Идет загрузка документа (148 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой национально-культурной программы создания единой информационной библиотечной системы "Библиотека - XXI"

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 17.08.2011 № 956
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 серпня 2011 р. N 956

Київ

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову національно-культурну програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, передбачених законом.

4. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Національній академії наук, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами подавати до 1 березня Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації щорічні звіти про результати виконання Програми.

5. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнені звіти про результати виконання Програми.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 24

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах, шляхом створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - система).

Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень інформаційної культури населення та ввести в науковий обіг унікальні документи, що становлять історичну і культурну цінність не тільки для України, а і для світової спільноти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази з питань:

- дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час створення та використання електронних бібліотечних ресурсів;

- передачі до бібліотек електронних копій тиражованих видань;

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптації з міжнародними правилами;

створення умов для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

Виконання Програми здійснюється трьома етапами.

На першому етапі (2011 - 2013 роки) передбачається забезпечити:

розроблення та вдосконалення відповідної законодавчої бази;

інформаційну безпеку системи;

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптацію з міжнародними правилами;

проведення моніторингу каталогів бібліотечних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

визначення загальних критеріїв відбору документів для переведення їх в електронну форму та створення тематичних каталогів;

врахування вже існуючого науково-методичного підґрунтя теорії та технології створення та діяльності електронних бібліотек;

привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової інформації до проблеми створення електронних бібліотек;

налагодження конструктивних зв'язків між закладами культури;

переведення в електронну форму документів, які зберігаються у Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, фонді Державного архіву друку Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", інших бібліотечних, архівних та музейних фондах;

забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням Інтернету;

створення:

- єдиної інформаційної інфраструктури, яка б охоплювала бібліотечні та архівні установи;

- єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;

- базових центрів переведення в електронну форму документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

- веб-порталу "Бібліотека - XXI";

формування електронного каталогу документів, які зберігаються у фондах бібліотек та Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

забезпечення доступу бібліотек до Інтернету, їх оснащення комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та телекомунікаційним обладнанням;

проведення наукових досліджень щодо удосконалення інтелектуальних технологій пошуку та обробки електронних інформаційних ресурсів.

На другому етапі (2014 рік) передбачено:

проведення моніторингу фондів архівних та музейних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

координацію державним замовником - координатором Програми діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері підтримання та розвитку системи.

На третьому етапі (2015 рік) планується:

скласти зведений каталог Національного архівного та Музейного фондів в рамках системи;

сприяти створенню умов для доступу користувачів до системи, зокрема усунути "інформаційну нерівність" між окремими регіонами та верствами населення;

створити умови для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

Програма виконуватиметься протягом п'яти років починаючи з 2011 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Виконання Програми як складової частини Національної програми інформатизації здійснюється за обов'язковим погодженням з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації проектів інформатизації з виконання її завдань і заходів відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації".

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

створенню системи;

забезпеченню доступу користувачів до системи з використанням новітніх інформаційних технологій;

вирішенню питань, пов'язаних із захистом інтересів суб'єктів авторського та суміжних прав;

забезпеченню координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ культури і громадських організацій щодо ведення обліку та систематизації документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

налагодженню співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та установами культури, громадськими організаціями з відповідних питань;

створенню умов для міжнародного співробітництва та інтеграції системи до світових бібліотечних мереж;

створенню умов для інтеграції особистості у світовий інформаційний культурний простір.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законом джерел.

Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми фінансових ресурсів становить 339800 тис. гривень, у тому числі на 2011 рік - 100473,8 тис. (з державного бюджету - 39493 тис., інші джерела - 60980,8 тис.), на 2012 рік - 86115,8 тис. (з державного бюджету - 44194 тис., інші - 41921,8 тис.), на 2013 рік - 52979,3 тис. (з державного бюджету - 15698 тис., інші - 37281,3 тис.), на 2014 рік - 50935,3 тис. (з державного бюджету - 22474 тис., інші - 28461,3 тис.), на 2015 рік - 49295,8 тис. гривень (з державного бюджету - 19341 тис., інші - 9954,8 тис.).

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з можливостей бюджету.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1579 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3540).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 956.

3. Державний замовник-координатор - Держінформнауки.

4. Державні замовники - Мінкультури, МОНмолодьспорт.

5. Керівник Програми - Голова Держінформнауки Семиноженко В. П.

