Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы развития производства продуктов детского питания на 2012 - 2016 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа, Паспорт от 15.08.2011 № 870
редакция действует с 02.11.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2011 р. N 870

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Пункт 2 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

3. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів, виходячи з фінансових можливостей бюджету.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 березня Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язати проблему, пов'язану з виробництвом продуктів дитячого харчування, можливо двома способами, що передбачають:

перший - оновлення виробничих потужностей та збільшення обсягу виробництва і асортименту продуктів дитячого харчування за рахунок власних коштів підприємств, які виготовляють зазначені продукти, що не дасть змоги розв'язати проблему комплексно;

другий, оптимальний - здійснення заходів із стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого харчування та спеціальних сировинних зон для виготовлення зазначених продуктів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

надання державної підтримки технічного переоснащення підприємств - виробників продуктів дитячого харчування;

створення нових виробничих потужностей та лабораторного обладнання;

розроблення:

- стандартів і технічних регламентів позначення, пакування, маркування та етикетування продуктів дитячого харчування;

- медико-біологічних вимог до безпечності та якості сировини і продуктів дитячого харчування;

гармонізації вітчизняного законодавства у сфері безпечності та якості продуктів дитячого харчування з міжнародним законодавством відповідно до вимог Кодексу аліментаріус.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

збільшити обсяг:

- виробництва безпечних та якісних продуктів дитячого харчування;

- експорту продуктів дитячого харчування;

створити нові виробничі потужності;

розширити виробництво рідких та пастоподібних молочних продуктів дитячого харчування, плодоовочевих консервів;

відновити виробництво консервів на основі м'яса та риби;

знизити енергоємність та зменшити втрати паливно-енергетичних ресурсів під час виробництва продуктів дитячого харчування.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 643,43 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 457,78 млн., місцевих бюджетів - 12,3 млн., інших джерел - 173,35 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. N 82 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 3, ст. 109).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 870.

3. Державний замовник - Мінагрополітики.

4. Керівник Програми - Міністр аграрної політики та продовольства.

5. Виконавці заходів Програми - Мінагрополітики, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання: 2012 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

457,78

83,35

95,15

93,35

91,33

94,6

Місцеві бюджети

12,3

2

2,8

2,5

2

3

Інші джерела

173,35

28,35

44,85

44,65

29

26,5

Усього

643,43

113,7

142,8

140,5

122,33

124,1

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

в тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення нормативної та науково-методичної бази для розвитку виробництва продуктів дитячого харчування

кількість розроблених нормативних актів

2

 

2

 

 

 

1) приведення вимог до безпечності та якості продуктів дитячого харчування у відповідність з вимогами Кодексу аліментаріус

МОЗ

державний бюджет

0,5

0,4

0,1

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

 

2) розроблення та затвердження переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання у спеціальній сировинній зоні

Мінагрополітики, МОЗ

- " -

0,2

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення:

 

- " -

 

 

 

 

 

 

- " -

1

1

 

 

 

 

екологічного паспорта суб'єктів господарювання, які провадять сільськогосподарську діяльність на територіях, що мають статус спеціальної сировинної зони

- " -

 

0,2

0,1

0,1

 

 

 

кількість розроблених науково-методичних рекомендацій

3

3

 

 

 

 

науково-методичних рекомендацій щодо визначення територій, придатних для створення спеціальних сировинних зон

Мінагрополітики

 

0,6

0,2

0,4

 

 

 

кількість розроблених стандартів та регламентів

6

2

2

1

1

 

стандартів та регламентів виробництва продуктів дитячого харчування відповідно до європейських вимог

Мінагрополітики, МОЗ

 

1,53

0,6

0,6

0,2

0,13

 

кількість розроблених методичних рекомендацій

2

 

 

2

 

 

методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу безпечності та якості продуктів дитячого харчування, а також екологічного моніторингу

- " -

 

0,9

0,2

0,3

0,4

 

 

кількість розроблених технологічних інструкцій та рецептур продуктів дитячого харчування

23

3

6

7

4

3

4) розроблення та впровадження сучасних технологій виробництва та рецептур продуктів дитячого харчування,
в тому числі функціонального дитячого харчування

- " -

державний бюджет

3,5

0,5

1,1

0,7

0,8

0,4

кількість впроваджених систем

10

 

4

6

 

 

5) впровадження на виробництві продуктів дитячого харчування Системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР) або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

- " -

державний бюджет

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

інші джерела

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

Разом за завданням 1

 

