Идет загрузка документа (218 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 сентября 2009 г. N 1021 и от 18 августа 2010 г. N 749 и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1998 г. N 2073

КМ Украины
Постановление КМ от 20.07.2011 № 791
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 липня 2011 р. N 791

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 і від 18 серпня 2010 р. N 749 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2073

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2012 року N 1051)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 "Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2557; N 101, ст. 3531) та від 18 серпня 2010 р. N 749 "Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2263) зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2073 "Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1943).

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021 та від 18 серпня 2010 р. N 749

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1021:

1) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:

"11. Установити, що державна реєстрація права власності на підставі цивільно-правового договору або свідоцтва про право на спадщину, земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію в Поземельній книзі, державна реєстрація права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок в Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі здійснюються до 1 січня 2012 року.";

2) у Порядку ведення Поземельної книги, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Поземельна книга має формат А4 (210 х 297 міліметрів)";

абзац перший пункту 3 виключити;

у пункті 6:

абзац третій викласти у такій редакції:

"в електронному вигляді - операторами - структурними підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного кадастру", яке є адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система), формують з її використанням аркуші Поземельної книги та аркуші витягів з неї, перевіряють результати робіт із землеустрою в електронному вигляді, дані про які містяться в файлі обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл)";

пункт 7 викласти у такій редакції:

"7. Поземельна книга в електронному вигляді ведеться у складі автоматизованої системи та формується на підставі даних обмінного файла та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих від територіальних органів Держземагентства.

До Поземельної книги в електронному вигляді додається електронне (цифрове) зображення документів, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї, державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою (далі - державний акт).

Поземельна книга в паперовому вигляді складається з аркушів, які формуються з використанням автоматизованої системи.

До Поземельної книги в паперовому вигляді додаються всі документи, які стали підставою для внесення відомостей до (надання відомостей з) неї;

у пункті 8 слова "Книзі записів реєстрації" замінити словами "Книзі записів про державну реєстрацію.";

абзац другий пункту 9 виключити;

у пункті 10:

друге речення абзацу другого викласти у такій редакції:

"На підтвердження кожного запису в Поземельній книзі формується з використанням автоматизованої системи аркуш Поземельної книги, який засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства";

абзаци третій і четвертий виключити;

пункт 13 викласти у такій редакції:

"13. У разі втрати Поземельної книги:

у паперовому вигляді - відновлення здійснюється за даними її електронного вигляду;

в електронному вигляді - відновлення здійснюється за даними резервної копії бази даних автоматизованої системи, а у разі її відсутності - за її даними у паперовому вигляді";

після пункту 13 доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Здійснення державної реєстрації земельної ділянки

131. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється після визначення кадастрового номера в установленому порядку та прийняття відповідним органом, який здійснює розпорядження землями, рішення про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність (користування) чи після формування земельної ділянки на підставі документації із землеустрою за рішенням власника земельної ділянки про поділ або об'єднання земельних ділянок.

132. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється територіальним органом Держземагентства за її місцезнаходженням на підставі заяви:

1) органу, який здійснює розпорядження землями державної або комунальної власності - у разі формування земельної ділянки із земель державної та комунальної власності;

2) набувача права на земельну ділянку;

3) спадкоємця громадянина України, щодо якого прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки, прийняте відповідно до законодавства;

4) власника (користувача) земельної ділянки державної чи комунальної власності - у разі формування земельної ділянки шляхом поділу чи об'єднання раніше сформованих земельних ділянок.

Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється шляхом відкриття Поземельної книги.

133. До заяви додаються такі документи:

1) копія документа, що посвідчує особу, якій надається земельна ділянка у власність або власника земельної ділянки, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;

2) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи;

3) технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку з позначкою територіального органу Держземагентства про визначення кадастрового номера з рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання земельної ділянки у власність (користування) - у разі надання у власність (користування) земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості), без зміни її цільового призначення;

4) проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з позначкою територіального органу Держземагентства про визначення кадастрового номера з рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність (користування) - у разі надання у власність (користування) земельної ділянки із зміною цільового призначення та/або надання у власність (користування) земельної ділянки, межі якої не встановлені в натурі (на місцевості);

5) технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, право користування земельною ділянкою, при поділі чи об'єднанні земельних ділянок з позначкою територіального органу Держземагентства про визначення кадастрового номера - у разі поділу земельної ділянки чи об'єднання земельних ділянок;

6) цивільно-правовий договір про відчуження земельної ділянки - у разі продажу земельної ділянки із земель державної та комунальної власності;

7) договір оренди земельної ділянки - у разі оренди земельної ділянки, що перебуває в державній або комунальній власності (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору);

