Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой программы сохранения культурного наследия и развития туристической инфраструктуры г. Глухова Сумской области на 2012 - 2016 годы

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 20.07.2011 № 814
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 814

Київ

Про затвердження Державної цільової програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 24 жовтня 2012 року N 970

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 5 березня 2014 року N 71)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Глухівській міській раді розглянути питання щодо розроблення місцевої програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки.

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 24.10.2012 р. N 970)

4. Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

5. Сумській обласній державній адміністрації подавати щороку до 15 лютого Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки

Мета Програми

Метою Програми є розроблення і здійснення комплексу науково-дослідних, ремонтно-реставраційних, природоохоронних, інформаційних, фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження, використання та популяризації об'єктів культурної спадщини, створення нових туристичних маршрутів та сучасної туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

фінансування заходів із збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури міста за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів із залученням інших джерел фінансування;

проведення комплексних наукових досліджень, виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток;

здійснення заходів із збереження традиційного характеру середовища;

проведення ремонту доріг, інженерних мереж та споруд, що впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини;

поліпшення екологічного і санітарного стану історичного ареалу міста, зокрема в результаті оптимізації маршрутів руху транспортних засобів з метою запобігання їх негативному впливу на об'єкти культурної спадщини;

проведення рекламно-інформаційних заходів з метою популяризації об'єктів культурної спадщини;

створення сучасної туристичної інфраструктури міста, розроблення нових туристичних маршрутів;

налагодження міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини;

створення додаткових робочих місць.

Загальне керівництво виконанням Програми покладається на державного замовника, зазначеного у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток;

виконання робіт з реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток;

проведення реконструкції (будівництва) ремонту інженерних мереж та споруд, що впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини;

упорядження вулиць і площ історичного ареалу міста;

перенесення за межі історичного ареалу міста будівель, що не відповідають традиційному характеру його середовища;

забезпечення збереження природоохоронних об'єктів та рекреаційних зон.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить:

збереження унікальної культурної спадщини м. Глухова;

створення сучасної міської інфраструктури;

поліпшення екологічних та санітарних умов збереження об'єктів культурної спадщини;

збереження природного середовища і створення п'яти рекреаційних зон;

розвиток туризму, в тому числі міжнародного, як одного з основних джерел залучення інвестицій в економіку міста;

надходження додаткових коштів до бюджетів усіх рівнів;

ліквідацію аварійного стану інженерних мереж протяжністю 14 кілометрів;

впровадження енергозберігаючих технологій під час реконструкції інженерних споруд і мереж;

підвищення рівня зайнятості населення, створення 151 робочого місця.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Загальний орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 93,7 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 85,9 млн., місцевого бюджету - 2 млн., інших джерел - 5,8 млн. гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та бюджету м. Глухова у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 531.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 814.

3. Державний замовник - Сумська облдержадміністрація.

4. Керівник Програми - голова Сумської облдержадміністрації.

5. Виконавці заходів Програми: Сумська облдержадміністрація, Глухівська міська рада (за згодою).

6. Строк виконання Програми: 2012 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування
млн. гривень

У тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет

85,9

15,89

16,99

17,22

16,25

19,55

Міський бюджет м. Глухова

2

0,42

0,48

0,43

0,35

0,32

Інші джерела

5,8

1,5

1

1,2

0,9

1,2

Усього

93,7

17,81

18,47

18,85

17,5

21,07

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток

кількість документів

26

10

3

4

5

4

виготовлення відповідної документації

Глухівська міська рада (за згодою)

державний бюджет

4,9

0,6

0,6

1,3

1,2

1,2

міський бюджет

0,1

 

 

0,1

 

 

інші джерела

0,8

0,8

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

5,8

1,4

0,6

1,4

1,2

1,2

2. Виконання робіт з реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток

кількість об'єктів культурної спадщини

18

3

4

2

4

5

виконання відповідних робіт на таких пам'ятках:

