Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 декабря 2010 г. N 1149

КМ Украины
Постановление КМ от 14.09.2011 № 992
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 вересня 2011 р. N 992

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 4 лютого 2015 року N 35)

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 97, ст. 3441; 2011 р., N 2, ст. 104) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1149

1. Пункт 2 після слів "передує планованому" доповнити словами і цифрами "та індексується на коефіцієнт 1,5".

2. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженій зазначеною постановою:

1) пункти 6 і 7 викласти у такій редакції:

"6. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (еDri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi х Fo / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення України та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (станом на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - ((Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = EInKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності i-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності, який визначається за формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами та за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) / 3;

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 х (InKi1 + InKi2 + InKi3) / 3,

Fo - коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві та Севастополі, який визначається за такою формулою:

Fo = [Tofop / Tod] / [Tufop / Tud],

де Tufop, Tofop - темпи зростання фонду оплати праці найманих працівників в Україні та Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі відповідно до щомісячних даних Державної служби статистики (експрес-випуск) за звітний період 2011 року до відповідного періоду 2010 року;

Tud, Tod - темпи зростання обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами та зведеними бюджетами автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, за звітними даними періоду, що використовується для розрахунку темпів зростання фонду оплати праці, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку збільшують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання (SDizak) який визначається за такими формулами:

якщо g > g' х g'', то SDizak = RDizak х (1 / g) х (g' х g'');

якщо g < g' / g'', та PRi > 0,95, то SDizak = RDizak х (1 / g) х (g' / g'');

якщо g < g' / g" та 0,9 < PRi < 0,95, то SDizak = RDizak х ((1 / g) x (g' / g'') + 1) / 2;

якщо g < g' / g" та PRi < 0,9, то SDizak = RDizak;

якщо g' / g" < g < g' х g", то SDizak = RDizak,

де g - коефіцієнт зростання обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Dio,

де Dio - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році, що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим зведеним бюджетом міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

g' - усереднений коефіцієнт для відповідного рівня бюджетів: зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, мм. Києва та Севастополя; бюджету автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

g'' - коефіцієнт, що дорівнює індексу-дефлятору на прогнозований рік;

PRi - коефіцієнт виконання помісячного розпису розрахункового обсягу доходів (кошика доходів), доведеного Мінфіном до кожного окремо взятого зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, зведеного бюджету району, за звітний період року, що передує планованому.

Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозований період визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw + Db,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період по Україні в цілому;

Dw - обсяг податку на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

Db - обсяг доходів, передбачених пунктами 2 - 5, 7 - 11, 13 частини першої статті 64 і пунктами 2 - 6, 8 - 13, 15 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, що визначається як сума прогнозних показників, розрахованих окремо за кожним видом доходів.

7. Для місцевих бюджетів, кошти яких передаються до державного бюджету, застосовується коефіцієнт вирівнювання (ai), який має значення 0,95, крім бюджету м. Києва, для якого коефіцієнт вирівнювання (ai) становить 0,75.

Для місцевих бюджетів пілотних регіонів, у яких проводиться реформування системи охорони здоров'я відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві", коефіцієнт вирівнювання (ai) застосовується до обсягу коштів, що підлягає передачі до державного бюджету, визначеного у порівняльних умовах в частині розрахункових показників обсягу видатків на охорону здоров'я, крім місцевих бюджетів, у яких в таких умовах обсяг коштів, що підлягає передачі до державного бюджету, відсутній (для таких бюджетів коефіцієнт вирівнювання (ai) встановлюється у розмірі 1).";

2) у пункті 12:

формулу

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vai + Vski + Vdi + Vho"

замінити такою формулою:

"Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi + Vai + Vdi + Vhi";

абзац дев'ятий пункту виключити;

в абзаці одиннадцятому символ "Vho" замінити символом "Vhi";

3) пункти 15 і 16 викласти у такій редакції:

"15. Розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління (Vymi) визначається за такою формулою:

Vymi = Hymi х Nmi х Ym х Ky1 + Vymgi,

де Hymi - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для утримання органів управління, в тому числі фінансових органів, із зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, який визначається за такою формулою:

Hymi = (Vyu х Kym - Vymgi) / е(Nmi х Ym х Ky1),

Vymgi - додатковий обсяг видатків зведеного бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kym - частка обсягу видатків зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Kym дорівнює 0,38839;

