Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 августа 2003 г. N 1198

КМ Украины
Постановление КМ от 10.08.2011 № 859
действует с 17.08.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 2011 р. N 859

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 р. N 1198

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 р. N 1198 "Про затвердження Порядку фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 32, ст. 1695; 2007 р., N 3, ст. 99, N 26, ст. 1050; 2009 р., N 3, ст. 79) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2003 р. N 1198

1. У постанові:

1) вступну частину викласти в такій редакції:

"На виконання статті 2 Указу Президента України від 3 березня 2011 р. N 261 "Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України" Кабінет Міністрів України постановляє:";

2) постановляючу частину доповнити абзацом такого змісту:

"Міністерству юстиції забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, в тому числі у справах, відповідальними органами за якими було визначено інші центральні органи виконавчої влади до набрання чинності Указом Президента України від 3 березня 2011 р. N 261 "Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України", до остаточного вирішення таких справ.".

2. У Порядку фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 3:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"закупівлю за державні кошти робіт і послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, володіють відповідною іноземною мовою та належним чином атестовані (за наявності в законодавстві держави місця арбітражу (суду) вимог щодо атестації у відповідних державних установах, органах);";

абзаци дев'ятий, дванадцятий, п'ятнадцятий і шістнадцятий викласти у такій редакції:

"участь експертів, свідків та представників державних органів, підприємств, установ та організацій України (за погодженням з їх керівниками) в урегулюванні спорів, розгляді у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;";

"проведення експертизи, надання свідчень під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;";

"оплату послуг з поштового пересилання та отримання процесуальних документів та інших матеріалів, пов'язаних з урегулюванням спорів, розглядом у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;

оплату послуг міжміського та міжнародного зв'язку, пов'язаних з урегулюванням спорів, розглядом у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України;";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"оплату витрат, пов'язаних з виконанням умов угод про врегулювання спорів (мирових угод), погоджених Кабінетом Міністрів України;

оплату витрат, пов'язаних з митним оформленням міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України;

оплату послуг з розміщення інформації, пов'язаної з проведенням процедур закупівель, у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та у відповідному міжнародному інформаційному виданні.";

2) пункти 4 - 6 та 8 викласти у такій редакції:

"4. Планування витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України (далі - витрати), за рахунок коштів державного бюджету Мін'юст здійснює на підставі поданих юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами та відповідальними органами, які визначені Кабінетом Міністрів України до набрання чинності Указом Президента України від 3 березня 2011 р. N 261 "Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України", розрахунків витрат, у тому числі витрат, пов'язаних з виконанням погоджених Кабінетом Міністрів України умов угод про врегулювання спорів (мирових угод), на відповідний бюджетний період згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.

5. Для планування витрат на кожний бюджетний період Міністр юстиції затверджує перелік спорів, щодо яких здійснюється урегулювання, та справ, які розглядаються у закордонних юрисдикційних органах (далі - перелік).

У переліку зазначаються назва справи чи спору, найменування сторін, закордонний юрисдикційний орган (у разі наявності), де розглядається справа, сума позовних вимог чи вимог сторін спору, короткий зміст справи чи спору, орієнтовна сума витрат.

6. Підставою для включення спору чи справи до переліку є отримана Мін'юстом інформація, документи щодо спору за участю іноземного суб'єкта, стосовно якого пред'явлено чи може бути пред'явлено у закордонний юрисдикційний орган позов до України, або звернення відповідальних органів, які визначені Кабінетом Міністрів України до набрання чинності Указом Президента від 3 березня 2011 р. N 261 "Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України", з підтвердними документами.";

"8. У зверненні повинна міститися інформація про сторони справи чи спору, закордонний юрисдикційний орган, який розглядає або розглядатиме справу (у разі наявності інформації про такий орган), позовні вимоги чи вимоги сторін спору, короткий зміст справи чи спору, обсяг і розрахунки витрат (оплата послуг юридичних радників, перекладачів тощо), можливість здійснення видатків за рахунок коштів державного бюджету.

До звернення додаються документи, які підтверджують зазначену в ньому інформацію.";

3) пункт 9 виключити;

4) пункт 10 після слів "іноземного суб'єкта та України" доповнити словами "(далі - кошторис)";

5) пункт 13 доповнити абзацами такого змісту:

"Для здійснення оплати обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов'язаних з відкриттям провадження та розглядом справ у закордонних юрисдикційних органах, та віднесення їх на фактичні видатки Мін'юст подає до Казначейства:

розпорядчі документи, які визначають зобов'язання про спрямування платежів за кордон;

листи-повідомлення міжнародних арбітражних установ про необхідність оплати обов'язкового реєстраційного внеску та інших платежів із зазначенням суми таких внесків та платежів; нотаріально засвідчений переклад таких листів;

висновок про оплату реєстраційного внеску, затверджений уповноваженою особою Мін'юсту.";

6) пункти 15 - 18 викласти у такій редакції:

"15. Для здійснення видатків, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, юридичні радники, примирювачі, фахівці, експерти щомісяця подають Мін'юсту акти про виконання робіт та/або надання послуг та документи, що підтверджують надання послуг або виконання робіт.

Мін'юст протягом десяти робочих днів розглядає зазначені документи та готує висновок про доцільність або недоцільність витрат.

Висновок про доцільність або недоцільність витрат, пов'язаних з оплатою послуг юридичних радників та/або примирювачів, фахівців, експертів, затверджується уповноваженою особою Мін'юсту та містить назву справи чи спору, підстави залучення юридичного радника та/або примирювачів, фахівців, експертів, обґрунтування доцільності або недоцільності зазначених витрат.

16. У разі коли Мін'юст визнав витрати недоцільними, документи повертаються юридичному раднику, примирювачу, фахівцю, експерту для доопрацювання протягом десяти робочих днів із зазначенням причин прийняття такого рішення.

17. Витрати, погоджені Мін'юстом, фінансуються протягом 30 днів з моменту затвердження висновку про їх доцільність у межах виділених бюджетних асигнувань.

18. Оплата послуг, наданих юридичними радниками, примирювачами, фахівцями, експертами здійснюється на підставі договору про надання послуг, укладеного між Мін'юстом і виконавцем, висновку про доцільність витрат, акта про виконання робіт та/або надання послуг і документів, що підтверджують надання послуг.

На підставі висновків, зазначених у рішеннях міжвідомчої робочої групи, Міністр юстиції приймає рішення щодо фінансування витрат, пов'язаних з досудовим урегулюванням спорів за участю іноземного суб'єкта.

Оплата витрат, пов'язаних з виконанням умов угод про врегулювання спорів (мирових угод), погоджених Кабінетом Міністрів України, здійснюється Мін'юстом.

У разі наявності належним чином визнаного арбітражного рішення, в якому зазначені підтверджені Арбітражним трибуналом витрати на оплату послуг, наданих юридичними радниками, фахівцями та експертами під час супроводження справи, оплата таких послуг Мін'юстом здійснюється на підставі зазначеного рішення.

Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 41, ст. 2752).";

7) пункт 19 після слів "між справами" доповнити словами "та спорами";

8) пункт 20 після слова "фінансової" доповнити словами "та бюджетної".

____________

Опрос