Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы использования средств в сфере энергоэффективности и энергосбережения

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 17.10.2011 № 1056
редакция действует с 02.10.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2011 р. N 1056

Київ

Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 11 липня 2012 року N 615
,
 від 14 листопада 2012 року N 1043
,
 від 24 липня 2013 року N 687
,
від 1 жовтня 2014 року N 491
,
від 8 квітня 2015 року N 231
,
від 12 серпня 2015 року N 614
,
від 4 лютого 2016 року N 63
,
від 27 липня 2016 року N 589
,
від 8 лютого 2017 року N 69
,
від 12 липня 2017 року N 513
,
від 8 листопада 2017 року N 820
,
 від 14 березня 2018 року N 158
,
від 3 березня 2020 року N 163
,
від 22 липня 2020 року N 718
,
від 30 вересня 2020 року N 896

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії".

2. Передати бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", в сумі 310000 тис. гривень Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження за програмою 6361060 "Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки".

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

3. Забезпечити:

1) Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження - погодження передачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:

Міністерству фінансів - внесення відповідних змін до розпису державного бюджету;

Державній казначейській службі - перерахування Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження коштів відповідно до переданих бюджетних призначень.

4. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, що додається.

5. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 689 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2021), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження

(Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, взятих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року N 614, здійснюється в порядку та розмірах, які діяли на момент укладення відповідного кредитного договору)

(Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, наданих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року N 63, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору)

(Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, наданих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 року N 589, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору)

(Відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, наданих до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року N 69, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору)

(У тексті Порядку цифри "2010 - 2015" замінено цифрами "2010 - 2016" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 року N 63)

(У тексті Порядку цифри "2010 - 2017" замінено цифрами "2010 - 2020", а слова "уповноважена установа" в усіх відмінках і формах числа - словами "уповноважений банк" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року N 158)

(У тексті Порядку цифри "2010 - 2020" замінено цифрами "2010 - 2021" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року N 896)

1. Цей Порядок визначає механізм використання передбачених у спеціальному фонді державного бюджету коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії", та коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету, для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження (далі - бюджетні кошти).

(абзац перший пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

Для зарахування коштів, що отримані від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії", до спеціального фонду державного бюджету Мінфін:

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування надходжень спеціального фонду державного бюджету.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міненерго.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231,
від 03.03.2020 р. N 163
,
від 22.07.2020 р. N 718)

Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держенергоефективності.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Держенергоефективності, а також визначені головним розпорядником бюджетних коштів безпосередні виконавці завдань і заходів Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762).

(абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615)

3. Бюджетні кошти використовуються за програмою "Реалізація цільової економічної програми енергоефективності" з урахуванням положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі від 1 грудня 2005 р. і спрямовуються на здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2011 р., N 32, ст. 1347) (далі - Програма), зокрема на:

(абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491,
від 08.02.2017 р. N 69
,
від 14.03.2018 р. N 158)

1) підпункт 1 пункту 3 виключено 

(підпункт 1 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

2) підпункт 2 пункту 3 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

3) стимулювання об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів, автоматичних регуляторів температури повітря в приміщенні та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

(абзац сьомий підпункту 3 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей у квартирах, для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

дверей для місць загального користування (під'їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

(підпункт 3 пункту 3 у редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687,
від 08.04.2015 р. N 231
,
 від 12.08.2015 р. N 614
,
від 04.02.2016 р. N 63)

електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

(підпункт 3 пункту 3 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

4) підпункт 4 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687)

4) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491
,
підпункт 4 пункту 3 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231,
 від 12.08.2015 р. N 614
,
від 04.02.2016 р. N 63)

41) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання:

для одно- та двоквартирних житлових будинків:

- радіаторів водяної системи опалення, регуляторів температури повітря (в тому числі автоматичних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- рекуператорів теплоти вентиляційного повітря та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- теплонасосної системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

- вузлів обліку води (гарячої, холодної), зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

- багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, інтелектуальних лічильників електричної енергії;

(абзац восьмий підпункту 41 пункту 3 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 896)

- обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

абзац одинадцятий підпункту 41 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

- абзац дванадцятий підпункту 41 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

- абзац тринадцятий підпункту 41 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

- абзац чотирнадцятий підпункту 41 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

- абзац п'ятнадцятий підпункту 41 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

(пункт 3 доповнено підпунктом 41 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231
,
 підпункт 41 пункту 3 у редакції
постанов
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614,
від 04.02.2016 р. N 63)

- електроакумулюючих систем (систем накопичення енергії);

(підпункт 41 пукту 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 896)

- обладнання для заряджання електричних транспортних засобів;

(підпункт 41 пукту 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. N 896)

42) погашення кредиторської заборгованості минулих років за бюджетними зобов'язаннями, взятими на облік органами Казначейства.