Nmi - чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ym - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, що становить:

Чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на 1 січня року, що передує планованому, тис. осіб

Ym

Понад 1100

1,333

1000,001 - 1100

1,431

700,001 - 1000

1,509

500,001 - 700

1,607

400,001 - 500

1,705

350,001 - 400

1,784

300,001 - 350

1,882

250,001 - 300

1,960

200,001 - 250

2,058

150,001 - 200

2,136

100,001 - 150

2,234

80,001 - 100

2,332

30,001 - 80

2,411

До 30

2,482

Ky1 - коригуючий коефіцієнт для нормативу штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення для групи міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення з чисельністю населення до 28 тис. осіб. Розмір зазначеного коефіцієнта встановлюється окремо для кожного такого міста (з чотирма знаками після коми) як частка від співвідношення максимальної чисельності населення такої групи (28 тис. осіб) до чисельності наявного населення відповідного міста станом на 1 січня року, що передує планованому.

Для нормативів інших міст розмір Ky1 дорівнює 1.

16. Розрахунковий показник обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів управління Vyri визначається за такою формулою:

Vyri = Hyri х Nri х Yr х Ky2 + Vyrgi,

де Hyri - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості для утримання однієї нормативної штатної одиниці органів управління із зведених бюджетів районів, який визначається за такою формулою:

Hyri = (Vyu х Kyr - Vyrgi) / е(Nri х Yr х Ky2),

Vyrgi - розрахунковий показник обсягу додаткових видатків зведених бюджетів районів згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні";

Kyr - частка обсягу видатків зведених бюджетів районів на утримання органів управління у загальному обсязі видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами на 2003 рік з урахуванням введення додаткових коригуючих коефіцієнтів для зведених бюджетів районів, міст республіканського автономної Республіки Крим та обласного значення. На планований бюджетний період Kyr дорівнює 0,50733;

Nri - чисельність наявного населення району станом на 1 січня року, що передує планованому;

Yr - норматив типової штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів, що визначається раз на три роки як відношення загальної штатної чисельності апаратів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад та їх виконавчих комітетів, виконавчих апаратів районних рад згідно з типовими штатами, зазначеними у постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування", до наявного населення районів станом на початок відповідного року. На планований бюджетний період Yr становить 3,728 одиниці на тисячу населення району;

Ky2 - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів, що має десять значень залежно від щільності населення територій, підпорядкованих сільським радам.

Розмір коригуючого коефіцієнта для зведених бюджетів районів залежно від щільності населення територій, підпорядкованих сільським радам, на планований бюджетний період наведено в таблиці.

Середня чисельність населення території, підпорядкованої сільській раді району, станом на 1 січня року, що передує планованому, осіб

Коригуючий коефіцієнт (Ky2)

Понад 1500

1

1401 - 1500

1,04

1301 - 1400

1,11

1201 - 1300

1,2

1101 - 1200

1,3

1001 - 1100

1,44

901 - 1000

1,58

801 - 900

1,77

701 - 800

2

До 700

2,15

";

4) у пункті 18:

формулу

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu"

замінити такою формулою:

"Vzob(ark) = Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Sobi(pilot) + Szhi(pilot) + Szei + Vzgi + Szi,

Hzob(ark) = (Vzu - Vzgu - Szeu - Szhu(pilot) - Szu) х Kzob(ark)1 х Kzob(ark)4 / Nu,

Sobi(pilot) = е((Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwrn(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2))) х Kobi(pilot),

Szei = (Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzb(i) - (Hzob(ark) х Ni х (1 - l + l + Kzi2))";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Szeu - загальний обсяг цільових коштів, передбачених для охорони здоров'я, визначений за окремим розрахунком для врахування екологічних особливостей регіонів;

Szhu(pilot) - загальний обсяг цільових коштів, що спрямовується на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві";

Szei - обсяг цільових коштів, що спрямовується на охорону здоров'я для врахування екологічних особливостей регіонів, обрахований за методикою, запропонованою головним фінансовим управлінням Донецької облдержадміністрації та рекомендованою Інститутом економіки промисловості Національної академії наук для апробації під час розрахунку показників місцевих бюджетів на 2012 рік. Зазначений обсяг (Szei) спрямовується на здійснення заходів щодо діагностики та лікування захворювань, які викликані впливом викидів забруднювальних речовин в атмосферу на здоров'я населення регіону;

