Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 октября 2003 г. N 1569

КМ Украины
Постановление КМ от 20.07.2011 № 831
действует с 12.08.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 831

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 40, ст. 2107; 2004 р., N 5, ст. 237; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2006 р., N 31, ст. 2225; 2007 р., N 20, ст. 795; 2009 р., N 93, ст. 3158) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569

1. Назву та постановляючу частину постанови викласти у такій редакції:

"Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації";

"Затвердити Типове положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, що додається.".

2. У Загальному положенні про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Загального положення викласти у такій редакції:

"ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації
";

2) пункти 1 - 4 викласти у такій редакції:

"1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії у міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, а також у місцевій держадміністрації.

2. Колегія міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, місцевою держадміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів їх діяльності.

3. У своїй роботі колегія міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, розпорядженнями голови місцевої держадміністрації.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації приймається відповідно міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, головою місцевої держадміністрації.";

3) у пункті 5:

у підпунктах 5 і 7 слова "центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів, урядових органів державного управління, що діють у складі центрального органу виконавчої влади" замінити словами "міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів";

слова "центральний орган" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "міністерство, інший центральний орган" у відповідному відмінку і числі;

4) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. До складу колегії міністерства входять міністр (голова колегії), перший заступник міністра, заступник міністра (у разі введення відповідної посади), заступник міністра - керівник апарату, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, територіальних органів міністерства, а також за згодою - представники інших державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

До складу колегії центрального органу виконавчої влади входять керівник (голова колегії), заступники керівника, посадові особи міністерства, визначені міністром, через якого спрямовується та координується діяльність центрального органу виконавчої влади, можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, а також за згодою - представники інших державних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.";

5) в абзаці третьому пункту 7 слова "центральних органів" замінити словами "міністерств, інших центральних органів";

6) пункти 8 і 12 викласти у такій редакції:

"8. Кількісний та персональний склад колегії міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади затверджує відповідно міністр, керівник іншого центрального органу виконавчої влади.";

"12. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів, структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації.";

7) у пункті 15 слова "керівником відповідно" замінити словами "міністром, керівником іншого";

8) у першому реченні пункту 18 слова "керівником відповідного органу виконавчої влади" замінити словами "міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади, головою місцевої держадміністрації";

9) пункт 19 викласти у такій редакції:

"19. Керівники структурних підрозділів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів, структурних підрозділів місцевої держадміністрації, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.";

10) у пункті 20 слово "керівника" замінити словами "міністра, керівника іншого";

11) у пункті 29 слова "структурних підрозділів центрального" замінити словами "структурних підрозділів міністерства, іншого центрального", а слова "його територіальних органів, урядових органів державного управління, що діють у складі центрального органу виконавчої влади" - словами "їх територіальних органів";

12) у пункті 30:

абзац перший викласти у такій редакції:

"30. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або розпорядження голови місцевої держадміністрації.";

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слово "організаційних," виключити;

13) пункт 32 викласти у такій редакції:

"32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів, структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.";

14) абзац перший пункту 33 викласти у такій редакції:

"33. Стенографування (технічний запис) засідань колегії міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади забезпечує підрозділ (окремий працівник), визначений міністром, керівником іншого центрального органу виконавчої влади.";

15) пункт 35 після слова "здійснюється" доповнити словами "міністерством, іншим";

16) у пункті 36 слово "керівником" замінити словами "міністром, керівником іншого".

____________

Опрос