCTOR OF SCIENCE

_______________________________________
(повне найменування вищого навчального
закладу, наукової установи, органу, до
сфери управління якого належить заклад,
установа)

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

захисти__ дисертацію за
спеціальністю __________________________

та здобу__ науковий ступінь доктора

На підставі рішення Атестаційної колегії від

___ _________ 20__ р.

отрима__ диплом

ДД N 000000

defended a thesis on
specialty _______________________________

and received a degree Doctor of

On the basis of the Attestation board decision of

___ _________ 20__ р.

received a diploma

DD N 000000

Голова
Атестаційної колегії _____________________
                                                              (підпис)

Учений секретар ______________________
                                                           (підпис)

М. П.

Київ

Head of Attestation
board                     _______________________
 

Academic secretary _______________________
 

Seal

Kyiv

(зразок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.01.2014 р. N 29
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2017 р. N 345)

 

УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України

UKRAINE

Ministry of Education and Science of Ukraine

ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК
 
(прирівнюється до диплома доктора філософії)

DIPLOMA OF CANDIDATE OF SCIENCE
(comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy)

_______________________________________
(повне найменування вищого навчального
закладу, наукової установи, органу, до
сфери управління якого належить заклад,
установа)

_______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

захисти__ дисертацію за
спеціальністю _________________________

та здобу__ науковий ступінь кандидата

На підставі рішення Атестаційної колегії від

___ _________ 20__ р.

отрима__ диплом

ДК N 000000

defended a thesis on
specialty _______________________________

and received a degree Candidate of

On the basis of the Attestation board decision of

___ _________ 20__ р.

received a diploma

DK N 000000

Голова
Атестаційної колегії _____________________
                                                                 (підпис)

Учений секретар ________________________
                                                                (підпис)

М. П.

Київ

Head of Attestation
board                     ________________________
 

Academic secretary ________________________
 

Seal

Kyiv

(зразок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538
,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.01.2014 р. N 29
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.05.2017 р. N 345)

 

АТЕСТАТ
СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА
АС N _________

Зразок виключено 

(зразок із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.08.2013 р. N 538
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. N 173)

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 199 "Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (ЗП України, 1993 р., N 9, с. 169).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1273 "Про підвищення ступеня захисту дипломів доктора та кандидата наук і атестата старшого наукового співробітника" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 24).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1328 "Про затвердження переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 36).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1718 "Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3332).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2011 p., N 10, ст. 463).

____________

Опрос