Kzb(i) - диференційований екологічний коефіцієнт для регіону, що має значення:

Kzb(i) = 1 + (Keko(i) - 1) х 5 %, якщо 1,00 Ј Keko(i) Ј 1,30;

Kzb(i) = 1 + (Keko(i) - 1) х 10 %, якщо 1,31 Ј Keko(i) Ј 1,60,

де Keko(i) - коефіцієнт екологічного неблагополуччя регіону, що визначається за формулою:

Keko(i) = 1 + lg(Wi / Wsvr),

де Wi - обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 особу по регіону (тонн);

Wsvr - сумарний обсяг викидів забруднювальних речовин в атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на 1 особу сумарної кількості населення України (тонн). При цьому для регіонів, у яких сума 1 + lg(Wi / Wshr) становить менше одиниці, значення Keko(i) дорівнює одиниці;

Szhi(pilot) - обсяг цільових коштів, що спрямовується на підтримку проведення реформування системи охорони здоров'я у пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" і розподіляється між регіонами згідно із чисельністю наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Sobi(pilot) - сумарний обсяг коштів, передбачених для охорони здоров'я, розрахований для бюджетів міст обласного значення та районів Вінницької, Дніпропетровської та Донецької областей, що передається обласним бюджетам відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Зазначений обсяг (Sobi(pilot) спрямовується на забезпечення функціонування закладів охорони здоров'я міст обласного значення та районів, які починаючи з 1 січня 2012 р. фінансується з обласних бюджетів, і не може бути зменшений;

Kobi(pilot) - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей відповідно до розподілу видатків за видами медичної допомоги, визначеного Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для обласних бюджетів Kobi(pilot) дорівнює 0,652;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять четвертим;

5) у пункті 19:

формулу

"Vzm(r)i = Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2) + Vzgi + Vzyi"

замінити такою формулою:

"Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l+ l х Kzi2)) х Kzmr(pilot) + Vzgi + Vzyi";

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

"Kzmr(pilot) - коефіцієнт коригування частки обсягу видатків місцевих бюджетів Вінницької, Дніпропетровської, Донецької областей відповідно до розподілу видатків за видами медичної допомоги, визначеного Законом України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві". Для бюджетів міст обласного значення та районів Kzmr(pilot) дорівнює 0,348;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим;

6) у пункті 22:

формулу

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt +Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc + Uptnzg х Kptnzg) х (Kvptnz/Kwptnz) + Hv х (Upnzo + Upnzo х Kpnzob) + Vark + Sst + Sgd"

замінити такою формулою:

"Voi = Ho х (Uo х Kob + Uf х Kf + Uw х Kw + Ugt х Kgt + Ut х Kt + Usi х Ksi + Ugz х Kgz + Uz + Uh х Kh + Ugh х Kgh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnz + Uptnzc х Kptnzc +Uptnzg х Kptnzg) + Hv х (Upnzo + Upnzo х Kpnzob) + Vark + Sst + Sgd";

абзаци тридцять другий - тридцять четвертий виключити;

абзац тридцять дев'ятий викласти у такій редакції:

"Sst - додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації, у тому числі дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків; для виплати одноразової адресної грошової допомоги у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати випускникам комунальних вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю і уклали на строк не менш як три роки договір про роботу відповідно у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, та випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані у сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів;";

7) у пункті 24:

формулу

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) х (Kvptnz / Kwptnz) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev)",

замінити такою формулою:

"Vokyiv(sev) = Hd х (Dmkyiv(sev) х Knm + Dssev х Knm) + Ho х (Ukyjv(sev) х Km + Us х Ks + Ubkyiv(sev) х Kbm + Ujkyiv(sev) х Kj + Uo х Kob + Uf х Kf + Ut х Kt + Usi х Ksi + Uz + Uh х Kh + Ud х Kd + Uc х Kc) + Hu х (Uptnzkyiv(sev) + Uptnzckyiv(sev) х Kptnzc) + Hrdonv х Dmssev(nv) + Hrdov х Dmssev(v) + Sd + Sst + Sgd + Vtznkyiv(sev)";