(пункт 3 доповнено підпунктом 42 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231
,
підпункт 42 пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

5) підпункт 5 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687)

6) підпункт 6 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687)

7) підпункт 7 пункту 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687)

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 14.11.2012 р. N 1043)

4. Пункт 4 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231)

5. Використання бюджетних коштів для здійснення заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку, здійснюється за такою процедурою:

1) підпункт 1 пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

2) підпункт 2 пункту 5 виключено 

(підпункт 2 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

3) підпункт 3 пункту 5 виключено

(пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. N 687
,
підпункт 3 пункту 5 виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231)

(пункт 5 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615
,
 від 14.11.2012 р. N 1043)

4) для здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, Держенергоефективності щомісяця до 25 числа на підставі договорів про взаємодію, укладених з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, перераховує бюджетні кошти, що підлягають відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених банків для погашення частини суми кредиту. Уповноважені банки здійснюють перерахування коштів позичальникам протягом двох робочих днів з дня їх зарахування на рахунки уповноважених банків.

У разі повного або часткового дострокового повернення позичальником кредиту відшкодування частини суми кредиту, що надійшло від Держенергоефективності, спрямовується уповноваженим банком для погашення частини суми кредиту в розмірі суми заборгованості за кредитним договором, а сума залишку відшкодування частини суми кредиту - на поточний рахунок позичальника, відкритий в уповноваженому банку.

Кредит надається позичальникам в національній валюті уповноваженими банками для цілей кредитування, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку. За кожним заходом, визначеним підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, кредит надається один раз протягом одного бюджетного періоду. Під час укладення кредитного договору для цілей кредитування, передбачених підпунктами 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, позичальники підтверджують, що протягом поточного бюджетного періоду не отримували кредит за відповідним заходом. Держенергоефективності в межах затвердженого плану асигнувань доводить розподіл коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для виплати відшкодування частини суми кредитів, окремо за кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, між уповноваженими банками (далі - розподіл коштів). Розподіл коштів є невід'ємним додатком до договорів про взаємодію. Держенергоефективності з урахуванням динаміки обсягів виплати відшкодування частини суми кредитів має право в односторонньому порядку вносити зміни до розподілу коштів. Про здійснення такого розподілу Держенергоефективності інформує головного розпорядника бюджетних коштів та уповноважені банки не пізніше ніж за три робочих дні до початку місяця, в якому вносяться зміни.

Для отримання позичальниками відшкодування частини суми кредиту уповноважені банки щомісяця до 15 числа місяця, що настає за звітним, але не пізніше 15 грудня поточного року подають Держенергоефективності два примірники зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування, передбаченого підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку.

Кредити на здійснення заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, у поточному календарному році надаються уповноваженими банками до 30 листопада включно.

Обов'язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником до уповноваженого банку документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (акт приймання-передачі, товарний чек, видаткова накладна), та документів, що підтверджують факт впровадження енергоефективного обладнання та/або матеріалів (акт виконаних робіт (наданих послуг) (далі - підтвердні документи).

Позичальники зобов'язані подати до уповноваженого банку підтвердні документи не пізніше 30 листопада року, в якому укладено кредитний договір.

Підтвердні документи зберігаються уповноваженими банками протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією, та надаються уповноваженим банком Держенергоефективності на його письмову вимогу за згодою позичальника.

У разі встановлення факту відсутності підтвердних документів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається уповноваженим банком до державного бюджету.

У разі встановлення факту нецільового використання кредитних коштів отримане відшкодування частини суми кредиту протягом одного місяця повертається позичальником до уповноваженого банку, який протягом трьох робочих днів повертає зазначені кошти до державного бюджету.

(абзаци перший - четвертий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63
,
від 08.02.2017 р. N 69,
від 12.07.2017 р. N 513,
замінено абзацами першим - десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий - сорок перший вважати
 відповідно абзацами одинадцятим - сорок сьомим)

Відшкодування частини суми кредиту здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань в порядку черговості надходження до Держенергоефективності зведених реєстрів позичальників.