6. Виконавці заходів Програми - Держінформнауки, Мінкультури, МОНмолодьспорт, Національна академія наук, Держкомтелерадіо, Держінвестпроект.

7. Строк виконання: 2011 - 2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

141,2

39,5

44,2

15,7

22,5

19,3

Інші джерела

198,6

61

42

37,2

28,4

30

Усього

339,8

100,5

86,2

52,9

50,9

49,3

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прог-
нозний обсяг фінан-
сових ресурсів, тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення регламенту взаємодії виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

регламент

1

1

 

 

 

 

1) розроблення регламенту взаємодії Державної цільової національно-культурної програми
створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Держінформнауки
Мінкультури
МОНмолодьспорт
Національна академія наук
Держкомтелерадіо
Держінвестпроект

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

2. Розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

стандарт обміну бібліографічними та архівними записами

15

3

3

3

3

3

1) розроблення та впровадження національних стандартів у сфері обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

Держінформнауки

- " -

960

192

192

192

192

192

Національна академія наук

640

128

128

128

128

128

Разом за завданням 2

1600

320

320

320

320

320

3. Створення системи корпоративної каталогізації

кількість звітів

2

1

1

 

 

 

1) розроблення інформаційної моделі системи корпоративної каталогізації видань, які зберігаються в бібліотечних фондах

Національна академія наук

 

- " -

1750

350

350

350

350

350

довідково-пошуковий апарат

1

 

1

 

 

 

2) розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду

Держінформнауки

державний бюджет

300

 

300

 

 

 

Мінкультури

200

 

200

 

 

 

МОНмолодьспорт

50

 

50

 

 

 

перелік критеріїв

1

1

 

 

 

 

3) розроблення загальних критеріїв відбору інформаційних ресурсів для переведення їх в електронну форму

Національна академія наук

- " -

1285

1285

 

 

 

 

опис наявних інформаційних ресурсів

700 тис.

140 тис.

140 тис.

140 тис.

140 тис.

140 тис.

4) проведення моніторингу наявних бібліотечних інформаційних ресурсів

Мінкультури

- " -

550

110

110

110

110

110

МОНмолодьспорт

165

33

33

33

33

33

Разом за завданням 3

4300

1778

1043

493

493

493

4. Забезпечення виконавців Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, розбудова телекомунікаційної мережі

програмно-технічне забезпечення

9

5

1

1

1

1

1) забезпечення виконавців Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" засобами комп'ютерної техніки, телекомунікаційним обладнанням

Мінкультури

державний бюджет

4600

2600

500

500

500

500

Держінформнауки

5250

2930

580

580

580

580

МОНмолодьспорт

1000

600

100

100

100

100

Національна академія наук

1000

200

200

200

200

200

24

5

5

5

5

4

МОНмолодьспорт

інші джерела

15000

3125

3125

3125

3125

2500

Мінкультури

15000

3125

3125

3125

3125

2500

Держінформнауки

8550

1781,3

1781,3

1781,3

1781,3

1424,8

кількість комплектів програмних засобів

1000

 

300

250

250

200

2) розроблення та адаптація спеціалізованого програмного забезпечення, оснащення бібліотек

Держінформнауки

державний бюджет

800

 

200

200

200

200

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

 

600

 

150

150

150

150

 

 

 

 

 

 

 

МОНмолодьспорт

 

300

 

125

75

75

25

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія наук

 

600

 

150

150

150

150

 

3000

 

750

750

750

750

 

Держінформнауки

інші джерела

3000

 

750

750

750

750

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

 

1800

 

450

450

450

450

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНмолодьспорт

 

300

 

75

75

75

75

кількість базових центрів

3

 

1

 

1

1

3) створення базових центрів переведення в електронну форму інформаційних ресурсів

Національна академія наук

державний бюджет

5000

 

1667

 

1667

1666

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

 

5000

 

1667

 

1667

1666

 

 

 

 

 

 

 

Держінформнауки

 

4400

 

1467

 

1467

1466

 

 

 

 

 

 

 

МОНмолодьспорт

 

950

410

135

135

135

135

 

7

2

2

1

1

1

 

Держінформнауки

інші джерела

7500

2142

2145

1071

1071

1071

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінкультури

 

7500

2142

2145

1071

1071

1071

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНмолодьспорт

 