8,03

2,3

2,9

1,5

0,93

0,4

у тому числі

державний бюджет

7,73

2,2

2,8

1,4

0,93

0,4

інші джерела

0,3

0,1

0,1

0,1

 

 

2. Матеріально-технічне та технологічне забезпечення виробництва продуктів дитячого харчування шляхом здешевлення кредитів

 

 

 

 

 

 

 

1) реконструкція підприємств з виробництва продуктів дитячого харчування та впровадження:

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість впроваджених технологій

14

2

3

4

3

2

технологій зниження енергоємності на одиницю продукції (на 20 відсотків) шляхом модернізації або заміни енергоємного обладнання на енергоефективне

Мінагрополітики

державний бюджет

22

3

5

5

4

5

інші джерела

98

15

30

30

13

10

кількість впроваджених технологічних ліній

10

4

2

2

2

2

сучасних технологічних ліній для виробництва та пакування продуктів дитячого харчування, в тому числі консервів на основі м'яса, молока та риби, плодоовочевих консервів, води

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

243,25

45,15

51,6

50,9

47,4

48,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрації

місцевий бюджет

1,8

0,5

0,8

0,5

 

 

інші джерела

68,45

11,75

13,2

13

14,5

16

кількість лабораторій, забезпечених спеціальним обладнанням

14

2

2

3

3

4

2) забезпечення спеціальним обладнанням лабораторій підприємств з виробництва продуктів дитячого харчування, а також наукових установ, які проводять експертну оцінку зазначених продуктів

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

державний бюджет

5,5

1

1,5

1

1

1

обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

10,5

1,5

2

2

2

3

інші джерела

6,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

Разом за завданням 2

 

456

79,4

105,6

103,9

83,4

83,7

у тому числі

державний бюджет

270,75

49,15

58,1

56,9

52,4

54,2

місцевий бюджет

12,3

2

2,8

2,5

2

3

інші джерела

172,95

28,25

44,7

44,5

29

26,5

3. Створення сировинної бази для виробництва продуктів дитячого харчування

кількість впроваджених технологій

12

6

6

 

 

 

1) впровадження новітніх технологій виробництва сировини рослинного і тваринного походження

Мінагрополітики

державний бюджет

4,2

2

2,2

 

 

 

кількість сировинних зон

80

80

80

80

80

80

2) надання державної підтримки виробництва безпечної та якісної сировини для виготовлення продуктів дитячого харчування

Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим

- " -

175

30

32

35

38

40

Разом за завданням 3

- " -

179,2

32

34,2

35

38

40

4. Підвищення професійного рівня працівників сфери виробництва продуктів дитячого харчування

відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію

100

 

50

50

 

 

підвищення кваліфікації лаборантів, експертів-аналітиків з питань проведення досліджень продуктів дитячого харчування

Мінагрополітики

державний бюджет

0,1

 

0,05

0,05

 

 

інші джерела

0,1

 

0,05

0,05

 

 

Разом за завданням 4

 

0,2

 

0,1

0,1

 

 

Разом за Програмою

 

643,43

113,7

142,8

140,5

122,33

124,1

державний бюджет

457,78

83,35

95,15

93,35

91,33

94,6

місцевий бюджет

12,3

2

2,8

2,5

2

3

інші джерела

173,35

28,35

44,85

44,65

29

26,5

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення показника

усього

в тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення нормативної та науково-методичної бази для розвитку виробництва продуктів дитячого харчування

кількість розроблених нормативних актів

4

 

4

 

 

 

кількість розроблених технологічних інструкцій та рецептур продуктів дитячого харчування

23

3

6

7

4

3

кількість впроваджених систем

10

 

4

6

 

 

кількість розроблених стандартів та регламентів

6

2

2

1

1

 

кількість розроблених методичних рекомендацій

2

 

 

2

 

 

кількість розроблених науково-методичних рекомендацій

3

 

3

 

 

 

2. Матеріально-технічне та технологічне забезпечення виробництва продуктів дитячого харчування шляхом здешевлення кредитів

кількість впроваджених технологій

14

2

3

4

3

2

кількість впроваджених сучасних технологічних ліній

10

 

4

2

2

2

кількість лабораторій, забезпечених спеціальним обладнанням

14

2

2

3

3

4

3. Створення сировинної бази для виробництва продуктів дитячого харчування

кількість впроваджених технологій

12

6

6

 

 

 

кількість сировинних зон

80

80

80

80

80

80

4. Підвищення професійного рівня працівників сфери виробництва продуктів дитячого харчування

відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію

100

 

50

50

 

 

____________

Опрос