Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Украинской части Смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств

КМ Украины
Постановление КМ, Положение, Перечень от 29.08.2011 № 954
редакция действует с 12.08.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2011 р. N 954

Київ

Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 13 січня 2016 року N 11
,
від 27 липня 2016 року N 475

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити склад Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

СКЛАД
Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

Перший заступник Міністра культури, голова Комісії

Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, заступник голови Комісії

Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено функції щодо забезпечення реалізації прав національних меншин України та культурних зв'язків із закордонними українцями, секретар Комісії

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено функції з питань міжнародного співробітництва

Керівник структурного підрозділу МЗС, на який покладено функції з питань закордонних українців

Представник структурного підрозділу МЗС, який координує питання двостороннього співробітництва України та Угорської Республіки

Керівник структурного підрозділу МОН, на який покладено функції з питань освіти національних меншин України

Керівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, на який покладено функції щодо задоволення інформаційних потреб національних меншин України та закордонних українців

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладено функції щодо забезпечення реалізації прав національних меншин та зв'язків із закордонними українцями

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладено функції з питань культури

Заступник керівника структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації, на який покладено функції з питань освіти національних меншин

Представник ДМС

Представник СБУ (за згодою)

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорській Республіці (за згодою)

Представники наукових установ (за згодою)

Представники угорських громадських об'єднань в Україні (за згодою)

Представник товариства "Україна-Світ" (за згодою)

Представник Української всесвітньої координаційної ради (за згодою)

Представник Світового конгресу українців (за згодою).

(склад у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 11
,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 475)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин

1. Українська частина Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України (далі - Комісія).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

організація розроблення комплексу заходів щодо співробітництва між Україною та Угорською Республікою з метою забезпечення прав національних меншин;

підготовка пропозицій щодо створення необхідних соціально-економічних та інших умов для збереження і розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан соціально-економічних, демографічних та інших процесів розвитку угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань забезпечення прав угорської меншини в Україні та української меншини в Угорській Республіці;

3) бере участь у розробленні проектів рішень, зокрема програм з питань забезпечення прав національних меншин;

4) координує підготовку спільних засідань Комісії;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також від Посольства України в Угорській Республіці інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) скликати наради представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Комісії;

4) звертатися в установленому порядку за допомогою Угорської частини Змішаної українсько-угорської комісії до державних і недержавних організацій Угорської Республіки з питань двостороннього співробітництва.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою представники Адміністрації Президента України, державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, громадських об'єднань, народні депутати України.

Головою Комісії є перший заступник Міністра культури.

(абзац третій пункту 7 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 475)

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.01.2016 р. N 11)

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Абзац другий пункту 8 виключено

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 р. N 11
,
виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. N 475)

Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Примірники протоколу надсилаються членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Комісія використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

11. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінкультури.

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 червня 1994 р. N 389 "Про затвердження Положення про Українську частину Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 267).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 618 "Про новий склад Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин".

3. Абзац шостий пункту 32 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360) та пункт 6 змін, затверджених зазначеною постановою.

____________

Опрос