Відшкодування позичальнику частини суми кредиту проводиться одноразово в таких розмірах:

40 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором;

(абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

20 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором;

(абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

35 відсотків суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 41 пункту 3 цього Порядку, але не більш як 14000 гривень за одним кредитним договором.

(абзац п'ятнадцятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614,
від 27.07.2016 р. N 589)

У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором.

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614
,
абзац
шістнадцятий підпункту 4 пункту 5 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 589)

абзац сімнадцятий підпункту 4 пункту 5 виключено

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614
,
абзац
сімнадцятий підпункту 4 пункту 5 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 589)

абзац вісімнадцятий підпункту 4 пункту 5 виключено

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614
,
абзац
вісімнадцятий підпункту 4 пункту 5 виключено згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 589)

У разі коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40 % х (Nз - Nс) / Nз + 70 % х Nс / Nз,

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

де P - розмір відшкодування, відсотків;

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

Nз - загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

Nс - кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом двадцять другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614
,
 у зв'язку з цим абзаци
шістнадцятий - тридцятий
 вважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять сьомим)

Абзац двадцять третій підпункту 4 пункту 5 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

(абзац двадцять четвертий підпункту 4 пункту 5 у редакції
постанов Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63,
від 08.02.2017 р. N 69)

У кредитних договорах зазначаються цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4, 41 пункту 3 цього Порядку із посилання на відповідний підпункт пункту 2 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762).

(абзац двадцять п'ятий підпункту 4 пункту 5 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 69)

За кожним із заходів, передбачених підпунктами 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, уповноважені банки формують окремий зведений реєстр позичальників, який повинен містити такі відомості:

повне найменування юридичної особи - позичальника або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - позичальника;

ідентифікаційний код юридичної особи - позичальника (код згідно з ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника (або інформацію про відсутність такого номера);

місце проживання фізичної особи - позичальника (із зазначенням адреси реєстрації, якщо вона відрізняється від адреси місця проживання) або місцезнаходження юридичної особи - позичальника;

відомості про призначення фізичній особі - позичальнику субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є одержувач такої субсидії);

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцятим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614)

відомості про кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані або фактично проживають фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (у разі, коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, що є одержувачами такої субсидії);

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцять першим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. N 614,
 у зв'язку з цим абзаци
тридцятий - тридцять сьомий
 вважати відповідно абзацами тридцять другим - тридцять дев'ятим)

відомості про загальну кількість квартир багатоквартирного будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпункту 3 пункту 3 цього Порядку;

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцять другим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63,
у зв'язку з цим абзаци
тридцять другий - сорок перший
 вважати відповідно абзацами тридцять третім - сорок другим

адреса будинку, в якому впроваджуються заходи відповідно до підпунктів 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку, із зазначенням типу будинку (одно-, дво-/багатоквартирний), згідно з даними, повідомленими уповноваженому банку позичальником;

(абзац тридцять третій підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

цілі кредитування відповідно до підпунктів 3, 4 і 41 пункту 3 цього Порядку;

(абзац тридцять четвертий підпункту 4 пункту 5 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

номер, дата укладення та строк дії кредитного договору;

загальна вартість придбаного енергоефективного обладнання та/або матеріалів та відповідних робіт з їх впровадження (у гривнях);

розмір суми кредиту, використаного на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії), що підлягає відшкодуванню, відповідно до цього Порядку (у гривнях);

(абзац тридцять сьомий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

розмір відшкодування частини суми кредиту, розрахований відповідно до цього Порядку (у гривнях).

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом тридцять восьмим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63,
у зв'язку з цим абзаци
тридцять восьмий - сорок другий
 вважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - сорок третім)

Абзац тридцять дев'ятий підпункту 4 пункту 5 виключено

(абзац тридцять дев'ятий підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 513
,
виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

Абзац сороковий підпункту 4 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

У разі коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив, якими залучено кредит на впровадження енергоефективних заходів у будинку, що приєднаний до теплових мереж систем централізованого теплопостачання, обов'язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, документів (актів, довідок тощо), що підтверджують наявність приладу обліку теплової енергії (лічильника) в багатоквартирному будинку, взяття такого приладу на абонентський облік теплопостачальною організацією та його використання для розрахунків за спожиту теплову енергію (крім випадків встановлення приладу обліку теплової енергії (лічильника) в ході впровадження енергоефективних заходів відповідно до цього Порядку).