8) копія документа, що підтверджує право спадкоємця на земельну ділянку, - у разі звернення спадкоємця громадянина України, щодо якого прийнято рішення про передачу безоплатно у приватну власність земельної ділянки відповідно до законодавства;

9) рішення суду - у разі здійснення державної реєстрації на підставі рішення суду;

10) копії документів, що підтверджують оплату за проведення:

державної реєстрації земельної ділянки, державної реєстрації державного акта - у разі державної реєстрації земельної ділянки та державного акта;

державної реєстрації земельної ділянки, державної реєстрації договору оренди земельної ділянки - у разі державної реєстрації земельної ділянки та договору оренди земельної ділянки;

державної реєстрації обмеження у використанні земельної ділянки - у разі, коли на момент державної реєстрації земельної ділянки існують обмеження у її використанні.

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

134. Територіальний орган Держземагентства відмовляє у державній реєстрації земельної ділянки у разі, коли:

1) заяву подала особа, яка не може бути заявником відповідно до цього Порядку;

2) земельна ділянка розташована на території іншої адміністративно-територіальної одиниці;

3) документи подані не в повному обсязі або не відповідають вимогам, установленим цим Порядком;

4) на титульному аркуші документації із землеустрою, у матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, та/або документах, що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь, відсутня позначка територіального органу Держземагентства про кадастровий номер земельної ділянки (дати його визначення та внесення відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи).

У разі відмови у державній реєстрації земельної ділянки територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані документи для доопрацювання за актом приймання-передачі.

135. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється протягом 14 календарних днів з дати подання документів.

136. Під час державної реєстрації земельної ділянки здійснюється державна реєстрація:

1) державного акта або договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у Книзі записів;

2) обмежень у використанні земельної ділянки, які існують на момент державної реєстрації земельної ділянки у Поземельній книзі.";

пункти 15 і 16 викласти у такій редакції:

"15. Реєстраційний номер відомостей про державну реєстрацію переходу права власності до нового власника земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи.

16. Відомості про обмеження використання земельної ділянки, земельний сервітут (право користування чужою земельною ділянкою), емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб) і суперфіцій (право користування чужою земельною ділянкою для забудови) вносяться до Поземельної книги після державної реєстрації земельної ділянки на підставі відповідної документації із землеустрою, охоронного зобов'язання, передбаченого законом, договору, заповіту чи рішення суду.";

пункти 18 і 19 викласти у такій редакції:

"18. Реєстраційний номер відомостей про державну реєстрацію обмеження використання земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію визначається з використанням автоматизованої системи.

19. Для державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію власник чи набувач права або уповноважені ними особи подають до відповідного територіального органу Держземагентства заяву про державну реєстрацію обмежень у використанні земельної ділянки і такі документи:

1) копія документа, що посвідчує особу власника або набувача права на земельну ділянку, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені таких осіб;

2) документація із землеустрою, яка включає план земельної ділянки та перелік обмежень використання земельної ділянки і наявні земельні сервітути або охоронне зобов'язання, що містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки, та обмінний файл, який подається у разі державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію щодо частини земельної ділянки;

3) договір - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі такого договору (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору);

4) нотаріально засвідчена копія заповіту, нотаріально засвідчена копія свідоцтва органу реєстрації актів цивільного стану про смерть чи рішення суду про оголошення особи померлою - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі заповіту;

5) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі свідоцтва про право на спадщину;

6) рішення суду - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі рішення суду;

7) акт уповноваженого органу державної влади, посадової особи - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі акта уповноваженого органу державної влади, посадової особи;

8) копія еталонного тексту витягу із закону з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів на паперовому носії - у разі внесення відомостей до Поземельної книги на підставі закону;

9) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи;

10) документи про внесення плати за надання послуг із:

здійснення державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію;

перевірки обмінного файла - у разі державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію щодо частини земельної ділянки.

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи, повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку";

у пункті 20:

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Порядком";

підпункти 4 і 5 виключити;

доповнити Порядок пунктом 211 такого змісту:

"211. Державна реєстрація змін (припинення) обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію здійснюється відповідно до пунктів 19 та 20 цього Порядку після державної реєстрації відповідного обмеження у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію";

пункт 22 викласти у такій редакції:

"22. У разі виявлення технічних помилок у Поземельній книзі територіальний орган Держземагентства забезпечує виправлення допущених технічних помилок за заявою власника (користувача) земельної ділянки";

пункт 23 виключити;

пункт 26 викласти у такій редакції:

"26. Виправлення технічних помилок здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до автоматизованої системи та формування з її використанням нових аркушів Поземельної книги";

назву розділу "Скасування записів у Поземельній книзі" після слова "скасування" доповнити словом "(поновлення)";

пункти 27 і 28 викласти у такій редакції:

"27. Запис у Поземельній книзі скасовується (поновлюється) посадовою особою територіального органу Держземагентства на підставі рішення суду.