1350

385,5

385,5

193

193

193

Разом за завданням 4

89500

19440,8

20922,8

13731,3

18532,3

16872,8

у тому числі

державний бюджет

29500

6740

6941

2090

6891

6838

інші джерела

60000

12700,8

13981,8

11641,3

11641,3

10034,8

5. Забезпечення виконання робіт із виконання сканування та обробки інформації

кількість відсканованих сторінок рукописної та книжкової спадщини України

8900

3424

1330

1408

1408

1330

1) оцифрування, обробка, збереження та організація використання рукописної та книжкової спадщини України

Держінформнауки

державний бюджет

8800

3400

1300

1400

1400

1300

Мінкультури

5000

1000

1000

1000

1000

1000

МОНмолодьспорт

5000

1000

1000

1000

1000

1000

Національна академія наук

5100

1000

1000

1050

1050

1000

17115

6847

3423

3423

1711

1711

Держінформнауки

інші джерела

12500

5000

2500

2500

1250

1250

Мінкультури

12500

5000

2500

2500

1250

1250

МОНмолодьспорт

12500

5000

2500

2500

1250

1250

Держкомтелерадіо

12500

5000

2500

2500

1250

1250

кількість відсканованих сторінок рідкісних і цінних видань

1200

500

300

180

110

110

2) переведення рідкісних і цінних видань у електронну форму

Держкомтелерадіо

державний бюджет

3000

1500

500

500

250

250

Держінформнауки

1500

500

500

200

150

150

Мінкультури

1500

500

500

200

150

150

6000

2400

1200

1200

600

600

Держкомтелерадіо

інші джерела

15000

6000

3000

3000

1500

1500

Мінкультури

15000

6000

3000

3000

1500

1500

кількість відсканованих сторінок з історичного фонду

9900

4690

3320

545

685

660

3) створення цифрового архіву історичного фонду

Держкомтелерадіо

державний бюджет

9890

4680

3320

545

685

660

Держінформнауки

9890

4680

3320

545

685

660

10010

4004

2002

2002

1001

1001

Держкомтелерадіо

інші джерела

10000

4000

2000

2000

1000

1000

Держінформнауки

10000

4000

2000

2000

1000

1000

Разом за завданням 5

149680

58260

32440

26440

16370

16170

у тому числі

державний бюджет

49680

18260

12440

6440

6370

6170

інші джерела

100000

40000

20000

20000

10000

10000

6. Розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

кількість записів

1305,4

130,5

261

261

326,45

326,45

1) оснащення програмно-апаратними комплексами з робочими станціями для формування інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

Держкомтелерадіо

державний бюджет

2600

520

520

520

520

520

Разом за завданням 6

2600

520

520

520

520

520

7. Створення елементів комплексної системи захисту інформації

кількість програмних засобів

5

1

1

1

1

1

1) впровадження елементів комплексної системи захисту інформації

Держінформнауки

державний бюджет

4900

980

980

980

980

980

Мінкультури

 

2000

400

400

400

400

400

МОНмолодьспорт

 

500

100

100

100

100

100

Разом за завданням 7

7400

1480

1480

1480

1480

1480

8. Створення єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів "Бібліотека - XXI"

кількість звітів

2

1

1

 

 

 

1) створення технічного завдання та проекту побудови точки входу

Національна академія наук

- " -

1000

500

500

 

 

 

технічний проект

1

1

 

 

 

 

2) розроблення архітектурних рішень щодо єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

Держінформнауки

- " -

4100

4100

 

 

 

 

технічне завдання на веб-портал

1

 

1

 

 

 

3) розроблення уніфікованої технології, яка підтримує єдину точку входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

- " -

- " -

3300

 

3300

 

 

 

технічна документація на веб-портал

1

 

1

 

 

 

4) впровадження та супроводження уніфікованої технології єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів

Держінформнауки

державний бюджет

2000

 

2000

 

 

 

діючий веб-портал

1

 

1

 

 

 

5) розроблення та актуалізація веб-порталу, створення загальнодоступного інформаційного ресурсу з оприлюднення результатів розроблення, впровадження та використання програмного забезпечення для інформатизації бібліотечних процесів

- " -

- " -

7220

 

7220

 

 

 

Разом за завданням 8

17620

4600

13020

 

 

 

9. Створення єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

кількість звітів

1

 

1

 

 

 

1) розроблення теоретичних засад побудови національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

Національна академія наук

- " -

200

 

200

 

 

 

технологія наповнення

1

 

1

 

 

 

2) створення та випробування інформаційної технології наповнення національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

Держінформнауки

державний бюджет

2000

 

2000

 

 

 

орієнтовний обсяг записів, які будуть розміщуватися в депозитарії, млн.

