Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета по вопросам функционирования системы здравоохранения

КМ Украины
Постановление КМ, Положение от 12.10.2011 № 1051
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 жовтня 2011 р. N 1051

Київ

Про утворення Ради з питань функціонування системи охорони здоров'я

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 12 березня 2012 року N 230
,
від 8 вересня 2015 року N 692

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 3 лютого 2021 року N 81)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду з питань функціонування системи охорони здоров'я у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань функціонування системи охорони здоров'я, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Ради з питань розвитку системи охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я, голова Ради

Позицію виключено

Президент Національної академії медичних наук, заступник голови Ради (за згодою)

Голова Державної служби України з лікарських засобів

Заступник керівника Державного управління справами (за згодою)

Радник Президента України - Керівник Головного управління з питань реформування соціальної сфери Адміністрації Президента України (за згодою)

Радник Прем'єр-міністра України

Голова центрального комітету профспілки працівників охорони здоров'я (за згодою)

Директор державного підприємства "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", секретар Ради.

(склад із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 р. N 230,
від 08.09.2015 р. N 692)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань функціонування системи охорони здоров'я

1. Рада з питань функціонування системи охорони здоров'я (далі - Рада) є тимчасовим консультативним органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) підготовка пропозицій щодо:

стратегії державної політики у сфері охорони здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення;

внесення змін до актів законодавства з метою збереження та поліпшення здоров'я населення, забезпечення безпеки середовища життєдіяльності людини, підвищення рівня доступності медичних послуг, забезпечення розвитку медичної науки та практики, створення належних умов для життєзабезпечення та професійної діяльності медичних працівників;

2) сприяння:

забезпеченню координації діяльності центральних органів виконавчої влади з питань функціонування системи охорони здоров'я;

врахуванню громадської думки під час підготовки рішень Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань функціонування системи охорони здоров'я;

організації вивчення та поширення досвіду іноземних держав у вирішенні питань функціонування системи охорони здоров'я населення та професійної діяльності медичних працівників;

залученню в Україну іноземних інвестицій, використанню передових технологій і досвіду у сфері охорони здоров'я та забезпеченню санітарно-епідемічного благополуччя населення;

3) проведення аналізу проектів державних цільових програм з питань функціонування системи охорони здоров'я.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для організації своєї роботи;

2) залучати до своєї роботи представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, в тому числі вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) утворювати постійні та тимчасові комісії, експертні групи відповідно до напрямів своєї роботи.

5. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, а також експертами.

6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови і членів Ради та працює на громадських засадах.

Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України. Персональний склад Ради затверджує її голова.

7. Засідання Ради веде голова, а за його відсутності - один з його заступників.

Підготовка матеріалів для розгляду на засіданні Ради забезпечує її секретар.

8. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

9. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рада на своїх засіданнях приймає пропозиції та рекомендації, що оформлюються протоколом. Протокол підписує особа, яка головує на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

10. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів Кабінету Міністрів України або надання доручень Прем'єр-міністром України.

11. Рада має бланк із своїм найменуванням.

12. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює МОЗ.

____________

Опрос