28. Скасування (поновлення) запису здійснюється шляхом внесення до автоматизованої системи відомостей про скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів посадової особи, яка скасувала (поновила) запис, та формування з використанням автоматизованої системи нових аркушів Поземельної книги, що засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства";

у пункті 29 слово "скасування" замінити словами "скасування (поновлення)";

пункт 30 виключити;

пункт 31 викласти у такій редакції:

"31. Відомості з Поземельної книги надаються територіальним органом Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки у формі витягу (інформаційної довідки) про:

1) земельну ділянку.

У витязі (інформаційній довідці) про земельну ділянку зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням витягу (інформаційної довідки); найменування, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу (інформаційної довідки); дата та номер витягу (інформаційної довідки); дані, за якими здійснювався пошук інформації в автоматизованій системі; загальні відомості про земельну ділянку (кадастровий номер; місце розташування; назва цільового призначення; форма власності; площа; грошова оцінка); кадастровий план земельної ділянки та експлікація земельних угідь; відомості про право власності, постійного користування (власника (користувача); виникнення права; припинення права; відомості про оренду, суборенду, обмеження у використанні земельної ділянки, земельний сервітут, емфітевзис і суперфіцій; відомості про найменування територіального органу Держземагентства, який надав витяг, і особу, що підготувала та підписала витяг;

2) видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки.

У витязі (інформаційній довідці) про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням витягу; найменування, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу; дата та номер витягу; дані, за якими здійснювався пошук інформації в автоматизованій системі; загальні відомості про земельну ділянку (кадастровий номер; місце розташування; назва цільового призначення; форма власності; площа; грошова оцінка); відомості про право власності; відомості про найменування територіального органу Держземагентства, який надав витяг, і особу, що підготувала та підписала витяг;

3) наявність земельних ділянок у власності (користуванні).

У витязі (інформаційній довідці) про наявність земельних ділянок у власності (користуванні) зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням витягу; найменування, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу; дата та номер витягу; дані, за якими здійснювався пошук інформації в автоматизованій системі; відомості про власника (користувача) земельної ділянки (земельних ділянок); загальні відомості про земельну ділянку (кадастровий номер; місце розташування; назва цільового призначення; форма власності; площа; грошова оцінка); відомості про право власності (користування) земельною ділянкою (земельними ділянками); відомості про найменування територіального органу Держземагентства, який надав витяг, і особу, що підготувала та підписала витяг;

4) одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації.

У витязі (інформаційній довідці) про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації зазначаються: відомості про особу, яка звернулася за отриманням витягу; найменування, дата та номер документа, на підставі якого здійснюється надання витягу; дата та номер витягу; дані, за якими здійснювався пошук інформації; відомості про особу, щодо якої здійснюється пошук інформації в автоматизованій системі; загальні відомості про земельну ділянку - у разі наявності відомостей про земельну ділянку, що перебуває (перебувала) у власності особи, щодо якої здійснюється пошук інформації в автоматизованій системі (кадастровий номер, місце розташування, цільове призначення, площа земельної ділянки; назва, серія, номер, дата реєстрації та реєстраційний номер документа, що посвідчує право на земельну ділянку; інформація про відсутність відомостей в Поземельній книзі - у разі відсутності відомостей про земельну ділянку, що перебуває (перебувала) у власності особи, щодо якої здійснюється пошук інформації в автоматизованій системі; відомості про найменування територіального органу Держземагентства, який надав витяг, та особу, що підготувала та підписала витяг. Витяг (інформаційна довідка) про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації формується на підставі відомостей, які містяться в автоматизованій системі.

Формування аркушів витягів (інформаційних довідок) здійснюється з використанням автоматизованої системи.

У разі відсутності в автоматизованій системі даних про відповідну земельну ділянку формування аркушів витягу (інформаційної довідки) здійснюється після внесення до автоматизованої системи відомостей про земельну ділянку";

у пункті 32 слова "та адвокати" виключити;

пункт 34 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Плата за надання витягу з Поземельної книги зараховується до державного бюджету";

пункт 35 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У заяві зазначається одна або кілька з таких відомостей:

кадастровий номер земельної ділянки;

відомості про власника (користувача) земельної ділянки:

- прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи або серія, номер паспорта - для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби;

- найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер - для юридичної особи".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

у тексті Порядку слово "Держкомзем" в усіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку;

додаток до Порядку викласти у такій редакції:

 

__________________________________________________
(найменування територіального органу Держземагентства)

ПОЗЕМЕЛЬНА КНИГА

__________________________________________
(кадастровий номер земельної ділянки)

Поземельну книгу відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

____________________________
(підпис посадової особи)

____________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.

 