Глухівська міська рада (за згодою)

державний бюджет

54,9

10,55

11,3

10,9

9,25

12,9

поштово-телеграфна контора (будинок Миклашевських) по пров. Поштовому, 4

6,3

 

2,65

1,9

1,75

 

ремісниче училище імені Миколи Терещенка по вул. Терещенків, 36

1,5

 

1,5

 

 

 

пансіон Глухівської чоловічої гімназії по вул. Києво-Московській, 24

1

 

 

1

 

 

садибний будинок міського голови Амосова по вул. Києво-Московській, 16

5

2,95

2,05

 

 

 

тюремний замок (повітовий острог) по пров. Спартака, 4

2

 

 

 

 

2

особняк по вул. Путивльській, 1

2,5

 

 

2,5

 

 

чоловічий корпус земської лікарні по вул. Інститутській, 3

2,3

2,3

 

 

 

 

інфекційне відділення земської лікарні по вул. Інститутській, 3

2,8

2,8

 

 

 

 

Вознесенська церква по вул. Пирогова, 1

1,9

 

 

 

 

1,9

Веригінське міське чотирикласне училище по пров. Шкільному, 1

2,5

2,5

 

 

 

 

будинок Глухівського учительського інституту по вул. Києво-Московській, 24

2,3

 

 

 

1,2

1,1

Спасо-Преображенська церква по вул. Спаській, 4

3,2

 

 

2,5

0,7

 

Трьоханастасіївська церква по вул. Спаській, 2

6,2

 

 

3,2

1,1

2,1

реставрація Миколаївської церкви з відтворенням Соборного майдану та улаштування оглядового майданчика на валу Глухівської фортеці

5,8

 

 

 

 

5,8

банк М. А. Терещенка по вул. Шевченка, 10

2

 

 

 

2

 

будинок П. Лютого по
вул. Києво-Московській, 34

2,5

 

 

 

2,5

 

дитячий притулок М. Терещенка по вул. Києво-Московській, 45

2,7

 

2,7

 

 

 

жіноча гімназія по вул. Вознесенській, 13

2,4

 

2,4

 

 

 

Разом за завданням 2

 

54,9

10,55

11,3

10,9

9,25

12,9

у тому числі

державний бюджет

54,9

10,55

11,3

10,9

9,25

12,9

3. Проведення реконструкції (будівництва) інженерних мереж та споруд, що впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини

протяжність мереж, кілометрів:

 

 

 

 

 

 

реконструкція (будівництво) інженерних мереж та споруд

Глухівська міська рада (за згодою)

державний бюджет

4,4

1,14

1,14

1,12

0,45

0,55

водопостачання

4,5

0,9

0,9

0,9

0,7

1,1

водовідведення

4,0

0,8

0,8

0,8

0,5

1,1

міський бюджет

1,4

0,36

0,32

0,2

0,2

0,32

теплопостачання

1,18

0,25

0,25

0,25

0,25

0,18

електропостачання

4,4

1,3

0,7

0,7

0,4

1,3

Разом за завданням 3

 

5,8

1,5

1,46

1,32

0,65

0,87

у тому числі

державний бюджет

4,4

1,14

1,14

1,12

0,45

0,55

міський бюджет

1,4

0,36

0,32

0,2

0,2

0,32

4. Упорядження вулиць і площ історичного ареалу міста

тис. кв. метрів, усього

84,9

11,7

14

14

23,3

21,9

упорядження вулиць і площ:

Глухівська міська рада (за згодою)
 
 
 
 
 
 
 

державний бюджет

18,2

2,5

3

3

5

4,7

міський бюджет

0,15

0,06

0,06

0,03

 

 

у тому числі

11,7

11,7

 

 

 

 

вул. Вознесенська

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

 

 

вул. Шевченка

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

 

 

вул. Пушкіна

 

 

 

 

 

 

 

2,4

 

 

2,4

 

 

пл. Рудченка

 

