Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка перечисления в общий фонд местных бюджетов 50 процентов поступлений налога на прибыль предприятий и акцизного налога свыше годовых расчетных объемов

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.08.2011 № 860
редакция действует с 24.04.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2011 р. N 860

Київ

Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 квітня 2012 року N 309

Відповідно до частини п'ятої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, що додається.

2. Міністерству фінансів надавати роз'яснення щодо застосування Порядку, затвердженого цією постановою.

  

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

  

ПОРЯДОК
перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги

1. Цей Порядок визначає механізм перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом.

2. Надходження податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги, визначені у законі про Державний бюджет України за загальним фондом відображаються у фінансовій та бюджетній звітності як додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам (далі - додаткова дотація).

3. Додаткова дотація перераховується Казначейством бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджетам міст Києва і Севастополя.

4. Обсяг додаткової дотації (Dd), що підлягає розподілу між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, визначається Мінфіном за даними річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України за формулою:

Dd = (Nf - Nr - P)/2,

де Nf - сумарний обсяг надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку наростаючим підсумком з початку звітного року;

Nr - сумарний обсяг розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, визначених у законі про Державний бюджет України за загальним фондом;

Р - сума приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу України, з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом державного бюджету (у розрахунку використовуються тільки додатні значення показників приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку).

(абзац пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 309)

5. Обсяг додаткової дотації, визначений відповідно до пункту 4 цього Порядку, розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст Києва і Севастополя, які забезпечили виконання визначених для них річних розрахункових надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом, шляхом внесення змін до закону про Державний бюджет України.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 309)

Обсяг додаткової дотації для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя визначається як добуток співвідношення надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідній території понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом, скоригованих на суму приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань, визначених відповідно до Податкового кодексу України, з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом (у розрахунку використовуються тільки додатні значення показників приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку), до загального обсягу зазначених надходжень, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів державного бюджету на відповідних територіях понад річні розрахункові обсяги за загальним фондом, та обсягу додаткової дотації, розрахованої за формулою, наведеною в пункті 4 цього Порядку.

(абзац другий пункту 5 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 309)

6. Для здійснення відповідно до пунктів 4 - 5 цього Порядку розрахунків ДПС подає Мінфіну за окремим запитом інформацію за даними особових рахунків платників податків про суми приросту (порівняно з початком звітного року) надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та акцизного податку за загальним фондом в цілому по Україні та в розрізі територій за формою, визначеною Мінфіном.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 09.04.2012 р. N 309)

7. Казначейство перераховує додаткову дотацію згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 p., N 96, ст. 3399), і Порядком обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженим Мінфіном.

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 09.04.2012 р. N 309)

8. Отримані згідно з пунктом 7 цього Порядку обсяги додаткової дотації розподіляються протягом місяця між відповідними місцевими бюджетами Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у таких пропорціях:

бюджету Автономної Республіки Крим - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим - не менш як 25 відсотків;

обласному бюджету - не більш як 75 відсотків, районним бюджетам та бюджетам місцевого самоврядування області - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Севастополя - не більш як 75 відсотків, бюджетам місцевого самоврядування м. Севастополя - не менш як 25 відсотків;

міському бюджету м. Києва - 100 відсотків.

9. Казначейство інформує Мінфін щомісяця до 5 числа про стан перерахування додаткової дотації місцевим бюджетам.

____________

  

Опрос