Поземельну книгу закрито

 

___ ____________ 20 р.

 

____________________________
(підпис посадової особи)

____________________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.

 

Кадастровий номер земельної ділянки: _________________________

ЗМІСТ
Поземельної книги

Порядковий номер

Назва розділу, документа

Серія, номер документа

Номер аркуша

Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи

Дата, підпис

 

____ ____________ 20__ р.

____________________________
(підпис посадової особи)

____________________________
(прізвище та ініціали)

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: __________________________

(попередній кадастровий номер земельної ділянки: ________________)

РОЗДІЛ 1.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку

Місце розташування:

 

Цільове призначення:

 

Код цільового призначення:

 

Площа, гектарів

 

Грошова оцінка земельної ділянки, гривень

нормативна:

експертна:

Форма власності:

 

Посада особи, яка внесла відомості:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла відомості:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 2.
КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

ЗАПИС від ___ ____________ 20__ р. N _________

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 

Умовні позначення:

 

Опис суміжних меж:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

 

Масштаб 1: _______

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

ЕКСПЛІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

Площа земельної ділянки, гектарів

У тому числі за земельними угіддями, гектарів

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: В експлікації земельних угідь зазначаються види угідь.

Посада особи, яка внесла відомості:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла відомості:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

Аркуш N ________

Кадастровий номер земельної ділянки: __________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ

ЗАПИС ПРО ВИНИКНЕННЯ ПРАВА

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Власники (користувачі)

   право власності   право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Відомості про підставу виникнення права

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про документ, що посвідчує право

   державний акт на право власності

   державний акт на право постійного користування

   цивільно-правовий договір щодо відчуження земельної ділянки

   свідоцтво про право на спадщину

Державний акт

Серія і номер акта та додатків до нього:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Найменування органу, який зареєстрував акт:

 

Посада, прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала акт:

 

Цивільно-
правовий договір /
свідоцтво про право на спадщину

Назва документа:

 

Дата підписання документа:

 

Номер документа:

 

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відмітка про реєстрацію права власності

Дата:

 

Реєстраційний номер:

 

Найменування органу, який зробив відмітку:

 

Посада особи, яка зробила відмітку:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка зробила відмітку:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника  / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:    зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 3.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ

ЗАПИС ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Власники (користувачі)

   право власності   право постійного користування

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Відомості про підставу припинення права

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:    посвідчено    не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Посада особи, яка внесла відомості:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла відомості:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _____

Площа, що передана в оренду, гектарів:

 

Орендодавець (орендодавці)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про підставу виникнення права

Найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про договір оренди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки

Найменування органу, що зареєстрував договір:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала договір:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

  

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N ________

Відомості про договір оренди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про підставу дострокового припинення дії договору оренди земельної ділянки

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відо-
мості про договір про достро-
кове припи-
нення дії договору оренди

Відомості про нотаріальне посвідчення:

   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Орган, що зареєстрував договір:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала договір / додатковий договір:

 

Посада особи, яка внесла відомості:

 

Підпис, прізвище і ініціали особи, яка внесла відомості:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ДОГОВІР СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N ________

Площа, що передана в суборенду, гектарів:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Суборендар (суборендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про договір суборенди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору суборенди земельної ділянки

Орган, що зареєстрував договір:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 4.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ОРЕНДА, СУБОРЕНДА

ЗАПИС ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N ________

Відомості про договір суборенди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Дата державної реєстрації: 

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про підставу дострокового припинення дії договору суборенди земельної ділянки

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відо-
мості про договір про достро-
кове припи-
нення дії договору суб-
оренди

Відомості про нотаріальне посвідчення:

   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Дата державної реєстрації:

 

Орган, що зареєстрував договір:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала договір / додатковий договір:

 

Посада особи, яка внесла відомості:

 

Підпис, прізвище і ініціали особи, яка внесла відомості:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

  земельний сервітут:

  земельний особистий сервітут

  право проходу та проїзду на велосипеді;

  право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;

  право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;

  право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;

  право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;

  право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;

  право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;

  право прогону худоби по наявному шляху;

  право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;

  інший земельний сервітут.