(абзац сорок перший підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. N 513)

Якщо позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов'язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, копії документа (повідомлення або довідки тощо), що підтверджує призначення на момент укладення кредитного договору субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі коли позичальником є об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, обов'язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтверджуючих документів, копій документів (повідомлень або довідок тощо), що підтверджують призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг фізичним особам, що зареєстровані (фактично проживають) в цих будинках.

У разі коли позичальником залучено кредит на придбання електричних котлів для водяної системи автономного теплопостачання або водяної індивідуальної (автономної) системи опалення та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них, обов'язковою умовою для включення уповноваженим банком відомостей до зведеного реєстру позичальників є подання таким позичальником, крім підтвердних документів, інформації (довідки, витягу із схеми теплопостачання, витягу з рішення постійно діючої міжвідомчої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води тощо) від місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яка підтверджує, що чинними схемами теплопостачання населеного пункту передбачено децентралізацію опалення із застосуванням систем електричного опалення у такому багатоквартирному будинку, та документа (акта, довідки тощо) про наявність багатозонного (багатотарифного) приладу обліку електричної енергії, взяття такого приладу на абонентський облік електропостачальником (електророзподільним підприємством) та його використання для розрахунків за спожиту електроенергію.

(підпункт 4 пункту 5 доповнено новим абзацом сорок четвертим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158,
у зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок сьомий
 вважати відповідно абзацами сорок п'ятим - сорок восьмим)

Абзац сорок п'ятий підпункту 4 пункту 5 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 14.03.2018 р. N 158)

Позичальники під час укладання кредитного договору за принципом мовчазної згоди надають Держенергоефективності право використання та оброблення їх персональних даних для цілей моніторингу ефективності реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2021 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2011 р., N 32, ст. 1347; 2015 р., N 92, ст. 3128) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 69. Для цілей такого моніторингу проводиться додаткова оцінка ефективності здійснення заходів, передбачених цим Порядком, до якої можуть залучатися програми допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ. Така оцінка проводиться з урахуванням показників економічної ефективності, результативності, якості та кількості, у тому числі показників зменшення споживання енергоресурсів та видатків на їх оплату позичальниками. За результатами такої оцінки складається звіт, який до 15 червня року, що настає за звітним, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держенергоефективності.

(абзаци тридцять дев'ятий - сорок третій підпункту 4 пункту 5
 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2015 р. N 614
,
замінено абзацами згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 р. N 69
,
абзац підпункту 4 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. N 820)

(пункт 5 доповнено підпунктом 4 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. N 491
,
підпункт 4 пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. N 231)

Держенергоефективності здійснює оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті щомісяця до 10 числа інформації щодо позичальників, які протягом попереднього місяця отримали відшкодування, передбачене цим Порядком, з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних.

(підпункт 4 пункту 5 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. N 820)

Держенергоефективності здійснює щомісячний оперативний моніторинг виконання заходів, передбачених цим Порядком, результати якого містять інформацію щодо кількості та сум залучених кредитів у розрізі заходів, передбачених цим Порядком, уповноважених банків та регіонів, а також інформацію щодо залишків бюджетних коштів (відповідно до касових видатків) за кожним із заходів, передбачених цим Порядком. Результати моніторингу до 5 числа місяця, що настає за звітним, Держенергоефективності подає Кабінетові Міністрів України.

(підпункт 4 пункту 5 доповнено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. N 820)

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Пункт 8 виключено 

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2012 р. N 615
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

9. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. Пункт 11 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

13. Пункт 13 виключено 

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 04.02.2016 р. N 63)

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки

1. У пункті 3:

1) підпункт 2 і абзац сьомий підпункту 5 виключити;

2) доповнити пункт підпунктами 10 - 12 такого змісту:

"10) науково-технічне забезпечення здійснення заходів, що передбачені Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2011 р., N 32, ст. 1347), у тому числі:

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;

11) проведення досліджень потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики;

12) проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання.".

2. У пункті 4:

1) в абзаці другому цифри і слово "1 і 8" замінити цифрами "1, 8, 10 - 12", а слова "конкурсних торгів" замінити словами "процедури закупівлі";

2) абзац третій виключити.

3. У пункті 5 після слова "облік" доповнити словом "бюджетних", а слова "у порядку, встановленому Казначейством" замінити словами "в установленому законодавством порядку".

____________

Опрос