Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ, Перечень от 02.11.2011 № 1126
редакция действует с 20.07.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 листопада 2011 р. N 1126

Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 2012 року N 606,
 від 13 червня 2012 року N 533,
 від 11 липня 2013 року N 593
,
 від 4 вересня 2013 року N 706
,
 від 22 липня 2016 року N 449,
 від 22 липня 2016 року N 465,
 від 27 липня 2016 року N 477
,
від 4 липня 2017 року N 457

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. N 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 1998 р. N 349 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 12, ст. 449), від 7 червня 1999 р. N 986 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1055), від 8 червня 2005 р. N 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 23, ст. 1283), від 6 червня 2007 р. N 798 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1674), від 9 липня 2008 р. N 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 51, ст. 1699) і від 8 грудня 2009 р. N 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522):

1) у пункті 8:

абзаци чотирнадцятий і сімнадцятий викласти в такій редакції:

"у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення;";

"у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;";

абзац вісімнадцятий виключити;

2) у пункті 15 слова "займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)" замінити словами "займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності";

3) у пункті 40:

підпункт "з" викласти в такій редакції:

"з) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.";

в абзаці тринадцятому слова ", крім випадків, передбачених законодавством, що регулює питання доброчесної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" виключити;

4) підпункти "ї" та "й" пунктів 63 і 64 викласти в такій редакції:

"ї) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

й) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення.";

5) пункт 67 викласти в такій редакції:

"67. Особи рядового або начальницького складу, засуджені за вчинення злочину або притягнуті до адміністративної відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня отримання органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.".

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 13.06.2012 р. N 533)

3. Пункт 3 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

4. Пункт 4 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 465)

5. У Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351; 2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39, ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522):

1) абзаци п'ятий - дев'ятий пункту 13 замінити абзацами такого змісту:

"копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

копію документа, який посвідчує особу;

медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).";

2) пункт 171 виключити;

3) у пункті 21 слова "Про засади запобігання та протидії корупції" замінити словами "Про засади запобігання і протидії корупції".

6. Пункт 6 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.07.2017 р. N 457)

7. Пункт 7 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2013 р. N 593)

8. Пункт 8 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2016 р. N 449)

9. Пункт 9 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 27.07.2016 р. N 477)

10. Пункт 10 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 606)

11. Пункт 11 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.04.2012 р. N 606)

12. У розділі II Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 858 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 73, ст. 2461; 2009 р., N 96, ст. 3310):

1) позицію "240 Факти корупції" замінити такою позицією:

"240 Інше";

2) позицію "250 Інше" виключити.

13. Пункт 13 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.09.2013 р. N 706)

 

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 279).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. N 532 "Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 42, ст. 1397).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1135 "Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 641" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3326).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. N 44 "Про внесення зміни до плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" на період до 2010 року".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2009 р. N 410 "Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1128).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 416 "Деякі питання Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1134).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1013 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 1057 "Питання реалізації антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 78, ст. 2640).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1315 "Про затвердження Порядку накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 95, ст. 3263).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1338 "Про заходи щодо посилення протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 96, ст. 3310).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1346 "Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 97, ст. 3356).

13. Пункти 1 та 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1422 "Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 14).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1432 "Деякі питання організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 522).

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. N 1688 "Про схвалення Засад антикорупційної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 11, ст. 550).

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1686 "Про затвердження плану заходів з проведення роз'яснювальної роботи з питань застосування основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

17. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 192 "Про доповнення плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні "На шляху до доброчесності" та державної антикорупційної політики на період до 2011 року".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. N 849 "Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2524).

____________

Опрос