  емфітевзис;

  суперфіцій;

  обмеження (обтяження) у використанні:

  умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;

  заборона на провадження окремих видів діяльності;

  заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;

  умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;

  умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

  умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

Площа, на яку поширюється сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні, гектарів:

 

Строк дії:

  постійний;   строковий до:

Відомості про підставу виникнення

  закон

  акт уповноваженого органу державної влади, посадової особи

  договір

  рішення суду

  заповіт

  свідоцтво про право на спадщину


Найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка здійснила реєстрацію:

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка здійснила реєстрацію:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

Аркуш N _________

Кадастровий номер земельної ділянки: ____________________________

РОЗДІЛ 5.
ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА. ЗЕМЕЛЬНИЙ СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС, СУПЕРФІЦІЙ, ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН (ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО СЕРВІТУТУ, ЕМФІТЕВЗИСУ, СУПЕРФІЦІЮ, ОБМЕЖЕННЯ (ОБТЯЖЕННЯ) У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

  зміни

  земельний сервітут;

  земельний особистий сервітут;

  емфітевзис;

  суперфіцій;

  дострокове припинення

  обмеження (обтяження) у використанні:

  умова розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;

  заборона на провадження окремих видів діяльності;

  заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту;

  умова здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;

  умова додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;

  умова надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку

Відомості про земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки, що змінюється (достроково припиняється)

Підстава встановлення:

Найменування органу, яким прийнято документ:

  

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Дата державної реєстрації:

  

Реєстраційний номер:

  

Посада особи, яка здійснила реєстрацію:

  

Прізвище та ініціали посадової особи, яка здійснила реєстрацію:

  

Відомості про підставу змін (дострокового припинення)

Назва документа:

 

Найменування органу, яким прийнято документ:

  

Дата прийняття / підписання документа:

  

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію змін (дострокового припинення) земельного сервітуту, емфітевзису, суперфіцію, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки

Орган, що зареєстрував земельний сервітут, емфітевзис, суперфіцій, обмеження (обтяження) у використанні земельної ділянки:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка здійснила реєстрацію:

 

Прізвище та ініціали посадової особи, яка здійснила реєстрацію:

 

М. П.

Із записом ознайомлений:

Підпис, прізвище та ініціали власника / користувача / уповноваженої особи:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

Аркуш N _________".

3) у Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

слова "суворого обліку" виключити;

абзаци перший і другий пункту 2 виключити;

у пункті 4:

абзац третій викласти у такій редакції:

"в електронному вигляді - операторами - структурними підрозділами державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" - адміністратора автоматизованої системи державного земельного кадастру, які мають доступ та вносять відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система), заповнюють бланки державних актів на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою з використанням автоматизованої системи та формують з її використанням аркуші Книги записів";

пункт 5 виключити;

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Книга записів в паперовому вигляді складається з аркушів, які формуються з використанням автоматизованої системи.

Книга записів в електронному вигляді ведеться у складі автоматизованої системи та формується на підставі даних файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл) та електронних (цифрових) зображень документів, отриманих від територіальних органів Держземагентства";

у пункті 7:

в абзаці другому слова "друкарським способом" виключити;

абзац четвертий виключити;

у пункті 8:

друге і третє речення абзацу першого викласти у такій редакції: "Запис завіряється підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства. Не завірений зазначеним підписом та не скріплений печаткою запис вважається недійсним.";

абзаци другий і третій виключити;

пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Датою державної реєстрації змін, внесених до договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини), та відомостей про дострокове припинення їх дії є дата внесення запису до розділу Книги записів";

у пункті 14:

абзац перший після слів "державної реєстрації," доповнити словами "з використанням автоматизованої системи";

абзац другий виключити;

пункт 16 викласти у такій редакції:

"16. У разі втрати Книги записів:

у паперовому вигляді - відновлення здійснюється за даними Книги записів в електронному вигляді;

в електронному вигляді - відновлення здійснюється за даними резервної копії бази даних автоматизованої системи, у разі її відсутності - за даними Книги записів у паперовому вигляді";

після пункту 16 доповнити розділом такого змісту:

"Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини)

161. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору оренди земельної ділянки із земель державної та комунальної власності здійснюється одночасно із державною реєстрацією земельної ділянки.

Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється після державної реєстрації земельної ділянки.

Державна реєстрація договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

Державна реєстрація документа про зміни, внесені до договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) та відомостей про дострокове припинення їх дії здійснюється після державної реєстрації договору, до якого вносяться зміни або який достроково припиняється.

Державна реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до Книги записів.

162. Для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини) власник чи набувач права або уповноважена ними особа подають до відповідного територіального органу Держземагентства заяву і такі документи:

1) копія документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копія документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;

2) документація із землеустрою, яка включає план земельної ділянки і містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки та обмінний файл - у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки;

3) договір оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договір суборенди земельної ділянки (її частини) (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору);

4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи;

5) документи про внесення плати за надання послуг із:

здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди частини земельної ділянки;

перевірки обмінного файла - у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки.

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

163. Територіальний орган Держземагентства відмовляє у державній реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, договору суборенди земельної ділянки (її частини), якщо:

1) документи подані не в повному обсязі;

2) подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Порядком.

У разі відмови у державній реєстрації за результатами перевірки поданих документів територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані документи сторонам або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом приймання-передачі.

164. Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) здійснюється протягом 14 календарних днів з дня подання документів.

165. Державна реєстрація документів про зміни, внесені до договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини) та відомостей про дострокове припинення їх дії здійснюється у порядку, встановленому для державної реєстрації договору оренди земельної ділянки, договору суборенди земельної ділянки (її частини)";

пункт 17 викласти у такій редакції:

"17. У разі виявлення технічних помилок у Книзі записів власник (користувач) земельної ділянки повідомляє про це територіальному органу Держземагентства, який здійснював такий запис. У разі підтвердження факту наявності таких помилок територіальний орган Держземагентства забезпечує їх виправлення";

пункт 18 виключити;

пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Виправлення технічних помилок здійснюється шляхом внесення відповідних відомостей до автоматизованої системи та формування з її використанням нових аркушів Книги записів";

у назві розділу "Скасування записів у розділах Книги записів" після слова "скасування" доповнити словом "(поновлення)";

пункти 22 і 23 викласти у такій редакції:

"22. Запис про державну реєстрацію документа, що посвідчує право на земельну ділянку, в розділі Книги записів скасовується (поновлюється) посадовою особою на підставі рішення суду.

23. Скасування (поновлення) запису здійснюється шляхом внесення до автоматизованої системи відомостей про скасування (поновлення) із зазначенням дати та підстави скасування (поновлення), посади, прізвища та ініціалів посадової особи, яка скасувала (поновила) запис, і формування з використанням автоматизованої системи нових аркушів Книги записів, що засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою територіального органу Держземагентства";

у пункті 24 після слова "скасування" доповнити словом "(поновлення)";

пункт 25 виключити;

у тексті Порядку слово "Держкомзем" в усіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку;

додаток до Порядку викласти у такій редакції:

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземагентства)

КНИГА
записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Розділ 1.
Записи про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку фізичних осіб

_________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
_________________________________________________________

Том N __ розділу 1 Книги записів відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

Том N __ розділу 1 Книги записів закрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО АКТА НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

від ___ ____________ 20__ р. N __________

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Площа, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Відомості про власника (власників) земельної ділянки

Прізвище:

Ім'я:

По батькові:

 

 

 

Громадянство: 

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер:

 

Місце проживання: 

 

Частка у спільній власності:

 

Відомості про підставу виникнення права на земельну ділянку

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

Серія і номер акта та додатків до нього:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала акт:

 

Відомості про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку

Дата видачі:

 

Посада особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала акт:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:  зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземагентства)

КНИГА
записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Розділ 2.
Записи про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку юридичних осіб

_________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
________________________________________________________

Том N __ розділу 2 Книги записів відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
 (підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

Том N __ розділу 2 Книги записів закрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЕРЖАВНОГО АКТА НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Площа, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Відомості про власника (власників) земельної ділянки

Найменування:

 

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер:

 

Місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Відомості про підставу виникнення права на земельну ділянку

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку

Серія і номер акта та додатків до нього:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала акт:

 

Підпис, прізвище і ініціали особи, яка зареєструвала акт:

 

Відомості про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку

Дата видачі:

 

Посада особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала акт:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземагентства)

КНИГА
записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Розділ 3.
Записи про державну реєстрацію державних актів на право постійного користування земельною ділянкою

_________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
_________________________________________________________

Том N __ розділу 3 Книги записів відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

Том N __ розділу 3 Книги записів закрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДЕРЖАВНИХ АКТІВ НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Площа, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Відомості про користувача (користувачів) земельної ділянки

Найменування:

 

Код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер:

 

Місцезнаходження:

 

Відомості про підставу виникнення права на земельну ділянку

Назва документа та найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про державну реєстрацію державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

Серія і номер акта:

 

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка зареєструвала акт:

 

Відомості про видачу державного акта на право постійного користування земельною ділянкою

Дата видачі:

 

Посада особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка видала акт:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала акт:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держземагентства)

КНИГА
записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Розділ 4.
Записи про державну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок

_________________________________________________________________
(найменування адміністративно-територіальної одиниці)
 _________________________________________________________

Том N __ розділу 4 Книги записів відкрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

Том N __ розділу 4 Книги записів закрито

 

___ ____________ 20 р.

 

______________________________
(підпис посадової особи)

______________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Загальна площа, гектарів:

 

Площа, що передається в оренду, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Орендодавець (орендодавці)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про договір оренди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до 

Відомості про нотаріальне посвідчення:  посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про видачу примірників договору оренду земельної ділянки

Дата видачі:

 

Посада посадової особи, яка видала договір

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала договір:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІНИ / ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