8) в абзаці третьому пункту 34 цифри "0,92263" замінити цифрами "0,94104";

9) в абзаці четвертому пункту 35 цифри "(0,33)" і "(0,67)" замінити відповідно цифрами "(0,28)" та "(0,72)";

10) в абзаці четвертому пункту 36 цифри "3,7134" замінити цифрами "3,7022";

11) пункт 40 виключити;

12) підпункти 1 і 3 пункту 41 викласти у такій редакції:

"1) для бюджету Автономної Республіки Крим на здійснення повноважень відповідно до Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" - 131,6 млн. гривень, у тому числі в соціально-культурній сфері - 50,3 млн. гривень;";

"3) для зведеного бюджету м. Києва на виконання столичних функцій відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" - 1737,8 млн. гривень, у тому числі в соціально-культурній сфері - 350 млн., на обслуговування основної суми боргу за кредитами та векселями, отриманими у 2009 - 2010 роках, - 437,8 млн., благоустрій та озеленення з метою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 150 млн., на погашення основної суми боргу за кредитами та векселями, отриманими у 2009 - 2010 роках, - 500 млн. гривень.";

13) пункт 42 викласти у такій редакції:

"42. Розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків (Vhi) встановлюється для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району і визначається за такою формулою:

Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vsi + Vki + Vfi) х Kb,

де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів управління бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vzi - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vsi - розрахунковий показник обсягу видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру і мистецтво бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vfi - розрахунковий показник обсягу видатків на фізичну культуру і спорт бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Kb - коефіцієнт, що визначає обсяг нерозподілених видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету мм. Києва та Севастополя, бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району. На планований бюджетний період Kb дорівнює 0,005.".

3. У Формулі розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл (їх об'єднань), селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 11:

формулу

"Vyms = Hyms х Nr(m) х Ky3 + Vyg"

замінити такою формулою:

"Vyms = Hyms х Nr(m) х Yr(m) х Ky2 + Vyg";

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"Nr(m) - чисельність наявного населення району, міста, села, селища, які адміністративно підпорядковані м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, станом на 1 січня року, що передує планованому;";

абзац шостий виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"Yr(m) - норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення району, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;

Ky2 - коригуючий коефіцієнт для зведених бюджетів районів;".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом дев'ятим;

2) у пункті 12:

формулу

"Vymi = Hyms х Ni + Vygi"

замінити такою формулою:

"Vymri = Hyms х Li + Vygi";

абзац другий викласти у такій редакції:

"де Li - типова штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування i-го міста районного значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого району, визначена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування";";

3) доповнити Формулу пунктом 121 такого змісту:

"121. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, (Vymmi) визначається за такою формулою:

Vymmi = Hyms х Ni х Ym+ Vygi,

де Ym- норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами;

Ni - чисельність наявного населення i-го міста районного значення, селища міського типу, адміністративно підпорядкованого м. Севастополю, місту республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, станом на 1 січня року, що передує планованому.";

4) у пункті 13:

формулу "Vym = еVymi" замінити такою формулою:

"Vym = еVymm(r)i";

5) доповнити пункт 15 абзацом такого змісту:

"До міст районного значення, які входять до складу районів, сіл, селищ та селищ міського типу, в яких діти не відвідують дошкільних навчальних закладів, відносяться відповідні адміністративно-територіальні одиниці, в яких жодна дитина не відвідує дошкільного навчального закладу чи дошкільної групи.";

6) у пункті 16:

формулу

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk)"

замінити такою формулою:

"Vor = Hod х (Kdmm(s) х Dim-nvk + Kdmgm(s) х Dimg-nvk) + Hrdov х (Dim-nvk + Dimg-nvk х Kgdnz)";

7) пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. У складі видатків бюджетів територіальних громад сіл (їх об'єднань), селищ, міст, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до районного або міського (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджету), можуть передбачатися нерозподілені видатки в розмірі не більш як 0,5 відсотка обсягу таких видатків зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами територіальних громад сіл (їх об'єднань), селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту. Розподіл таких нерозподілених видатків між бюджетами територіальних громад сіл (їх об'єднань), селищ, міст проводиться за окремим розрахунком.".

____________

Опрос