 

 

 

 

 

 

11,6

 

 

11,6

 

 

вул. Інститутська

 

 

 

 

 

 

 

23,3

 

 

 

23,3

 

вул. Путивльська

 

 

 

 

 

 

 

21,9

 

 

 

 

21,9

вул. Гоголя

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

 

18,35

2,56

3,06

3,03

5,0

4,7

у тому числі

державний бюджет

18,2

2,5

3

3

5

4,7

міський бюджет

0,15

0,06

0,06

0,03

 

 

5. Перенесення за межі історичного ареалу міста будівель, які не відповідають традиційному характеру його середовища

кількість будівель і споруд

2

 

 

2

 

 

перенесення продовольчого ринку та автостанції з Соборного майдану

Глухівська міська рада (за згодою)

державний бюджет

1,35

0,45

0,45

0,45

 

 

інші джерела

0,9

0,3

0,3

0,3

 

 

Разом за завданням 5

 

2,25

0,75

0,75

0,75

 

 

у тому числі

державний бюджет

1,35

0,45

0,45

0,45

 

 

інші джерела

0,9

0,3

0,3

0,3

 

 

6. Забезпечення збереження природного середовища та рекреаційних зон

тис. кв. метрів, усього

80,9

10,1

10,2

13,6

15

32

відновлення скверів та парків:

Глухівська міська рада (за згодою)
 
 
 
 
 
 
 

державний бюджет

2,15

0,65

0,5

0,45

0,35

0,2

міський бюджет

0,35

 

0,1

0,1

0,15

 

інші джерела

4,1

0,4

0,7

0,9

0,9

1,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10,1

 

 

 

 

сквер Циганка

 

 

 

 

 

 

 

10,2

 

10,2

 

 

 

сквер Бортнянського та Березовського

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

11

 

 

сквер Терещенків

 

 

 

 

 

 

 

2,6

 

 

2,6

 

 

сквер на березі озера Скоропадське

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

15

 

сквер на березі озера Павлівське

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

32

міський парк відпочинку

 

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 6

 

6,6

1,05

1,3

1,45

1,4

1,4

у тому числі

державний бюджет

2,15

0,65

0,5

0,45

0,35

0,2

міський бюджет

0,35

 

0,1

0,1

0,15

 

інші джерела

4,1

0,4

0,7

0,9

0,9

1,2

Усього за Програмою

 

93,7

17,81

18,47

18,85

17,5

21,07

у тому числі

державний бюджет

85,9

15,89

16,99

17,22

16,25

19,55

міський бюджет

2

0,42

0,48

0,43

0,35

0,32

інші джерела

5,8

1,5

1

1,2

0,9

1,2

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012 - 2016 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Значення показника

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток

кількість документації

26

10

3

4

5

4

2. Виконання робіт з реставрації, ремонту, пристосування, консервації, реабілітації та музеєфікації об'єктів культурної спадщини, упорядження зон охорони пам'яток

кількість пам'яток

18

3

4

2

4

5

3. Проведення реконструкції (будівництва) інженерних мереж та споруд, що впливають на стан збереження об'єктів культурної спадщини

довжина реконструйованих (збудованих) мереж, кілометрів;

 

 

 

 

 

 

водопостачання

4,5

0,9

0,9

0,9

0,7

1,1

водовідведення

4

0,8

0,8

0,8

0,5

1,1

теплопостачання

1,18

0,25

0,25

0,25

0,25

0,18

електропостачання

4,4

1,3

0,7

0,7

0,4

1,3

4. Упорядження вулиць і площ історичного ареалу міста

кількість вулиць і площ

7

1

2

2

1

1

5. Перенесення за межі історичного ареалу міста будівель, які не відповідають традиційному характеру його середовища

кількість будівель і споруд

2

 

 

2

 

 

6. Забезпечення збереження природного середовища та рекреаційних зон

кількість скверів та парків, які відновлено

6

1

2

1

1

1

____________

Опрос