10

4

3

2

0,5

0,5

3) впровадження та підтримання в актуальному стані національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

Держінформнауки

державний бюджет

800

350

200

100

100

50

Мінкультури

500

200

150

100

25

25

МОНмолодьспорт

200

75

50

25

25

25

42,5

17

8,5

8,5

4,25

4,25

Держінформнауки

інші джерела

2400

960

480

480

240

240

Мінкультури

2000

800

400

400

200

200

МОНмолодьспорт

2000

800

400

400

200

200

Разом за завданням 9

10100

3185

3880

1505

790

740

у тому числі

державний бюджет

3700

625

2600

225

150

100

інші джерела

6400

2560

1280

1280

640

640

10. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної структури

кількість звітів

16

8

2

2

2

2

1) впровадження єдиної інформаційно-комунікаційної структури

Держінвестпроект

державний бюджет

6000

3000

750

750

750

750

кількість записів які підлягають архівуванню, млн.

15

6

3,75

2,25

1,5

1,5

2) архівування науково-інформаційних і суспільно значущих ресурсів українського сегмента Інтернет і актуальних для держави зарубіжних ресурсів

Держінформнауки

- " -

1000

400

250

150

100

100

Держкомтелерадіо

300

100

50

50

50

50

Мінкультури

400

170

80

80

50

20

68

27,2

13,6

13,6

6,8

6,8

Держінформнауки

інші джерела

2800

1120

560

560

280

280

Держкомтелерадіо

2000

800

400

400

200

200

Мінкультури

2000

800

400

400

200

200

Разом за завданням 10

14500

6390

2490

2390

1630

1600

у тому числі

державний бюджет

7700

3670

1130

1030

950

920

інші джерела

6800

2720

1360

1360

680

680

11. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського та суміжних прав

проекти нормативно-правових документів

6

 

2

2

2

 

1) урегулювання питань, пов'язаних з авторським та суміжними правами, електронними інформаційними ресурсами, статусом електронних видань, передачею до бібліотек електронних копій тиражованих видань

МОНмолодьспорт
Національна академія наук

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

12. Організація та методичне забезпечення підготовки фахівців з питань впровадження і застосування інформаційних технологій в бібліотечній справі

науково-методичні праці

15

3

3

3

3

3

1) організація процесу підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників бібліотек

Мінкультури

державний бюджет

2000

400

400

400

400

400

МОНмолодьспорт

500

100

100

100

100

100

Держінформнауки

5000

1000

1000

1000

1000

1000

30

6

6

6

6

6

Мінкультури

інші джерела

3000

600

600

600

600

600

МОНмолодьспорт

6000

1200

1200

1200

1200

1200

Держінформнауки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

6000

1200

1200

1200

1200

1200

Разом за завданням 12

22500

4500

4500

4500

4500

4500

у тому числі

державний бюджет

7500

1500

1500

1500

1500

1500

інші джерела

15000

3000

3000

3000

3000

3000

13. Забезпечення довгострокового зберігання даних на основі вітчизняних та світових технологій

кількість звітів

5

 

1

2

1

1

1) розроблення технологічної лінії виробництва оптичних носіїв довгострокового зберігання інформації. Виготовлення оригінального технологічного обладнання. Дооснащення спеціалізованим технологічним обладнанням

Національна академія наук

державний бюджет

4600

 

1000

1600

1000

1000

3

 

 

 

2

1

- " -

інші джерела

2500

 

 

 

2500

 

кількість технологічних ліній

1

 

1

 

 

 

2) виготовлення, налагодження і випробування технологічної лінії

- " -

державний бюджет

1000

 

1000

 

 

 

- " -

інші джерела

1100

 

1100

 

 

 

кількість виготовлених носіїв інформації

5500

 

500

1500

1500

2000

3) відпрацювання режимів роботи технологічної лінії. Виготовлення дослідної партії носіїв інформації

- " -

державний бюджет

1200

 

1200

 

 

 

5500

 

500

1500

1500

2000

- " -

інші джерела

1200

 

1200

 

 

 

кількість партій

1

 

 

 

1

 

4) виготовлення установчої партії носіїв інформації для архівного зберігання даних

- " -

державний бюджет

2800

 

 

 

2800

 

2

 

 

 

 

2

- " -

інші джерела

5600

 

 

 

 

5600

Разом за завданням 13

20000

 