від ___ ____________ 20__ р. N _________

  зміна до договору оренди земельної ділянки;

  дострокове припинення дії договору оренди земельної ділянки

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Загальна площа, гектарів:

 

Площа, що передається в оренду, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Орендодавець (орендодавці)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Частка у спільній власності:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про договір оренди земельної ділянки

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору оренди земельної ділянки

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про підставу змін / дострокового припинення дії договору оренди земельної ділянки

Назва документа:

 

Найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію зміни / дострокового припинення дії договору оренди земельної ділянки

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про видачу примірників договору

Дата видачі:

 

Посада посадової особи, яка видала договір

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала договір:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРУ СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)

від ___ ____________ 20__ р. N _________

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Загальна площа, гектарів:

 

Площа, що передана в оренду, гектарів:

 

Площа, що передана в суборенду, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Суборендар (суборендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про договір суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про видачу примірників договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата видачі:

 

Посада особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала договір:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:  зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.

ЗАПИС ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІНИ / ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СУБОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)

від ___ ____________ 20__ р. N _________

  зміна до договору суборенди земельної ділянки (її частини);

  дострокове припинення дії договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Відомості про земельну ділянку

Кадастровий номер:

 

Місце розташування:

 

Загальна площа, гектарів:

 

Площа, що передана в оренду, гектарів:

 

Площа, що передана в суборенду, гектарів:

 

Цільове призначення:

 

Форма власності:

 

Орендар (орендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Суборендар (суборендарі)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / найменування юридичної особи

 

Громадянство:

 

Дані про документ, що посвідчує особу:

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи / код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер юридичної особи:

 

Місце проживання / місцезнаходження (у тому числі для нерезидентів - країна реєстрації):

 

Відомості про договір суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата підписання:

Номер договору:

Строк дії: до

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про підставу змін / дострокового припинення дії договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Назва документа:

 

Найменування органу, яким прийнято документ:

 

Дата прийняття / підписання документа:

 

Номер документа:

 

Відомості про нотаріальне посвідчення:   посвідчено   не посвідчено

Дата нотаріального посвідчення:

 

Номер запису в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:

 

Прізвище та ініціали нотаріуса, нотаріальний округ / найменування державної нотаріальної контори / державного нотаріального архіву:

 

Відомості про державну реєстрацію змін / дострокового припинення дії договору суборенди земельної ділянки (її частини)

Дата державної реєстрації:

 

Реєстраційний номер:

 

Посада посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка зареєструвала договір:

 

Відомості про видачу примірників договору

Дата видачі:

 

Посада особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка видала договір:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка отримала договір:

 

Реквізити довіреності уповноваженої особи:

 

М. П.

Відомості про:   зміни запису;   скасування запису;   поновлення запису

Дата внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Суть змін:

 

Підстава внесення змін / скасування / поновлення запису:

 

Посада особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

Підпис, прізвище та ініціали особи, яка внесла зміни / скасувала / поновила запис:

 

М. П.";

2. У Тимчасовому порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 749:

1) у пункті 2:

абзаци другий - четвертий і шостий виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Терміни "індексна кадастрова карта", "кадастрова зона", "кадастровий квартал", "кадастровий план земельної ділянки" у цьому Тимчасовому порядку вживаються у значенні, наведеному у Порядку складання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1117 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3347)";

2) доповнити Тимчасовий порядок пунктом 31 такого змісту:

"31. Кадастровий номер земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система)";

3) пункт 7 виключити;

4) у пункті 9:

у підпункті 3 слова "державному реєстрі земель" замінити словами "автоматизованій системі";

підпункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4) відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки;

5) документації із землеустрою, що містить графічне зображення земельної ділянки";

5) пункт 10 доповнити словами "протягом десяти робочих днів";

6) доповнити Тимчасовий порядок пунктом 101 такого змісту:

"101. Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку";

7) пункти 11 - 14 викласти у такій редакції:

"11. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник документації із землеустрою або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:

заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;

копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;

документацію із землеустрою, яка містить документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку;

файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл), який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог, установлених Держземагентством;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи;

документи про внесення плати за перевірку обмінного файла.

Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

12. Територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, перевіряє: документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою; дані обмінного файла - документації із землеустрою; дані про земельну ділянку - черговому кадастровому плану.

За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:

у разі відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту, визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;

складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла (далі - протокол проведення перевірки) в частині відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту;

передає до державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" - адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв'язку.

13. Адміністратор автоматизованої системи здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів:

1) перевірку обмінного файла щодо:

відповідності вимогам, установленим до його структури, змісту та формату;

відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;

відповідності структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти;

відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;

2) процедуру приймання обмінного файла;

3) внесення даних обмінного файла до автоматизованої системи, - у разі відсутності зауважень до обмінного файла;

4) внесення даних про результати перевірки обмінного файла до складеного територіальним органом Держземагентства протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства.

14. Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора автоматизованої системи протоколу проведення перевірки:

1) у разі відсутності в протоколі проведення перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла - не пізніше наступного робочого дня робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;

2) повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки. У разі наявності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла документація із землеустрою повертається без позначки.";

8) доповнити Тимчасовий порядок пунктами 141 - 144 такого змісту:

"141. У протоколі проведення перевірки зазначаються дата та номер протоколу проведення перевірки; обліковий номер заяви і документації із землеустрою; вид та найменування документації із землеустрою; прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи або серію, номер паспорта - для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби; найменування набувача права на земельну ділянку, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер - для юридичної особи; категорія земель; цільове призначення земельної ділянки; місце розташування земельної ділянки; визначений кадастровий номер земельної ділянки; відомості про розробника документації із землеустрою; відомості про відповідність документації із землеустрою - умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою, даних обмінного файла - документації із землеустрою, даних про земельну ділянку - черговому кадастровому плану, обмінного файла - вимогам до його структури, змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки, відповідність структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти, відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки; викопіювання з чергового кадастрового плану; загальний висновок щодо результатів проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла; дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення); прізвища, ініціали та посади осіб, що провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла.

Протокол проведення перевірки підписується посадовою особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою.

142. Розгляд доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла здійснюється відповідно до пунктів 10 - 141 цього Тимчасового порядку. У такому разі новий обліковий номер документації із землеустрою не присвоюється. У разі неподання доопрацьованої документації із землеустрою та обмінного файла на повторний розгляд протягом року визначений кадастровий номер анулюється.

143. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Поземельній книзі в установленому порядку.

Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги.

144. У разі коли під час погодження та затвердження документації із землеустрою виникла потреба у внесенні змін до відомостей про земельну ділянку, внесених до автоматизованої системи, визначений кадастровий номер анулюється. Анульований кадастровий номер не може бути присвоєний іншій земельній ділянці.

Повторне визначення кадастрового номера земельної ділянки із внесенням відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи здійснюється відповідно до пунктів 10 - 141 цього Тимчасового порядку";

9) пункт 15 доповнити словами "протягом двадцяти чотирьох робочих днів";

10) абзац четвертий пункту 16 викласти у такій редакції:

"копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридичної особи, документів про внесення плати за формування обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.";

11) абзаци четвертий та п'ятий пункту 17 викласти у такій редакції:

"створює електронне (цифрове) зображення поданих документів і документації із землеустрою та передає їх адміністратору автоматизованої системи через засоби електрозв'язку;

2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, ¦нформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до абзацу десятого пункту 11, пунктів 12 - 143, абзацу другого пункту 144 цього Тимчасового порядку на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, до якої додаються документи, зазначені в абзацах третьому - шостому пункту 11 цього Тимчасового порядку, документ, що посвідчує право на земельну ділянку та документи про внесення плати за перевірку обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.";

12) пункти 18-20 викласти у такій редакції:

"18. Адміністратор автоматизованої системи протягом 15 робочих днів з дня надходження документів:

формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;

перевіряє кадастровий номер земельної ділянки відповідно до підпункту 1 пункту 13 цього Тимчасового порядку;

складає в електронній формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки в частині відповідності даних;

передає до територіального органу Держземагентства обмінний файл та протокол проведення його перевірки через засоби електрозв'язку.

19. Територіальний орган Держземагентства протягом п'яти робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки:

1) перевіряє відповідність даних обмінного файла - документації із землеустрою; даних про земельну ділянку - черговому кадастровому плану;

2) вносить дані про результати перевірки до складеного адміністратором автоматизованої системи протоколу проведення перевірки;

3) у разі відсутності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла:

присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку;

повідомляє адміністратора автоматизованої системи про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи;

робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, документах, що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь тощо, позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та присвоєння, внесення даних до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;

видає витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера в установленому порядку та надає його власнику (користувачу) у день звернення разом з протоколом проведення перевірки.

20. У разі невідповідності даних, визначених у підпункті 1 пункту 19 цього Тимчасового порядку, територіальний орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки.

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до пунктів 12 - 143, абзацу другого пункту 144 цього Тимчасового порядку на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки, до якої додаються документи, визначені абзацами третім - шостим пункту 11 цього Тимчасового порядку, документ, що посвідчує право на земельну ділянку та документи про внесення плати за перевірку обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.";

13) у тексті Тимчасового порядку слово "Держкомзем" в усіх відмінках замінити словом "Держземагентство" у відповідному відмінку.

____________

Опрос