5500

1600

6300

6600

у тому числі

державний бюджет

9600

 

3200

1600

3800

1000

інші джерела

10400

 

2300

 

2500

5600

Усього за Програмою

339800

100473,8

86115,8

52979,3

50935,3

49295,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

державний бюджет

141200

39493

44194

15698

22474

19341

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Держінформнауки

62220

18532

24809

5347

6854

6678

Національна академія наук

26175

3463

7395

 

7345

4494

Мінкультури

22350

5380

5157

2940

4452

4421

Держкомтелерадіо

15790

6800

4390

1615

1505

1480

МОНмолодьспорт

8665

2318

1693

1568

1568

1518

Держінвестпроект

6000

3000

750

750

750

750

інші джерела

198600

60980,8

41921,8

37281,3

28461,3

29954,8

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Держінформнауки

52750

16203,3

11416,3

10342,3

7572,3

7215,8

Національна академія наук

10400

 

2300

 

2500

5600

Мінкультури

58800

18467

12620

11546

8396

7771

Держкомтелерадіо

39500

15800

7900

7900

3950

3950

МОНмолодьспорт

37150

10510,5

7685,5

7493

6043

5418

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

1. Створення регламенту взаємодії виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

регламент

одиниць

1

1

 

 

 

 

2. Розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх гармонізація з міжнародними правилами

стандарт обміну бібліографічними та архівними записами

- " -

15

3

3

3

3

3

3. Створення системи корпоративної каталогізації

кількість звітів

- " -

2

1

1

 

 

 

довідково-пошуковий апарат

- " -

1

 

1

 

 

 

перелік критеріїв

- " -

1

1

 

 

 

 

опис наявних інформаційних ресурсів

тис.

700

140

140

140

140

140

4. Оснащення виконавців заходів Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" технічними засобами та спеціалізованим програмним забезпеченням, розбудова телекомунікаційної мережі

програмно-технічне забезпечення

комплексів

33

10

6

6

6

5

кількість комплектів програмних засобів

одиниць

4000

 

1050

1000

1000

950

кількість базових центрів

- " -

10

2

3

1

2

2

5. Забезпечення виконання робіт із сканування та обробки інформації

кількість відсканованих сторінок рукописної та книжкової спадщини України

- " -

26015

10271

4792

4792

3080

3080

кількість відсканованих сторінок рідкісних і цінних видань

- " -

7200

2900

1500

1380

710

710

кількість відсканованих сторінок з історичного фонду

- " -

19910

8694

5322

2547

1686

1661

6. Розроблення інтегрованого довідково-пошукового апарату до оцифрованого фонду Державного архіву друку

кількість записів

- " -

1305,4

130,5

261

261

326,45

326,45

7. Створення елементів комплексної системи захисту інформації

кількість програмних засобів

одиниць

5

1

1

1

1

1

8. Створення єдиної точки входу в Інтернет до територіально-розподілених електронних бібліотечних ресурсів "Бібліотека - XXI"

кількість звітів

- " -

2

1

1

 

 

 

технічний проект

- " -

1

1

 

 

 

 

технічне завдання на портал

- " -

1

 

1

 

 

 

технічна документація на портал

- " -

1

 

1

 

 

 

діючий веб-портал

- " -

1

 

1

 

 

 

9. Створення єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів

кількість звітів

- " -

1

 

1

 

 

 

технологія наповнення

- " -

1

 

1

 

 

 

орієнтовний обсяг записів, які будуть розміщуватися в депозитарії

млн.

52,5

21

11,5

10,5

4,75

4,75

10. Створення єдиної інформаційно-комунікаційної структури

кількість звітів

одиниць

16

8

2

2

2

2

кількість записів, які підлягають архівуванню

млн.

83

33,2

17,35

15,85

8,3

8,3

11. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського та суміжних прав

проекти нормативно-правових документів

одиниць

6

 

2

2

2

 

12. Організація та методичне забезпечення підготовки фахівців з питань впровадження і застосування інформаційних технологій в бібліотечній справі

науково-методичні праці

одиниць

45

9

9

9

9

9

13. Забезпечення довгострокового зберігання даних на основі вітчизняних та світових технологій

кількість звітів

- " -

5

 

1

2

1

1

кількість технологічних ліній

- " -

3

 

 

 

2

1

кількість виготовлених носіїв інформації

- " -

11000

 

1000

3000

3000

4000

кількість партій

- " -

3

 

 

 

1

2

____________

Опрос